(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Planul de Acțiuni ALDA Cimișlia 2016-2017

25-11-2016, 23:16

  Planul de Acțiuni ALDA Cimișlia 2016-2017 Prezentat la prima reuniune a partenerilor în data de 15 noiembrie 2016 (implementare) ALDA a orașului Cimișlia (în continuare - ALDA Cimișlia) își propune să susțină colaborarea în vederea dezvoltării comunităților locale, a democrației locale și a implicării cetăţenilor în procesele decizionale la nivel local în R. Moldova. ALDA Cimișlia are următoarele obiective generale: Să faciliteze participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor la nivel local; Creșterea gradului de conștientizare și interesarea cetățenilor de a lua parte la procesul de luare a deciziilor la nivel local de interes; Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea abilităților comunităților locale a autorităților locale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor; Creșterea gradului de interes și schimbul de informații între Moldova și alte țări europene și părțile interesate, pentru a permite o cooperare mai strânsă și un schimb continuu de bune practici; Ridicarea nivelului de conștientizare a importanței migrației în ceea ce privește dezvoltarea locală. Obiectivele ALDA Cimișlia sunt: Promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de consolidare a democrației locale; Promovarea drepturilor omului la nivel local și regional; Dezvoltarea instituțiilor la nivel local; Promovarea unei societăți moderne, pluraliste și democratice, cu participarea tuturor componentelor societății în procesul de luare a deciziilor; Dezvoltarea cooperării regionale și europene; Dezvoltarea dialogului intercultural și interetnic; Promovarea dezvoltării economice și sociale locale; Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare. Subiecte intersectoriale: Drepturile omului și democrația la nivel local; Participarea cetăţenilor; Consolidarea societății civile și societății pluraliste democratice; Consolidarea capacităților autorităților locale; Educație și cultură; Cooperarea regională și europeană.   Rezultate așteptate: Contribuția la dezvoltarea și consolidarea participării locale a democrației și a cetățenilor în Moldova; Contribuția la promovarea drepturilor omului în Moldova; Contribuția la inițiativele legate de Tineret; Cooperarea regională și europeană; valorificarea impactului pozitiv al migrației asupra dezvoltării sociale și economice.   Grupuri țintă: Partenerii LDA Moldova Autorități locale Societatea civilă Media   Obiectivele pentru anul 2016: Planificarea inaugurării și înregistrării ALDA Cimișlia;    Recrutarea delegatului Contactarea unor noi parteneri internaționali; Obiectivele pentru anul 2017: Dezvoltarea unor proiecte comune cu partenerii ALDA și cu alte părți interesate relevante cu privire la subiecte-cheie legate de misiunea ALDA; Colectarea de fonduri pentru prioritățile ALDA; Implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Educației, Cancelariei de Stat a Guvernului, Academiei de Administrare Publică, comisiile parlamentare: "Drepturile omului şi relaţii interetnice " și „Administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” pentru organizarea și desfășurarea unuri cursuri de perfecționare continuă a funcționarilor din administrația publică locală și a consilierilor locali; Efectuarea de schimburi prin promovarea cooperării intercomunitare la nivel internațional, în special relațiile de înfrățire cu localități din Franța, Polonia, România, Ucraina și alte țări europene. Utilizarea eficientă a experienței de integrare europeană și implementarea acesteia în Moldova pe plan local; Promovarea turismului rural și cultural ca modalitate de a promova cunoașterea reciprocă între țările UE și Moldova, pentru înțelegerea și dezvoltarea capacității administrative a comunităților locale, a valorilor democratice în Republica Moldova; Organizarea de stagii pentru funcționarii publici, aleși locali și alți angajați din administrația publică în țările UE;   Organizarea de cursuri de instruire gratuite / achitate modest, franceză și engleză; Promovarea diplomației populare, inclusiv a tinerilor interesați de a fi primiți în familii; Organizarea unei școli de vară pentru tineret privind democratizarea societății; Contribuția la organizarea unei serii de programe TV la posturile de televiziune locale privind tema democratizării societății; Implicarea tinerilor în gestionarea afacerilor publice prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret; Organizarea unor instruiri - tânărul lider politic, pentru tinerii care doresc să se implice în procesele politice democratice – cursuri de democrației locală, buna guvernare și gestionarea serviciilor publice; Sprijin pentru a desfășura activităților de cercetare sociologică privind gradul de implementare a principiilor democratice în administrația publică din Moldova - să elaboreze măsuri eficiente; Diseminarea bunelor practici de democratizare a societății la nivel local, prin intermediul localităților partenere ALDA. Obiectivele pentru anul 2016: Contactarea unor noi parteneri internaționali: strategia abordată: a) orașele înfrățite cu Cimișlia b) Utilizarea rețelei ALDA și indică organizațiile care au un interes să lucreze în Moldova sau trebuie să se concentreze să lucreze în țările Parteneriatului Estic c) să utilizeze rețeaua de parteneri din Moldova; Stabilirea unor canale relevante de cooperare între autoritățile locale și regionale, ONG-uri și alte părți interesate relevante pentru a spori vizibilitatea ALDA la nivel local și regiona promovarea ALDA în peisajul R. Moldova, implicarea mass-mediei locale, regionale și naționale și promovarea prezenței în mass-media socială; Stabilirea sinergiilor cu rețeaua ALDA pentru un schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește stabilirea ALDA ca actor relevant în domeniul democrației locale, a drepturilor omului și a participării cetățenilor în procesele decizionale la nivel local în Moldova. Planul de acţiuni propus, Noiembrie, 2016 Inaugurare si înregistrare ALDA Cimişlia Înregistrare ALDA Cimişlia     Decembrie, 2016   Recrutarea delegatului     Decembrie-Ianuarie   Inaugurarea organizaţiei     24 Februarie, 2017  

