(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

 

 

Invitație la ședința consiliului din 03.03.2016

23-02-2016, 12:03

  Stimate dle / dna Consilier, Vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc din 03.03.2016 la orele 10.00, care va avea loc în or. Cimişlia, str. Decebal, 9 în incinta sălii de şedinţe a DGÎTS Cimişlia, cu următoarea ordine de zi: 1.1. Cu privire la aprobarea  raportului privind executarea bugetului or. Cimislia pentru anul  2015       Informează: Corina Turutea, contabil-şef  1.2. Cu privire la  rectificarea bugetului oraşului aprobat pentru anul 2016 Informează: Lilia Popovici, specialist în planificare      1.3 Cu privire la modificarea deciziei nr.7/15 din 11.08.2015 “Cu privire la constituirea comisiei administrative     Informează: Anastasia Rusu, secretarul consiliului     1.4 Cu privire la îmbunătăţirea administrării serviciilor comunale      Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia    1.5  Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi autorizaţiilor de construire      Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia    1.6 Cu privire la completarea deciziei nr.12/3 din 28.12.2015 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2016 în a doua lectură”     Informează: Anastasia Rusu, secretarul consiliului     1.7  Cu privire la consultarea cetăţenilor     Informează: Gheorghe Raileanu, primarul or. Cimislia     1.8  Cu privire la formarea şi transmiterea bunurilor terenuri proprietate publică      Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar     1.9  Cu privire la retrocedarea bunului imobil confiscat şi naţionalizat cetăţeanului Bulat Ion      Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar    1.10  Cu privire la  iniţierea formării, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar     1.11  Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2016     Informează: Corina Turutea, contabil-şef     1.12  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice    Informează:  Ana Durlescu, specialist in reglementarea regimului funciar   1.13 Cu privire la confecţionarea gheretelor din bugetul primăriei şi amplasarea lor pe terenurile publice    Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.14 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gaspodăreşti   Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.15 Cu privire la vînzarea lotului de pe lîngă casă   Informează:  Ion Cazac, specialist in reglementarea regimului funciar  1.16  Cu privire la modificarea deciziei nr.9/12 din 18.11.2011   Informează: Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimislia  1.17  Cu privire la anularea deciziei primăriei nr.V din 19.05.1997 “Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate  Informează: Leonid Fedorenco, jurist Secretarul consiliului                                                                      Rusu Anastasia  

COMUNICAT INFORMATIV

29-01-2016, 14:55

  COMUNICAT INFORMATIV privind rezultatele concursului “Elaborarea documentaţiei tehnice pentru proiectul „CASA VINULUI”,  or. Cimişlia, stradela Livezilor 9”,  iniţiator- S.R.L. „Catadeni Lux”, or. Cimişlia, str.Suveranităţii 3/A               Ca rezultat al invitaţiei de participare la concurs, anunţată public pe saitul oficial al Uniuni Arhitecţilor din Republica Moldova şi Asocoaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova la data de 17.12.2015,  pînă la data limită indicată, 25.01.2016,  către iniţiator au fost depuse 6 proiecte-concept, unul din ele continînd doua variante:      Grupul de companii arhitecturale “ARD”, - Gheorghii Telpiz Firma tehnico-ştiinţifică „Arhitect-Faur”- Sergiu Borozan SC “Gorgona” S.R.L. ,  - Vladimir Prodan “OldArchitecture”S.R.L. / 1 Variantă - Teodor Naval “OldArchitecture”S.R.L. / 2 Variantă - Teodor Naval S.R.L. “”APAST & CO” / ACA “Pasecnic” - Albert Caras Igor Prodan - arhitect             Materiale parvenite au fost deschise şi prezentate de către autori juriului , în următoarea componenţă :                             Preşedintele juriulu:             Valeriu Lungu, director S.R.L. “Catadeni Lux”                Membri:             Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimişlia                       Corina Cotoros, arhitect-șef al orașului              Vasile Lupașcu, arhitect-șef al raionului             Alina Negru, manager S.R.L. “Catadeni Lux”                     În urma prezentarilor, membrii juriului au analizat în detaliu proiectele-concept propuse, care ulterior, au fost expuse dezbaterilor,  rezultatele carora urmau să fie publicate astăzi – 29 ianuarie 2016.         Tinind cont de volumul meterialului prezentat precum şi de timpul limitat pentru dezbateri, la iniţiativa preşedintelui juriului, dlui Valeriu Lungu, publicarea rezultatului final se amînă şi va fi anunţat pe data de 10 februarie 2016,  pe saitul oficial al S.R.L. “Catadeni Lux”, primăriei or. Cimişlia, consiliului raional Cimişlia, precum şi al Uniuni Arhitecţilor din Republica Moldova şi Asocoaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova.   Valeriu Lungu Preşedintele juriului, director S.R.L. “Catadeni Lux” 29 ianuarie 2016            

