(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc, 20.10.2017

17-10-2017, 16:10

 

În conformitate cu art.16 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se convoacă Consiliul orășenesc în ședință extraordinară la data de 20 octombrie, 2017, ora 11:00 în sala de ședințe a primăriei, B-dul Ștefan cel Mare, 14, or. Cimișlia, cu următoarea ordine de zi:

1.1 Cu privire la modificare bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru a. 2017. Informează Lilia Popovici, specialist planificare.

1.2 Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere din păduri și fîșii forestiere de protecție. Informează: Dumitru Malcov, specialist pentru reglementarea regimului funciar.