UN NOU PROIECT LA CIMIŞLIA

25-11-2016, 23:06

  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PROIECT 24  februarie 2017, orașul Cimișlia PREAMBUL: Crearea rețelei Agențiilor pentru Democrație Locală a fost propusă în 1993 de către Conferința Permanentă a Autorităților Locale și Regionale din Europa, care reprezintă un mijloc de încurajare a întreținerii și / sau dezvoltării unui proces democratic la nivel local. Crearea acestor agenții a fost posibilă datorită Rezoluției 251/93. Nevoia și dorința de a promova democrația și drepturile omului în zona Parteneriatului Estic a inspirat Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală, cu sprijinul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, extinderea Agențiilor pentru Democrație Locală (LDA). În 2006 LDA a fost deschis în Kutaisi, Georgia, în 2011 LDA a fost deschis în Gyumri, Armenia și în 2015, primul LDA în Ucraina a fost deschis în Ucraina, în Dnepro.   La inițiativa Asociației de Asistență Comunitară autonomă și orașul Cimișlia și _______ _______________________ (numele organizației fondatoare)______________________ALDA pe de altă parte au decis să înființeze o Agenție pentru Democrație Locală la Cimișlia. Scopul Agenției pentru Democrație Locală din Cimișlia este de a crea o platformă de cooperare, dialog și schimb reciproc de experiență în toate aspectele (culturale, sociale și economice) între comunități locale și comunitățile partenerilor europeni. PREVEDIRILE DE BAZĂ ALE MEMORANDUMULUI: Organizațiile: Orașul Cimișlia; Congrsul Autorităților Locale din Moldova – CALM; IASCI – NEXUS; Institutul de Studii Administrative din Moldova; Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova; Voievodatul Cuiavia și Pomerania din Polonia; Orașul Kočevje, Slovenia. au convenit să devină parteneri ai Agenția pentru Democrație Locală, care se află în orașul Cimișlia. Fiecare dintre acești parteneri se angajează să contribuie la diseminarea valorilor ALDA, să organizeze acțiuni și să fie pe deplin implicați în proiectele Agenției. MISIUNEA AGENȚIEI PENTRU DEMOCRAȚIE LOCALĂ: Promovarea unor inițiative concrete pentru consolidarea democrației la nivel local; Dezvoltarea instituțiilor la nivel local, datorită schimbului de know-how, instruirii consilierilor locali și a funcționarilor publici din administrațiile locale. Dezvoltarea unei societăți civile pluraliste și participarea tuturor componentelor societății; Promovarea dialogului intercultural și interetnic; Promovarea respectării drepturilor omului; Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare; Promovarea cooperării regionale și europene. OBIECTIVELE OPEAȚIONALE ALE ALDA Partenerii, în cooperare cu autoritățile locale și delegatul LDA, sunt de acord asupra programului de lucru. Activitățile trebuie să corespundă nevoilor locale, în conformitate cu prevederile stabilite de către Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală și de constrângerile legate de funcționarea și finanțarea proiectului ALDA. Lista activităților și a planului de acțiune este convenită anual de partenerii LDA precum și cu ALDA și prezentat Fondului Național pentru Democrație în cadrul proiectului "BET pentru Democrație". OBIECTIVELE GENERAL ALE AGENȚIEI PENTRU DEMOCRAȚIE LOCALĂ: Să faciliteze participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor la nivel local; Creșterea gradului de conștientizare și interesarea cetățenilor de a lua parte la procesul de luare a deciziilor la nivel local de interes; Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea abilităților comunităților locale a autorităților locale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor; Creșterea gradului de interes și schimbul de informații între Moldova și alte țări europene și părțile interesate, pentru a permite o cooperare mai strânsă și un schimb continuu de bune practici; Ridicarea nivelului de conștientizare a importanței migrației în ceea ce privește dezvoltarea locală. PĂRȚILE SE ANGAJEAZĂ SĂ: Să sprijine activitățile și funcțiile ALDA Cimișlia prin strângere de fonduri și / sau eforturi organizatorice și operaționale; Să angajeze să plătească contribuția financiară convenită Agenției în mod voluntar, în valoare de: Pentru partenerii locali în EURO; Pentru partenerii internaționali în EURO; Participe la desemnarea delegatului Agenției; Să se implice direct în activitățile ALDA, în conformitate cu interesele profesionale și sociale personale; Să participe la Adunarea Generală cel puțin o dată pe an; Să participe la procesele de cercetare, instruire, predare și alte activități desfășurate de către LDA; Să aprobe programul de activitate anual și raportul anterior al ALDA la reuniunile Consiliului de Supraveghere; Să urmeze prevederile statutare ALDA în activitățile legate de ALDA; Să se abțină de la activități care ar putea afecta ALDA; Să urmeze principiile morale și etice, să nu fie angajate în activități care sunt contrare principiilor LDA, Programul NEXUS IASCI Moldova; În plus față de toate programele de mai sus menționate, NEXUS IASCI își asumă responsabilitatea de a oferi către ALDA sediile birourilor locale pentru a desfășura activități de sensibilizare.   RESPONSABILITĂȚILE ORAȘULUI CIMIȘLIA:   Aprobarea de către Consiliul Local a delegatului Agenției Democrației Locale Cimișlia, legitimând acceptarea lui / ei pe teritoriul orașului și permițându-i să-și activitatea lui / ei în concordanță cu prevederile statutare ALDA; Pentru a numi propriul reprezentant delegat pentru relațiile cu Agenţia pentru Democrația; Pentru a garanta permanența Agenției pentru Democrație Locală Cimișlia în spații adecvate, din contul lor propriu; Pentru a continua să încurajeze realizarea și dezvoltarea activităților programate de către Agenția Locală Democrație Cimișlia; Pentru a oferi un mediu sigur pentru delegat, colaboratorilor lui / ei și delegațiile internaționale care vizitează Cimișlia, în locul de desfășurare a activităților promovate de ALDA Cimișlia. CALENDARUL CARTEI Următoarele confirmărilor vor apărea pe orice comunicare imprimată a Agenției pentru Democrație Locală: _________________________________________________________________________________ Cu sprijinul Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală și Congresul Autorităților locale și regionale ale Consiliului Europei. Memorandum de Înțelegere este deschis spre semnare partenerilor noi cu confirmarea partenerilor existenți. PARTENERII AGENȚIEI DEMOCRAȚIEI LOCALE, CIMIȘLIA, MOLDOVA:   Orașul Cimișlia ____________________________________   ____________________________________     Confirmat: ______________, Oriano Otočan, Președintele Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală.     Confirmat: _______________, Vice-Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei.     Reprezentant CORLEAP ________________________________   _____________________________________     Semnat în orașul Cimișlia, R. Moldova                                                           _____  ________________ 2016