Sprijin financiar producătorilor de fructe şi struguri

Sprijin financiar producătorilor de fructe şi struguri

21-07-2015, 09:47

Producătorii de fructe şi struguri care deţin în proprietate şi/sau în folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun şi/sau plantaţii viticole cu soiuri pentru vin pe rod ce nu depăşeşte fiecare 15,0 ha din or. Cimişlia, satele: Bogdanovca–Veche, Bogdanovca–Nouă şi Dimitrovca, care au livrat materia primă la întreprinderile de procesare şi dispun de actul de achiziţie sunt invitaţi la primăria or. Cimişlia, etajul II. cab. 27, pentru a depune cerere privind acordarea sprijinului financiar  producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014. Termenul depunerii cererii pînă la 31.08.2015 . Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014, aprobat prin Ordinul ministerului agriculturii şi industriei alimentare al Republicii Moldova nr. 120 din 17 iunie 2015

Alegerea delegatului sătesc în s.Bogdanovca Veche

21-07-2015, 09:32

Primăria or. Cimișlia invită cetățenii s.Bogdanovca Veche la Adunarea generală a satului, pentru a alege delegatul sătesc care va reprezenta satul. Vă așteptăm la data de 24.07.2015 ora 18.00 în incinta școlii din sat. Atribuțiile delegatului sătesc (art.35-35 Legea 436 din 28.12.2006)

Alegerea delegatului sătesc în s.Dimitrovca

21-07-2015, 09:03

Primăria or. Cimișlia invită cetățenii s.Dimitrovca la Adunarea generală a satului, pentru a alege delegatul sătesc care va reprezenta satul. Vă așteptăm la data de 23.07.2015 ora 18.00 în incinta școlii din sat. Atribuțiile delegatului sătesc (art.35-35 Legea 436 din 28.12.2006)

Deconectări de energie electrică în Cimișlia

Deconectări de energie electrică în Cimișlia

21-07-2015, 08:38

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că joi, 23 iulie 2015, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalul de timp 09:30 - 17:00:  str. V. Alecsandri, Alecsandru cel Bun, Eminescu, Mioriţa, P. Movilă.

Sesiune de informare pentru antreprenori

Sesiune de informare pentru antreprenori

20-07-2015, 16:09

I.P. “Incubatorul de afaceri din Cimișlia” anunță organizarea sesiunii de informare cu tematica “Instrumente financiare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”. La seminar sunt invitate persoanele care doresc să inițieze o afacere și antreprenori interesați de programele de suport existente pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Activitatea este organizată cu suportul ODIMM – organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Vă așteptăm, miercuri, 22 iulie, ora 10.00, sala de conferințe a Incubatorului de afaceri din Cimișlia, str. Sf. Maria nr. 2. Pentru mai multe detalii și înregistrarea la eveniment, nu ezitați să ne contactați la nr. 024181050. Postovanu Olga Manager I.P. Incubatorul de Afaceri din Cimișlia Ce rol are Incubatorul de Afaceri?

Alegerea delegatului sătesc în s.Bogdanovca Nouă

20-07-2015, 13:10

Primăria or. Cimișlia invită cetățenii s.Bogdanovca Nouă la Adunarea generală a satului, pentru a alege delegatul sătesc care va reprezenta satul. Vă așteptăm la data de 22.07.2015 ora 18.00 în incinta punctului medical din sat. Atribuțiile delegatului sătesc (art.35-35 Legea 436 din 28.12.2006)

Pagina