(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea postului vacant de director în instituțiile publice de învățământ preșcolar din orașul Cimișlia

18-10-2022, 14:57

Primăria orașului Cimișlia anunță prelungirea  concursului pentru ocuparea postului vacant de director în instituțiile publice de învățământ preșcolar din orașul Cimișlia:

 

 • Grădinița de copii „Ghiocel”;
 • Grădinița de copii „Făt - Frumos”;
 • Grădinița de copii „Bogdanovca - Veche”;
 • Grădinița de copii „Scufița - Roșie”.

 

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
 •  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 

CANDIDAŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere, conform Regulamentului.

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

 

Actele pot fi depuse personal la Primărie, trimise prin poștă sau e-mail, Biroul nr. 27, etajul. II, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14.

Data limită a depuneri dosarului este 15.11.2022, ora 16:00.

Telefonul de contact:

0241-2-28-42


Încarcă CV (.pdf)
Pagina