Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Proiecte de decizii din 26.04.2017 http://cimislia.md/ro/topost/801 Wed, 19 Apr 2017 14:08:19 +0300 LA MULȚI ANI, domnule Primar!!! http://cimislia.md/ro/topost/800 Tue, 18 Apr 2017 14:19:41 +0300 La mulți ani, Ana DURLESCU!!! http://cimislia.md/ro/topost/798 Tue, 18 Apr 2017 00:17:53 +0300 SĂRBĂTORI FERICITE!!! http://cimislia.md/ro/topost/799 Fri, 14 Apr 2017 00:18:03 +0300 Obligațiuni ce revin persoanelor fizice și juridice din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/797   Thu, 06 Apr 2017 09:23:25 +0300 Eveniment sportiv la CIMIȘLIA http://cimislia.md/ro/topost/796 Tue, 04 Apr 2017 14:30:47 +0300 Comunicat informativ http://cimislia.md/ro/topost/795 CALM LA CONSILIUL EUROPEI: COMUNITĂȚILE LOCALE ȘI REGIUNILE DIN REPUBLICA MOLDOVA SE FAC AUZITE TOT MAI TARE!  În perioada, 27-30 martie 2017, or. Strasbourg (Franța), a avut loc Sesiunea ordinară de primăvara a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), la care a participat activ delegația permanentă a Republicii Moldova, in următoarea componență:  1. Tatiana BADAN, președintele CALM  2. Alexandrul TARNAVSKI, vicepreședintele Adunării Populare al Găgăuziei  3. Violeta CRUDU, primar de Cruzești 4. Constantin COJOCARI, Primar de Edineț 5. Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești 6. Dorin CHIRTOACĂ, primarul mun. Chișinău 7. Valentina CASIAN, primar de Strășeni 8. Grigore POLICINSCHI, președintele raionului Dubăsari  9. Gheorghe RĂILEANU, primar de Cimișlia Din motive obiective, a lipsit, președintele raionului Ocnița, Dl. Vasile ROMANIUC.  Trebuie de menționat, că pentru prima dată în istoria participării delegațiilor Republicii Moldova în cadrul acestei structuri a Consiliului Europei și datorită insistenței CALM, a fost posibilă participarea practic a întregii componențe a delegației. Fiecare membru a delegației și participant beneficiind de drepturi egale. Practică care va fi aplicată și în continuare.  Tema generală a sesiunii plenare a CALRCE a fost: ”Politicile de descentralizare în procesul de integrare a refugiaților.” Printre alte subiecte de bază și extrem de importante... Tue, 04 Apr 2017 10:50:31 +0300 MOBILIZARE CIMIȘLIENI! http://cimislia.md/ro/topost/794 Mon, 03 Apr 2017 15:23:08 +0300 Campania de amenajare, înverzire și salubrizare a orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/793 Conform dispoziției primarului, nr. 27 din 10.03.2017, http://cimislia.md/upload/file0009pdf-58c8fd54ef92d.PD , reamintim locuitorilor și agenților economici din orașul Cimișlia că ne aflăm într-o campanie colectivă de salubrizare și înverzire a orașului Cimișlia. De asemenea, vă informăm că se vor organiza patru concursuri tradiționale în această campanie: Strada pe care locuiesc cei mai buni gospodari; Cel Mai bun gospodar (persoană juridcă); Cel mai bun gospodar (persoană fizică); Instituția de învățămînt care își iubește plaiul. ​Comisia pentru aprecierea cîștigătorului va avea următoarea componență: - Gheorghe Răileanu, primar or. Cimișlia; - Dumitru Crăciunel, consilier orășenesc; - Tamara Pascari, medic-șef, CSP; - Andrei Ursachi, arhitect-șef primăria Cimișlia; - Petru Leancă, Șef Inspectoratul de Ecologie. Cîștigătorii vor fi premiați cu diplome și premii bănești. Spor la muncă cimișlieni!!!!