Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Dispoziția nr. 146 din 15.09.2020, "Cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral şi a localurilor pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii" http://cimislia.md/ro/topost/1444 Wed, 16 Sep 2020 13:29:20 +0300 În data de 18.09.2020, ora 10.00, se convoacă ședința Consiliului orășenesc, nr. 6 http://cimislia.md/ro/topost/1442 În data de 18.09.2020, ora 10.00, se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc, nr. 6, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: Accesați link-ul: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Wed, 09 Sep 2020 17:13:38 +0300 Proiecte decizii din 18.09.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1441 Wed, 09 Sep 2020 15:48:09 +0300 Audieri publice cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1440   Fri, 04 Sep 2020 11:34:36 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia. http://cimislia.md/ro/topost/1439 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia. Perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2020, 15:00 - 23 sept 2020, 17:00. http://cimislia.md/ro/page/primaria/achizitii-publice-locale/anunturi-achizitii-publice-2020 Fri, 04 Sep 2020 11:19:52 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a pardoselilor pragurilor al Casei de Cultură și etajului 2 al clădirii administrative a stadionului orășenesc - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2020, 15:00 - 11 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1438 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Repararea clădirii administrative a stadionului orășenesc Buget: 186062.39 MDL Repararea pardoselilor pragului și balconului Casei de Cultură Buget: 39196.24 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027855/   Fri, 04 Sep 2020 10:37:39 +0300 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții http://cimislia.md/ro/topost/1437 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții pentru data de 17.09.2020 ora 15:00, primăria Cimişlia, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 14. Candidaţii la funcţia publică de execuţie pot depune personal/prin poştă/prin e-mail specialistului resurse umane d-ra Sarajan Victoria, biroul 32, în termen de până la 16.09.2020 ora 17:00 dosarul, care conţine: a) formularul de participare, conform Legii nr. 158 din 08.07.2008; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; d) copia carnetului de muncă; e) certificatul medical; f) cazierul judiciar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. Informații suplimentare la tel.: 0241 2 28 42 / +373 605 605 30, sau e-mail: resurseumane@cimislia.md. Detalii: http://cimislia.md/upload/Dispozitia%20144%20din%2001.09.2020.pdf Fri, 04 Sep 2020 10:37:28 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de construcție a stației de pompare pentru Parcul Industrial din or. Cimișlia- repetat, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2020, 15:00 - 12 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1436 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de construcție a stației de pompare pentru parcul industrial din or. Cimișlia - repetat Buget: 1221145.34 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027854/ Fri, 04 Sep 2020 10:16:32 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr.1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2020, 15:00 - 23 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1435 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reconstucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare din or. Cimișlia Buget: 1549900.