(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

Denumire proiectAprovizionarea cu apă a cartierului ”Recea” din or. Cimişlia
Data de start și finalizare 2013
Domeniu

Aprovizionarea cu apă

Stadiul de realizare proiectfinalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național)
Valoarea proiectului1431465,43 lei
Justificarea proiectului

În prezent aprovizionarea cu apă a sectorului ”Recea” din or. Cimişlia se efectuează din sonda arteziană nr. 708B Forata 1976. Debitul sondei constituie – 25-27 m3/h, sau 600-650 m3/24h.  Apeductul actual este cel mai vechi din oraş construit  la începutul anilor ’70 ai secolului trecut. Apeductul magistral de la staţia de pompare pînă la rezervorul superior a fost construit în a. 1970 din ţevi din asbest cu Ø 300 mm, dealtfel un material cancerigen, interzis demult în construcţia de apeducte, dată fiind toxicitatea materialului respectiv. Restul ţevilor magistrale la fel sunt într-o stare deplorabilă, gradul de uzură a ţevilor constituie 80-100 %,  iar principala reţea magistrală din care este alimentat cu apă populaţia sectorului  Recea a fost proiectată şi construită ca apeduct tehnic, în imediata apropiere de reţeua de canalizare,  prin care urma să fie pompată apa pentru spălarea colectorului de canalizare sub presiune, astfel fiind încălcate toate normele sanitare. Au fost constatate  frecvente cazuri de contaminare cu ape uzate a apei potabile, dată  fiind vechimea reţelelor de apeduct şi implicit gradul avansat de uzură a acestora, şi totodată proximitatea  acestora de colectorul de canalizare.

Activități principale
  1. Realizarea lucrărilor de proiectare
  2. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor
  3. Realizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare
  4. Asigurarea managementului eficient al proiectului
Rezultatele proiectului

În rezultatul implementării proiectului vor fi conectaţi la apeduct circa 1800 persoane, locatari în cartierul ”Recea”, or. Cimişlia.

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului constă în aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a populaţiei sectorului ”Recea” din or. Cimişlia.

Obietivele proiectului sunt:

  • construcţia unei reţele moderne şi sigure de apeduct cu lungimea de  6 730 m;
  • asigurarea cu apă de calitate a 600 de locuinţe, 1800 de consumatori, unei grădiniţe de copii.
  • reducerea pierderilor de apă în reţea şi implicit economia de resurse de apă.
  • reducerea costurilor de energie electrică pentru captarea/pomparea apei potabile.
  • minimizarea  morbidităţii, datorată consumului posibil  de apă neconformă normelor sanitare.

 

Fișiere