Proiecte de decizii pentru consultarea populaţiei, 01.12.2016

09-11-2016, 16:56

Sunt aştepatate orice propuneri la proiectele de decizie prezentate mai jos. Rugăm cetăţenii oraşului Cimişlia să se implice activ în activitatea decizională.  

Proiecte de decizii pentru consultarea populaţiei, 21.12.2016

09-11-2016, 16:18

     Accesînd link-ul de mai jos veţi putea vizualiza în detalii proiectele de decizii propuse pentru consultarea cetăţenilor oraşului Cimişlia. Sunt aşteptate cît mai multe propuneri sub orice formă la adresa primariei sau chiar a primarului, Gheorghe Răileanu.  IMPLICĂTE şi TU!!!! http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii

Licitaţie funciară ,, cu strigare ’’ la data de 14.10.2016

26-09-2016, 22:28

          Primăria  or. Cimişlia  anunţă că  la  data  14.10.2016, ora  10.00 în incinta  primăriei, str.  Ştefan cel  Mare  14, or. Cimişlia, va  avea   loc  licitaţia  funciară  ,, cu strigare ’’ privind  vînzarea-cumpărarea, şi obţinerea  dreptului  de  încheiere  a contractului  de  arendă  a  terenurilor.           Destinaţia loturilor- vînzare:        1-V Teren public, domeniul privat, intravilan or.Cimişlia str. B.Lăutaru, nr.cadastral 2901304817, destinaţia-    construcţiei, suprafaţa 0,0008ha, preţul iniţial - 25000 lei, taxa de participare - 400 lei. 2-V Teren public, domeniul privat, intravilan or. Cimişlia str. Şt. cel Mare f/n, adiacent staţiei de alimentare „Bemol” nr. cadastral 2901305327, destinaţia- construcţii, cu scopul de amenajare, supr.0,08 ha, preţul iniţial - 130000 lei, taxa de participare - 400 lei. 3-V Teren public, domeniul privat plus construcţie  de pe acest teren, destinaţie-specială, staţia de treapta a III-a, intrav. or. Cimişlia str. M.Eminescu f/n, adiacent restaurant „Moldova, supr. 0,0039ha, preţul iniţial 50000 lei, taxa de participare - 400 lei. 4-V Teren public, domeniul privat, situat în intrav. or. Cimişlia, str. Suveranităţii f/n, adiacent casei de locuit nr.7, nr. cadastral 2901305326, destinaţia-construcţii, supr. 0,12ha, preţul iniţial - 222000 lei, taxa de participare - 400lei. 5-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimişlia, str. C. Stamati f/n, nr. cadastral 2901304338, destinaţie-construcţii, supr. 0,0018ha, preţul iniţial - 4500 lei, taxa de participare - 400 lei. 6-V Teren public domeniul privat situat în intrav. or.Cimişlia, str. Al. cel Bun 134, nr. cadastral 2901304011, destinaţie –construcţii, supr. 0,0076 ha, preţul iniţial - 60000 lei, taxa de participare - 400 lei. 7-V Teren public, domeniu privat, situat în intrav. or. Cimişlia str. Şt. cel Mare 16, nr. cadastral 2901304789, în scopul-construcţiei unui antreu, supr. 0,003 ha, preţul iniţial - 20000 lei, taxa de participare - 400 lei. 8-V  Teren public domeniul privat situat în intrav. or.Cimişlia, str. Şt. Cel Mare f/n, nr. cadastral 2901304806, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,0024ha, preţul iniţial - 6000 lei, taxa de participare - 400 lei. 9-V  Teren public domeniul privat situat în intrav. or.Cimişlia, str. Şt. Cel Mare f/n, nr. cadastral 2901304805, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,0024 ha, preţul iniţial - 6000 lei, taxa de participare - 400 lei. 10-V Teren public domeniul privat situat în intrav. or.Cimişlia, str. Şt. Cel Mare f/n, nr. cadastral 2901304804, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,0024 ha, preţul iniţial - 6000 lei, taxa de participare - 400 lei. 11-V  Teren public domeniul privat situat în intrav. or.Cimişlia, str. Şt. Cel Mare f/n, nr. cadastral 2901304803, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,0024 ha, preţul iniţial - 6000 lei, taxa de participare - 400 lei. 12-V Teren public, domeniu privat, situat în intrav. or. Cimişlia, lîngă fosta fermă de vite, destinaţia- agricolă, nr. cadastral 2901307303, supra. 