(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Vă invităm să participați la Clubul pe interese ,,Mai tineri după 30”

13-02-2019, 11:13

  Stimați cimișlieni! Vă invităm să participați la Clubul pe interese ,,Mai tineri după 30”, vă așteptăm la discuții interactive pentru a dezvolta implicarea civică a cimișlienilor. 15 februarie, ora: 17.30 Casa de Cultură Cimișlia Organizator: animatorul Casei de Cultură Cimișlia, Ana Aramă

Medalion literar cu genericul ,,Grigore Vieru-poetul inimii mele” - 15 februarie

13-02-2019, 10:15

  AVIZ Primăria Cimișlia în colaborare cu Biblioteca orășenească Mihai Eminescu, Casa de Cultură, Centrul de Creație, vă invită la un Medalion literar cu genericul ,,Grigore Vieru-poetul inimii mele”. Vă așteptăm pentru a savura cu plăcere versurile, cântecele și poeziile marelui poet. 15 februarie. Ora: 16.00 Casa de Cultură Cimișlia, et.II.

DONEAZĂ SÎNGE

21-01-2019, 10:29

DONEAZĂ SÎNGE în perioada 17, 22, 24, 29 ianuarie, 07, 12, 14, 19 februarie, 19, 21, 26, 28 martie, 02, 04, 09, 11 aprlie, 16, 21, 23, 28 mai, 11, 13, 18, 20 iunie, 17, 19, 24, 26 septembrie, orele: 08.00 - 12.00, etajul 5, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia. Donatorii de sînge vor putea beneficia de un nou pachet alimentar, ce va include un litru de suc fără adaos de zahăr, conserve din carne şi peşte, 100 de grame de ciocolată, 400 de grame de halva sau 250 de grame de fructe uscate și o conservă de legume + 100 lei. Astfel, persoanele care donează sânge vor avea posibilitatea să consume produse ce conțin cantitatea necesară de proteine, glucide, lipide, fibre alimentare, pentru suplinirea caloriilor pierdute în urma donării sângelui.

Festivalul de Datini și Obiceiuri Românești, ediția II - 13 ianuarie/ video

14-01-2019, 12:38

A doua ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri Românești s-a desfășurat la Cimișlia în ajunul sărbătorii creștine, Sfântul Vasile - 13 ianuarie. Evenimentul a întrunit mai multe colective artistice din localitățile Hârtop, Cimișlia, Selemet, Cenac, Sagaidac, dar și cete de urători de peste Prut. Oaspeții speciali la cea de-a doua ediție au fost „Ansamblul de Datini și Tradiții "Opincuța"" din comuna Moțca și Ceata de urători din comuna Tătăruși, Județul Iași, România, însoțiți de o delegație oficială, în frunte cu viceprimarul comunei Tătăruși, Mirel Lazăr, și membrii Asociației GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”. Organizarea acestui festival devine o tradiție pentru orașul Cimișlia, iar autoritățile locale își propun să susțină acest eveniment și pe viitor pentru a susține promovarea patriomoniului cultural al datinilor și obiceiurilor străbune românești. Primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu a salutat mulțimea prezentă la eveniment și a menționat "Eu sunt îngrijorat că tradițiile noastre populare sunt pe cale de dispariție, și iată în contextul acestui fenomen vreau să menționez că după ce am obținut limba noastra cea română, urmează o altă bătălie: revenirea la rădăcinile culturale, la identitatea națională. Astfel, vă invit să participați la aceste activități pentru că evenimentele ne înfrumusețează viața. Vă doresc la toți un An Nou Bun!"  Administrația publică locală aduce mulțumiri deosebite tuturor celor care au participat la organizarea acestui eveniment frumos.  Să trăiţi, să înfloriţi!.. Să vă dea Domnul tot ce doriţi! Zile senine şi fericire!.. La Mulţi Ani!               Mai jos priviți video de la eveniment:    

13 IANUARIE - sărbătorim împreună ajunul Sfântului Vasile!

10-01-2019, 09:15

Primăria Cimişlia, vă invită la Concertul tradițional de datini și obiceiuri române, duminică, 13 ianuarie 2019, ora: 14.00, la pomul de crăciun din centrul orașului. Invitați speciali: "Ansamblul de Datini și Tradiții Opincuța" din comuna Moțca și Ceata de urători din comuna Tătăruși, România. Accesați link-ul pentru a vedea imagini din anul trecut: http://gazetadesud.md/2018/01/16/primul-festival-de-datini-si-obiceiuri-romanesti-a-avut-loc-la-cimislia/ VĂ AȘTEPTĂM!

