Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Edificarea Monumentului eroilor cimișlieni, căzuți pe câmpul de luptă în timpul celui de-al II-lea Război Mondial http://cimislia.md/ro/topost/1627 Stimați cimișlieni, Primăria orașului Cimișlia conform Programului Național Satul European, a câștigat un proiect privind edificarea Monumentului eroilor cimișlieni, căzuți pe câmpul de luptă în timpul celui de-al ll- lea Război Mondial, în perioada anilor 1941-1945. Mai jos atașăm lista ostașilor din or. Cimișlia care au căzut pe câmpul de luptă in cel de-al ll-lea Război Mondial, în perioada anilor 1941-1945, dintre care la mulți nu cunoaștem nici data, luna, anul nașterii, nici adresa unde au decedat. Vă rugăm respectuos, cine ne poate ajuta cu ceva date, să ne lăsați un mesaj pe adresa de e-mail: relatiipublice@cimislia.md       Wed, 05 Oct 2022 15:16:21 +0300 Rezultatele licitației din 20.09.22 http://cimislia.md/ro/topost/1626 Tue, 04 Oct 2022 09:35:56 +0300 Întâlnirea Primăriei or. Cimișlia cu reprezentanții organizației Mediapoint, pentru a discuta despre proiectul Alerte.md http://cimislia.md/ro/topost/1625 La data de 19.09.2022, în sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, a avut loc o întâlnire cu scop informativ a Primăriei or. Cimișlia cu reprezentanții organizației Mediapoint, pentru a discuta despre proiectul Alerte.md - o nouă platformă online de care va putea beneficia și Primăria Cimișlia în curând. Președintele organizației, dl Andrei Fornea, ne-a informat detaliat ce reprezintă noua platformă ,,Alerte.md”. Aceasta urmărește eficientizarea, prin intermediul soluțiilor TIC, a interacțiunilor dintre cetățeni, administrație și comunitățile locale. Prin intermediul platformei Alerte.md, Primăria orașului Cimișlia va dispune de câteva instrumente inovative în discuția cu cetățenii printre care modulul de recepționare a problemelor și modulul de sondaje. Totodată, Primăria va recepționa online inițiativele cetățenilor care vor fi apreciate de comunitate printr-un sistem de vot. La fel Dvs, stimați cetățeni veți putea avea o colaborare mult mai deschisă cu Primăria și veți putea să vă implicați pentru binele comunității. Totodată, veți da o mână de ajutor Primăriei orașului Cimișlia prin localizarea problemelor importante din oraș, participarea la sondajele primăriei printr-un singur click, dar și lansarea ideilor de inițiative care vor face orașul nostru mai frumos.   Tue, 20 Sep 2022 08:54:35 +0300 Consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la examinarea rezultatelor Rapoartelor de Audit la Î.M.”Servicii Publice Cimișlia” http://cimislia.md/ro/topost/1624 Primăria orașului Cimișlia inițiază, începînd cu data de 15.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la examinarea  rezultatelor Rapoartelor de Audit la Î.M.”Servicii Publice Cimișlia”. Scopul elaborării proiectului de decizie este inițiativa primarului orașului de a informa consilierii locali și cetățenii orașului Cimișlia despre rezultatele auditului efectuat la Î.M.”Servicii publice Cimișlia” asupra rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2019 și la 31.12.2020. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală. Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 septembrie 2022, pe adresa:Primăria  Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, 14, anticamera, sau la  adresa electronică: viceprimar.economie@cimișlia.md anticamera@cimislia.md Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor: Gorban Olga, telefon 0-241-2-22-82; 06777477 Lilia Popovici 0-241-2-41-35; 067535600 Thu, 15 Sep 2022 09:38:55 +0300 Consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la crearea Consiliului Economic pe lîngă primarul orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1623 Primăria orașului Cimișlia inițiază, începînd cu data de 13.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la crearea Consiliului economic  pe lîngă primarul  orașului Cimișlia. Scopul proiectului este de a facilita dialogul dintre primarul orașului Cimișlia,societatea civilă,mediul de afaceri,instituții publice spre depistarea problemelor dezvoltării economice, elaborarea unor soluții, stabilirea priorităților strategice și a căilor de realizare a acestora. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este contribuirea sectorului privat la procesul de elaborare a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului, monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice locale elaborate din domeniul economic,bugetar-fiscal, ect. Prevederile de bază ale proiectului este aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului economic pe lingă primarul orașului Cimișlia. Beneficiarii proiectului de decizie este mediul de afaceri din orașul Cimișlia și trei localități rurale,locuitorii orașului. