(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

ANUNȚ DE URGENȚĂ

16-05-2017, 08:04

  Ținînd cont de faptul că la momentul actual comisia de evaluare a pagubelor încă lucrează în teritoriu, lista plasată va putea fi completată. De asemenea, pentru asigurarea securității și sănătații cetățenilor, care au avut de suferit în urma calamităților naturale va avea loc monitorizarea stării imobilelor inundate. Persoanele afectate se pot adresa la primărie pentru a primi îmbrăcăminte, pot beneficia de mîncare (prînzul) la Cantina socială. Dacă cineva necesită de a fi amplasat temporar pe noapte, urmează să se adreseze la Direcția asistență socială.

Comunicat al Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia din 14.05.2017

14-05-2017, 14:29

  La orele 06.30 în data de 14.05.2017 nivelul apei din pîrăul ce traversează orașul, iarăși s-a ridicat din cauza ruperii digului unui iaz mic, dar de această dată, n-a ieșit din albie și nu a mai provocat pagube. La ora 08.00  a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului, la 10.00, a avut loc deja ședința Comisiei pentru situații Excepționale Raionale. La ședințe a fost analizată situația și s-au stabilit măsuri urgente pentru a oferi ajutoare prompte. Comisia raională a decis procurarea a încă 2 pompe pentru apă, pe care le-a transmis imediat Serviciului pentru Situații Excepționale, (acum au 6 pompe). Toată noaptea și în ziua de 14.05.2017, s-a lucrat la pomparea apelor din subsolurile caselor și beciurilor. În după amiaza zilei de 14 mai, s-a reușit înlăturarea apei din 3 case inundate în satul Bogdanovca Veche, sperăm că a fost eliminat pericolul demolării lor. S-a lucrat la curățat podurile, a fost acordat ajutor mai multor cetățeni ce au avut de suferit în urma inundațiilor. Grupurile de investigație a volumului prejudiciului au sistematizat datele, dar continuă colectarea informației. S-a ajuns la concluzia că un rol important în inundarea din 13 mai, au avut la bază mai mulți factori de declanșare, ca deșeurile depozitate neregulamentar, acaparările de teren din contul zonei de protecție și chiar a albiei pîrăului, îngrădirea acestor terenuri, depozitarea pe terenuri a diferitor materiale de uz gospodăresc, construcția neautorizată a anexelor gospodărești cu îngustarea albiei. În rezultatul spălării de pe cîmpurile din direcția comunei Javgur a unei cantități mari de resturi vegetale a fost blocat podul de la ieșirea din oraș spre Cenac, și după ce s-a acumulat înaintea podului un adevărat lac de apă, s-a spart barajul din gunoaie și pîrăul s-a revărsat. În consecința acestui lac temporar, a fost străbătută de apă talpa drumului, iar o porțiune de drum chiar s-a surpat. Persoanele care mai au nevoie de intervenții pentru pomparea apei din case, subsoluri urmează în continuare să se adreseze  la telefonul 901 și la primărie la telefoanele 0241 2 57 39 și 0241 2 21 87, cu indicarea adresei, problemei și telefonului la care pot fi contactați. Persoanele care doresc să li se evalueze paguba și au intenția de a solicita ajutor urmează să solicite de la Primăria orașului Cimișlia, întocmirea unui proces verbal conform unei forme libere.    Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale                                                                                            Gheorghe Răileanu  

Comunicat al Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia din 14.05.2017, ora 8.00.