1,05 ha, preţul iniţial - 60000 lei, taxa de participare - 400 lei. 13-V  Teren public, domeniu privat, situat în extravilan or. Cimişlia, adiacent pensiunii agro-turistice „Colinile Aurii”, destinaţia- agricolă, nr. cadastral 2901110193, supr. 1,2 ha, preţul iniţial - 70000 lei, taxa de participare - 400 lei. 14-V  Teren public domeniul privat situat în intrav. s.Dimitrovca, nr. cadastral 2940106136, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,00234 ha, preţul iniţial - 3100 lei, taxa de participare - 200 lei. 15-V  Teren public domeniul privat situat în intrav. s.Dimitrovca, nr. cadastral 2940106137, destinaţie–construcţia unui garaj, supr. 0,00234ha, preţul iniţial - 3100lei, taxa de participare - 200 lei. 16-V Teren public domeniul privat situat în intrav. s.Dimitrovca, nr. cadastral 2940106138, destinaţie–construcţia unui garaj, supr.0,00234 ha, preţul iniţial - 3100 lei, taxa de participare - 200lei. 17-V Teren public domeniul privat, intrav. or.Cimişlia, str.Decebal f/n, nr. cadastral 2901306285, destinaţia-construcţii, cu scopul construcţiei unui centru de deservire auto, supr. 0,0469 ha, preţul iniţial - 150000 lei, taxa de participare - 400 lei.         Destinatia loturilor-arendă:         1-A Teren public, domeniul privat, situat în intravilan or. Cimişlia, str. Suveranităţii f/n, nr.cadastral 2901308029. destinaţia-construcţie în scop de amenajare, supr. 0,0297 ha, termenul de arendă 15 ani, preţul iniţial – 2000 lei, taxa de participare - 200 lei. 2-A Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimişlia, adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901212052, b0 62, destinaţia-agricolă, suprafaţa 1,0 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 1500 lei, taxa de participare - 200 lei. 3-A Teren public domeniu public, amplasat în intravilan or.Cimişlia, str. Mircea cel Bătrîn f/n, adiacent sectorului de casă nr. 37, destinaţia-agricolă, suprafaţa 0,4608 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 750 lei, taxa de participare - 200 lei. 4-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 7 bon.-80, cont. 10 b-69, cont. 13 b.-59, cont. 14 b.-59, suprafaţa 0,91 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 2000lei, taxa de participare – 200 lei. 5-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci, s. Bogdanovca Nouă, contur 1574 bon.-64, cont. 1592 b-54, suprafaţa 1,28 ha,  termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 2500 lei, taxa de participare - 200 lei. 6-A Teren public domeniu public, destinaţia-agricolă. amplasat în extravilan or.Cimişlia, din conturul 1367, b0 43, pentru amplasarea unei stîni, regiunea « recea », suprafaţa 0,50 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 2000 lei, taxa de participare - 200 lei. 7-A Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or. Cimişlia, adiacent sectorului cu nr. cadastral 2901315006 din str. Trandafirilor f/n, destinaţia-agricolă, suprafaţa 0,12 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 200 lei, taxa de participare - 200 lei. 8-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimişlia, cu nr.cadastral 2901322334, destinaţia-agricolă, regiunea « malina » gradini, suprafaţa 1,5139 ha, termenul de arendă 3 ani, preţul iniţial – 2200 lei, taxa de participare - 200 lei. 9-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimişlia, str. Al. cel Bun 129 cu nr. cadastral 2901303694, destinaţia - amplasarea unei gherete, suprafaţa 0,0012 ha, termenul de arendă 10 ani, preţul iniţial – 3500 lei, taxa de participare - 200 lei. 10-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimişlia, str. Al. cel Bun 129cu nr.cadastral 2901303695, destinaţia - amplasarea unei gherete, suprafaţa 0,0012ha, termenul de arendă 10 ani, preţul iniţial – 3500 lei, taxa de participare - 200 lei.        Condiţiile de participare:la licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova. Recepţionarea documentelor se încheie nu mai tirziu de 24.00 de ore pîna la licitaţie. Examinarea bunurilor/loturilor, supuse vînzării/arendei are loc în fiecare zi lucrătoare. Organizatorul licitaţiei este Primăria or. Cimişlia.         Informaţii suplimentare la tel (0241) 21082 ; 024122848, e-mail: st. web: www.cimişlia.md  

