(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte curente

Denumire proiectCrearea Pieţei Agroalimentare Regionale Cimişlia
Data de start și finalizare 2015 - 2019
Domeniu

Susținerea producătorilor agricoli locali

Stadiul de realizare proiectdepus pentru finanțare
Valoarea proiectului25 mil. lei
Justificarea proiectului

Acest proiect se încadrează în:

- Strategia de Dezvoltare Regională Sud, Prioritatea 2: Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat; Măsura 2.1: Susţinerea dezvoltării infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei.

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2010-2012 are prevăzut ca obiectiv pe termen mediu ale politicii de dezvoltare regională:”Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură”.

- Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015), în care Obiectivul General al strategiei rezidă în asigurarea creşterii durabile a sectorului agroindustrial ... prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului; Obiectivul strategic 2.3: Sporirea competitivitatii sectorului agroindustrial; Obiectivul specific III: Modernizarea şi modificarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole (tinînd cont de situaţia naţională, investiţiile pentru procesarea şi marketingul produselor agroalimentare vor avea drept obiectiv final creşterea valorii produselor, respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară, precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă); Masura 1: Dezvoltarea infrastructurii de piaţă şi îmbunătăţirea canalelor de distribuţie (optimizarea comerţului agricol va fi asigurat prin funcţionarea eficientă a pieţelor...).

-Strategia de dezvoltare a oraşului Cimişlia (2010-2014), Masura 1.7: Modenizarea pietelor agro-alimentare importante.

Propunerea de proiect are drept scop susținerea activităților fermierilor și promovarea producției agricole autohtone, care va contribui la dezvoltarea regiunii şi va limita migraţia.

Proiectul dat este în corelare cu alte proiecte propuse în cadrul acestui Apel și anume: Crearea Parcului Industrial Regional Cimișlia şi a Incubatorului Regional în Cimişlia. În cadrul Parcului va fi amplasat şi un centru regional pentru colectarea şi procesarea produselor care vor fi distribuite pe piaţă.

 

Acţiunea noastră vizează problema sectorului agroalimentar care nu este suficient valorificat conform potenţialului de producţie de care dispune RDS. Această situaţie este determinată de următorii factori:

 • dificultăţi în comercializarea produselor şi absenţa unei infrastructuri adecvate
 • fragmentarea sectorului
 • volatilitatea / instabilitatea preţurilor
 • ineficienţe în lanţul de distribuţie
 • acces limitat al producătorilor la pieţe 
 • costuri mari de producţie şi competitivitate scăzută
Activități principale
 1. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor
  1. Întocmirea documentaţiei de licitaţie (caietul de sarcini)
  2. Publicarea anunţului în Buletinul de Achiziții Publice privind organizarea licitaţiei
  3. Primirea şi înregistrarea ofertelor
  4. Organizarea licitaţiei, deschiderea ofertelor
  5. Evaluarea ofertelor și selectarea antreprenorului în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
  6. Încheierea şi semnarea contractului, înregistrarea lui
 2. Amenajarea Pieţei Agroalimentare Regionale
  1. Construcţia drumurilor de acces
  2. Pregătirea terenului
  3. Construcţia fundaţiei
  4. Construcţia structurii metalice
  5. Montarea panourilor
  6. Montarea pardoselii
  7. Montarea tâmplăriei (uşi + ferestre)
  8. Racordarea la reţeaua de apă
  9. Racordarea la reţeaua de canalizare
  10. Racordarea la reţeaua de gaz
  11. Racordarea la reţeaua de energie electrică
  12. Instalarea meselor
 3. Asigurarea vizibilităţii proiectului
  1. Organizarea conferinţelor de lansare şi încheiere a proiectului
  2. Elaborarea materialelor promoţionale în mass-media şi web-site
 4. Asigurarea managementului eficient al proiectului
  1. Monitorizarea activităților proiectului
  2. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepţie finală
  3. Transmiterea obiectului la bilanţul beneficiarului
Produsele proiectului
 • Antreprenor selectat care va efectua lucrările de construcţie
 • Infrastructură (spaţiu 2,637 ha) destinată pieţei amenajată şi racordată la utilităţile publice şi drum de acces
 • Proiect promovat
 • Activităţi ale proiectului monitorizate şi evaluate
 • Obiect dat în exploatare şi transmis la bilanţul beneficiarului
Rezultatele proiectului
 • Condiţii îmbunătăţite pentru activitatea sectorului agroalimentar din RDS
 • Potenţialii producători agricoli care vor beneficia de facilităţile Pieţei Agroalimentare
 • Facilităţi create pentru comercializarea producţiei agricole: condiţii sanitare adecvate, posibilităţi de a comercializa indiferent de anotimp, acces la utilităţi publice, preţuri mici pentru inchiriere spaţii, amplasare avantajoasă lângă gara auto, acces direct la drumurile naţionale.
Obiectivele proiectului

Obiectivul general:   Susţinerea dezvoltării sectorului agricol în RDS, precum şi încurajarea activităţii producătorilor agricoli autohtoni din regiune şi atragerii investiţiilor

Obiectivele specifice:

1. Crearea unei infrastructuri specifice comercializării produselor agroalimentare din RDS

2. Promovarea Pieţei Agroalimentare Regionale Cimişlia

Fișiere