(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

 

 

Cimișlia face curățenie!!!

29-03-2019, 13:06

http://cimislia.md/ro/page/primaria/noutatile-primariei-384?item=atentie-cetateni-este-emisa-dispozitia-cu-privire-la-lunarul-de-amenajare-inverzire-si-salubrizare În acest context pentru a mobiliza mai multă lume, primăria Cimișlia anunță concursul pentru mai multe categorii : - CEA MAI BUNĂ INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, CARE ÎȘI IUBEȘTE PLAIUL: 1000 de lei premiu; - CEA MAI FRUMOASĂ GRĂDINIȚĂ DE COPII: 1000 de lei premiu; - STRADA PE CARE LOCUIESC CEI MAI BUNI GOSPODARI: 3000 de lei premiu; - CEL MAI BUN GOSPODAR ca (PERSOANĂ JURIDICĂ): 500 de lei premiu; - CEL MAI BUN GOSPODAR ca (PERSOANĂ FIZICĂ): 500 de lei premiu. Să facem ÎMPREUNĂ un ORAȘ MAI CURAT!

Astăzi, 27 martie 2019, se împlinesc 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România

27-03-2019, 08:54

Astăzi, 27 martie 2019, se împlinesc 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România, care a avut loc în 1918. Basarabia fiind prima provincie istorică adusă la Țara Mamă. Oficial, această unire nu a durat "de-a pururi și totdeauna" așa cum scria în Actul Unirii, ci până în 1940, când Rusia a anexat din nou Basarabia în baza pactului secret Ribbentrop-Molotov. Dar în sufletele românilor de dincolo și dincoace de Prut, unirea de la 27 martie 1918 dăinuie și azi.  Data de 27 martie mai are o semnificație aparte pentru Cimișlia - înfrățirea cu orașul Câmpina. Anul acesta se împlinesc șase ani de când s-au pus bazele acordului de colaborare și patru ani de la semnarea acordului de înfrățire.  Cu acest prilej frații de la Câmpina, România au expediat către primărul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu o invitație oficială la evenimentul "Basarabia, pământ românesc". Astfel, o delegație oficială participă la evenimentul de peste Prut, în componența delegației sunt : Gheorghe Răileanu- primar, Rita Sandu- arhitect șef, Vitalie Carabulea- specialist tineret și sport și Victoria Chiriac- educatoare la Grădinița creșă "Făt-Frumos".  Autoritățile câmpinene au pregătit un întreg program cultural: Depunerea de flori la Cimitirul de Onoare al Eroilor; Vizitarea mormântului pictorului Nicolae Grigorescu; Simpozion cu tematica istorică: “Basarabia, pământ românesc”;         Vizitarea Muzeului Iulia Hașdeu; Vizitarea Expoziției schițelor pictorului Nicolae Grigorescu; Vizitarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică: Presa de la Câmpina a menționat următoarele: "trebuie să precizăm că discursul primarului din Cimișlia a fost plin de substanță, chiar cutremurător prin simplitate și adevăr, dar și prin emoția transmisă. "Dincolo de activitatea mea politică și administrativă - a spus Gheorghe Răileanu - aveți în fața dumneavoastră un veteran al Războiului din Transnistria, unde m-am înrolat voluntar. Trebuie să știți că, în Basarabia, rușii au încercat dintotdeauna să deznaționalizeze populația. Am avut ocazia, înainte de 1989, de a lucra într-un oraș rusesc de la Marea Japoniei, în Extremul Orient, unde am descoperit și trei sate de moldoveni. Vreau să vă spun că niciuna dintre familiile de acolo nu mai știa să vorbească românește. Iar acest lucru se întâmplă și în zilele noastre, sub diverse forme. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, am convingerea că frații se vor reuni și Basarabia va fi din nou parte a României"." Vă reamintim că Grădinița creșă "Făt - Frumos" din orașul Cimișlia de asemenea este o punte de legătură cu frații de peste Prut, și în special cu Grădinița “Iulia Hasdeu” din Municipiul Câmpina, fiindcă în data de 30 martie 2018 la Câmpina, în persoana doamnei Liliana Nicuță, a fost semnat contractul de colaborare privind relațiile de parteneriat în scopul dezvoltării educației Europene de calitate. Ambele instituții și-au propus ca obiective colaborarea în următoarele domenii: activități extracurs în comun, proiecte educaționale, parteneriat și colaborare în domeniile: educație, cultură, știință și dezbateri pe diverse teme culturale și curriculare. Inima românului bate cu aceeaşi intensitate oriunde s-ar afla. Sufletul românesc nu are graniţe. La mulţi ani, România! La mulţi ani, românilor de pretutindeni!   