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027899/     Fri, 04 Sep 2020 09:47:49 +0300 Executarea bugetului orașului Cimișlia pentru perioada ianuarie - iunie 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1434 Tue, 25 Aug 2020 08:47:43 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de renovare a rețelelor de aprovizionare cu apă în orașul Cimișlia. cartierul "Cogâlnic", Perioada de depunere a ofertelor: 10 aug 2020, 15:00 - 14 aug 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1432 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 10 aug 2020, 15:00 - 14 aug 2020, 17:00. Lista loturilor Lucrări de renovare a rețelelor de aprovizionare cu apă în or. Cimișlia, cartierul „Cogîlnic” Lot 1 Buget: 649428.87 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026974/  Thu, 13 Aug 2020 14:14:30 +0300 Aplică la Programul "Bugetul Inițiativelor Civice" http://cimislia.md/ro/topost/1431 Stimați cimișlieni, lansăm repetat apelul de finanțare a inițiativelor civice locale în cadrul programului ”Bugetul_Civic”. Vasile Sidor, specialist pentru atragerea investițiilor este responsabil de colectarea formularelor de aplicare. Totodata, va oferi tot suportul necesar pentru a realiza cu succes ceea ce s-a propus. Tel. 0241 2 41 46 email: proiecte@cimislia.md Regulamentul îl puteți accesa aici: http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020 Implementarea programului ”Bugetul Civic”, va contribui la creșterea gradului de implicare a cetățenilor orașului Cimișlia în procesul decizional, sporirea transparenței și activismului civic. Vă îndemnăm să fiți activi, și împreună să dezvoltăm #Cimișlia.   Thu, 13 Aug 2020 14:06:34 +0300 Consultare publică cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1430 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT orașul Cimișlia, în perioada 07.08.2020 – 02.09.2020, cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice, vor fi recepționate pe adresa: primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 28 42, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 până la 31.08.2020. În data de 02.09.2020, intervalul orelor:10.00 – 12.00, se anunță  audieri publice în sala mare a Casei de Cultură Cimișlia, et. I, str. I. Popușoi, 2; Vă invităm să fiți activi pentru a decide împreună!   Fri, 07 Aug 2020 13:27:42 +0300 Consultare publică cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1429 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT orașul Cimișlia, în perioada 07.08.2020 – 02.09.2020, cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice, vor fi recepționate pe adresa: primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 28 42, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 până la 31.08.2020. În data de 02.09.2020, intervalul orelor: 10.00 – 12.00, se anunță audieri publice în sala mare a Casei de Cultură Cimișlia, et. I, str. I. Popușoi, 14; Vă invităm să fiți activi pentru a decide împreună! Planul de Dezvoltare Locală a orașului Cimișlia, a fost elaborat cu suportul Programului Comunitatea Mea și a altor parteneri. Documentul poate fi accesat mai jos pe link: http://cimislia.md/upload/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Comunitar%C4%8 3%20a%20ora%C8%99ului%20Cimi%C8%99lia%20pentru%20anii %202020%20-%202025-converted.pdf?fbclid=IwAR1Uxs-MUy5C9W1VKUW6XXXevwc753YzuuEQXXSugWyx9T6w9wVCCbwSNmw Fri, 07 Aug 2020 13:26:08 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a pardoselilor pragurilor Casei de Cultură Cimișlia și etajului II a clădirii administrative a Stadionului orășenesc,Perioada de depunere a ofertelor: 6 aug 2020, 10:00 - 11 aug 2020, 13:00 http://cimislia.md/ro/topost/1433 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 6 aug 2020, 10:00 - 11 aug 2020, 13:00. Lista loturilor: Repararea pardoselilor pragului și balconului Casei de Cultură Buget: 39196.24 MDL Achiziţia nu a avut loc   Repararea clădirii administrative a stadionului orășenesc Buget: 186062.39 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026794/ Thu, 06 Aug 2020 15:50:51 +0300 DONEAZĂ PENTRU O CIMIȘLIE CURATĂ http://cimislia.md/ro/topost/1428 Orașul Cimișlia, și localitățile din componența acesteia (satele Bogdanovca-Veche, Bogdanovca-Nouă și Dimitrovca), sunt afectate de fenomenul apariției și extinderii necontrolate a gunoiștilor spontane neautorizate, cu toate că pe teritoriul localității există și funcționează o Întreprindere Municipală “Servicii Publice Cimișlia”, care prestează serviciul de salubrizare. Una din cauzele principale ale apariției și dezvoltării acestor gunoiști neautorizate și răspândirea gunoiului de la acestea, creând noi surse de poluare, o reprezintă tehnica depășită și învechită pentru întreţinerea căreia suportăm cheltuieli