(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

Denumire proiectConstrucţia reţelelor de canalizare si a unei staţii de pompare în partea de Nord – Vest a or. ”Cimişlia” Etapa I
Data de start și finalizare iulie - decembrie 2014
Domeniu

Protecţia  mediului  (inclusiv  finanţarea  lucrărilor  de proiectare şi implementare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare. 

Stadiul de realizare proiectFinalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național)
Valoarea proiectului1 000 000 lei
Justificarea proiectului

Esenţa proiectului constă în conectarea locuitorilor din partea de Nord – Vest a oraşului Cimişlia la reţeaua de canalizare. Dat fiind faptul ca partea de Nord – Vest a oraşului majoritatea este formată din sectoare noi rezidenţiale, reţelele de canalizare lipsesc cu desăvârşire. În urma implementării acestui proiect se preconizează să fie conectaţi la reţeaua de canalizare cca 485 gospodării şi alte instituţii publice precum este Stadionul Orăşenesc şi grădiniţa de copii Viorica. Proiectul prevede construirea a 11,15 km de reţele de canalizare şi a unei staţii de pompare. În prima etapă a proiectului s-a construit 2,4 km de reţele de canalizare şi 78 de cămine de vizită, urmând să se îndeplinească volumele rămase.  

Expunerea problemei, fundamentarea proiectului In regiunea data nu exista un sistem de evacuare a apelor reziduale,locuitorii se folosesc de haznale, ceea ce duce la poluarea intensiva a apelor subterane si poluarea in întregime a mediului înconjurător.

Activități principale
 1. Realizarea lucrărilor de proiectare
  1. Elaborarea proiectului tehnic
  2. Efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către organizaţiile de proiectare
  3. Efectuarea expertizei documentaţiei de proiect şi deviz
 2. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor
  1. Întocmirea documentaţiei de licitaţie (caietul de sarcini)
  2. Publicarea anunţului în Buletinul de Achiziţii Publice şi pe paginile web a Agenţiei, privind organizarea licitaţiei
  3. Primirea şi înregistrarea ofertelor
  4. Organizarea licitaţiei, deschiderea ofertelor
  5. Evaluarea ofertelor şi selectarea antreprenorului în conformitate cu criteriile stabilite în documentaţia de licitaţie
  6. Încheierea şi semnarea contractului, înregistrarea lui
 3. Realizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare
  1. Construcția reţelelor exterioare de canalizare
  2. Construcția reţelelor exterioare subpresiune de alimentare cu apă şi canalizare
  3. Construcţia staţiei de pompare
  4. Lucrări de montare a utilajului şi generatorului – diesel
  5. Instalarea rețelelor electrice
 4. Asigurarea managementului eficient al proiectului
  1. Monitorizarea activităţilor proiectului
  2. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepţie finală
  3. Transmiterea obiectului la bilanţul beneficiarului
Produsele proiectului
 • Reţea de canalizare cu lungimea de 16 135,65 m construită
 • 1 stație de pompare construită
Rezultatele proiectului

În urma implementării proiectului dat va fi conectat la reţeaua de canalizare Stadionul Orăşenesc Cimişlia. Grădiniţa de copii ,,Viorica” şi alte instituţii de stat şi private.

Numărul gospodăriilor ce urmează a fi conectate -  485 gospodării. 

Numărul celor care vor fi conectaţi - cca. 1450 persoane.

Obiectivele proiectului

Asigurarea locuitorilor din partea de Nord – Vest a or. Cimişlia cu sistem de canalizare funcţional şi evacuarea apelor reziduale din oraş.

 

Fișiere