Licitaţie funciară la data de 26.05.2016

10-05-2016, 16:55

Comunicat Informativ                 Primăria  or. Cimişlia  anunţă că  la  data  26.05.2016, ora  10.00. în incinta  Primăriei  str   Şt.  cel  Mare  14  or. Cimişlia, va  avea   loc  licitaţia  funciară  ,, cu strigare ’’ privind  vînzarea-cumpărarea, şi obţinerea  dreptului  de  încheiere  a contractului  de  arendă  a  terenurilor.                     Destinaţia loturilor, vînzare 1-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun 129, nr.cadastral 2901303325, destinaţia pentru construcța unui garaj, supr. 0.0059 ha, pretul initial 14000 lei, taxa de participare 400 lei. 2-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. M. Eminescu f/n,adiacent bl. M. Eminescu 41, nr. cadastral 2901304073, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 3-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. M. Eminescu f/n, adiacent bl. M. Eminescu 49,nr. cadastral 2901304087, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0012 ha, pretul initial 3000 lei, taxa de participare 400 lei. 4-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Suveranităţii f/n, adiacent casei de locuit nr7,  nr. cadastral 2901305326, destinație construcții, supr.  0.12 ha, pretul initial 220000 lei, taxa de participare 400 lei. 5-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str.C.Stamati f/n, adiacent casei de locuit nr 22, nr. cadastral 2901304338, destinație construcții, supr. 0.0018 ha, pretul initial 4500 lei, taxa de participare 400 lei. 6-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Decebal f/n, adiacent blocului nr 8,nr. cadastral 2901304379, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0023 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 7-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Decebal f/n, adiacent blocului nr 8, nr. cadastral 2901304088, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 8-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Decebal f/n, nr. cadastral 2901304111, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 9-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. C. Stamati f/n, adiacent casei de locuit nr 22, nr. cadastral 2901304691, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 10-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304806, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 11-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22,  nr. cadastral 2901304805, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 12-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304804, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 13-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22,  nr. cadastral 2901304803, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 14-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22,  nr. cadastral 2901304802, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 15-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304801, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 16-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304800, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 17-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304799, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 18-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304798, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 19-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304575, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 20-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304574, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 21-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 29013048570, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 22-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304568, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 23-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304567, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 24-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304545, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 25-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304542, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 26-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304393, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 27-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304384, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 28-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22,  nr. cadastral 2901304378, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 29-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent blocului nr. 20-22, nr. cadastral 2901304368, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 30-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, strA. Mateevici f/n, adiacent casei de locuit nr 29, nr. cadastral 2901319026, destinație construcții, supr. 0.005 ha, pretul initial 12000 lei, taxa de participare 400 lei. 31-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or. Cimișlia, str. Al. cel Bun f/n, adiacent blocului nr. 112, nr. cadastral 2901303670, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 32-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun f/n, adiacent blocului nr. 112, nr. cadastral 2901303676, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 33-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun f/n, adiacent blocului nr. 112, nr. cadastral 2901303682, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 34-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun f/n, adiacent blocului nr. 112, nr. cadastral 2901303683, destinație construcța unui garaj, supr. 0.0024 ha, pretul initial 6000 lei, taxa de participare 400 lei. 35-V Teren public domeniul privat situat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun 134, nr. cadastral 2901304011, destinație construcței unui cabinet stamatologic supr. 0.0076 ha, pretul initial 60000 lei, taxa de participare 400 lei. 36-V Teren public domeniu privat, situat în extravilan or. Cimişlia, nr. cadastral 2901318006, modul de folosire agricol, supr. 0.45 ha, pretul initial 10000 lei, taxa de participare 400 lei. 37-V Teren public domeniu privat, situat în extravilan or. Cimişlia, nr. cadastral 2901318002, modul de folosire agricol, supr. 2.0 ha, tretul initial 45000 lei, taxa de participare 400 lei. 38-V Teren public domeniu privat, situat în extravilan or. Cimişlia, sat Bogdanovca Veche, nr. cadastral 2912202004, modul de folosire agricol, supr. 0.80 ha, pretul initial 20000 lei, taxa de participare 400 lei.                                     