(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Cum pot să beneficieze cetățenii de ajutorul de șomaj?

08-04-2020, 11:50

Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj.

Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei.

Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decît suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare.
‼️‼️‼️Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, prin poștă sau în format electronic, expediate la distanță, la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează).

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de:

copia buletinului de identitate,
copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută .
Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj și declarația pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate aici: http://anofm.md/news/2020/04/01

Tel. de contact AOFM CIMISLIA: 0241 2 30 36 sau 0241 2 33 09
Pentru mai multe informații contactați Centrul de apel al ANOFM tel: 0 8000 1000, de luni pînă vineri.