(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte finalizate

Denumire proiectRenovarea stațiilor de pompare din orașul Cimișlia
Data de start și finalizare 2015-2016
Domeniu

Aprovizionare cu apă și sanitație

Stadiul de realizare proiectîn curs de implementare
Valoarea proiectului151 365,5 mii lei
Parteneri

Întreprinderea Municipală ”Servicii Publice Cimișlia”

Justificarea proiectului

Descrierea problemei ce se doreşte a fi rezolvată

Î.M. Servicii Publice Cimișlia este unul dintre principalii prestatori de distribuire a apei potabile în orașul Cimișlia și localitățile adiacente. La momentul actual întreprinderea dispune de 9 sonde care captează apa prin intermediul unor pompe cu un grad înalt de uzură atît fizică cît și morală (anul construcţiei sondelor și a stațiilor de pompare 1968 – 1980). Volumul pierderilor variază de la 44,3 % în 2009 la 47,6 % în 2013. Capacitatea de producție a sistemului de alimentare cu apă este utilizată la 17,2-20 %. Datorită avariilor înregistrate la sistemele de transport și distribuire (procent pierderi 50-60 %) nu este asigurată continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Cea mai mare problemă este cea legată de consumul energetic specific foarte mare (2,1kwh/mc), astfel, înregistrîndu-se cheltuieli din ce în ce mai mari.

Astfel, misiunea propusă pentru ÎM „Servicii Publice Cimișlia” este: Asigurarea unui nivel înalt al condițiilor de trai și al sănătăţii cetățenilor și a unui mediu ambiant curat și sănătos, prin dezvoltarea durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare şi prin prestarea serviciilor calitative.

 

 

Activități principale
 1. Procurarea pompelor
 2. Pregătirea pentru demontarea pompelor vechi (demontarea contoarelor, venelor de apă ,etc.)
 3. Trasportarea pompelor
 4. Instalarea și montarea pompelor noi procurate
 5. Reglarea (presiunii, automatizarii,etc.)
 6. Punerea în funcțiune a pompelor
 7. Verificarea preliminară a funcționării pompelor
 8. Verificări în perioada de rodaj
Produsele proiectului
 • Creșterea încrederii și atractivităţii acestui serviciu faţă de consumatorii casnici, agenţii economici şi instituţiile bugetare;
 • Optimizarea utilizării resurselor financiare și recuperarea în totalitate de către operator a costurilor furnizării/prestării serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de funcționare continuu a operatorului de servicii
 • Creșterea Eficienței Energetice (EE) funcționării următoarelor stații de pompare care vor fi schimbate:

Din or.Cimișlia:

1.    Stația de pompare nr.941, priza centrală (dispune de 3 rezervoare de apă a cîte 100 m, dintre care doar 2 sunt funcționabile) (EE dupa schimbarea pompelor - 37%)

1.1     Staţia de pompare nivelul SP-2 (EE dupa schimbarea pompelor - 32%)

2.    Staţia de pompare a puţului nr.939  (EE dupa schimbarea pompelor - 37%)

3.    Staţia de pompare 708 (are 1 rezervor de100 mși 1 contrarezervor de 200 m3 ) (EE dupa schimbarea pompelor - 26%)

3.1     Staţia de pompare  ”Ovidiu-5” (EE dupa schimbarea pompelor - 20%)

4.    Staţia de pompare  nr.663 (cu turn de apă) (EE dupa schimbarea pompelor - 34%)

5.    Staţia de pompare nr.393   (cu turn de apă) (EE dupa schimbarea pompelor - 24%)

 

Din s. Bogdanovca Veche:

6.    Stația de pompare nr. 210 (cu turn de apă)  (EE dupa schimbarea pompelor - 18%)

7.    Stația de pompare  nr.994 (cu turn de apă)  (EE dupa schimbarea pompelor - 34%)

 

Din s.Bogdanovca Nouă:

8.      Stația de pompare 1330 (cu turn de apă) (EE dupa schimbarea pompelor - 20%)

 

Din s.Dimitrovca:

9.      Stația de pompare  (cu turn de apă) (EE dupa schimbarea pompelor - 24%)

 

 

Rezultatele proiectului
 • Micșorarea consumului de energie electrică cu 32 %
 • Micșorarea cheltuielilor de mentenanță, întreținere a sistemului cu 60 %
 • Reglarea debitului de apă.
Obiectivele proiectului

Prin acest proiect dorim să înlocuim pompele existente de captare a apei cu altele noi care ar duce la creșterea eficienței energetice, ceea ce ar conduce la prestarea unor servicii mai calitative către beneficiari.

Astfel, serviciile de utilitate publică au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață mai bune pentru populație și prezintă o importanță socială majoră pentru administrația publică.

Fișiere