și nu uitați UN ORAȘ CURAT DEVINE CU FIECARE DINTRE NOI. Mon, 03 Apr 2017 10:50:36 +0300 Certificate de urbanism, anul 2017 http://cimislia.md/ro/topost/792 https://ru.scribd.com/document/343326669/Certificate-de-urbanism-eliberate-de-prim%C4%83ria-Cimi%C8%99lia-anul-2017 Tue, 28 Mar 2017 23:22:57 +0300 Autorizații de construcție, anul 2017 http://cimislia.md/ro/topost/791 https://ru.scribd.com/document/343326434/Autoriza%C8%9Bii-de-construc%C8%9Bie-eliberate-de-prim%C4%83ria-Cimi%C8%99lia-a-2017 Tue, 28 Mar 2017 23:19:41 +0300 Comunicat de presă http://cimislia.md/ro/topost/790   O nouă sesiune de lucru la Strasbourg În perioada de 27 martie - 31 martie curent, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU se află în componența delegației CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) la Strasbourg. Promotorii democrației locale la Strasbourg participă la o nouă reuninune  a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei. La prima întîlnire de ieri, domnul primar a participat la Ședința Fracțiunii Familiei Popular Europene, la care s-a discutat programul acestei sesiuni. Forul european ca de fiecare dată își propune să caute soluții, propuneri privind provocările cu care se confrută umanitatea: migrație, discriminare, incluziune socială și respectarea drepturilor omului. O temă fierbinte din acest an este arestarea unui număr mare de primari din Turcia, etc. Ca de fiecare dată evenimentul a fost deschis de către Secretarul General al Congresului, Andreas Kiefer. Menționăm că delegația din Republica Moldova este în frunte cu Președintele CALM, Tatiana BADAN. Cu noi detalii despre eveniment revenim pe parcurs.  Totodată reamintim că în cadrul sesiunii de toamnă, anul 2015, a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a discutat despre crearea Agenției de democrație locală în Republica Moldova (ALDA). Astfel, avem un rezultat satisfăcător, recent ALDA și-a deschis ușile la Cimișlia. Cu pași înceți, dar... Tue, 28 Mar 2017 13:44:11 +0300 Ședința comisiei pentru urbanism și agricultură http://cimislia.md/ro/topost/788 Mîine, ora 08.30 la primăria orașului Cimișlia, sala de ședințe, et. III, va avea loc întrunirea Comisiei pentru urbanism și agricultură cu privire la avizarea proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc, Cimișlia din data de 22.03.2017. Tue, 21 Mar 2017 10:09:43 +0200 Taxe locale 2017 http://cimislia.md/ro/topost/787 În conformitate cu Decizia nr. 8/5 din 12.2016 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia pentru anul 2017” http://cimislia.md/upload/actelocale/8.5.PDF și a Codului fiscal http://lex.justice.md/md/326971/ pentru anul 2015 începînd cu 1 ianuarie, au fost stabilite următoarele taxe locale aplicate pe teritoriul UAT Cimișlia :  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei impozabile Termenul de plată  a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor),... Fri, 17 Mar 2017 09:41:00 +0200 Taxe locale 2016 http://cimislia.md/ro/topost/786 În conformitate cu Decizia nr. 10/5 din 18.11.2015 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia pentru anul 2016” http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%20nr.%2010-5%20din%2018.11.15%20Stabilirea%20taxelor%20locale.pdf și a noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%20nr.%2010-6%20din%2018.11.15%20Aprobarea%20noii%20redac%C8%9Bii%20a%20Regulamentului.pdf, au fost stabilite următoarele taxe locale aplicate pe teritoriul UAT Cimișlia :  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei impozabile Termenul de plată  a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu... Fri, 17 Mar 2017 09:30:58 +0200 Ora Locală, 20.00, Media TV, Situația de la Î.M. Servicii Publice, Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/784   Astăzi, 16 martie, ora: 20.00, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu împreună cu directorul de la Î.M. Servicii Publice, Cimișlia,  Fiodor Țurcanu și consilierul orășenesc, Dumitru