(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

UN NOU PROIECT LA CIMIŞLIA

25-11-2016, 23:06

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

PROIECT

24  februarie 2017, orașul Cimișlia

PREAMBUL:

Crearea rețelei Agențiilor pentru Democrație Locală a fost propusă în 1993 de către Conferința Permanentă a Autorităților Locale și Regionale din Europa, care reprezintă un mijloc de încurajare a întreținerii și / sau dezvoltării unui proces democratic la nivel local. Crearea acestor agenții a fost posibilă datorită Rezoluției 251/93.

Nevoia și dorința de a promova democrația și drepturile omului în zona Parteneriatului Estic a inspirat Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală, cu sprijinul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, extinderea Agențiilor pentru Democrație Locală (LDA). În 2006 LDA a fost deschis în Kutaisi, Georgia, în 2011 LDA a fost deschis în Gyumri, Armenia și în 2015, primul LDA în Ucraina a fost deschis în Ucraina, în Dnepro.

 

La inițiativa Asociației de Asistență Comunitară autonomă și orașul Cimișlia și _______ _______________________ (numele organizației fondatoare)______________________ALDA pe de altă parte au decis să înființeze o Agenție pentru Democrație Locală la Cimișlia.

Scopul Agenției pentru Democrație Locală din Cimișlia este de a crea o platformă de cooperare, dialog și schimb reciproc de experiență în toate aspectele (culturale, sociale și economice) între comunități locale și comunitățile partenerilor europeni.

PREVEDIRILE DE BAZĂ ALE MEMORANDUMULUI:

Organizațiile:

Orașul Cimișlia;

Congrsul Autorităților Locale din Moldova – CALM;

IASCI – NEXUS;

Institutul de Studii Administrative din Moldova;

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova;

Voievodatul Cuiavia și Pomerania din Polonia;

Orașul Kočevje, Slovenia.

au convenit să devină parteneri ai Agenția pentru Democrație Locală, care se află în

orașul Cimișlia.

Fiecare dintre acești parteneri se angajează să contribuie la diseminarea valorilor ALDA, să organizeze acțiuni și să fie pe deplin implicați în proiectele Agenției.

MISIUNEA AGENȚIEI PENTRU DEMOCRAȚIE LOCALĂ:

Promovarea unor inițiative concrete pentru consolidarea democrației la nivel local;

Dezvoltarea instituțiilor la nivel local, datorită schimbului de know-how, instruirii consilierilor locali și a funcționarilor publici din administrațiile locale.

Dezvoltarea unei societăți civile pluraliste și participarea tuturor componentelor societății;

Promovarea dialogului intercultural și interetnic;

Promovarea respectării drepturilor omului;

Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare;

Promovarea cooperării regionale și europene.

OBIECTIVELE OPEAȚIONALE ALE ALDA

Partenerii, în cooperare cu autoritățile locale și delegatul LDA, sunt de acord asupra programului de lucru. Activitățile trebuie să corespundă nevoilor locale, în conformitate cu prevederile stabilite de către Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală și de constrângerile legate de funcționarea și finanțarea proiectului ALDA. Lista activităților și a planului de acțiune este convenită anual de partenerii LDA precum și cu ALDA și prezentat Fondului Național pentru Democrație în cadrul proiectului "BET pentru Democrație".

OBIECTIVELE GENERAL ALE

AGENȚIEI PENTRU DEMOCRAȚIE LOCALĂ:

Să faciliteze participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor la nivel local;

Creșterea gradului de conștientizare și interesarea cetățenilor de a lua parte la procesul de luare a deciziilor la nivel local de interes;

Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea abilităților comunităților locale a autorităților locale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor;

Creșterea gradului de interes și schimbul de informații între Moldova și alte țări europene și părțile interesate, pentru a permite o cooperare mai strânsă și un schimb continuu de bune practici;

Ridicarea nivelului de conștientizare a importanței migrației în ceea ce privește dezvoltarea locală.

PĂRȚILE SE ANGAJEAZĂ SĂ:

Să sprijine activitățile și funcțiile ALDA Cimișlia prin strângere de fonduri și / sau eforturi organizatorice și operaționale;

Să angajeze să plătească contribuția financiară convenită Agenției în mod voluntar, în valoare de:

Pentru partenerii locali în EURO;

Pentru partenerii internaționali în EURO;

Participe la desemnarea delegatului Agenției;

Să se implice direct în activitățile ALDA, în conformitate cu interesele profesionale și sociale personale;

Să participe la Adunarea Generală cel puțin o dată pe an;

Să participe la procesele de cercetare, instruire, predare și alte activități desfășurate de către LDA;

Să aprobe programul de activitate anual și raportul anterior al ALDA la reuniunile Consiliului de Supraveghere;

Să urmeze prevederile statutare ALDA în activitățile legate de ALDA;

Să se abțină de la activități care ar putea afecta ALDA;

Să urmeze principiile morale și etice, să nu fie angajate în activități care sunt contrare principiilor LDA, Programul NEXUS IASCI Moldova;

În plus față de toate programele de mai sus menționate, NEXUS IASCI își asumă responsabilitatea de a oferi către ALDA sediile birourilor locale pentru a desfășura activități de sensibilizare.

 

RESPONSABILITĂȚILE ORAȘULUI CIMIȘLIA:

 

Aprobarea de către Consiliul Local a delegatului Agenției Democrației Locale Cimișlia, legitimând acceptarea lui / ei pe teritoriul orașului și permițându-i să-și activitatea lui / ei în concordanță cu prevederile statutare ALDA;

Pentru a numi propriul reprezentant delegat pentru relațiile cu Agenţia pentru Democrația;

Pentru a garanta permanența Agenției pentru Democrație Locală Cimișlia în spații adecvate, din contul lor propriu;

Pentru a continua să încurajeze realizarea și dezvoltarea activităților programate de către Agenția Locală Democrație Cimișlia;

Pentru a oferi un mediu sigur pentru delegat, colaboratorilor lui / ei și delegațiile internaționale care vizitează Cimișlia, în locul de desfășurare a activităților promovate de ALDA Cimișlia.

CALENDARUL CARTEI

Următoarele confirmărilor vor apărea pe orice comunicare imprimată a Agenției pentru Democrație Locală:

_________________________________________________________________________________

Cu sprijinul Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală și Congresul Autorităților locale și regionale ale Consiliului Europei.

Memorandum de Înțelegere este deschis spre semnare partenerilor noi cu confirmarea partenerilor existenți.

PARTENERII AGENȚIEI DEMOCRAȚIEI LOCALE, CIMIȘLIA, MOLDOVA:

 

Orașul Cimișlia

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Confirmat: ______________, Oriano Otočan, Președintele Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală.

 

 

Confirmat: _______________, Vice-Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei.

 

 

Reprezentant CORLEAP

________________________________

 

_____________________________________

 

 

Semnat în orașul Cimișlia, R. Moldova                                                           _____  ________________ 2016