(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte curente

Denumire proiectCrearea Parcului Industrial Regional Cimişlia
Data de start și finalizare 2015 - 2019
Domeniu

Susţinerea dezvoltării sectorului privat

Stadiul de realizare proiectdepus pentru finanțare
Valoarea proiectului15 mil.lei
Parteneri

Primăriile din RDS, ODIMM, MDRC, MIEPO

Justificarea proiectului

Propunerea de proiect are drept scop îmbunătăţirea performanţelor economice ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin diversificarea şi modernizarea economiei prin sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-lor) pentru a contribui la dezvoltarea regiunii şi a limita migraţia.

Acest proiect se încadrează în:

- Strategia de Dezvoltare Regională Sud, Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice, Măsura 1.3: Reabilitarea infrastructurii punctelor de acces (construcţia podurilor peste Prut, reabilitarea nodurilor feroviare, construcţia infrastructurii utilităţilor necesare creării parcurilor industriale, etc.)

- Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 (Republica Moldova), se axează pe următoarele priorităţi: dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-ri în regiuni prin crearea unei reţele de incubatoare de afaceri şi parcuri de inovare.

-Strategia de dezvoltare a oraşului Cimişlia (2010-2014), Obiectivul 3: „Crearea unui parc industrial”.

Prin atingerea acestor obiective proiectul va contribui la diversificarea şi modernizarea economiei regiunii într-o manieră durabilă prin susţinerea dezvoltării sectorului antreprenorial din RDS.

Proiectul dat este în corelare cu alte proiecte propuse în cadrul acestui Apel și anume: Crearea Pieţei Agroalimentare Regionale şi a Incubatorului Regional în Cimişlia. În cadrul Parcului va fi amplasat şi un centru regional pentru colectarea şi procesarea produselor care vor fi distribuite pe piaţă. După ieșirea din incubatorul de afaceri, firmele vor putea opta pentru locuri în Parcul Industrial. Este de precizat faptul că incubatoarele de afaceri ajută în procesul inițierii afecerii, iar parcurile industriale ajută în procesul extinderii afecerii.

 

Acţiunea noastră vizează problema sectorului IMM care este slab dezvoltat în RDS. Această situaţie este determinată de următorii factori:

 • insuficienţa infrastructurii adecvate de susţinere a afacerilor, precum incubatoare de afaceri, parcuri industriale, centre tehnologice, etc;
 • costuri ridicate de investiţii în iniţierea afacerilor;
 • sectorul IMM slab dezvoltat. În Regiunea de Dezvoltare Sud îşi desfăşoară activitatea 2131 de ÎMM-uri, iar gradul de localizare a agenţilor economici este redus şi constituie circa 40 de agenţi economici la 10.000 de locuitori din RDS comparativ cu celelelate regiuni, Centru – 54 ÎMM la 10.000 de locuitori, Nord – 53 ÎMM la 10.000 de locuitori.
 • Investiţiile străine au a pondere neînsemnată în regiune, iar cele cumulative, pe cap de locuitor al RDS constituie doar 26 USD, comparativ cu RDC – 52 USD, RDN – 48 USD
 • investițiile sunt  insuficiente din cauza lipsei infrastructurii adecvate în regiunea sud;
 • insuficienţa cooperării dintre APL şi agenţii economici din regiune;
 • capacităţi reduse din partea APL de a susţine sectorul IMM;
 • bariere administrative întâmpinate de IMM în iniţierea şi extinderea afacerilor.
Activități principale
 1. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor
  1. Întocmirea documentaţiei de licitaţie (caietul de sarcini)
  2. Publicarea anunţului în Buletinul de Achiziții Publice privind organizarea licitaţiei
  3. Primirea şi înregistrarea ofertelor
  4. Organizarea licitaţiei, deschiderea ofertelor
  5. Evaluarea ofertelor și selectarea antreprenorului în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
  6. Încheierea şi semnarea contractului, înregistrarea lui

 

Construcţia Parcului Industrial Regional

 1. Recultivarea şi lichidarea gunoiştii neautorizate existente (2ha), pe teritoriul destinat PI
 2. Pregătirea platformei de teren (prin umpluturi) sub cota de proiectare
 3. Construcţia drumului interior şi accese
 4. Realizarea reţelelor inginereşti:
  1. Construcţia reţelei de alimentare cu apă şi canalizare
  2. Construcţia reţelei de alimentare cu energie electrică
  3. Construcţia reţelei de alimentare cu gaz

Asigurarea vizibilităţii proiectului

 1. Organizarea conferinţelor de lansare şi încheiere a proiectului
 2. Elaborarea materialelor promoţionale în mass-media şi web pentru atragerea IMM

Asigurarea managementului eficient al proiectului

 1. Monitorizarea activităților proiectului
 2. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepţie finală
 3. Transmiterea obiectului la bilanţul beneficiarului
Produsele proiectului
 • Antreprenor selectat care va efectua lucrările de construcţie a PI
 • 40 ha destinat Parcului Industrial Regional amenajat şi racordat la utilităţile publice
 • Parc Industrial promovat pentru atragerea viitorilor rezidenți
 • Activităţi ale proiectului monitorizate şi evaluate
 • Obiect dat în exploatare şi transmis la bilanţul beneficiarului
Rezultatele proiectului
 • Condiţii îmbunătăţite pentru activitatea sectorului antreprenorial din RDS
 • Condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor în RDS
 • Potenţialii investitori străini, autohtoni care vor beneficia de facilităţile parcului industrial.
Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

 •  Stimularea activităţii sectorului antreprenorial din RDS prin crearea unui mediu favorabil investiţiilor.

Obiectivele specifice:

 1. Crearea infrastructurii specifice de susţinere a IMM-lor din RDS

 2. Promovarea Parcului Industrial Regional pentru atragerea viitorilor rezidenți

Fișiere