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi un proiect elaborat care va permite funcționarea Consiliului economic pe teritoriul administrat de primăria orașului Cimișlia. Impactul estimat al proiectului de decizie este buna funcționare a  Consiliului economic, dezvoltarea durabilă a economiei din teritoriul administrat. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. Recomandările pe... Wed, 14 Sep 2022 10:13:31 +0300 Se anunță concurs de suplinire a funcțiilor vacante de director în instituțiile preșcolare http://cimislia.md/ro/topost/1621 Se anunță concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de director în următoarele instituții de educație timpurie din teritoriul UAT or. Cimișlia: Grădinița-creșă „Ghiocel”, Grădinița-creșă „Făt – Frumos” Grădinița-creșă „Bogdanovca – Veche” Grădinița-creșă „Scufița – Roșie” Condițiile necesare pentru a candida la funcția de director: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.   Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului; copia actului de identitate; copia/copiile actului/actelor de studii; copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului; curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2... Tue, 13 Sep 2022 10:06:47 +0300 Consultare publică cu privire la modificarea Planului Urbanistic General al orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1620 Stimați Cimișlieni, Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 12.09.2022-30.09.2022, consultări publice cu privire la modificarea Planului Urbanistic General al orașului Cimișlia. În data de 23.09.2022, intervalul orelor  14.00-16.00, se anunță audieri publice în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Scopul acestui proiect constă în construcția unei zone locative care să permită construcția blocurilor multietajate cu toate opțiunile și serviciile de care au nevoie cetățenii orașului Cimișlia în ziua de azi: magazine, farmacii, centre comerciale, școală, gradiniță, centre de creație pentru copii, parcuri, muzee, biserică) Din aceste considerente, Zona UTR-16 aflată în perimetrul străzilor str. Sf. Maria și str-la Livezilor este sectorul perfect pentru construcția unui mic cartier având majoritatea avantajelor de care are nevoie o zonă locativă. Zona UTR 16 are următoarele avantaje: - Se află în centrul orașului; - este un sector liniștit, fară flux de transport; - este o zonă foarte  veche, fără  constructii noi care ar costa scump sa fie demolate; - dispune de toate retelele ingineresti; - are o priveliște minunată pe 360 grade, ecologică; Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187,... Mon, 12 Sep 2022 15:06:56 +0300 Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu și directorul interimar ODA, în vizită la Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1619 Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a menționat că prin intermediul ODA(Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) îsi doresc să ofere antreprenorilor tot suportul de care au nevoie, să dezvolte programe, sectoare, care în rezultat să genereze locuri de muncă. În cadrul dialogului, Dumitru Pîntea a specificat că ODA susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri. Dumitru Pîntea a subliniat faptul că în luna septembrie dedicată afacerilor, ODA vine cu noi oportunități de suport pentru antreprenori. Ca de exemplu, crearea unui Fond pentru Accelerarea și Creșterea Economiei Moldovei (FACEM), prin intermediul căruia antreprenorii vor putea accesa credite bancare cu dobandă preferențială. În cadrul întrunirii, antreprenorii au avut posibilitatea să acorde multe întrebări, să-și expună problemele cu care se confruntă în afacerile proprii și să primească răspunsuri la subiectele interesate. În cadrul discuției a intervenit și primarul or. Cimișlia, Sergiu Andronachi, care s-a interest cînd va fi gata modalitatea de devamare a pieselor uzate și despre Platformele Industriale Multifuncționale care sunt un instrument eficient de dezvoltare a sectorului ÎMM, dar și contribuie la crearea locurilor de muncă. Dl primar a solicitat,... Fri, 09 Sep 2022 14:12:17 +0300 Comisia de inspectare a serviciilor publice prestate de către Î.M Servicii Publice Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1615 Stimați cetățeni, vă informăm că recent s-a format comisia de inspectare a serviciilor publice prestate de către Î.M Servicii Publice Cimișlia, în baza deciziilor de delegare.   