Untilă, vor participa la emisiunea: ORA LOCALĂ, MediaTV. Tema emisiunii: Situația de la Î.M. Servicii Publice, Cimișlia privind serviciile comunale. Vă invităm să priviți emisiunea și să intereveni cu întrebări și propuneri. Thu, 16 Mar 2017 09:35:33 +0200 Autorizații de comerț, 2012-2016 http://cimislia.md/ro/topost/783 Accesați link-ul: https://ru.scribd.com/document/341953178/Autoriza%C8%9Bii-Comerciale-2012-2016 Wed, 15 Mar 2017 12:08:57 +0200 Certificate de urbanism și autorizații de construcție, anul 2016 http://cimislia.md/ro/topost/782   https://ru.scribd.com/document/343325878/Certificate-de-urbanism-%C8%99i-autoriza%C8%9Bii-de-construc%C8%9Bie-eliberate-de-prim%C4%83ria-Cimi%C8%99lia-a-2016 Tue, 14 Mar 2017 10:11:40 +0200 Autorizații de comerț, anii 2016-2017 http://cimislia.md/ro/topost/780 Accesați link-ul: https://ru.scribd.com/document/341947499/Notific%C4%83ri-2016-2017-prim%C4%83ria-or-Cimi%C8%99lia Tue, 14 Mar 2017 09:39:00 +0200 13 martie-13 aprilie, SALUBRIZAREA ORAȘULUI CIMIȘLIA http://cimislia.md/ro/topost/779 Tue, 14 Mar 2017 09:34:54 +0200 Ședința consiliului, 22.03.2017 http://cimislia.md/ro/topost/775 În data de 22.03.2017, ora 10.00,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc, Cimișlia. Locația: Primăria Cimișlia, et. 3, sala de ședințe. str. Bl. Ștefan cel Mare, 14 Proiectele de decizii le puteți vizualiza accesînd link-ul: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Tue, 14 Mar 2017 08:45:29 +0200 Proiecte de decizii din 22.03.2017 http://cimislia.md/ro/topost/774 Tue, 14 Mar 2017 08:36:24 +0200 Turneul raional de volei, Mărțișor, 2017 http://cimislia.md/ro/topost/773 Duminică, 12 martie, a avut loc competiția sportivă la volei din cadrul turneului raional ”Mărțișor 2017”. La voleiul masculin s-au clasat pe următoarele locuri: I-Inspectoratul de poliție Cimișlia,  lI- satul Lipoveni, III- Primăria or.Cimișlia.  La voleiul femenin s-au clasat pe următoarele locuri: I- Scoala sportivă Cimișlia, II- Atlantic or.Cimișlia, III-Satul Lipoveni. Dispoziția nr. 26 din 07.03.2017, cu privire la participarea echipelor orașului Cimișlia la competițiile sportive raionale, "Mărțișor,2017" :http://cimislia.md/upload/26.PDF Bravo echipelor și organizatorilor. Mai jos puteți vizualiza evenimentul în imagini. Mon, 13 Mar 2017 09:47:16 +0200 Proiecte de decizii din 13.01.2017 http://cimislia.md/ro/topost/772 Fri, 10 Mar 2017 11:05:58 +0200 Transparență decizională, un nou proiect! http://cimislia.md/ro/topost/771 Marți, 7 martie, 2017 angajații primăriei Cimișlia au avut o întrevedere oficială cu d/l Viorel Pîrvan, expert, IDIS "Viitorul" și domnii reprezentați din Slovacia care au venit în Republica Moldova pentru a oferi suport și experiența dumnealor în vederea modernizării transparenței decizionale a administrațiilor publice locale din țară. Reamintim, că primăria Cimișlia este cea mai transparentă administrație publică locală din Republica Moldova, acesta este rezultatul studiului realizat de către experții IDIS "Viitorul", care au analizat gradul de transparență a zeci de localități din R. Moldova. Astfel, în urma întîlnirii am acumulat o informație necesară și utilă, plus sperăm la un acord de colaborare în acest sens pentru a îmbunătăți serviciile de transparență prestate de primăria Cimișlia. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU, susține în totalitate transparența decizională a primăriei fiindcă anume în acest fel putem să luptăm cu corupția și dezinformarea. "Cu cît suntem mai transparenți,  cu atît mai multă încredere avem din partea cetățeanului", a menționat dumnealui. Cu detalii despre proiect revenim. Thu, 09 Mar 2017 15:17:45 +0200 Informare despre proiecte naționale pentru antreprenoriat http://cimislia.md/ro/topost/769 “Oportunități și instrumente pentru dezvoltarea afacerilor” sesiune de informare și comunicare organizată în cadrul I.P “Incubatorului de Afaceri din Cimișlia”,vineri 10 martie, ora 10.00.  