(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea licitației cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice, 23.04.2020, ora: 11.00

13-04-2020, 14:53

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 23.04.2020, la ora 11.00. în incinta sediului primăriei, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice.

Vînzare: V-2020/04-459 Teren pentru construcții, 0,07 ha, nr. 2901311459, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, f/n, adiacent teren „AMBROFLOR” SRL – în scopul construcției și amenajării unei parcări auto. Preț – 120 000 lei. V-2020/04-435 Teren pentru construcții, 0,0287 ha, nr. 2901305435, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, f/n, adiacent terenului cet. Negară Iurie – în scopul construcției unui obiect comercial. Preț – 40 000 lei. V-2020/04-431 Teren pentru construcții, 0,0381 ha, nr. 2901305431, or. Cimișlia, str. Suveranității, f/n, adiacent magazinului „PIRAMIDA”.  Preț  – 65 000 lei.

Arendă funciară: A-2020/04-12A Teren agricol, 4,9236 ha, din contur 12A cu suprafața totală de 54,50 ha, bonitate 660, extravilanul or. Cimișlia, adiacent terenului cu nr. 2901102119. Termen - 5 ani. Preț de arendă – 9800 lei/an. A-2020/04-085 Teren pentru construcție, 0,044 ha din terenul nr. 2901311085 cu suprafața totală de 0,1054 ha, or. Cimișlia, str. N. Testimițeanu, f/n -  în scopul amenajării, fără drept de a construe, cu instituirea interdicției pe o suprafață de 0,0097 ha pentru cale de acces către blocul locativ nr. 2901311102.01. Termen -  5 ani. Preț de arendă - 2900 lei/an.

Locațiune (chirie) încăperi : L-2020/04-48a Încăpere, 15,2 m2,et. III, biroul nr. 48a, din construcția nr. cad. 2901304410.01 – sediul primăriei or. Cimișlia, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Termen – 3 ani. Preț de chirie – 1500 lei / lună.

Notă: Încăperile expuse la licitaţie vor fi folosite pentru oficii, dar nu ca instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare, restaurante, baruri cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc.

          Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Alte condiții la depunerea cererii.

Taxă de participare :a) loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice; c) loturi « locaţiune » - 100 lei. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia  IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial MD79TRGDAZ14221129010000 (taxa de participare), MD05TRPDAZ371210B03064AB (pentru vânzare bunuri publice), MD27TRGDAZ14152229010000 (pentru arendă terenuri agricole), MD26TRGDAZ14153329010000 (pentru arendă terenuri cu altă destinaţie decât cea agricolă), MD25TRPDAZ142320A10879AA (pentru locaţiune încăperi).

Termenul limită de depunere a cererii – ora 11.00, 22 aprilie 2020..

Modul şi termenul de achitare a costului bunurilor de vânzare:

a) integral, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul nu mai mare de 50000 lei;

b) în rate, în termen de până la 6 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 50 procente, inclusiv acontul, în timp de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul de la 50000 lei până la 150000 lei;

c) în rate, în termen de până la 12 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 30 procente, inclusiv acontul, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul mai mare de 150000 lei.

Modul şi termenul de achitare a costului altor bunuri - în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Famializarea cu bunurile expuse se poate face în zilele lucrătoare începănd cu ziua publicării şi până la ora 11.00, 22 aprilie 2020.

Informatii suplimentare : telefon (0241) 21082, 22187 web: www.cimişlia.md, e-mail: patrimoniu@cimislia.md

http://cimislia.md/ro/page/primaria/licitatii-publice/anunturi-licitatii