adiționale, inclusiv pentru repararea periodică a acesteia. Toate eforturile de a spori calitatea serviciului de evacuare a deșeurilor sunt minimalizate de faptul că utilajul folosit este o autospecială din anul de fabricație 1991 și 2 tractoare din 1988-1989. În cadrul programului “Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”, ne propunem să procurăm o autospecială nouă și modernă pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere, ce cu siguranță va contribui la dezvoltarea Serviciului de salubrizare și va crea condiţii decente oamenilor care muncesc pentru a avea un oraş curat şi amenajat. Bugetul total pentru realizarea proiectului este de 925 mii lei, dintre care 100 mii lei, e nevoie de a fi colectați prin contribuțiile localnicilor din Cimișlia și a cimișlienilor plecați peste hotare. Așadar, nu ne rămâne decât... Thu, 30 Jul 2020 16:26:10 +0300 Starea de urgență, extinsă până la 31 august http://cimislia.md/ro/topost/1427 Decizia a fost aprobată la ședința din 24.07.2020, a Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, condusă de premierul Ion Chicu.   Organizarea ceremoniilor, precum nunți sau cumetrii, în continuare va fi interzisă în localurile publice și private. În același timp, se va admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentație publică cu participarea a cel mult 50 de persoane în condiții strict regulamentare. Totodată se va permite desfășurarea activităților de turism și recreere în aer liber, cum ar fi: ciclism, alergat, canotaj sau pescuit cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane în grup.   „Persoanelor în vârstă, de peste 63 de ani, le va fi interzisă aflarea în locurile publice fără necesitate stringentă. Totodată, nu se va permite activitatea terenurilor de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții sau zone de agrement. Rămâne suspendată și activitatea cluburilor de noapte sau disco-baruri, indiferent de denumirea și tipul unității comerciale”, a precizat prim-ministrul Chicu.   Din 1 august vor putea fi organizate evenimente culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și cinema, acreditate de MECC. La eveniment, vor putea participa maxim 50 de spectatori. Rămâne interzisă desfășurarea activităților în incinta teatrelor, cinematografelor și sălilor de concerte.  Însă, acestea vor fi... Mon, 27 Jul 2020 09:03:03 +0300 Anunț privind achiziționarea: Produse alimentare pentru perioada septembrie – decembrie 2020 pentru instituțiile preșcolare din subordinea Primăriei Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 31 iul 2020, 10:00 - 10 aug 2020, 15:00 http://cimislia.md/ro/topost/1425 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 31 iul 2020, 10:00 - 10 aug 2020, 15:00 Lista loturilor:   Produse pe bază de boabe de cereale Buget: 56600.0 MDL   Ouă Buget: 29300.0 MDL   Paste făinoase Buget: 36200.0 MDL   Fructe și legume transformate Buget: 73100.0 MDL   Legume boboase uscate Buget: 22500.0 MDL   Diverse produse alimentare Buget: 179200.0 MDL   Produse de panificație și morărit Buget: 56800.0 MDL   Fructe proaspete și uscate Buget: 57300.0 MDL   Pește Buget: 65000.0 MDL   Legume proaspete Buget: 125700.0 MDL   Semințe Buget: 17300.0 MDL   Produse lactate Buget: 437200.0 MDL   Produse din carne Buget: 457800.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026342/  Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos: Mon, 27 Jul 2020 08:15:18 +0300 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1426 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia: - Grădiniţa de copii “Viorica”; - Grădiniţa de copii “Ghiocel”; - Grădiniţa de copii “Foișor”. Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015. Informații suplimentare despre instituțiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0241 2 28 42. La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: • Deţin cetăţenia Republicii Moldova; • Au studii superioare universitare; • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani; • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani; • Cunosc limba română; • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; • Nu au antecedente penale; • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii: • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1... Fri, 24 Jul 2020 08:49:22 +0300 Se anunță consultare publică cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1424 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 16 iulie 2020, ora: 10.00, vă invităm pe platforma online ZOOM, să participați la Audieri Publice cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia. Link: https://us04web.zoom.us/j/74585380122?pwd=blFnRzhnc2krSWRjVDZZS2xDalVpUT09&fbclid=IwAR1t2evEIJ4Y-pv_-f36VkO172LC2M9_oe5J_AZa6FkrTphgMOAS_4qkMLw#success Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, proiecte@cimislia.md la telefonul 0 (241) 2 41 46, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.  Detalii: http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice Fri, 10 Jul 2020 10:01:38 +0300 Consultare publică privind impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană/ Audierile publice vor avea loc în data de 16.07.2020, orele 10.00-11.00 http://cimislia.md/ro/topost/1423 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 16 iulie 2020, ora: 10.00, vă invităm pe platforma online ZOOM, să participați la Audieri Publice cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia. Link: https://us04web.zoom.us/j/74585380122?pwd=blFnRzhnc2krSWRjVDZZS2xDalVpUT09&fbclid=IwAR1t2evEIJ4Y-pv_-f36VkO172LC2M9_oe5J_AZa6FkrTphgMOAS_4qkMLw#success Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, proiecte@cimislia.md la telefonul 0 (241) 2 41 46, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.   Fri, 10 Jul 2020 09:38:02 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparatie și construcție în incinta grădinițelor din or. Cimișlia, prin procedura de achiziție publică: Cererea Ofertelor de Preț. Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2020, 10:00 - 21 iul 2020, 0:00 http://cimislia.md/ro/topost/1422 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2020, 10:00 - 21 iul 2020, 0:00 Reparația holului, biroului și blocului sanitar la gr. Scufița Roșie Buget: 104785.54 MDL   Reparatia unei grupe din incinta gr. Viorica Buget: 174073.74 MDL   Reparația blocurilor sanitare și construcția gardului și porților de acces gr. Rîndunica Buget: 328605.67 MDL   Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025907/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos. Fri, 10 Jul 2020 09:04:06 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de restaurare a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor căzuți în al doilea război mondial, prin procedura de achiziție publică: Cererea Ofertelor de Preț. Perioada de depunere a ofertelor: 13 iul 2020, 10:00 - 20 iul 2020, 10:00 http://cimislia.md/ro/topost/1421 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 13 iul 2020, 10:00 - 20 iul 2020, 10:00 Lista loturilor: Lucrări de restaurare a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor căzuți în al doilea război mondial Buget: 266920.8 MDL   Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025902/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos. Fri, 10 Jul 2020 08:39:16 +0300 Buletinul informativ al Primăriei Cimișlia, mai-iunie, 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1419 https://ro.scribd.com/document/468281637/Buletin-informativ-a-prim%C4%83riei-Cimi%C8%99lia-mai-iunie-2020 Tue, 07 Jul 2020 09:45:16 +0300 Mesajul primarului Sergiu Andronachi, la comemorarea a 71 de ani de la al doilea val de deportări http://cimislia.md/ro/topost/1418 În fiecare an, ziua de 6 Iulie ne reamintește fila tragică din istoria neamului nostru. Astăzi comemorăm victimele celui mai mare val de deportări, au trecut 71 de ani… În noaptea din 5 spre 6 iulie 1949 operațiunea denumită conspirativ IUG punea în aplicare Hotărârea Biroului Politic al CC al PC al URSS „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foștilor moșieri, marilor comercianți, membrilor partidelor politice, gardiștilor albi, cât și a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. În acea tristă noapte au fost deportați în Siberia și Kazahstanul de Nord peste 35 mii de români basarabeni. Cu toții avem datoria morală să spunem istoria adevarată