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 04.01.2019, la ora 11.00. în incinta Primăriei or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, licitației cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice

27-12-2018, 09:49

  Vînzare: 1-V Teren agricol, 1,7682 ha, intravilanul or. Cimișlia. Nr. Cadastral 2901307348. Preț-150 000 lei. 2-V Cazangeria școlii polivalente și construcții adiacente, n.c 2901304018. Suprafața terenului 0,2547 ha. Suprafața la sol a construcției principale- 426,7 m.p., suprafața totală a încăperilor 514,7 m.p. construcția  accesorie (garajelor). La sol: 140,7 m.p. suprafața totală a încăperilor: 129,7 m.p. Preț -1500000 lei. 3-V Teren 0,102 ha n.c. 2901310389,  str. Cetatea Albă, f/n, destinația-amenajare, cu condiția permutării rețelelor inginerești din contul cumpărătorului, preț - 250 000 lei. 4-V Teren pentru construcții, 0,08 ha, n.c. 2901305423, str. Suveranității, f/n. Terenul se vinde cu condiția permutării rețelei de gazoduct de presiune medie din contul cumpărătorului pînă la începerea lucrărilor de construcție, preț - 120 000 lei. 5-V Teren agricol, 0,15 ha , nr cadastral 2940104110, s. Dimitrovca, preț - 8 000 lei.6-V Teren 0,0024 ha, str. Ștefan cel Mare, n.c. 2901304798. Preț:10000 lei. 7-V Teren public, domeniul privat, 0,0229 ha, nr. Cadastral 2901305430, situat în strada Ștefan cel Mare, f/n. Destinație- pentru construcții. preț - 60 000 lei. 8-V Teren public, domeniul privat, suprafața 0,0268 ha, nr. Cadastral 2901305429, situate în strada Ștefan cel Mare, f/n. adiacent construcției proprietate private cet. Negară Iurie. Destinație- pentru construcții. Preț- 65000 lei. Arenda funciară: 1-A Teren 1,1399 ha, extravilanul or. Cimișlia, n.c. 2901203053, b-62, destinație agricolă (grădină),  termen - 5 ani. Preț 2200 lei/an. 2-A Teren public, domeniul public, suprafața de 0,63 ha, situate în extravilanul or. Cimișlia, adiacent  serviciului special pentru Influențe Active asupra proceselor Hidrometeorologice, nr. Cadastral 2940104107, destinație- agricol. Preț- 1000 lei/an.3-A Teren 0,03 ha, intravilanul or. Cimișlia, adiacent sectorului n.c. 2901315128 str. Teilor nr. 2/5, în scopul amenajării, termen- 5 ani, preț - 2000 lei/an.  4-A Bazin acvatic, 1,11 ha, contur 2982, 2915, extravilanul s. Dimitrovca, termen – 3 ani, preţ – 1900 lei/an. Locațiune (chirie) încăperi: 1-L Încăpere nr.5, suprafața 12,6 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 650 lei/lună. 2-L Încăpere nr.6, suprafața 59,67 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 3000 lei/lunar. 3-L Încăpere nr.8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, suprafața totală 47 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani, preț - 2500 lei/lună.4-L Biroul nr. 10 din primăria or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, suprafața 14,5 m2, termen 3 ani. Preț-1600 lei/lună.5-L Biroul nr.11 din primăria or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, suprafața 10,5 m2.Preț: 1200 lei-lună. Termen: 3 ani. Notă: Încăperile expuse la licitaţie vor fi folosite pentru oficii, dar nu ca instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare, restaurante, baruri cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice; c) loturi « locaţiune » - 100 lei. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia  IDNO 1006601000037,cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial MD79TRGDAZ14221129010000 (taxa de participare), MD05TRPDAZ371210B03064AB (pentru vânzare bunuri publice), MD27TRGDAZ14152229010000 (pentru arendă terenuri agricole), MD26TRGDAZ14153329010000 (pentru arendă terenuri cu altă destinaţie decât cea agricolă), MD25TRPDAZ142320A10879AA (pentru locaţiune încăperi). Termenul limită de depunere a cererii – ora 11.00, 03 ianuarie 2019. Modul şi termenul de achitare a costului bunurilor de vânzare: a) integral, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul nu mai mare de 50000 lei; b) în rate, în termen de până la 6 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 50 procente, inclusiv acontul, în timp de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul de la 50000 lei până la 150000 lei; c) în rate, în termen de până la 12 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 30 procente, inclusiv acontul, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul mai mare de 150000 lei. Modul şi termenul de achitare a costului altor bunuri - în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere. Famializarea cu bunurile expuse se poate face în zilele lucrătoare începănd cu ziua publicării şi până la ora 11.00,  3 ianuarie 2019. Informații suplimentare: telefon (0241) 21082, 22848, 22187, 060859906 web: www.cimişlia.md, e-mail: viceprimar.economie@cimislia.md, patrimoniu@cimislia.md                      

Continuarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia în data de 27 decembrie 2018

23-12-2018, 19:42

În data de 27 decembrie 2018, ora: 10.00 va avea loc continuarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia din data de 18 decembrie 2018.  Primaria Cimișlia, sala de ședințe, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. În cadrul ședinței vor fi examinate proiectele de decizii din domeniul urbanism, agricultură și amenajarea teritoriului. Link:  http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii

Pagina