Piața de animale se află temporar pe teritoriul pieței agroalimentare

15-03-2019, 13:24

Stimați cetățeni, primăria orașului Cimișlia, vă informează că a fost modificată locația pieții de animale și păsări vii, care anterior se afla pe teritoriul stației de veterinărie. La moment piața de animale și păsări vii se află temporar pe teritoriul pieței agroalimentare, (în spatele magazinului Linella). Specialistul în construcții, Alexandru Știrbeț va urgenta construcția pieței pentru comercializarea animalelor și păsărilor vii în conformitate cu dispoziția primarului, nr. 19 din 28.02.2019, cu privire la retragerea gheretelor abandonate din piață și organizarea comerțului cu animale și păsări vii. http://cimislia.md/upload/disp%2019.pdf

Regulamentul cu privire la mecanismul de implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Cimișlia

06-03-2019, 10:35

Stimați cetățeni, vă informăm că în data de 18 ianuarie 2019, a fost aprobat de către Consiliul orășenesc Cimișlia Decizia nr. 1.3, cu privire la mecanismul de  implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Cimișlia. Vă îndemnăm să fiți activi și să beneficiați de oportunitate. 1. Dispoziții generale 1.1. prezentul regulament cu privire la mecanismul de implementare a proiectului ”Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul Cimișlia numit în continuare Regulament, stabilește: Ordinea implementării ”Bugetului Inițiativelor Civice”; Planul de acțiuni privind formarea și implementarea   Prioritățile de finanțare; Procedura de aplicare; Evaluarea propunerilor de proiect; Implementarea proiectului; 1.2. Programul ”Bugetul Inițiativelor Civice”, numit în continuare Program, își propune implicarea cetățenilor Orașului Cimișlia într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte. 1.3 Scopurile Programului Creșterea eficienței utilizării bugetului orășenesc  prin implicarea cetățenilor în procesul decizional, dezvoltarea inițiativelor civice, Îmunătățirea dialogului dintre cetățeni și Primăria Cimișlia. Adaptarea  planurilor de activitate a Primăriei Cimișlia la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul Cimișlia. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale. Revitalizarea urbană a spațiilor degradate.   2. Prioritățile de finanțare 2.1 În cadrul programului vor fi susținute proiectele din următoarele domenii: Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul orașului; Reabilitarea/ crearea zonelor de odihnă, locurilor de joacă pentru copii și obiectelor patrimoniului cultural; Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale și sportive; Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare. Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor) 2.2 Se interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul municipal pentru: Obiectele în proprietate particulară Finanțarea edificiilor religioase și alte servicii conexe ( reparația sau construcția bisericii)   Secţiunea 3. Procedura de aplicare 3.1 În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă și asociațiile obștești din orașul Cimișlia. 3.2 Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții: A respectat obligațiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare. Dețin procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului grupului de inițiativă; Este format minim din 3 persoane cu vârsta de peste 16 ani; 3.3 Asociațiile obștești ( inclusiv asociațiile de locatari) pot participa dacă întrunesc următoarele condiții: Să dețină statutul de asociație obștească, Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 3.4 Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos: Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1; Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.3; CV-ul coordonatorului proiectului sau a liderului grupului de inițiativă; Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și altor persoane interesate în implementarea proiectului (anexa nr. 2); Dovada colaborării cu autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat; Alte documente considerate relevante. 3.5 Concursul se desfășoară în următoarele etape: Etapele concursului Data limită Publicarea anunțului privind lansarea apelului de proiecte prin intermediul site-ului cimislia.md și a mass-mediei locale; 15 februarie Termenul limită de depunere a documentației de participare la concurs 1 aprilie Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice și juridice de participare și selectarea proiectelor câștigătoare; 15 aprilie Comunicarea publică a rezultatelor selecției; 19 aprilie Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria Cimișlia și reprezentantul aplicatului și transferul contribuției pe contul bancar al proiectului 31 mai Implementarea proiectelor. 1 iunie -1 decembrie Raportarea rezultatelor proiectului 10 decembrie   4.  Evaluarea propunerilor de proiect 4.1 Gestionarea și coordonarea programului ” BUGETUL CIVIC” este efectuată de Comisia de implementare(numită în continuare comisia). 4.2 Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Comisia, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică. 4.3 Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei orașului Cimișlia, dacă este necesar. 4.4 Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. 