(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

Denumire proiectRacordarea clădirii grădiniței - creșă nr.3 Ghiocel din orașul Cimișlia la sistemul de încălzire pe bază de biomasă și a panourilor solare
Data de start și finalizare 2015-2016
Domeniu

Eficiența energetică și surse de energii regenerabile

Stadiul de realizare proiectîn curs de implementare
Valoarea proiectului117 678 dolari
Justificarea proiectului

Problemele care vor fi soluționate în urma Implementării proiectului

Actualul sistem de termoficare se află într-o stare satisfăcătoare. Cazanul este pe bază de gaz natural, ineficient din punct de vedere economic. Distanța de la cazangerie și până la clădirea primăriei este de aproximativ 240 m. De-a lungul distanței rețelei de termoficare au loc pierderi de energie. În situația dată, primăria este nevoită să achite costul energiei termice de care beneficiază grădinița, dar și pierderile din rețea care au loc până la clădirea instituției preșcolare.

Totodată, menționăm că costul energiei termice care de care beneficiază instituția menționată este prea mare și astfel nu se justifică raportul preț-calitate.

 

În ce măsură această iniţiativă ajută la realizarea scopului proiectului, beneficiile comunității

Prin racordarea clădirii Grădiniței-creșă nr.3 „Ghiocel” la sistemul de încălzire pe bază de biomasă, se va îmbunătăți considerabil confortul termic din interiorul clădirii primăriei, creându-se condiții de activitate pentru copii și educatori mai bune, mai prielnice pentru dezvoltarea lor multilaterală.  

Totodată, prin implementarea acestui proiect, nu va mai avea loc pierderi de energie termică în rețea, se vor efectua economisirea resurselor financiare, care vor putea fi redirecționate spre alte domenii de activitate importante.

Prin îmbunătățirea condițiilor de activitate în clădirea Grădiniței-creșă nr.3 „Ghiocel”, se va diminua considerabil cazurile de îmbolnăviri din cauza răcelii.

Condițiile de activitate confortabile din cadrul clădirii Grădiniței-creșă nr.3 „Ghiocel”, va permite de a organiza cu succes activitățile cotidiene, dar și condiții de sănătate optime pentru copii și angajați.    

 

Beneficiari actuali și în perspectivă

  • Total 14 291,0, inclusiv femei 6 903,0, bărbați 7 388,0,
  • Copii total 188, inclusiv fete 90, băieți 98,
  • Personal total 33, inclusiv femei 29, bărbați 4,
  • Personal de bază 23, inclusiv femei 23, bărbați 0,
  • Personal auxiliar 10, inclusiv femei 6, bărbați 4,
  • Operatori de centrale termice 0, inclusiv femei 0, bărbați 0.
  • Beneficiari în perspectivă (3-5 ani) de indicat în cifre: în creștere 190 de copii,  capacitatea instituției preșcolare este de 160 de copii.
Activități principale

1.1. Lucrări de proiectare

1.2. Reparația clădirii propuse pentru încălzirea cu biomasă

1.3. Amenajarea teritoriului adiacent

1.4. Reparația depozitului pentru combustibil

1.5. Construcția centralei termice

1.6. Instalarea sistemului de termoficare

1.7. Instalarea sistemului de alimentare cu căldură

1.8. Montarea rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare pentru centrala termică

1.9. Montarea sistemelor de încălzire și ventilare a centralei termice

1.10.Instalarea panourilor solare și conectarea în circuitul centralei termice

 

 

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului „Racordarea clădirii Grădiniței-creșă nr.3 „Ghiocel” din orașul Cimișlia la sistemul de încălzire pe bază de biomasă”, constă în asigurarea condițiilor adecvate de educație și activitate a copiilor și personalului instituției, prin asigurarea confortului termic, ceea ce ar micșora rata de îmbolnăviri în rândul copiilor și personalului, cauzate de temperaturile scăzute pe perioada sezonului rece a anului, contribuind prin aceasta la sănătatea generațiilor viitoare de cetățeni.

Astfel, prin implementarea proiectului respectiv, ar fi posibil economisirea substanțială a resurselor financiare destinate aprovizionării cu agent termic, iar banii economisiți ar putea fi direcționați pentru alte domenii importante de activitate.   

 

Asigurarea durabilităţii proiectului 

Responsabili de sistemul de încălzire integral

APL va prevedea în bugetul orașului asigurarea cu resurse financiare a sistemului de încălzire pe bază de biomasă, întreprinzând totodată toate măsurile necesare pentru buna funcționare de durată a sistemului

Mecanismul de asigurare a centralei termice cu biocombustibil

În bugetul orașului vor fi prevăzute resursele financiare necesare pentru asigurarea cu cantitatea suficientă de materie pentru buna funcționare a sistemului de încălzire pe bază de biomasă.

Totodată vor fi încheiate contracte cu furnizorii de materie primă pentru funcționarea permanentă în perioada sezonului rece al anului a sistemului de încălzire a clădirii primăriei.

Furnizorii, conform contractului, vor fi obligați să asigure, cu materie primă, cu cantități suficiente și de calitate înaltă funcționarea optimă a cazanului pe bază de biomasă.    

Asigurarea surselor financiare necesare pentru funcționarea centralei termice pe biomasă (procurarea combustibilului, asigurarea salariului operatorilor, cheltuieli pentru menținerea centralei termice și sistemului de încălzire integral)

Funcționarea eficientă, la parametrii optimi, fără întreruperi în perioada rece a anului a sistemului de încălzire pe bază de biomasă va fi asigurată inclusiv prin prevederea în bugetul orașului a surselor financiare suficiente pentru procurarea materiei prime – pelete, brichete, dar și întreținerea personalului tehnic etc.

Asigurarea securității anti-incendiare a centralei termice și a depozitului de combustibil

Vor fi implementate măsurile necesare pentru asigurarea securității anti-incendiare

  

 

Fișiere