14-05-2017, 08:00

  În urma precipitațiilor ambundente din data de 13.05.2017, au fost provocate pagube considerabile. Au fost inundate grădini, case și construcții accesorii. În prezent apa a scăzut considerabil, păstrînd un debit mare, comparativ cu debitul la alte ploi.  Comisia pentru Situații Excepționale, a orașului Cimișlia a format două grupe, în componența cărora întră cîte un viceprimar și consilier orășenesc, care inspectează zona afectată începînd de la podul din strada Nicolae Iorga deplasînd-use spre Vest, către podurile de lîngă cimitir și drumul spre satul Cenac. Grupurile de lucru se deplasează pe ambele maluri și vor contabiliza cu aproximație paguba, casele, grădinile inundate, animalele dispărute sau moarte, starea podurilor, ceea ce va determina acțiunile ce urmează să le întreprindem urgent. Altă grupă va evalua paguba adusă drumurilor și gospodăriilor în alte zone a orașului. La ora 14.00, comisia va face un bilanț al consecințelor calamității natulare.  Persoanele care au nevoie de intervenții urgente pentru pomparea apei din case, subsoluri urmează să se adreseze la telefonul 901 și la primărie la telefanele 0241 2 57 39 și 0241 2 21 87 cu indicarea adresei, problemei și telefonului la care pot fi contactați.  La primărie va fi de serviciu o echipă pentru intervenții în cazuri de maximă necesitate. Altă echipă cu un excavator va lucra la poduri, podețe și alte locuri unde este acces la pîrău pentru deblocarea de gunoaie, arbori căzuți și alte obiecte. Președintele comisiei pentru Situații Exceptionale                                                                             Gheorghe Răileanu

Comunicat de presă

04-05-2017, 13:29

  Atenție părinți! Astăzi, 4 mai, 2017 la primăria din Cimișlia a avut loc o ședință de lucru a angajaților primăriei cu directorii instituțiilor de învățămînt preșcolar, moderată de către primar, care s-a referit la problemele strigente din sistem, printre care întrebarea cea mai importantă și actuală fiind: Cînd grădinițile vor ieși în vacanță? În urma examinării situației, s-a decis de comun acord că: Toate instituțiile de învățămînt preșcolar vor fi închise pe o perioadă de două luni de vară, începînd cu data de 1 iulie, 2017. Această decizie a fost adoptată avînd la bază mai multe probleme ca: - Lipsa cadrelor didactice și a personalului auxialiar de rezervă. Angajații nu pot beneficia mai mulți ani la rînd de concediul prevăzut de legislație în întregime, fiidcă în luna august aceștia sunt mobilizați în timpul concediului de odihnă, fără remunerare, pentru a pregăti grădinițile de un nou an educațional, executînd lucrări de amenajare, igienizare, reparații curente și alte. Concediul de odihnă a personalului didactic este de 42 - 49 zile, iar a personalului tehnic de 28 - 35 zile.  - La grădinițe este doar un bucătar, care-i responsabil de prepararea hranei și nu poate beneficia de concediul de odihnă în deplină măsură. - Lunile iulie și august din cauza lipsei aerului condiționat în grupe, temperatura ajunge pînă sub 40C, condiții necorespunzătoare pentru copii. Crește și pericolul de intoxicare alimentară. - Frecvența copiilor în lunile de vară scade sub 50 la sută, chiar și printre copii selectați în cazul reducerii numărului de grupe, din practica anilor precedenți am constatat că în cazul frecvenței reduse, costul întreținerii în grădiniță a unui copil se dublează ori se triplează. În legătură cu greva generală a personalului din învățămînt, toate colectivele gradinițelor de copii din oraș au revendicat majorarea salariului și înbunătățirea condițiilor de muncă. De asemenea, se atestă tendința multor părinți de a lăsa tot greul educației pe seama grădiniței și nu acordă suficientă atenție copiilor, petrec puțin timp împreună. Însă-și copii manifestă dorința de a avea o vacanță la fel ca școlarii. Facem un apel de bună credință către toți părinții care au copii la grădinițele din orașul Cimișlia, și vă îndemnăm să înțelegeți că situația nu este una din cele mai simple. Administrația orașului este nevoită să caute soluții generale pentru întreg ansamblu de probleme existente la instituțiile de învățămînt preșcolar. Oamenii nu mai acceptă să muncească cu salarii atît de mici: personalul tehnic de 1040-1260,0 lei pe lună, personalul didactic – în jurul a trei mii lei pe lună, ziua da lucru 7:30 - 18:00. Situația se poate agrava și mai mult în cazul că rămânem fără cadrele didactice necesare.             Vă anunțăm despre vacanța grădinițelor și vă sugerăm să găsiți soluții din timp.  

Am hotărît să public „Ordonanța privind dispunerea efectuării urmăririi penale de către un un grup de ofițeri de urmărire penală”.

