(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte curente

Denumire proiectRestabilirea zonei umede a Lacului de acumulare pe rîul Cogîlnic
Data de start și finalizare 2015 - 2019
Domeniu

Protecția mediului, irigare, agrement

Stadiul de realizare proiectElaborat studiul de prefezabilitate și efectuate analize pedologice
Parteneri

Întreprinderea de stat ”Protecția solurilor și îmbunătățiri funciare” Filiala proiectări din Chișinău

Justificarea proiectului

Locul amplasării lacului este situat în lunca r.Cogilnic între localităţile Cimişlia şi Ecaterinovca, unde au existat cîteva lacuri mici şi cel mai mare (după volumul de apă) cu denumirea Lacul (iazul) lui Iepure. Acest lac, foarte bogat in vegetaţie şi faună, a avut un rol decisiv în biosfera și starea ecologică a luncii şi a riului Cogilnic. Lacul avea rolul de regulator hidrologic a apei riului in decursul anului. Primăvara, din lacul Sasic (Ucraina) pe rîu se ridicau spre izvoare o varietate de peşti rari. In decursul timpului de vară apa lacului se folosea pentru irigarea locală a terenurilor agricole. De asemenea, lacul menţinea condiţii speciale a climei locale şi servea drept loc de odihnă pentru populaţie.

In perioada a. 1960 – 1970 in R. Moldova au fost întreprinse lucrări de proporţii in vederea accelerării dezvoltării agriculturii. In acest scop au fost forate sute de sonde pentru exploatarea apelor subterane, canalizate cursurile rîurilor mici, cercetări pedologice în luncile rîurilor, etc. În proporţii deosebite a fost canalizată şi linearizată lunca r. Cogilnic. Teritoriul a fost prelucrat după o tehnologie hidrologică. În cîţiva ani, in această perioadă, lacul a secat.

Acest proiect este unul foarte important deoarece va contribui la restabilirea zonei umede, deșertificarea terenului, refacerea habitatului natural, utilizarea sistemelor eficiente de irigare prin picurare pentru agricultură și dezvoltarea condițiilor de agrement pentru Cimișlia.

Activități principale

elaborarea  Raportului de evaluare a impactului asupra mediului, Proiectul tehnic și implementa un proiect-pilot de construcție a lacului în fază inițială, pe o suprafață mai restrînsă de teren, pentru a observa ”comportamentul” lacului vis-a-vis de mediul înconjurător.

Fișiere