copiilor noștri, să nu uităm acele vremuri tragice și nemiloase. Multe lacrimi au fost vărsate, și cu siguranță se mai lăcrimează. Mulțumiri profunde tuturor pentru prezența de astăzi la evenimentul de comemorare. Mulțumiri dnei Anastasia Balmuș, pentru curaj, dârzenie, devotament și pentru că de fiecare dată nu uită și adună OAMENI la Monumentul consacrat victimelor represiunilor stalinist-comuniste din or. Cimislia. Veșnică pomenire! Dumnezeu să-i odihnească în pace. Iar noi să avem grijă cu toții de pacea și bunăstarea acestui pământ. Cu respect, Primarul Sergiu Andronachi Mon, 06 Jul 2020 13:14:34 +0300 2 iulie 2020 – Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt – 516 de ani de la trecerea în eternitate http://cimislia.md/ro/topost/1417   La 2 iulie 1504 se încheia cea mai lungă domnie din perioada Evului Mediu a ţărilor române – 47 de ani. La mai bine de 516 de ani de la trecerea în neființă, Ştefan cel Mare rămâne în istoria neamului drept unul dintre cei mai importanţi lideri ai acestui spaţiu – iar comemorarea acestuia e un prilej potrivit pentru a-i evidenţia moştenirea.  Astăzi, 2 iulie 2020, administrația primăriei Cimișlia și Consiliului raional Cimişlia, au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Cimișlia. #Pastram_vie_memoria_natiunii Thu, 02 Jul 2020 13:51:03 +0300 La mulți ani, CIMIȘLIA 400 de ani - 4 iulie 1620 http://cimislia.md/ro/topost/1416 Thu, 02 Jul 2020 13:50:54 +0300 Sondaj Plan Anticoruptie orasul Cimislia 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1415 AO ”Prospect” Cimișlia desfășoară acest sondaj în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului de actiuni anticoruptie a or. Cimislia, 2016-2020”, cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveției și al Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International – Moldova). Sondajul are ca scop analiza opiniilor locuitorilor din primaria Cimislia despre implementarea Planului Local Anticoruptie în 2016-2020, și formularea propunerilor privind planificarea activităților anticorupție pentru Consiliul Orășenesc Cimișlia. Vă invităm să participați la sondaj și vă asigurăm că acest chestionar este anonim (în raport vor fi prezentate doar date generalizate). Vă rugăm să bifați opțiunile potrivite din întrebările de mai jos. Accesați link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch2SCINGwzB_3P4pzf3ggYcdYO5FSQbZZLbmju2KHp1UMlSg/viewform Tue, 23 Jun 2020 13:56:18 +0300 Anunț privind achiziționarea de servicii de proiectare, 02 iulie 2020, ora: 12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1414 Mon, 22 Jun 2020 15:13:10 +0300 Rezultate licitații 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1408 Fri, 12 Jun 2020 09:50:53 +0300 Dispoziția nr. 80-d din 11.06.2020, cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia pentru data de 24.06.2020, ora:10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1407   Proiectele de decizii pot fi accesate aici: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Thu, 11 Jun 2020 11:58:55 +0300 Proiecte de decizii din 24.06.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1406 Thu, 11 Jun 2020 10:59:03 +0300 Consultare publică privind proiectul de modificare a Planului Urbanistic General al or. Cimișlia/ Audieri publice vor avea loc în data de 17.06.2020, orele: 10.00-12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1405 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 17 iunie 2020, ora: 10.00, vă invităm la primărie să participați la Audieri Publice cu privire la proiectul de decizie privind modificarea Planului Urbanistic General al or. Cimișlia. Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 65 90, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.   Tue, 09 Jun 2020 11:40:27 +0300 Proiecte de decizii din 27.05.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1404 Tue, 09 Jun 2020 09:28:06 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație capitală in incinta primăriei or. Cimișlia prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț, Perioada de depunere a ofertelor: 3 iun 2020, 0:00 - 8 iun 2020, 0:00 http://cimislia.md/ro/topost/1403 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 3 iun 2020, 0:00 - 8 iun 2020, 0:00 Lista loturilor Lucrări de reparație capitală in incinta primăriei or. Cimișlia Buget: 285011.