28-04-2017, 11:15

  Întrebări: 1.  De ce un grup de ofițeri, cine sînt ei, de ce se ascund?. 2. Ce scop, interes au urmărit bănuiții, prin ce se presupune că a fost motivată infracțiunea? În ordonanță   - citez: „interese personale și anume de a-și menține autoritatea pozitivă în localitate, cît și în scopul ascunderii incompetenței sale, folosindu-se intenționat de situația de serviciu”. 3.  Cine a determinat nivelul de competență, sau de incompetență a  a primarului Gheorghe Răileanu? 4.  Cine și cum a calculat prejudiciul, citez: „în proporții deosebit de mari intereselor publice” ? 5.  Cum poți ascunde o stradă asfaltată, de ce și de cine, dacă asfaltarea unei străzi este o infracțiune? 6.  Ce acte falsificate au fost depistate?   7.  Au fost utilizate toate căile de asigurare a transparenței executării lucrărilor și procedurii de achiziții publice prevăzuite de legea nr. 131 (privind achizițiile publice).  La afirmația, citez: „încălcînd principiile reglamentate de lege”   8.  De ce nu s-a ocupat Agenția achiziții publice de cazul nostru? 9.  De ce acum și nu la 05.aprilie 2017 s-a făcut perechiziția, ori am fost pregătiti la pachet cu numele lui Caramalac pentru show-ul din mass-media? 10. De ce mass-media a răspîndit informația falsă precum că au fost arestați primarul și viceprimarii ? Întîmplător? Poate este cazul să se autosesizeze instituțiile abilitate? 11. Poate-i cazul să se readucă în discuție publică articolele 328 și 329 din Codul penal al RM, care sînt de fapt instrumente de șantajare și presiuni politice asupra primarilor din primele zile de intrare în funcția de demnitate publică. Asemenea articole lipsesc în codurile penale a multor state. O parte din materialele de care dispune primăria au fost sechestrate de ofițerii CNA, fără a se lăsa copii la primărie. Și totuși vom plasa în continuare un dosar pe pagina electronică a orașului din care va putea oricine face concluzii privind temeinicia învinuirii și efectele aferente urmărite de către persoane anumite. Apropo: Stilul ordonanței mă face să cred că este influențat de petiție, autorul căreia dă de bănuit că ar fi o doamnă ori un grup de  doamne. Primarul, Gheorghe RĂILEANU