Destinatia loturilor, arendă 1-A Teren public, domeniul privat, situat în extravilan, nr.cadastral 2901110192. destinaţia agricolă, supr.0.13ha, termen arenda 25 ani, pretul initial 500 lei, taxa de participare 200 lei. 2-A Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia, nr.cadastral 2901203001, b0 62, modul de folosire, grădină, supr.0.2981ha, termen arenda 10 ani, pretul initial 1000 lei, taxa de participare 200 lei. 3-A Teren public domeniu public, destinaţia agricolă, amplasat în extravilan or.Cimișlia, adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901102164, b0 62, pentru amplasarea stupilor de albini, supr. 0.15ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 500 lei, taxa de participare 200 lei. 4-A Teren public domeniu public, destinaţia agricolă, amplasat în intravilan or.Cimișlia, adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901304001, b0 62, pentru amplasarea stupilor de albini, supr. 0.08ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 300 lei, taxa de participare 200 lei. 5-A Teren public domeniu public, destinaţia agricolă.amplasat în extravilan or.Cimișlia, adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901318001, b0 62, pentru amplasarea unei stîni, supr.0.07ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 300 lei, taxa de participare 200 lei. 6-A Teren public domeniu public, destinaţia agricolă. amplasat în extravilan or.Cimișlia, cu nr.cadastral 2901401249, b0 62, pentru amplasarea unei stîni, supr.0.12ha, termen arenda 10 ani, pretul initial 700 lei, taxa de participare 200 lei. 7-A Teren public domeniu privat, amplasat în extravilan or.Cimișlia, adiacent sectorului cu nr.cadastral 2901212052, b0 62, destinaţia agricolă, supr.1.0 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 1500 lei, taxa de participare 200 lei. 8-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimișlia, cu nr.cadastral 2901305294, destinaţia pentru construcţie fără drept de a construi, in scop de amenajare comercial, supr.0.09 ha, termen arenda 15 ani, pretul initial 10000 lei, taxa de participare 200 lei. 9-A Teren public domeniu public, amplasat în extravilan or.Cimișlia, contur 4395, b0 74, destinaţia agricolă, supr.3.5 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 5000 lei, taxa de participare 200 lei. 10-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun 129cu nr.cadastral 2901303694, destinaţia pentru amplasarea unei gherete, supr.0.0012 ha, termen arenda 10 ani, pretul initial 3500 lei, taxa de participare 200 lei. 11-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. Al. cel Bun 129cu nr.cadastral 2901303695, destinaţia pentru amplasarea unei gherete, supr.0.0012 ha, termen arenda 10 ani, pretul initial 3500 lei, taxa de participare 200 lei. 12-A Teren public domeniu public, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. Mircea cel Bătrîn f/n, adiacent sectorului de casă nr. 37, destinaţia agricolă, supr.0.4608 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 1000 lei, taxa de participare 200 lei. 13-A Teren public domeniu public, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. Şt. Cel Mare f/n, adiacent incubatorului, destinaţia agricolă, supr.0.2925 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 1000 lei, taxa de participare 200 lei. 14-A Teren public domeniu privat, amplasat în intravilan or.Cimișlia, str. Nicolae Iorga 110, nr. cadastral 2901310395, destinaţia construcţii, supr.0.1703 ha, termen arenda 20 ani, pretul initial 11000 lei, taxa de participare 200 lei. 15-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 1153 bon.-68 S=0,61, 1160 bon.-52 S=0,61, supr.1.22 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 2500 lei, taxa de participare 200 lei. 16-A Bazin acvatic din extravilan or. Cimişlia, nr. cadastral 2901406501, bon. 62grad/ha, supr.8.4 ha, termen arenda 25 ani, pretul initial 10000 lei, taxa de participare 200 lei. 17-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 1110 bon.-48 S=0,43, 1103 bon.-57 S=0,43, supr.0.86 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 2000 lei, taxa de participare 200 lei. 18-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 1102 bon.-57 S=0,48, 1079 bon. -57 S=0,54, supr.1.02 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 2200 lei, taxa de participare 200 lei. 19-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 7 bon.-80, cont. 10 b-69, cont. 13 b.-59, cont. 14 b.-59, supr.0.91 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 2000 lei, taxa de participare 200 lei. 20-A Teren public din extravilan, fîşie de nuci,or. Cimişlia, contur 1156 bon.-68 S=0.62, 1182 bon.-68 S=62, supr.1.24ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 2500 lei, taxa de participare 200 lei. 21-A Teren din fondul de rezervă a primăriei, extravilan, contur1070, destinaţia agricol, adiacent fermei de vite regiunea cogîlnic, supr.14.0 ha, termen arenda 3 ani, pretul initial 20000 lei, taxa de participare 200 lei.                              Destinatia încăperilor, locațiune 1-L Încăpere amplasată în or.Cimişlia,  bd. Şt. Cel Mre 15, în incinta Liceul Teoretic Ion Creangă et. II, în scopul comercializării alimentare pentru copii, supr. Totala a incaperii 3m.p., termen arenda 3 ani, pretul initial 100 lei, taxa de participare 200 lei.                Condiţiile de participare: la licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova. Recepţionarea documentelor se încheie nu mai tirziu de 24.00 de ore pîna la licitaţie. Examinarea bunurilor/loturilor, supuse vînzării/arendei are loc în fiecare zi lucrătoare. Organizatorul licitaţiei este Primăria or. Cimişlia. Informatii suplimentare la tel (0241) 21082/(0241)22848