4.5 Toate propunerile de proiect sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:   Criteriu Punctaj Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite prezentul regulament și/sau în documentele de politice la nivelul orașului Cimișlia 10 Interdependența dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori 10 Definirea clară a participanților/beneficiarilor 10 Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate  10 Capacitatea de a atrage resurse, altele decît de la autoritatea finanțatoare  30 Capacitatea de a implica voluntari în implementarea activităților proiectului 20 Sunt anexate toate documentele conform secțiunii 3 al prezentului regulament 10   6. Valoarea bugetului 6.1 Valoarea bugetului propus pentru anul 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 100.000,00 lei 6.2 Valoarea maximă alocată din buget pentru un proiect este de  10.000,00  lei. 6.3 Contribuția aplicantului trebuie să fie cel puțin 10.000,00 lei 6.3 Selectarea proiectelor câștigătoare va avea loc în limita bugetului anual planificat.   7. Rolul Comisiei de evaluare 7.1 Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția Primarului orașului Cimișlia, și este formată din consilierii Consiliului Orășenesc Cimișlia, Arhitectul Șef, Specialist în construcții și probleme comunale, specialist proiecte, specialist relații cu publicul, specialist tineret și sport, reprezentanți ai asociațiilor obștești. 7.2 Comisia are următorul rol: Organizează și monitorizează desfășurarea campaniei; Asigură recepționarea și păstrarea cererilor de înscriere și participare, de asemenea a tuturor materialelor și documentelor pe hârtie sau în formă electronică. Analiza financiară și juridică, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, Filtrează sugestiile trimise din considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate; Fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea ideilor. 7.3 În cazul în care consideră necesar, comisia poate solicita informații adăugătoare de la inițiatorul proiectului în ceea ce privește proiectul depus. 7.4 Comisia își rezervă dreptul de a îmbunătăți proiectele propuse, din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea inițiatorului de proiect. 7.5 Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în cadrul listei proiectelor respinse. 7.6 Proiectele validate de către comisie urmează a afișate și supuse votului online a cetățenilor; 7.7 În cazul în care suma mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor validate de comisia de evaluare nu depășește valoare bugetului propus, nu vor fi organizate alte etape de selecție a proiectelor.   8. Implementarea și Monitorizarea proiectelor 8.1 Realizarea proiectului prevede conlucrarea între subdiviziunile primăriei, coordonatorul proiectului, precum și alte persoane interesate în implementarea proiectului. 8.2 Suportul financiar al inițiativelor civice  se realizează din contul mijloacelor financiare planificate din bugetul orășenesc pentru anul curent, cât și din contul contribuțiilor persoanelor fizice și juridice, întreprinzătorilor individuali, sub formă bănească, sau altă formă (inclusiv în natură anexa nr.5) conform legislației RM. 8.3 Primăria Cimișlia va crea un cont bancar separat pentru fiecare proiect; 8.4 Inițiatorului proiectul va asigura transferuri contribuției bănești pe contul bancar al proiectului în termenul stabilit în p.3.8 al prezentului regulament. 8.5 Inițiatorul proiectului în comun cu un un responsabil din cadrul primăriei, numit prin dispoziția primarului, va fi responsabil de implementarea proiectului. 8.6  Acordul pentru implementarea proiectului care va stipula responsabilitățile părților conform anexei nr. 6 va fi semnat după colectarea contribuției aplicantului, conform termenului limită stipulat în p. 3.5 al prezentului regulament. 8.7 După finisarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului de implementare, inițiatorul de proiect împreună cu persoana responsabilă de proiect numită prin dispoziția primarului, va prezenta un raport de implementare a proiectului conform modelului prezentat în anexa nr. 4. http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/planuri-de-actiuni-pe-anul-curent - găsiți Anexe Regulament "Buget Civic"

Buget pentru Cetățeni /ANALIZĂ/ PROBLEME /SOLUȚII

05-03-2019, 11:24

 Reamintim, în data de 30 august, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, reprezentantul asociației Expert - Grup, Dumitru Budeanschi, și directorul executiv al Asociației Democrației Locale din Moldova, Nicolae Hristov, au semnat un Memorandum de cooperare în cadrul proiectului „Transparența bugetară la nivel local- premisă pentru dezvoltarea sustenabilă”. Memorandumul este pentru o perioadă de un an și prevede un suport de consultanță în elaborarea, aprobarea, implementarea și raportarea către cetățeni a realizării bugetului local al primăriei Cimișlia. Proiectul „Transparența bugetară la nivel loca l- premisă pentru dezvoltarea sustenabilă”, este sprijint financiar de Ambasada Olandei. În cadrul acestui proiect cele două organizații neguvernamentale, alături de autoritatea publică locală vor depune eforturi comune pentru a crea și consolida un cadru care să îmbunătățească transparența și participarea civică în cadrul procesului bugetar la nivel local.  Proiectul „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă” este implementat de către „Expert-Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA.

