(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Cum se cheltuie banii publici

Prin decizia Consiliului orășenesc nr. 9/3 din 22.12.2016 a fost aprobat bugetul oraşului Cimișlia pentru anul 2017 în a doua lectură  la partea de venituri în sumă de 21506.0 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 21875.0 mii lei.

​Proiectul bugetului oraşului pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor legale privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi  a notelor metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2017.

Venituri

Planificarea veniturilor bugetare  pe primăria or. Cimişlia pe anul 2017 s-a efectuat reieşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare şi estimarea bazei fiscale pe oraş aparte pe tipuri de impozite şi taxe.

Pentru efectuarea estimărilor pentru anul 2017 la încasarea veniturilor s-a ținut cont de dinamica încasării veniturilor din anii precedenți.

Veniturile total pe componente s-au estimat în suma de 21506.0 mii lei, din care:   Veniturile bugetului primăriei la componenta de bază se formează din:

1.Venituri proprii :

  • impozitul pe proprietate 
  • impozite interne pe mărfuri şi servicii 
  • taxe şi plăţi administrative 
  • alte venituri 

2. Defalcări de la următoarele tipuri de venituri generale de stat:

  • impozitul pe venitul persoanelor fizice – 51.0 mii lei,

3. Transferuri de susţinere financiară a teritoriilor – 10689,3 mii lei (inclusiv destinație generală 1220,8 mii lei).

La estimarea încasărilor impozitului funciar  şi impozitului pe bunurile imobiliare  s-a ţinut cont de prevederile Titlului VI al Codului fiscal, de mărimea cotei stabilită la aceste impozite  prin Decizia Consiliului orăşenesc  nr.9/2 din 30.11.2012 precum şi datele serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei.

Taxele și plățile administrative  au fost estimate conform prevederilor Titlului VII al Codului fiscal, ţinînd cont de dinamica încasării veniturilor din anii precedenţi şi de mărimea cotelor stabilite la aceste impozite  prin Decizia Consiliului orăşenesc  nr. 8.5 din 11.12.2016.

Încasările la alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I s-au estimat în mărime de 35,0 mii lei .

La componenta mijloace speciale s-au estimat 960,0 mii lei care include:

Cheltuieli

     La estimarea cheltuielilor pe principalele grupe de cheltuieli  s-a ţinut cont de necesităţile:

  • instituţiilor subordonate primariei: retribuirea muncii conform Legii 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar. Contribuţii asigurărilor sociale de stat care constituie 23%. Cota asigurarilor obligatorii de asistenţă medicala care este stabilita de 4,0 % raportate la cheltuielile de retribuire a muncii, servicii  de intreţinere a instituţiilor.
  • pentru amenajarea orasului;
  • masuri pentru tineret si sport
  • pentru proiectari

     Cheltuielile pentru grupa servicii de stat cu destinaţie generala constituie 4228,0 mii lei.