(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

Denumire proiectReabilitarea sistemului de epurare a apelor uzate din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare 2011 - 2013
Domeniu

Apă și sanitație

Stadiul de realizare proiectfinalizat (finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare)
Valoarea proiectului750 000 Euro
Parteneri

Asociația apelor uzate din Cimișlia

Justificarea proiectului

Una din principalele probleme a Republicii Moldova, care împiedică dezvoltarea socială și economică este accesul limitat la apă potabilă și la servicii satisfăcătoare de salubrizare. în zonele urbane și rurale penru alimentarea cu apă potabilă se utilizează în primul rînd apele subterane. Una dintre cele mai importante probleme a apelor subterane din Cimișlia e conținerea cantității ridicate de săruri, contaminarea lor și poluarea. Totuși, din păcate, această apă este - din cauza lipsei de surse alternative de apă - folosită de zi cu zi în consumația directă.

 

Activități principale

În timpul proiectului a fost realizată reconstrucția stației de pompare a apelor uzate principale, stației de pompare locale și reconstracția stației de epurare a apelor uzate, inclusiv instalarea noilor tehnologii de epurare a apelor uzate. A fost introdus un sistem modern automat, care ușurează funcționarea. Tehnologia folosită de epurare a apelor uzate este unică în simplitatea și eficiența sa. Se referă la un sistem patentat FLEXIDIBLOCK, care permite epurarea apelor uzate paralel în două rezervoare.

În cadrul proiectului a fost, de asemenea, școlarizat personalul, care este gata de a rezolva problemele legate de gestionarea și întreținerea sistemului. Pentru autoritățile locale și operatorii de alimentare cu apă și canalizare au fost dezvoltate materiale strategice în domeniul alimentării cu apă și canalizare, cum ar fi: ”Plan prioritar de investiții”, Plan pe termen lung de dezvoltare”, ”Strategia de epurare a apelor reziduale” și studiile ce ilustrează tarifele posibile de apă și canalizare pentru cetățeni.

Un rol important în protejarea mediului înconjurător îl joacă totuși comportamentul oamenilor. Din acest motiv, în Cimișlia a fost desfășurată o campanie de informare dedicată în primul rînd copiilor. Cooperarea a fost la fel menținută și cu companiile industriale locale.

Produsele proiectului

proiectul a inclus o renovare completă:

  • Instalația de epurare a apelor uzate municipale, inclusiv și curățarea prealabilă
  • Stația centrală de pompare și stația de pompare a apelor uzate locală care transferă apele uzate municipale la instalația de epurare a apelor uzate din Cimișlia
Obiectivele proiectului

Scopul proiectului a fost reducerea efectelor negative asupra sănătății oamenilor și stării mediului înconjurător cauzate de contaminarea apelor subterane poluate de apele uzate. 

Fișiere