(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Planul de Acțiuni ALDA Cimișlia 2016-2017

25-11-2016, 23:16

 

Planul de Acțiuni ALDA Cimișlia 2016-2017

Prezentat la prima reuniune a partenerilor în data de 15 noiembrie 2016 (implementare)

ALDA a orașului Cimișlia (în continuare - ALDA Cimișlia) își propune să susțină colaborarea în vederea dezvoltării comunităților locale, a democrației locale și a implicării cetăţenilor în procesele decizionale la nivel local în R. Moldova.

ALDA Cimișlia are următoarele obiective generale:

Să faciliteze participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor la nivel local;

Creșterea gradului de conștientizare și interesarea cetățenilor de a lua parte la procesul de luare a deciziilor la nivel local de interes;

Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea abilităților comunităților locale a autorităților locale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor;

Creșterea gradului de interes și schimbul de informații între Moldova și alte țări europene și părțile interesate, pentru a permite o cooperare mai strânsă și un schimb continuu de bune practici;

Ridicarea nivelului de conștientizare a importanței migrației în ceea ce privește dezvoltarea locală.

Obiectivele ALDA Cimișlia sunt:

Promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de consolidare a democrației locale;

Promovarea drepturilor omului la nivel local și regional;

Dezvoltarea instituțiilor la nivel local;

Promovarea unei societăți moderne, pluraliste și democratice, cu participarea tuturor componentelor societății în procesul de luare a deciziilor;

Dezvoltarea cooperării regionale și europene;

Dezvoltarea dialogului intercultural și interetnic;

Promovarea dezvoltării economice și sociale locale;

Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare.

Subiecte intersectoriale:

Drepturile omului și democrația la nivel local;

Participarea cetăţenilor;

Consolidarea societății civile și societății pluraliste democratice;

Consolidarea capacităților autorităților locale;

Educație și cultură;

Cooperarea regională și europeană.

 

Rezultate așteptate:

Contribuția la dezvoltarea și consolidarea participării locale a democrației și a cetățenilor în Moldova;

Contribuția la promovarea drepturilor omului în Moldova;

Contribuția la inițiativele legate de Tineret;

Cooperarea regională și europeană;

valorificarea impactului pozitiv al migrației asupra dezvoltării sociale și economice.

 

Grupuri țintă:

Partenerii LDA Moldova

Autorități locale

Societatea civilă

Media

 

Obiectivele pentru anul 2016:

Planificarea inaugurării și înregistrării ALDA Cimișlia;   

Recrutarea delegatului

Contactarea unor noi parteneri internaționali;

Obiectivele pentru anul 2017:

Dezvoltarea unor proiecte comune cu partenerii ALDA și cu alte părți interesate relevante cu privire la subiecte-cheie legate de misiunea ALDA;

Colectarea de fonduri pentru prioritățile ALDA;

Implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Educației, Cancelariei de Stat a Guvernului, Academiei de Administrare Publică, comisiile parlamentare: "Drepturile omului şi relaţii interetnice " și „Administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” pentru organizarea și desfășurarea unuri cursuri de perfecționare continuă a funcționarilor din administrația publică locală și a consilierilor locali;

Efectuarea de schimburi prin promovarea cooperării intercomunitare la nivel internațional, în special relațiile de înfrățire cu localități din Franța, Polonia, România, Ucraina și alte țări europene. Utilizarea eficientă a experienței de integrare europeană și implementarea acesteia în Moldova pe plan local;

Promovarea turismului rural și cultural ca modalitate de a promova cunoașterea reciprocă între țările UE și Moldova, pentru înțelegerea și dezvoltarea capacității administrative a comunităților locale, a valorilor democratice în Republica Moldova;

Organizarea de stagii pentru funcționarii publici, aleși locali și alți angajați din administrația publică în țările UE;  

Organizarea de cursuri de instruire gratuite / achitate modest, franceză și engleză;

Promovarea diplomației populare, inclusiv a tinerilor interesați de a fi primiți în familii;

Organizarea unei școli de vară pentru tineret privind democratizarea societății;

Contribuția la organizarea unei serii de programe TV la posturile de televiziune locale privind tema democratizării societății;

Implicarea tinerilor în gestionarea afacerilor publice prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret;

Organizarea unor instruiri - tânărul lider politic, pentru tinerii care doresc să se implice în procesele politice democratice – cursuri de democrației locală, buna guvernare și gestionarea serviciilor publice;

Sprijin pentru a desfășura activităților de cercetare sociologică privind gradul de implementare a principiilor democratice în administrația publică din Moldova - să elaboreze măsuri eficiente;

Diseminarea bunelor practici de democratizare a societății la nivel local, prin intermediul localităților partenere ALDA.

Obiectivele pentru anul 2016:

Contactarea unor noi parteneri internaționali: strategia abordată: a) orașele înfrățite cu Cimișlia b) Utilizarea rețelei ALDA și indică organizațiile care au un interes să lucreze în Moldova sau trebuie să se concentreze să lucreze în țările Parteneriatului Estic c) să utilizeze rețeaua de parteneri din Moldova;

Stabilirea unor canale relevante de cooperare între autoritățile locale și regionale, ONG-uri și alte părți interesate relevante pentru a spori vizibilitatea ALDA la nivel local și regiona promovarea ALDA în peisajul R. Moldova, implicarea mass-mediei locale, regionale și naționale și promovarea prezenței în mass-media socială;

Stabilirea sinergiilor cu rețeaua ALDA pentru un schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește stabilirea ALDA ca actor relevant în domeniul democrației locale, a drepturilor omului și a participării cetățenilor în procesele decizionale la nivel local în Moldova.

Planul de acţiuni propus, Noiembrie, 2016

Inaugurare si înregistrare ALDA

Cimişlia

Înregistrare ALDA Cimişlia     Decembrie, 2016
  Recrutarea delegatului     Decembrie-Ianuarie
  Inaugurarea organizaţiei     24 Februarie, 2017