Comisia în următoarea componență: Sergiu Suhan, Olga Gorban- viceprimarii or. Cimișlia; Mazur Roman – inspector orășenesc; David Vladimir- consilier, membru Comisie gospodărire comunală; Musteață Timofei- consilier, membru Comisie gospodărire comunală, au făcut o vizită de control asupra serviciilor prestate: - Serviciul de întreținere a câinilor fără stăpân; - Activitatea de producere la linia de brichetare; - Servicii la paraclis și cimitirul orășenesc. Comisia în termen de 3 zile de la inspectare va prezenta un raport fondatorului și primarului Cimișlia despre activitatea serviciilor cu recomandări și măsuri de îmbunătățire a serviciilor.   Wed, 07 Sep 2022 16:15:59 +0300 Anunț de achiziționare: Reparația capitală a străzii Mihai Viteazul din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2022, 17:00 - 14 sept 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1614 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Reparația capitală a str. Mihai Viteazul din or. Cimișlia Buget: 2850000.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21062563/   Mon, 05 Sep 2022 16:30:03 +0300 Anunț de achiziționare: Lucrări de reparație capitale la Grădinița „Andrieș” din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2022, 17:00 - 14 sept 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1613 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Reparație capitală a Grădiniței „Andrieș” din or. Cimișlia Buget: 6900000.0 MDL Proiectarea centralei termice și reconstrucția sistemului de încălzire Buget: 1800000.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21062222/   Mon, 05 Sep 2022 13:02:02 +0300 Consultare publică cu privire la Planul de Adaptare la Schimbările Climatice a orașului Cimișlia pentru anii 2022-2025 http://cimislia.md/ro/topost/1612 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 24.08.2022-13.09.2022, consultări publice cu privire la Planul de Adaptare la Schimbările Climatice a orașului Cimișlia pentru anii 2022- 2025. În data de 06.09.2022, intervalul orelor 10.00 – 12.00, se anunță audieri publice în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187, sau la sediul Primăriei Cimișlia, adresa b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, et. II, bir. 26, până la data de 13.09.2022, ora: 17.00. Materialul cu privire la consultarea publică este disponibil pe link-ul: http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice sau la sediul Primăriei Cimișlia. SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: +37367734158 e-mail: relatiipublice@cimislia.md Wed, 24 Aug 2022 14:13:22 +0300 Consultare publică cu privire la Planul de Adaptare la Schimbările Climatice a orașului Cimișlia pentru anii 2022-2025 http://cimislia.md/ro/topost/1611 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 24.08.2022-13.09.2022, consultări publice cu privire la Planul de Adaptare la Schimbările Climatice a orașului Cimișlia pentru anii 2022- 2025. În data de 06.09.2022, intervalul orelor 10.00 – 12.00, se anunță audieri publice în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187, sau la sediul Primăriei Cimișlia, adresa b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, et. II, bir. 26, până la data de 13.09.2022, ora: 17.00. Materialul cu privire la consultarea publică este disponibil pe pagina web oficială www.cimislia.md sau la sediul Primăriei Cimișlia. SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: +37367734158 e-mail: relatiipublice@cimislia.md   Wed, 24 Aug 2022 14:13:19 +0300 Se anunță ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia în data de 17.08.2022, ora: 10.00, sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1610  Se convoacă Consiliul orășenesc Cimișlia în ședință ordinară în data de 17.08.2022, ora: 10.00, sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, Bd-ul Ștefan Cel Mare și Sfînt, 14, or. Cimișlia. Ordinea de zi: http://cimislia.md/upload/122%20din%2009.08.2022.pdf Proiectele de decizii și materialele aferente acestora pot fi accesate aici: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Tue, 09 Aug 2022 14:57:24 +0300 Proiecte de decizii din 17.08.2022 http://cimislia.md/ro/topost/1609 Tue, 09 Aug 2022 13:27:46 +0300 Raport de activitate pentru primele 6 luni a Sistemului de Gestiune Electronică a Documentelor e-Cancelaria http://cimislia.md/ro/topost/1608       Thu, 07 Jul 2022 16:02:57 +0300 Proiecte de decizii din 29.12.