(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri de achiziții publice

Licitație publică - construcția complexului „Centrul Vinului”

11-05-2015, 10:04

Statut Ofertă expirată

Comunicat Informativ

Primăria or. Cimişlia  anunţă că  la  data de 25.05.2015, ora  11:00  în incinta Primăriei va avea loc licitaţia publică de vînzare-cumpărare cu strigare a următoarelor terenuri:

  1. Terenul public, cu suprafaţa de 0.1267 ha, situat în stradela Livezilor în partea de sus a scuarului din   b-dul Ștefan cel Mare or. Cimişlia, număr cadastral 2901304399, destinaţia - teren pentru construcții în scopul construcției complexului „Centrul Vinului”.
  2. Terenul public, cu suprafaţa de 0.0677 ha, situat în stradela Livezilor în partea de sus a scuarului din  b-dul Ștefan cel Mare or. Cimişlia, număr cadastral 2901304731, destinaţia - teren pentru construcții în scopul construcției complexului „Centrul Vinului”.
  3. Terenul public, cu suprafaţa de 0.0576 ha, situat în stradela Livezilor în partea de sus a scuarului din b-dul Ștefan cel Mare or. Cimişlia, număr cadastral 2901304732, destinaţia - teren pentru construcții în scopul construcției complexului „Centrul Vinului”.

Terenurile cu numerele cadastrale 2901304399; 2901304731; 2901304732 vor fi vîndute într-un singur lot.

       Loturile de teren se vînd în conformitate cu următoarele condiții:

a)   Construcția complexului  „Centrul Vinului”  din orașul Cimişlia să fie executată în termen de 2 ani în corespundere cu  Caietul de sarcini elaborat de către arhitectul şef al oraşului.

b)  În contractul de vînzare-cumpărare va fi stipulat următoarele:

  • cumpărătorul nu are dreptul să revîndă terenul și construcțiile edificate pe teren pînă la recepția finală  a complexului „Centrul Vinului”;
  • pentru cazul nerespectării condițiilor de vînzare-cumpărare - dreptul vînzătorului, de a răscumpăra terenul în conformitate cu art. 786, art. 789-791 din Codul Civil al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 5 ani.
  • cumpărătorul, la elaborarea documentației tehnice de proiect, va ține cont de obiectiile comisiei stipulate în „Procesul verbal privind examinarea concepțiilor (ofertelor) de proiect pentru complexul  ”Centrul Vinului” din or. Cimislia” nr. 02 din 30 martie  2015, de caietul de sarcini și de decizia consiliului orășenesc Cimișlia nr. 9/8 din 23.10.2014 „Cu privire la crearea Centrului Vinului”.

c)   la licitația publică de vînzare-cumpărare prin strigare sunt admise proiectele cîștigătoare la concursul prealabil din 30.03.2015 :

Nr. 1– prezentat de Victor Cojocaru;

Nr. 4 – prezentat de Cebanu Grigore reprezentantul  cet. Ciobanu Vasile si

Nr. 5 – prezentat de reprezentantul S.R.L. „Catadeni-Lux” .     

d)  recepţionarea documentelor se încheie nu mai tirziu de 24.00 de ore pîna la concurs. Examinarea loturilor, are loc în fiecare zi lucrătoare. Organizatorul licitaţiei este Primăria or. Cimişlia. Procurarea caietului de sarcini inclusiv taxa de participare este de 200 lei

Informații suplimentare la tel (0241) 22282, e-mail: st.virlan@gmail.com