Invitație la Ședința Consiliului Orășenesc Cimișlia

Invitație la Ședința Consiliului Orășenesc Cimișlia

09-03-2016, 12:40

  Stimate dle/dna Consilier, Vă invităm să participaţi la prelungirea şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc la data de 14.03.2016, orele 10.00, care va avea loc în or. Cimişlia, str. Decebal,9 în incinta sălii de şedinţe a DGÎTS Cimişlia.

CURÎND centrul de servicii NEXUS și la Cimișlia

CURÎND centrul de servicii NEXUS și la Cimișlia

02-03-2016, 13:06

   La începutul acestei săptămîni la primăria orașului Cimișlia a avut loc o întîlnire cu reprezentații organizației NEXUS. Aceasta oferă servicii gratuite de consultanță referitoare la migrație, informații ample, veridice din surse autorizate, asistență individuală și suportul întregii echipe și soluții din partea partenerilor cu care colaborează. Există deja  o rețea de Centre de Servicii NEXUS deschise în prezent la Cahul, Chișinău, Edineț și Ungheni, iar în curînd va fi deschisă și la Cimișlia. Reprezentații organizației Nexus vor oferi servicii și pentru celelalte raioane învecinate  orașului nostru. La eveniment au fost prezenți conducerea primăriei în frunte cu primarul Gheorghe RĂILEANU, care au fixat prioritățile și etapele pentru demararea acestui proiect comun.   NEXUSnet.md este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de un consorțiu condus de Agenția IASCI (International Agency for Source Country Information), Austria, şi cofinanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Prezentul consorțiu implementează proiectul “Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare: testarea platformei de servicii integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora”. Din acest consorțiu fac parte Biroul pentru Relațiile cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Consiliile Raionale și Primăriile din Cahul, Edineț și Ungheni, precum și instituțiile partenere – Centrul de Analiză și Investigații Sociologice CIVIS-Moldova, Fundația pentru o Societate Deschisă din România și Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială din România.  