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1607 Wed, 22 Jun 2022 10:37:55 +0300 Proiecte de decizii din 22.12.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1606 Wed, 22 Jun 2022 10:28:23 +0300 Proiecte de decizii din 25.02.2022 http://cimislia.md/ro/topost/1605 Wed, 22 Jun 2022 10:24:58 +0300 Proiecte de decizii din 30.03.2022 http://cimislia.md/ro/topost/1604 Wed, 22 Jun 2022 10:20:20 +0300 Proiecte de decizii din 18.04.2022 http://cimislia.md/ro/topost/1603 Wed, 22 Jun 2022 10:15:46 +0300 Se convoacă Consiliul orășenesc Cimișlia în ședință ordinară în data de 29.06.2022, ora: 10.00, sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, Bd-ul Ștefan Cel Mare și Sfînt, 14, or. Cimișlia. http://cimislia.md/ro/topost/1602    Se convoacă Consiliul orășenesc Cimișlia în ședință ordinară în data de 29.06.2022, ora: 10.00, sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, Bd-ul Ștefan Cel Mare și Sfînt, 14, or. Cimișlia. Proiectele de decizii și materialele aferente acestora pot fi accesate aici: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Comisiile de specialitate se vor întruni în sala de ședință a Primăriei, după cum urmează: [✅] COMISIA PENTRU PROBLEME DE URBANISM, AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ȘI PROTECȚIE A MEDIULUI, 22.06.2022, ora: 15.00; [✅] COMISIA PENTRU PROBLEME ECONOMICO - FINANCIARE ȘI INVESTIȚII, 23.06.2022, ora: 15.00; [✅] COMISIA PENTRU PROBLEME DE GOSPODĂRIE ȘI SERVICII COMUNALE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI TRANSPORTULUI, 23.06.2022, ora: 14.00; [✅] COMISIA PENTRU PROBLEME DE DREPT ȘI DISCIPLINĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE PUBLICĂ, TURISM ȘI CULTE, 27.06.2022, ora: 14.00. Reamintim că ședințele sunt publice! Tue, 21 Jun 2022 12:06:48 +0300 Proiecte de decizii din 29.06.2022 http://cimislia.md/ro/topost/1601 Tue, 21 Jun 2022 09:22:39 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparații curente a grădinițelor (procedura 2), perioada de depunere a ofertelor: 19 iun 2022, 17:00 - 29 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1600 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Reparatii curente gradinita "Fat Frumos" or. Cimislia Buget: 583331.01 MDL Reparatii curente gradinita "Foișor" or. Cimislia Buget: 275135.82 MDL Reparatii curente gradinita "Ghiocel" or. Cimislia Buget: 257485.71 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21058072/   Fri, 10 Jun 2022 09:33:57 +0300 Anunț privind achiziționarea: Servicii de proiectare pentru ”Proiectarea acceselor cuprinse între str. Ștefan cel Mare și Sfânt, blocurile locative nr. 18-22/2 L=0.66 km inclusiv sistemul de canalizare pluviala”, perioada de depunere a ofertelor: 14 iun 2022, 17:00 - 21 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1599 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 101700.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21058084/ Fri, 10 Jun 2022 09:29:03 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a scuarului Recunoștinței, perioada de depunere a ofertelor: 10 iun 2022, 17:00 - 21 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1598 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Valoarea estimată fără TVA 779 192,14 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21057418/lot/11577504/ Wed, 08 Jun 2022 14:52:51 +0300 Anunț privind achiziționarea: Renovarea retelei de iluminat public din or.Cimislia PT-45(Str.Mihai Viteazul, str.Gavril Musicescu), perioada de depunere a ofertelor: 5 iun 2022, 17:00 - 13 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1597 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 136266.1 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21057430/   Wed, 08 Jun 2022 14:44:49 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de construcție a gardului de securizare pentru terenul de joacă de pe str. Anatol Perciun, perioada de depunere a ofertelor: 5 iun 2022, 17:00 - 13 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1596 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 41724.32 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21057427/ Wed, 08 Jun 2022 14:39:21 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparații curente a grădinițelor, perioada de depunere a ofertelor: 10 iun 2022, 17:00 - 21 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1595 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Reparații curente grădinița ”Viorica” or. Cimișlia Buget: 