(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

1. Reparație capitală la Biblioteca orășenească "M. Eminescu"
Data de start și finalizare:2018-2019
Domeniu:
Stadiul de realizare proiect:Finalizat
Valoarea proiectului:25,0 mii lei
2. Reparația capitală a etajului II a Casei de Cultură Cimișlia
Data de start și finalizare:2017-2018
Domeniu:

Cultură

Stadiul de realizare proiect:Finalizat
Valoarea proiectului:270,0 mii lei + mobila 20,0 mii lei
3. Reparația străzilor din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:2015
Domeniu:

infrastructura drumurilor

Stadiul de realizare proiect:a fost aprobată H.G. privind repartizarea mijloacelor din Fondul Rutier
Valoarea proiectului:3 010 000 lei
4. Construcția scenei de vară și a havuzului în Suarul Copilariei
Data de start și finalizare:2014 - 2015
Domeniu:

agrement

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din bugetul local și de stat)
Valoarea proiectului:1 037,1 mii lei
5. Sistem de încălzire cu biomasă pentru grădinița „Făt Frumos” din Cimişlia
Data de start și finalizare:2014 - 2015
Domeniu:

Surse de Energii Regenerabile

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare (progarmul 2KR, Guvernul Japoniei)
Valoarea proiectului:4 mil lei
6. Racordarea clădirii grădiniței - creșă nr.3 Ghiocel din orașul Cimișlia la sistemul de încălzire pe bază de biomasă și a panourilor solare
Data de start și finalizare:2015-2016
Domeniu:

Eficiența energetică și surse de energii regenerabile

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare
Valoarea proiectului:117 678 dolari
7. Amenajarea a 8 terenuri de joacă în cartierele orașului Cimișlia
Data de start și finalizare:martie - iunie 2015
Domeniu:

Amenajarea spațiilor pentru actvități de recreere

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din bugetul local al Primăriei)
Valoarea proiectului:200 mii lei
8. Lucrări de reparație la grădinița Ghiocel
Data de start și finalizare:2014 - 2015
Domeniu:

infrastructura socială

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:900 000 lei
9. Lucrări de amenajare la grădinița Făt-Frumos
Data de start și finalizare:2014 - 2015
Domeniu:

Infrastructura socială

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:1 019 000 lei
10. Excavator pentru Î.M. ”Servicii Publice Cimişlia”
Data de start și finalizare:noiembrie - decembrie 2014
Domeniu:

procurări de echipamente

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de USAID)
Valoarea proiectului:1260 mii lei
11. Panouri fotovoltaice pentru Primăria Cimișlia
Data de start și finalizare:2011 și 2014
Domeniu:

Eficiența Energetică, Surse de energii alternative

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de Județul Prahova)
Valoarea proiectului:3000 euro
12. Schimbarea ușilor și ferestrelor la grădinițele de copii Făt-Frumos, Foișor, Ghiocel, Viorica și liceul teoretic A.S.Pușkin
Data de start și finalizare:2013 - 2014
Domeniu:

Eficiența Energetică

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de Kusanone, Ambasada Japoniei)
Valoarea proiectului:120 640 USD
13. Suport tehnic și instituțional în domeniul managementului deșeurilor solide în raionul Cimișlia, (poligon temporar)
Data de start și finalizare:2013 - în curs de implimentare
Domeniu:

Managementul deșeurilor solide

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare (Agenția Cehă pentru Dezvoltare)
Valoarea proiectului:97857,05 mii lei
14. Construcţia reţelelor de canalizare si a unei staţii de pompare în partea de Nord – Vest a or. ”Cimişlia” Etapa I
Data de start și finalizare:iulie - decembrie 2014
Domeniu:

Protecţia  mediului  (inclusiv  finanţarea  lucrărilor  de proiectare şi implementare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare. 