Invitație la ședința consiliului din 03.03.2016

23-02-2016, 12:03

  Stimate dle / dna Consilier, Vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc din 03.03.2016 la orele 10.00, care va avea loc în or. Cimişlia, str. Decebal, 9 în incinta sălii de şedinţe a DGÎTS Cimişlia, cu următoarea ordine de zi: 1.1. Cu privire la aprobarea  raportului privind executarea bugetului or. Cimislia pentru anul  2015       Informează: Corina Turutea, contabil-şef  1.2. Cu privire la  rectificarea bugetului oraşului aprobat pentru anul 2016 Informează: Lilia Popovici, specialist în planificare      1.3 Cu privire la modificarea deciziei nr.7/15 din 11.08.2015 “Cu privire la constituirea comisiei administrative     Informează: Anastasia Rusu, secretarul consiliului     1.4 Cu privire la îmbunătăţirea administrării serviciilor comunale      Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia    1.5  Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi autorizaţiilor de construire      Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia    1.6 Cu privire la completarea deciziei nr.12/3 din 28.12.2015 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2016 în a doua lectură”     Informează: Anastasia Rusu, secretarul consiliului     1.7  Cu privire la consultarea cetăţenilor     Informează: Gheorghe Raileanu, primarul or. Cimislia     1.8  Cu privire la formarea şi transmiterea bunurilor terenuri proprietate publică      Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar     1.9  Cu privire la retrocedarea bunului imobil confiscat şi naţionalizat cetăţeanului Bulat Ion      Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar    1.10  Cu privire la  iniţierea formării, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar     1.11  Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2016     Informează: Corina Turutea, contabil-şef     1.12  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice    Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar   1.13 Cu privire la confecţionarea gheretelor din bugetul primăriei şi amplasarea lor pe terenurile publice    Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.14 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gaspodăreşti   Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.15 Cu privire la vînzarea lotului de pe lîngă casă   Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.16  Cu privire la modificarea deciziei nr.9/12 din 18.11.2011   Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia  1.17  Cu privire la anularea deciziei primăriei nr.V din 19.05.1997 “Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate  Informează: Leonid Fedorenco, jurist Secretarul consiliului                                                                      Rusu Anastasia  

COMUNICAT INFORMATIV

29-01-2016, 14:55

  COMUNICAT INFORMATIV privind rezultatele concursului “Elaborarea documentaţiei tehnice pentru proiectul „CASA VINULUI”,  or. Cimişlia, stradela Livezilor 9”,  iniţiator- S.R.L. „Catadeni Lux”, or. Cimişlia, str.Suveranităţii 3/A               Ca rezultat al invitaţiei de participare la concurs, anunţată public pe saitul oficial al Uniuni Arhitecţilor din Republica Moldova şi Asocoaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova la data de 17.12.2015,  pînă la data limită indicată, 25.01.2016,  către iniţiator au fost depuse 6 proiecte-concept, unul din ele continînd doua variante:      Grupul de companii arhitecturale “ARD”, - Gheorghii Telpiz Firma tehnico-ştiinţifică „Arhitect-Faur”- Sergiu Borozan SC “Gorgona” S.R.L. ,  - Vladimir Prodan “OldArchitecture”S.R.L. / 1 Variantă - Teodor Naval “OldArchitecture”S.R.L. / 2 Variantă - Teodor Naval S.R.L. “”APAST & CO” / ACA “Pasecnic” - Albert Caras Igor Prodan - arhitect             Materiale parvenite au fost deschise şi prezentate de către autori juriului , în următoarea componenţă :                             Preşedintele juriulu:             Valeriu Lungu, director S.R.L. “Catadeni Lux”                Membri:             Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimişlia                       Corina Cotoros, arhitect-șef al orașului              Vasile Lupașcu, arhitect-șef al raionului             Alina Negru, manager S.R.L. “Catadeni Lux”                     În urma prezentarilor, membrii juriului au analizat în detaliu proiectele-concept propuse, care ulterior, au fost expuse dezbaterilor,  rezultatele carora urmau să fie publicate astăzi – 29 ianuarie 2016.         Tinind cont de volumul meterialului prezentat precum şi de timpul limitat pentru dezbateri, la iniţiativa preşedintelui juriului, dlui Valeriu Lungu, publicarea rezultatului final se amînă şi va fi anunţat pe data de 10 februarie 2016,  pe saitul oficial al S.R.L. “Catadeni Lux”, primăriei or. Cimişlia, consiliului raional Cimişlia, precum şi al Uniuni Arhitecţilor din Republica Moldova şi Asocoaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova.   Valeriu Lungu Preşedintele juriului, director S.R.L. “Catadeni Lux” 29 ianuarie 2016            

Pagina