198188.62 MDL Reparații curente grădinița ”Rândunica” or. Cimișlia Buget: 326863.62 MDL Reparații curente grădinița ”Scufița Roșie” or. Cimișlia Buget: 291508.05 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21057421/ Wed, 08 Jun 2022 14:06:20 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a drumului de acces la grădinița Ghiocel din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 10 iun 2022, 17:00 - 21 iun 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1594 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 477845.53 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21057415/   Wed, 08 Jun 2022 13:53:10 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km, perioada de depunere a ofertelor: 17 mai 2022, 17:00 - 23 mai 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1593 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 381782.54 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21056388/ Wed, 08 Jun 2022 13:47:50 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparații exterioare, perioada de depunere a ofertelor: 7 mart 2022, 17:00 - 10 mart 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1592 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de reparație a pereului clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia Buget: 50812.36 MDL Lucrări de amenajare a trotuarului spre terenul sportiv sectorul Recea Buget: 146037.67 MDL Lucrări de amenajare a trotuarului spre târgul de animale Buget: 154009.32 MDL Lucrări de reparație a pragului Casei de Cultură Cimișlia Buget: 98482.13 MDL Lucrări de reconstrucție a pragului clădirii de pe str. Decebal, 9 Buget: 304166.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21052468/ Wed, 08 Jun 2022 13:43:13 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparații interioare, perioada de depunere a ofertelor: 7 mart 2022, 17:00 - 10 mart 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1591 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de reparații curente în 2 birouri din clădirea administrativă a primăriei or. Cimișlia Buget: 103519.68 MDL Lucrări de amenajare a blocului sanitar et. 2 al Casei de Cultură Cimișlia Buget: 56770.29 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21052461/ Wed, 08 Jun 2022 13:38:40 +0300 Anunț privind achiziționarea: Stații de așteptare pentru transportul public, perioada de depunere a ofertelor: 16 febr 2022, 11:27 - 19 febr 2022, 11:27 http://cimislia.md/ro/topost/1590 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 69000.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21051573/ Wed, 08 Jun 2022 13:35:02 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lot 10 Produse lactate, perioada de depunere a ofertelor: 29 ian 2022, 17:00 - 1 febr 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1588 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Buget: 688000.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21050235/ Wed, 08 Jun 2022 13:24:48 +0300 Anunț privind achiziționarea: Automobil de serviciu, perioada de depunere a ofertelor: 25 ian 2022, 17:00 - 28 ian 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1589 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. https://achizitii.md/ro/public/tender/21050341/lot/11551255/ Wed, 08 Jun 2022 13:24:47 +0300 Anunț privind mecanismul de soluționare a reclamațiilor cu referire la amplasarea în vecinătatea orașului a Liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești -Chișinău http://cimislia.md/ro/topost/1586 Wed, 08 Jun 2022 10:09:43 +0300 Consultare publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1585    Primăria orașului Cimișlia inițiază, începând cu data de 06.06.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia.    Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24 iunie 2022, pe adresa: Primăriei Cimișlia, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md/patrimoniu@cimislia.md, sau la telefonul 0 (241) 2 28 42. Tue, 07 Jun 2022 16:05:28 +0300 Consultare publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1582  Primăria orașului Cimișlia inițiază, începând cu data de 06.06.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia.    Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24 iunie 2022, pe adresa: Primăriei Cimișlia, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md/patrimoniu@cimislia.md, sau la telefonul 0 (241) 2 28 42. Accesează linnk-ul pentru detalii: http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/proiecte-de-decizii-propuse-spre-consultare-cu-publicul-si-materialele-aferente?item=consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-aprobarea-regulamentului-privind-protectia-si-utilizarea-rationala-a-resurselor-biologice-acvatice-din-uat-a-orasului-cimislia Mon, 06 Jun 2022 17:05:17 +0300 Licitații 2022 http://cimislia.md/ro/topost/1584 Wed, 11 May 2022 09:30:01 +0300 Dispoziții de convocare 2022 http://cimislia.md/ro/topost/1580 Fri, 15 Apr 2022 11:38:15 +0300 http://cimislia.md/ro/topost/1579 Tue, 05 Apr 2022 09:42:39 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km, perioada de depunere a ofertelor: 17 mai 2022, 17:00 - 23 mai 2022, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1578 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km Buget: 381782.54 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21056388/ Fri, 03 Dec 2021 13:34:04 +0200 Anunț important pentru familiile gazdă din UAT or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1577    Stimați cimișlieni, solicităm respectuos să declarați la Primăria orașului Cimișlia, dacă a-ți găzduit/s-au găzduiți la moment refugiați ucraineni, cel puțin 2 persoane, de cel puțin o săptămână. În urma înregistrării familiilor gazdă și întocmirii listelor semnate de comitetul local, veți putea beneficia de asistență financiară (3500 LEI), oferită de HELVETAS pentru familiile care găzduiesc refugiați din Ucraina. Telefon pentru înregistrare: 0677 34 151, Natalia Răileanu, sp. pr. în evidneța populației. Programul Alimentar Mondial (PAM) este gestionat de Helvetas în colaborare cu Departamentul de Înregistrare al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI).   Fri, 03 Dec 2021 11:50:18 +0200 Proiecte de decizii din 10.11.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1572 Mon, 08 Nov 2021 11:42:53 +0200 Primăria orașului Cimișlia lansează apelul de finanțare în cadrul programului ”Bugetul Inițiativelor Civice 2022” http://cimislia.md/ro/topost/1571    În conformitate cu decizia Consiliului Orășenesc Cimișlia nr. 3/10 din 14.04.2021, Primăria orașului Cimișlia lansează apelul de finanțare în cadrul programului ”Bugetul Inițiativelor Civice 2022”. În acest an, programul are 2 priorități: I. INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ - alei, trotuare, zone pietonale - proiectele vor prevedea reabilitarea porțiunilor de drum, ogrăzilor blocurilor de locuit multietajate, trotuarelor, aleilor, zonelor pietonale. Suma acordată per proiect va fi între 100,0-300,0 mii lei; II. AMENAJARE ȘI ACTIVITĂȚI SOCIO CULTURALE - dezvoltarea spațiilor de odihnă, zonelor de agrement, scuarurilor, terenurilor de joacă, fântânilor care se află în spațiul public. Suma acordată per proiect va fi între 5,0-25,0 mii lei. Contribuția aplicantului va fi de cel puțin 15% din suma acordată de primărie. Termenul de depunere a documentației de participare este 19 noiembrie 2021 în format de hârtie în anticamera primăriei sau pe adresa de email – proiecte@cimislia.md . Mai multe detalii despre condițiile de participare la programul Bugetul Inițiativelor Civice le găsiți pe următorul link - http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2019, sau la tel.:067734159/ e-mail: proiecte@cimislia.md. Wed, 03 Nov 2021 17:08:55 +0200 Bugetul Inițiativelor Civice - 2022 http://cimislia.md/ro/topost/1570 Wed, 03 Nov 2021 17:03:49 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a blocului locativ, str. Ștefan cel Mare 20-22, din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 29 oct 2021, 17:00 - 4 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1568 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de amenajare a blocului locativ, str. Ștefan cel Mare 20-22, din or. Cimișlia Buget: 291666.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045621/ Thu, 21 Oct 2021 12:43:36 +0300 Anunț privind achiziționarea: Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice, perioada de depunere a ofertelor: 20 oct 2021, 17:00 - 27 oct 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1567 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice Buget: 41475.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045520/ Tue, 19 Oct 2021 16:08:43 +0300 Anunț privind achiziționarea: Indicatoare stradale - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 20 oct 2021, 14:59 - 29 oct 2021, 14:58 http://cimislia.md/ro/topost/1566 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Indicatoare stradale - repetat Buget: 340776.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045412/ Mon, 18 Oct 2021 16:16:53 +0300