DECLARAȚIA referitor la percheziții a PRIMARULUI GHEORGHE RĂILEANU

27-04-2017, 20:47

        La 31 martie 2017, DUP a DGT Sud a CNA,  a început o investigație privind circumstanțele asfaltării străzii Alexei Mateevici din orașul Cimișlia. La 05.04.2017 a fost pornită o cauză penală în baza art. 328 (3) b), d) Cod penal (Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere, soldate cu urmări grave). Ce s-a întîmplat la Cimișlia?      În 2014, an electoral, în oraș au fost executate lucrări de reparații la drumuri, printre care au fost acoperite cu petriș (așa numita variantă albă) străzile Alexei Mateevici și Traian. Înainte de reparația drumului pe ambele străzi au fost construite rețele de canalizație. Deoarece pe strada Alexei Mateevici locuiesc familii mai tinere, care s-au implicat activ, în rezultat s-au instalat tuburi pe sub drum pentru conectarea ulterioară a caselor la canalizație. După ploi mai puternice, topirea zăpezii, de mai multe ori porțiuni de drum s-au afundat în locurile pe unde au trecut conductele, sectoarele erau reparate de compania care a construit canalizația. Din mai multe cauze, în perioada  2014 – 2016 drumul a început să degradeze. Cetățenii se adresau la primărie exprimîndu-și îngrijorarea că drumul se strică și va fi nevoie de noi cheltueli pentru reparația lui și cereau asfaltarea.      Adresările cetățenilor erau întemeiate pe faptul că consiliul raional încă în anul 2014 a alocat primăriei 200,0 mii lei anume pentru asfaltarea străzii Alexei Mateevici, în 2015 din Fondul rutier a fost alocată orașului suma de 3,03 mln. lei pentru reparația drumurilor, inclusiv a străzii Alexei Mateevici (ulterior folosirea banilor a fost blocată de Guvern, iar către sfîrșitul anului hotărîrea Guvernului de alocare a acestei sume a fost anulată), consiliul orășenesc nu putea aloca partea ce nu ajungea și banii treceau cu aceeași destinație din an în an în bugetul orașului și în fiecare an la elaborarea bugetului pentru noul an se purtau discuții dacă orașul poate aloca suma necesară pentru asfaltarea drumului.       În toamna anului 2016 în procesul de elaborare a bugetului acestă problemă a revenit în atenția cetățenilor și consilierilor locali, ca pînă la urmă să fie studiată mai atent. Au fost purtate discuții, consultări cu S.A. „Drumuri Cimișlia”, companie specializată, ei au ajutat primăria la estimarea costului asfaltării drumului, dar invocînd că sînt prea ocupați, ne-au sfătuit să ne adresăm către SRL „Rutador”, care este foarte bine dotată cu mijloace tehnice și au specialiști buni. Specialiștii S.R.L. „Rutador” ne-au informat că ar putea face acest lucru în cîteva zile (era sfîrșitul sezonului de asfaltare) și deoarece au tot necesarul în orașul Cimișlia, iar fabrica de asfalt mai lucrează și pentru finalizarea altor lucrări, ar putea executa lucrările cu cel mai mic preț posibil. Studiind caietul de sarcini S.R.L. „Rutador” a numit un preț orientativ de 1,2 mln. lei pentru suprafața de 4000 m2 și grosimea stratului de asfalt de 5,0 cm. cu pregătirea prealabilă a straturilor inferioare de petriș.       A fost consultată și S.R.L. „Irinda Prim” care are în Cimișlia capacități de producere și o fabrică de producere a asfaltobetoanelor și care a estimat costul lucrărilor la aproximativ 1,6 mln lei, a propus o variantă care presupuneau că ar fi mai ieftină - confecționarea acoperîmîntului drumului din beton, dar nu aveau experiență pentru această tehnologie și s-a înțeles pînă la urmă că drumul poate costa și mai scump.       În urma discuțiilor cu președinții de comisii consultative a consiliului orășenesc, cu consilieri reprezentanți ai partidelor din consiliu, s-a convenit să executăm asfaltarea străzii  Alexei Mateevici printr-un contract cu termen de  2 ani, în 2016 să se achite suma de 200,0 mii lei rămasă în sold și în 2017 suma de 726,0 mii lei, care ulterior a fost aprobată în bugetul pentru anul 2017 cu destinația strada Alexei Mateevici. Între timp a fost primită o promisiune de la consiliul raional că vor putea aloca banii care nu ajung. S-a ținut cont încă de un argument, că după anul nou prețurile la asfalt și lucrări vor crește, și avem deja informații că s-au majorat.       S.R.L. „Rutador” nu putea să aștepte petrecerea procedurii de achiziții publice, care durează și a decis să execute lucrările de asfaltare a străzii, asigurînd primăria că nimeni nu va putea da un preț mai mic ca ei la concurs. Au executat toate lucrările conform caietului de sarcini în 2 zile la 21-22.11.2016 în deplină măsură și calitativ.       La 08.12.2017 la concursul anunțat de primărie s-au  prezentat doar 2 ofertanți, concursul a fost repetat și la 27.02.2017 concursul a fost finalizat, semnat contractul cu suma de 1125885,56 lei, procesele verbale de recepție și achitată o parte  din costul lucrărilor. La amenajare au participat și locuitorii de pe stradă, ei au colectat independent de primărie bani și și-au asumat ridicarea gurilor căminelor de vizită la nivelul drumului și alte lucrări care n-au fost prevăzute de caietul de sarcini și devizul de cheltueli.       Consider în continuare că eram obligat să protejez investiția făcută în anul 2014 în acest drum, altfel urma să reluăm lucrările de la fundamentul drumului. Sper că voi fi susținut de consiliul orășenesc și vom asfalta și strada Traian după ce cetățenii își vor conecta casele la canalizație. Anexăm cîteva fotografii (str. Alexe Mateevici și str. Traian) din care se vede ce se întîmplă cu strada Traian care mai este dezvelită.  Priviți ce se întîmplă cu strada Mihai Eminescu, construcția căreia s-a limitat la doar un strat de asfalt din 2 prevăzute de proiect, dacă nu ne va ajuta consiliul raional cu bani, ori nu vom identifica noi mijloacele necesare ea se va transforma într-o stradă „varianta albă”.                      N-am privit televizorul, încă n-am contactat rețelele de socializare astăzi, dar mă sună mulți prieteni și mă întreabă în ce pușcărie am fost întemnițat (cred că reiese din psihoza unor organe de informare în masă). Cine mă cunoaște, cred că știe că nu mă tem de nimic și n-am fugit nici odată de răspundere. Eu știu cine sînt, cel puțin privind atitudinea mea față de corupție, delapidări, interesul public, Patrie. Aș dori să fiu tratat, de altfel și viceprimarii și specialiștii primăriei Cimișlia cu respectul cuvenit, fără dușmănie, respectîndu-nise prezumția nevinovăției.       Aș dori să se efectueze o expertiză privind calitatea și prețul lucrărilor pe strada Alexei Mateevici comparativ cu alte străzi din țară. Și numai după aceasta accept să se trîmbițeze că s-a adus prejudiciu interesului public.      Oamenii nu mai au răbdare să aștepte drumuri, iar noi sîntem prea săraci, birocrați și inefectivi. Acest caz pune în vizor o problemă mai veche, cum ar putea o autoritate publică locală să fie operativă și efectivă în afaceri?  Oricine, are idee despre afaceri, știe că poți procura un obiect ori serviciu cu preț bun sau prost în dependență de conjunctura pieței, ori alți factori, dacă reacționezi promt și îți asumi responsabilitatea, fără riscuri, fie numai argumentate nu poate fi progres. Poate cetățenii își aleg primari și pentru calitatea de ași asuma responsabilități, de a avea inițiativă, de a risca și nu numai pentru abilitatea de a fi docili cuiva.      Nu cumva statul uită pentru ce se fac achizițiile publice cu atîta porăială și care ar fi scopul final al acestui proces practicat în toată lumea, dar la noi excesiv de birocratizat și ineficient? Nu avem careva pretenții față de ofițerii care investighează cazul, odată ce a fost  depusă o petiție de către cineva, mai rău ar fi fost dacă se ignora interesul cetățenilor la asemenea probleme.  Grav este ceea se întîmplă cu unele mijloace de informare în masă. Sau altul este motivul de fapt al psihozei? Mulțumesc pentru susținerea pe care mi-au manifestat-o mai mulți cetățenii ai orașului, prieteni din țară și reprezentanți ai instituțiilor care mă cunosc. Cu respect, Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU      

