(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de: specialist responsabil de gestionarea și evidența patrimoniului

16-03-2021, 14:23

Se anunță concursul pentru ocuparea funcţiei  de: specialist responsabil de gestionarea și evidența patrimoniului, 30.03.2021, ora 10.00, care va avea loc în biroul primarului din incinta primăriei, b-dul Ştefan cel Mare nr. 14.

Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail responsabilului resurse umane, d-lui Artur Chiciuc, în termen de până la 29.03.2021, ora 1700 dosarul, care conţine:   
    a) copia buletinului de identitate;
    b) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    c) copia carnetului de muncă;
    d) certificatul medical;
    e) cazierul judiciar.
    f) Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.


Informații suplimentare la tel 0241 2 28 42/ e-mail: resurseumane@cimislia.md


Încarcă CV (.pdf)
Pagina