(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Agenția Proprietății Publice informează

10-11-2017, 11:08

  În perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2017, se expun la licitație "cu strigare", pe piața reglementată (Bursa de Valori), în lot unic, valorile mobiliare proprietate publică de stat din: -  S.A. "Drumuri - Cimișlia" (99, 637%), or. Cimișlia, str. N. Iorga, 106. Comunicatul informativ a fost publicat în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 371 - 382 din 27 octombrie 2017.  

Ședința Consiliului orășenesc Cimișlia, 09 noiembrie, 2017

07-11-2017, 10:03

  09 noiembrie, 2017, ora: 13:00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia.  Aici puteți accesa invitația:  http://cimislia.md/upload/INVITATIE.PDF Aici puteți accesa proiectele de decizie:  http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii , mapa proiecte de decizii 09.11.2017. Informații suplimentare: tel. 0241 22842, e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md  

Primăria CIMIȘLIA premiată

20-10-2017, 08:31

Consiliile raionale Strășeni, Fălești și Soroca sunt cele mai transparente autorități publice locale de nivelul doi din Republica Moldova. Aceasta este concluzia experților de la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Clasamentul celor mai deschise raioane a fost prezentat în data de 20 octombrie, în cadrul unei conferințe publice "Transparența raioanelor: indicator al eforturilor regionale de anticorupție în Moldva". „Cu cât mai multă transparență există în cadrul autorităților locale, cu atât este mai scurt drumul între cetățean și mecanismul de luare a deciziilor, cu atât încrederea și capitalul social este mai important pentru țară și societate. Prin urmare, autoritățile locale trebuie să investească în oameni și în standarde de bună guvernare și transparență”, a declarat Igor Munteanu, directorul executiv IDIS „Viitorul”. La rândul său, Peter Tomášek, Diplomat pentru Dezvoltare și Cooperare din cadrul Ambasadei Republicii Slovace la Chișinău a menționat: „Proiectul susținut de SlovakAid a reușit să împărtășească experiența slovacă în ce privește dezvoltarea capacităților locale pentru a servi interesului public Sporirea nivelului de transparență este importantă pentru întregul sector public oriunde banii publici sunt utilizați. Prin urmare, în 2017 și 2018 ne vom concentra atenția asupra transparenței întreprinderilor de stat și evaluarea performanței economice a acestora”. De asemenea, raportul cu privire la "Transparenţa în guvernarea locală: între progres şi involuţie", efectuat de IDIS "Viitorul"  prezentat în vara acestui an, a monitorizat activitatea administraţiei publice locale de nivelul I,  din 60 de unităţi administrativ-teritoriale din Republica Moldova, 40 de oraşe şi 20 cele mai mari sate şi comune. Cele mai transparente autorităţi publice locale sînt din municpiul Bălţi, Cahul și Cimişlia. Menționăm că primăria Cimișlia rămîne a fi în topul celor mai transparente autorități publice de nivelul I din Republica Moldova. În cadrul evenimentului s-au premiat cele mai transparente raioane, primării și sate. Acest proiect este implimentat de IDIS "Viitorul", în parteneriat cu Insititutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu susținerea financiară a SlovakAid și Ambasada SUA în Republica Moldova. Inițiativa are ca scop creșterea transparenței, responsabilității financiare și competitivitatea autorităților locale din Moldova.

Câmpina vine la Cimișlia pentru un SUPER MECI

18-10-2017, 11:24

  În baza acordului de înfrățire și a unei bune colaborări a administrațiilor publice locale  a orașului Cimișlia și Municipiul Câmpina, România, se organizează desfășurarea meciurilor amicale între echipele de fotbal a acestor localități în perioada 20.10.2017-23.10.2017. Programul meciurilor va fi afișat în următoarele ore. Vă îndemnăm să veniți să susținem ambele echipe!   

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc, 20.10.2017

17-10-2017, 16:10

  În conformitate cu art.16 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se convoacă Consiliul orășenesc în ședință extraordinară la data de 20 octombrie, 2017, ora 11:00 în sala de ședințe a primăriei, B-dul Ștefan cel Mare, 14, or. Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: 1.1 Cu privire la modificare bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru a. 2017. Informează Lilia Popovici, specialist planificare. 1.2 Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere din păduri și fîșii forestiere de protecție. Informează: Dumitru Malcov, specialist pentru reglementarea regimului funciar.

Rezultatul desfășurării Licitației Publice din 13.10.2017

13-10-2017, 11:01

  Vă aducem la cunoștință  rezultatul desfășurării Licitației Publice 13.10/031349, publicată în BAP nr. 76 din 09.06.2017, privind achiziționarea "Reparația capitală a străzii Maria Cebotari" și "Reparația capitală a străzilor M. Eminescu, C. Stamate, N. Testimițeanu, A, Perciun, M. Costin". La licitație au participat S.A. "Armo - Beton", S.R.L. "Profconstruct Line", S.R.L. "Credo Industry", S.R.L. "Irinda Prim", cîștigătorii desemnați sunt următorii: 1. Reparația capitală a străzii Maria Cebotari : S.A. "Armo - Beton", cu suma de 736 000,00 lei (inclusiv TVA); 2. Reparația capitală a străzilor M. Eminescu, C. Stamate, N. Testimițeanu, A, Perciun, M. Costin: S.R.L. "Irinda Prim", cu suma de 3400 720,99 lei (inclusiv TVA).  

Pagina