Patru zile de odihnă pentru bugetari

27-04-2017, 08:08

  Guvernul Republicii Moldova a declarat ziua de 8 mai, care cade într-o zi de luni, zi de odihnă. Astfel, bugetarii vor avea la începutul lunii mai patru zile de odihnă consecutiv, inclusiv sâmbătă, duminică, luni și marți – 9 mai. Totodată, ziua de odihnă de pe 8 mai va fi recuperată la 20 mai, conform deciziei Guvernului din 26.04.2017.  

MOBILIZARE CIMIȘLIENI!

03-04-2017, 15:23

Comunicat de presă

28-03-2017, 13:44

  O nouă sesiune de lucru la Strasbourg În perioada de 27 martie - 31 martie curent, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU se află în componența delegației CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) la Strasbourg. Promotorii democrației locale la Strasbourg participă la o nouă reuninune  a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei. La prima întîlnire de ieri, domnul primar a participat la Ședința Fracțiunii Familiei Popular Europene, la care s-a discutat programul acestei sesiuni. Forul european ca de fiecare dată își propune să caute soluții, propuneri privind provocările cu care se confrută umanitatea: migrație, discriminare, incluziune socială și respectarea drepturilor omului. O temă fierbinte din acest an este arestarea unui număr mare de primari din Turcia, etc. Ca de fiecare dată evenimentul a fost deschis de către Secretarul General al Congresului, Andreas Kiefer. Menționăm că delegația din Republica Moldova este în frunte cu Președintele CALM, Tatiana BADAN. Cu noi detalii despre eveniment revenim pe parcurs.  Totodată reamintim că în cadrul sesiunii de toamnă, anul 2015, a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a discutat despre crearea Agenției de democrație locală în Republica Moldova (ALDA). Astfel, avem un rezultat satisfăcător, recent ALDA și-a deschis ușile la Cimișlia. Cu pași înceți, dar siguri mergem spre dezvoltare.  

Pagina