Stadiul de realizare proiect:Finalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național)
Valoarea proiectului:1 000 000 lei
15. Lucrări de reparație a străzilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic (bd.Mihai Viteazul, str.Traian, str.Alexei Mateevici, stradela Decebal)
Data de start și finalizare:august - decembrie 2014
Domeniu:

Infrastructura drumurilor

Stadiul de realizare proiect:finalizat
Valoarea proiectului:3 372 289,7 lei
16. Extinderea lucrărilor de construcție a trotuarelor de acces spre instituțiile preșcolare și școlare din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:iunie - octombrie 2014
Domeniu:

Amenajarea teritoriului

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de FISM)
Valoarea proiectului:414 997lei
17. Construcția blocurilor sanitare la subsolul Casei de Cultură din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:august - octombrie 2014
Domeniu:

Utilități publice

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat parțial de Corpul Păcii SUA)
Valoarea proiectului:250 298,02 lei
18. Reabilitarea sistemului de epurare a apelor uzate din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:2011 - 2013
Domeniu:

Apă și sanitație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare)
Valoarea proiectului:750 000 Euro
19. Aprovizionarea cu apă a cartierului ”Recea” din or. Cimişlia
Data de start și finalizare:2013
Domeniu:

Aprovizionarea cu apă

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național)
Valoarea proiectului:1431465,43 lei
20. Amenajarea unui teren de joacă în Cimişlia
Data de start și finalizare:aprilie - august 2012
Domeniu:

Amenajarea spațiilor pentru actvități de recreere

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat de Ambasada Germaniei)
Valoarea proiectului:369 014,2 lei
21. Reparaţia capitală a Sălii Sportive L.T. „M. Eminescu”
Data de start și finalizare:2012
Domeniu:

utilități publice

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:534 000 lei
22. Reparaţia capitală a cantinei şcolare şi a blocurilor sanitare L.T. „A. Puşkin”
Data de start și finalizare:2012
Domeniu:

utilități publice

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:313 000 lei
23. Construcţia unei artere de canalizare de la staţia de pompare a apelor reziduale până la staţia de epurare din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:Aprilie - August 2012
Domeniu:

Apă și sanitație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FNDR)
Valoarea proiectului:5 975 200 lei
24. Crearea Centrului de Informare și Prestare Servicii pentru Cetățeni (CIPS)
Data de start și finalizare:2015 - 2017
Domeniu:

prestări servicii către cetățeni

Stadiul de realizare proiect:Realizarea proiectului tehnic
Valoarea proiectului:
25. Renovarea stațiilor de pompare din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare:2015-2016
Domeniu:

Aprovizionare cu apă și sanitație

Stadiul de realizare proiect:în curs de implementare
Valoarea proiectului:151 365,5 mii lei
26. Lucrări de reparaţie la Casa de Cultură din or. Cimişlia
Data de start și finalizare:2010
Domeniu:

lucrări de reparație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:808 149,62 Lei
27. Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copiii „Rîndunica” (Construcţia acoperişului, schimbarea geamurilor şi uşilor şi repararea faţadei)
Data de start și finalizare:2010
Domeniu:

lucrări de reparație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:1 080 000,00 Lei
28. Lucrări de reparaţie la L.T. „A.Puşkin” (Construcţia acoperişului și repararea sălii sportive şi sălii festive)
Data de start și finalizare:2010
Domeniu:

lucrări de reparație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:1 026 850,09 Lei
29. Reconstrucţia sistemelor de canalizare, apeduct şi a spaţiilor sanitare la grădiniţa de copii „Rîndunica”
Data de start și finalizare:2009
Domeniu:

aprovizionarea cu apă și sanitație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FEN)
Valoarea proiectului:337 mii Lei
30. Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copiii „Foişor” din or. Cimişlia
Data de start și finalizare:2007
Domeniu:

lucrări de reparație

Stadiul de realizare proiect:finalizat (finanțat din FISM)
Valoarea proiectului:582 mii Lei