(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții

04-09-2020, 10:37

Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții pentru data de 17.09.2020 ora 15:00, primăria Cimişlia, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 14.
Candidaţii la funcţia publică de execuţie pot depune personal/prin poştă/prin e-mail specialistului resurse umane d-ra Sarajan Victoria, biroul 32, în termen de până la 16.09.2020 ora 17:00 dosarul, care conţine:
a) formularul de participare, conform Legii nr. 158 din 08.07.2008;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Informații suplimentare la tel.: 0241 2 28 42 / +373 605 605 30, sau e-mail: resurseumane@cimislia.md.


Detalii: http://cimislia.md/upload/Dispozitia%20144%20din%2001.09.2020.pdf


Încarcă CV (.pdf)
Pagina