(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Managementul proprietății publice

Totalitatea bunurilor mobile şi imobile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale constituie proprietate publică de interes local. Aceste bunuri sunt folosite pentru scopurile colectivităţilor din localităţile respective − sat (comună), raion, oraş  (municipiu), unitatea teritorială autonomă (UTA) Găgăuzia.

Bunurile care au o importanţă deosebită pentru întreaga comunitate locală fac parte din domeniul public de interes local al unităţii administrativ-teritoriale:

 • terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public (pri­măria, şcoala, grădiniţa etc.);
 • terenurile publice;
 • porţiunile de subsol;
 • pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, parcurile publice;
 • drumurile, străzile;
 • pieţele;
 • lacurile, iazurile separate;
 • monumentele, muzeele;
 • alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului.

Bunurile din domeniul public de interes local al unităţii administrativ-teritoriale nu pot fi transmise în proprietatea privată a cetăţenilor,  întreprinderilor şi organizaţiilor.

Bunurile care nu fac parte din domeniul public de interes local al unităţii administrativ-teritoriale sunt bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. Aceste bunuri pot fi vândute sau transmise în folosinţa cetăţenilor,  întreprinderilor şi organizaţiilor, în condiţiile legii.

Consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale:

 • este responsabil pentru evidenţa separată şi inventarierea bunurilor din domeniul public şi cel privat;
 • decide, potrivit legii, privind transferarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public de interes local al unităţii administrativ-teritoriale;
 • decide cu privire la administrarea, înstrăinarea, transmiterea în folosinţă a bunurilor care aparţin unităţii administrativ-teritoriale.