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21023638/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos.   Thu, 28 May 2020 19:37:15 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț, Perioada de depunere a ofertelor: 27 mai 2020, 0:00 - 2 iun 2020, 0:00 http://cimislia.md/ro/topost/1402 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 27 mai 2020, 0:00 - 2 iun 2020, 0:00 Lista loturilor Lucrări de construcție a tîrgului de animale, or. Cimișlia Buget: 1055834.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21023292/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos.   Wed, 27 May 2020 14:55:05 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a trotuarelor prin procedura de achiziție: Licitație deschisă, Perioada de depunere a ofertelor: 24 mai 2020, 14:00 - 2 iun 2020, 10:00 http://cimislia.md/ro/topost/1401 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 24 mai 2020, 14:00 - 2 iun 2020, 10:00 Lista loturilor Reparația capitală a trotuarului de pe str. M. Eminescu din or. Cimișlia Buget: 253777.0 MDL   Reparația capitală a trotuarului de pe str. C. Stamati din or. Cimișlia Buget: 467360.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21022817/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos.   Wed, 27 May 2020 14:33:34 +0300 Informație privind regulile săvârșirii slujbei la ÎNVIEREA DOMNULUI http://cimislia.md/ro/topost/1400 Primăria Cimișlia comunică îndrumările privind săvârșirea slujbei la ÎNVIEREA DOMNULUI. Sinodul bisericii ortodoxe din Moldova, prin deciziile din 09.04.2020 a subliniat obligativitatea respectării cerințelor Comisiei Situații Excepționale, menționând că: Sfânta Liturghie Pascală va avea loc doar cu participarea slujitorilor și a personalului bisericesc, care ajută la oficierea serviciilor divine. Credincioşii mireni sunt îndemnați să înalțe rugăciuni de acasă, având posibilitatea să urmărească slujba la posturile TV și Radio. În acest context, primăria Cimișlia recomandă ca în noaptea învierii, atunci când clopotele răsună la toate bisericile unde se săvârșește slujba Învierii, credincioșii mireni, pot ieși în curțile caselor proprii, adresându-se unul către altul, de la distanța, cu salutul Pascal - Hristos a Înviat! și răspunsul - Adevărat a Înviat! Sărbători luminate, dragi cetățeni! Stați acasă!   Fri, 17 Apr 2020 12:43:43 +0300 Decizia nr. 3 din 16.04.2020, a Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1399         Fri, 17 Apr 2020 12:17:54 +0300 Primăria Cimișlia a lansat Campania Strîngere de fonduri pentru lupta împotriva Covid-19 http://cimislia.md/ro/topost/1398 Stimați cetățeni, este nevoie de solidaritate și mobilizare maximă! Susține lupta cu infecția Covid-19. Susține instituțiile cu cel mai mare risc de infectare, (Spitalul raional Cimișlia, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia, Inspectoratul de Poliție Cimișlia, Unitatea de Pompieri și Salvatori Cimișlia, muncitorii din echipa de salubrizare a primăriei Cimișlia, cadrele de la Centrul Social Concordia, care livrează pachete alimentare la domiciliu). Acești oameni sunt nevoiți zilnic să lucreze pentru binele întregiii societăți. Pentru ce donezi: Cu fondurile adunate vom cumpăra costume, măști de protecție respiratorie, mănuși de unică folosință, soluții dezinfectante, viziere, alimente pentru persoanele în situație de risc, și altele, în funcție de suma adunată. Unde donezi: Am deschis pentru donații două conturi bancare, în Euro și în lei. În LEI MDL: Beneficiar MF TR Sud Primăria Cimislia Cod IBAN MD44TRPDAZ144114A10879AA Cod fiscal 1006601000037 Cod de decontare 226637 TREZMD2X Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat În EURO: Beneficiar MF TR Sud Primăria Cimislia Cod IBAN MD19AGPKAX144124A10879AA Cod de decontare 22663024744 BC ,, Moldova-Agroindbanc ,, SA AGRNMD2X761 Primăria Cimișlia va fi transparentă și va informa constant donatorii cu stadiul achizițiilor. Wed, 15 Apr 2020 17:33:24 +0300 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea licitației cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice, 23.04.2020, ora: 11.00 http://cimislia.md/ro/topost/1397 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 23.04.2020, la ora 11.00. în incinta sediului primăriei, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice. Vînzare: V-2020/04-459 Teren pentru construcții, 0,07 ha, nr. 2901311459, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, f/n, adiacent teren „AMBROFLOR” SRL – în scopul construcției și amenajării unei parcări auto. Preț – 120 000 lei. V-2020/04-435 Teren pentru construcții, 0,0287 ha, nr. 2901305435, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, f/n, adiacent terenului cet. Negară Iurie – în scopul construcției unui obiect comercial. Preț – 40 000 lei. V-2020/04-431 Teren pentru construcții, 0,0381 ha, nr. 2901305431, or. Cimișlia, str. Suveranității, f/n, adiacent magazinului „PIRAMIDA”.  Preț  – 65 000 lei. Arendă funciară: A-2020/04-12A Teren agricol, 4,9236 ha, din contur 12A cu suprafața totală de 54,50 ha, bonitate 660, extravilanul or. Cimișlia, adiacent terenului cu nr. 2901102119. Termen - 5 ani. Preț de arendă – 9800 lei/an. A-2020/04-085 Teren pentru construcție, 0,044 ha din terenul nr. 2901311085 cu suprafața totală de 0,1054 ha, or. Cimișlia, str. N. Testimițeanu, f/n -  în scopul amenajării, fără drept de a construe, cu instituirea interdicției pe o suprafață de 0,0097 ha pentru cale de... Mon, 13 Apr 2020 14:53:31 +0300 Licitații anul 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1396 Mon, 13 Apr 2020 14:50:13 +0300 Cum pot să beneficieze cetățenii de ajutorul de șomaj? http://cimislia.md/ro/topost/1395 Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj. Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei. Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decît suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare. ‼️‼️‼️Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, prin poștă sau în format electronic, expediate la distanță, la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează). Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului... Wed, 08 Apr 2020 11:50:07 +0300 Declarație de răspundere managerială, 28.02.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1393 Thu, 26 Mar 2020 19:01:09 +0200 IMPORTANT! STIMAȚI CETĂȚENI, ȚINEȚI CONT DE NOILE PREVEDERI ALE COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA http://cimislia.md/ro/topost/1391 Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova DISPOZIŢIA nr. 3 din 23 martie 2020, a decis: 1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă. 2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spaţii publice: parcuri, păduri, terenuri dejoacă, terenuri sportive, zone de agrement. 3. Se interzice prestarea serviciilor de alimentaţie publică în unităţile de comercializare a produselor petroliere. 4. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza informaţiei prezentate de instituţiile bancare, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020, transferul prestaţiilor sociale (indemnizaţiile familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii paternale, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă) la conturile bancare de salariu ale beneficiarilor. 5.Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, începînd cu 1 aprilie 2020, va asigura distribuirea la domiciliu, cu însoţirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocaţiilor sociale de stat şi altor prestaţii sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă şi alocaţii sociale de stat pentru persoane vîrstnice; 6. Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la... Wed, 25 Mar 2020 09:52:16 +0200 Ce este un Coronavirus de tip nou (COVID-19)? http://cimislia.md/ro/topost/1389   Cum te protejezi  împotriva infecției Ce este un coronavirus? Coronavirusurile sunt o familie mare de virusuri, ce pot îmbolnăvi atât animalele, cât și oamenii. Coronavirusurile ce afectează oamenii sunt cunoscute pentru faptul că provoacă infecții respiratorii, de la răceli obișnuite la boli mai grave, precum Sindromului Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și Sindromul Acut Respirator Sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă maladia infecțioasă COVID-19. Ce este COVID-19? COVID-19 este o boală infecțioasă cauzată de coronavirusul recent descoperit. Acest virus, precum și boala, au fost necunoscute până la epidemia ce a izbucnit în Wuhan, China, în decembrie 2019. Care sunt simptomele COVID-19? Cele mai des întîlnite simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala și tusea uscată. Unii pacienți pot prezenta dureri, congestie nazală, nas curgător, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei ușoare și încep treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simptom și se simt bine. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80%) s-au tratat fără un tratament special. Aproximativ 1 din 6 persoane cu COVID-19 devine grav bolnavă și prezintă dificultăți de respirație. Persoanele în vârstă, precum și cele cu probleme medicale, cum ar fi hipertensiunea arterială, probleme cardiace sau diabet, sunt mai susceptibile să... Tue, 17 Mar 2020 12:06:03 +0200 ATENȚIE MAXIMĂ CETĂȚENI! DECIZIA CU PRIVIRE LA INSTITUIREA CODULUI ROȘU DE CARANTINĂ ÎN TERITORIUL ORAȘULUI CIMIȘLIA http://cimislia.md/ro/topost/1388 Sat, 14 Mar 2020 17:46:19 +0200 Anunț important, stimați cetățeni! http://cimislia.md/ro/topost/1387 Fri, 13 Mar 2020 11:04:47 +0200 Primarul Sergiu Andronachi a semnat Memorandumul, privind importanța transparenței bugetare și participarea în procesul bugetar local. http://cimislia.md/ro/topost/1386 Marți, 10 martie curent, în incinta primăriei orașului Cimișlia, a fost semnat Memorandumul, privind importanța transparenței bugetare și participarea în procesul bugetar local.   Memorandumul a fost semnat între Administrația Publică Locală (APL) Cimișlia, în persoana Primarului Sergiu Andronachi, LDA Moldova, în calitate de partener local, în persoana Nicolae Hristov și Asociația Obștească „Azi Cahul”, în calitate de partener regional, în persoana Tatianei Seredenco. Prin prezentul Memorandum, partenerii îsi exprimă voința și sprijinul reciproc pentru sporirea participării cetățenilor și reprezentanților societății civile în procesul bugetar în Primăria Cimișlia. Realizarea acestui obiectiv va avea loc prin informarea cetățenilor, privind alocarea și cheltuirea banilor publici, și implicarea lor în procesul de elaborare, aprobare, executare și raportare a bugetului local. Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V. Partenerii regionali de implementare a proiectului sunt: Institutul pentru Inițiative Rurale, ADR Habitat, Centrul CONTACT, AO “Caroma-Nord”, Asociaţia Obştească “AZI”. Tue, 10 Mar 2020 14:10:22 +0200 Recomandări pentru persoanele care revin din zonele cu izbucniri în focare de COVID-19, pentru a preveni răspândirea infecției prin Coronavirus de tip nou http://cimislia.md/ro/topost/1385 Atenție! Pentru a preveni răspândirea infecției prin Coronavirus de tip nou, persoanele care revin din zonele cu izbucniri în focare de COVID-19, trebuie să respecte următoarele reguli: Persoanele care nu prezintă simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri în focare de COVID-19, sau care au avut contact cu o persoană bolnavă de COVID-19, trebuie să se autoizoleze la domiciliu și să contacteze imediat medicul de familie pentru a fi examinate și plasate sub supraveghere la domiciliu pentru 14 zile. La necesitate, medicul de familie va elibera certificatul medical pentru a fi prezentat la locul de muncă, sau la studii. Persoanele se vor supune zilnic termometriei și evaluării la simptomele unei infecții respiratorii acute. Persoanele cu simptome ale infecției respiratorii acute, revenite din regiunile cu izbucniri în focare de Coronavirus de tip nou, sau care au fost în contact cu o persoană bolnavă de COVID-19, sunt apreciate ca ,,persoane suspecte la infecția COVID-19” și:   – Sunt izolate de celelalte persoane; –  Este solicitat serviciul 112 pentru transportarea acestora în cadrul instituției specializate spitalicești; –  Este prelevată proba pentru COVID-19; –  Sunt izolate în condițiile spitalului specializat până la precizarea diagnosticului. Toate persoanele carerevin din regiunile cu izbucniri în focare de Coronavirus de tip... Tue, 10 Mar 2020 08:38:37 +0200