(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

AUDIERI PUBLICE cu privire la proiectul de buget pentru anul 2019 și vînzarea unui teren pentru construcția unei ferme de cai / 11 decembrie 2018, ora: 12.00 -14.00

05-12-2018, 09:12

 

STIMAŢI Cimișlieni!

Primăria orașului Cimișlia iniţiază, începînd cu data de 28 NOIEMBRIE 2018 consultare publică a proiectului cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2019. Iar în data de 11 decembrie 2018, ora 12.00 – 14.00, organizăm AUDIERE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE BUGET PENTRU ANUL 2019 și privind vînzarea unui sector de teren de pășune pentru amplasarea unei ferme de cai în regiunea iazului Japari.

Recomandările pe marginea proiectelor supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 decembrie, pe adresa d-nei secretar al consiliului orășenesc Cimișlia, Anastasia Rusu, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md, la numărul de telefon 0 (241) 2 28 42 sau pe adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, primăria Cimișlia.

Materialele cu privire la proiecte sînt disponibile pe pagina web oficială  www.cimislia.md sau la sediul primăriei Cimișlia, Ghișeul Unic, et. I.

Accesați link-urile pentru a vă informa cu privire la proiect:

http://cimislia.md/upload/Audieri-11.12.2018.pdf

http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii

http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/documente-bugetare

http://cimislia.md/upload/BUGET%20PENTRU%20CET%C4%82%C8%9AENI.pdf

https://www.scribd.com/document/394458356/Schema-sectorului-de-teren-de-p%C4%83%C8%99une-pentru-amplasarea-unei-ferme-de-cai-in-regiunea-iazului-Japari-or-Cimi%C8%99lia

https://www.scribd.com/document/394527718/Extras-Din-Decizia-8-8-11-10-2018-Cu-privire-la-ini%C8%9Bierea-delimit%C4%83rii-%C8%99i-delimitarea-in-mod-selectiv-a-propriet%C4%83%C8%9Bii-publice-%C8%99i-actualizarea-modific

SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Detalii la tel.: 0(241)2-21-87
0 (241) 2-28-42, e-mail: relatiipublice@cimislia.md