(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte curente

1. Reparația străzilor din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:2015
Domeniu:

infrastructura drumurilor

Stadiul de realizare proiect:a fost aprobată H.G. privind repartizarea mijloacelor din Fondul Rutier
Valoarea proiectului:3 010 000 lei
2. Sistem de încălzire cu biomasă pentru grădinița „Făt Frumos” din Cimişlia
Data de start și finalizare:2014 - 2015
Domeniu:

Surse de Energii Regenerabile

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare (progarmul 2KR, Guvernul Japoniei)
Valoarea proiectului:4 mil lei
3. Racordarea clădirii grădiniței - creșă nr.3 Ghiocel din orașul Cimișlia la sistemul de încălzire pe bază de biomasă și a panourilor solare
Data de start și finalizare:2015-2016
Domeniu:

Eficiența energetică și surse de energii regenerabile

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare
Valoarea proiectului:117 678 dolari
4. Suport tehnic și instituțional în domeniul managementului deșeurilor solide în raionul Cimișlia, (poligon temporar)
Data de start și finalizare:2013 - în curs de implimentare
Domeniu:

Managementul deșeurilor solide

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare (Agenția Cehă pentru Dezvoltare)
Valoarea proiectului:97857,05 mii lei
5. Crearea Centrului de Informare și Prestare Servicii pentru Cetățeni (CIPS)
Data de start și finalizare:2015 - 2016
Domeniu:

prestări servicii către cetățeni

Stadiul de realizare proiect:Realizarea proiectului tehnic
Valoarea proiectului:
6. Renovarea stațiilor de pompare din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:2015-2016
Domeniu:

Aprovizionare cu apă și sanitație

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare
Valoarea proiectului:151 365,5 mii lei
7. Reconstrucția zonei istorice a orașului pentru stimularea turismului bazat pe ”Drumul vinului” și istoria ținutului
Data de start și finalizare:2015 - 2016
Domeniu:

dezvoltarea agroturismului

Stadiul de realizare proiect:Realizate caiete de sarcini, în curs de realizate proiectul tehnic
Valoarea proiectului:
8. Amenajarea Grădinii Botanice în Cimișlia
Data de start și finalizare:
Domeniu:

agrement

Stadiul de realizare proiect:elaborarea unei hărți detaliate pentru investigarea bonității și altor calități ale solului pe terenul alocat
Valoarea proiectului:
9. Restabilirea zonei umede a Lacului de acumulare pe rîul Cogîlnic
Data de start și finalizare:2015 - 2016
Domeniu:

Protecția mediului, irigare, agrement

Stadiul de realizare proiect:Elaborat studiul de prefezabilitate și efectuate analize pedologice
Valoarea proiectului:
10. Crearea Pieţei Agroalimentare Regionale Cimişlia
Data de start și finalizare:2015 - 2016
Domeniu:

Susținerea producătorilor agricoli locali

Stadiul de realizare proiect:depus pentru finanțare
Valoarea proiectului:25 mil. lei
11. Crearea Parcului Industrial Regional Cimişlia
Data de start și finalizare:2015 - 2016
Domeniu:

Susţinerea dezvoltării sectorului privat

Stadiul de realizare proiect:depus pentru finanțare
Valoarea proiectului:15 mil.lei