DONEAZĂ SÎNGE

21-01-2019, 10:29

DONEAZĂ SÎNGE în perioada 17, 22, 24, 29 ianuarie, 07, 12, 14, 19 februarie, 19, 21, 26, 28 martie, 02, 04, 09, 11 aprlie, 16, 21, 23, 28 mai, 11, 13, 18, 20 iunie, 17, 19, 24, 26 septembrie, orele: 08.00 - 12.00, etajul 5, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia. Donatorii de sînge vor putea beneficia de un nou pachet alimentar, ce va include un litru de suc fără adaos de zahăr, conserve din carne şi peşte, 100 de grame de ciocolată, 400 de grame de halva sau 250 de grame de fructe uscate și o conservă de legume + 100 lei. Astfel, persoanele care donează sânge vor avea posibilitatea să consume produse ce conțin cantitatea necesară de proteine, glucide, lipide, fibre alimentare, pentru suplinirea caloriilor pierdute în urma donării sângelui.

Festivalul de Datini și Obiceiuri Românești, ediția II - 13 ianuarie/ video

14-01-2019, 12:38

A doua ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri Românești s-a desfășurat la Cimișlia în ajunul sărbătorii creștine, Sfântul Vasile - 13 ianuarie. Evenimentul a întrunit mai multe colective artistice din localitățile Hârtop, Cimișlia, Selemet, Cenac, Sagaidac, dar și cete de urători de peste Prut. Oaspeții speciali la cea de-a doua ediție au fost „Ansamblul de Datini și Tradiții "Opincuța"" din comuna Moțca și Ceata de urători din comuna Tătăruși, Județul Iași, România, însoțiți de o delegație oficială, în frunte cu viceprimarul comunei Tătăruși, Mirel Lazăr, și membrii Asociației GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”. Organizarea acestui festival devine o tradiție pentru orașul Cimișlia, iar autoritățile locale își propun să susțină acest eveniment și pe viitor pentru a susține promovarea patriomoniului cultural al datinilor și obiceiurilor străbune românești. Primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu a salutat mulțimea prezentă la eveniment și a menționat "Eu sunt îngrijorat că tradițiile noastre populare sunt pe cale de dispariție, și iată în contextul acestui fenomen vreau să menționez că după ce am obținut limba noastra cea română, urmează o altă bătălie: revenirea la rădăcinile culturale, la identitatea națională. Astfel, vă invit să participați la aceste activități pentru că evenimentele ne înfrumusețează viața. Vă doresc la toți un An Nou Bun!"  Administrația publică locală aduce mulțumiri deosebite tuturor celor care au participat la organizarea acestui eveniment frumos.  Să trăiţi, să înfloriţi!.. Să vă dea Domnul tot ce doriţi! Zile senine şi fericire!.. La Mulţi Ani!               Mai jos priviți video de la eveniment:    

13 IANUARIE - sărbătorim împreună ajunul Sfântului Vasile!

10-01-2019, 09:15

Primăria Cimişlia, vă invită la Concertul tradițional de datini și obiceiuri române, duminică, 13 ianuarie 2019, ora: 14.00, la pomul de crăciun din centrul orașului. Invitați speciali: "Ansamblul de Datini și Tradiții Opincuța" din comuna Moțca și Ceata de urători din comuna Tătăruși, România. Accesați link-ul pentru a vedea imagini din anul trecut: http://gazetadesud.md/2018/01/16/primul-festival-de-datini-si-obiceiuri-romanesti-a-avut-loc-la-cimislia/ VĂ AȘTEPTĂM!

Continuarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia în data de 27 decembrie 2018

23-12-2018, 19:42

În data de 27 decembrie 2018, ora: 10.00 va avea loc continuarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia din data de 18 decembrie 2018.  Primaria Cimișlia, sala de ședințe, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. În cadrul ședinței vor fi examinate proiectele de decizii din domeniul urbanism, agricultură și amenajarea teritoriului. Link:  http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii

Pagina