(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Noiembrie 2020

Orașul Cimișlia a semnat Convenția Primarilor în 2011

23-11-2020, 15:12

Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a...

Se anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00

23-11-2020, 15:12

Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local;...

În data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia

20-11-2020, 17:38

Vă aducem la cunoștință că pe data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, nr. 8, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020; Cu privire la aprobarea organigramei și a...

ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef – 02 decembrie 2020, ora: 10.00

11-11-2020, 15:07

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 30 noiembrie 2020. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia: la or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 (Primăria Cimișlia, bir. 32, specialist resurse umane, sau poate fi...