Invităm antreprenorii, potențiali antreprenori și tinerii cu ambiții de antreprenoriat, precum reprezentanții Autorităților Publice Locale din raioanele Cimișlia și Basarabeasca, să cunoască în detaliu despre programele naționale de suport pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor. Activitatea este organizată cu suportul ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Întrerpinderilor Mici și Mijlocii, cu participarea reprezentanților Programelor IFAD Moldova – Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă și AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pentru participare este necesară înregistrarea prealabilă, prin prezentarea interesului la adresa de email i.a.cimislia@gmail.com (cu indicarea numelui, prenumelui, nr. telefon) sau la nr. de telefon 0241.81050, 0241, 024184826. sursa: http://iacm.md/anunt-informare-proiecte-nationale-pentru-antreprenoriat/ Thu, 09 Mar 2017 08:29:48 +0200 Felicitare, 8 MARTIE http://cimislia.md/ro/topost/768 Tue, 07 Mar 2017 09:49:43 +0200 RĂZBOIUL BENZINĂRIILOR http://cimislia.md/ro/topost/767 sursa:www.rise.md Un banal război judiciar dintre Primăria Cimișlia și o firmă din Chișinău scoate la iveală interese de milioane, conexiuni cu zone offshore, persoane interpuse și lobby din partea funcționarilor publici. Miza locală constă în autorizarea unei benzinării construită la firul legii într-o zonă strategică a orașului. Detalii pe link-ul de mai jos: https://www.rise.md/razboiul-benzinariilor/?lang=ru Tue, 07 Mar 2017 08:45:27 +0200 Transparență și responsabilitate http://cimislia.md/ro/topost/766     În data de 6 martie, 2017, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU a acordat un interviu în cadrul proiectului “Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor locale prin activităţi comune mass-media şi ONG-uri” , implimentat de Centrul Contact, Chișinău cu suportul Uniunii Europene. Subiectele discutate au fost: prevenirea corupției la nivel local, planul strategic anticourpție, etc.  Proiectul a fost implimetat în perioada Ianuarie 2015 – Decembrie 2016, scopul proiectului este de a contribui la consolidarea rolului societăţii civile şi mass-media în monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local în Republica Moldova prin formarea de capacităţi comune a ONG-urilor, mass-media şi autorităţilor locale de a implementa iniţiative participative. În zilele următoare vom distribui și interviul despre care am vorbit mai sus. Tue, 07 Mar 2017 08:45:24 +0200 Bine ai venit, ALDA la Cimişlia http://cimislia.md/ro/topost/765    Astăzi, 3 martie, 2017 în oraşul Cimişlia a avut loc un eveniment de o importanţă majoră. A fost deschis biroul ALDA (The European Association for Local Democracy) în Republica Modova, şi primul birou e la Cimişlia. Acest fapt va favoriza indirect imaginea oraşului nostru per ansamblu. La inaugurarea biroului Agenţia Democratică din Moldova au participat personalităţi de valoare ca Oriano Otocan, Preşedinte ALDA, Gheorghe Răileanu, Primarul or. Cimişlia, Tatiana Badan, Peşedinta CALM, Dorin Chirtoacă, Primarul or. Chişinău, Mihai Olărescu, Preşedintele raionului Cimişlia, Maria Culeşov, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Sud, precum şi delegaţi de la mai multe ambasade europene, de asemenea au fost prezenţi de la Ministerul Culturii al Republicii Moldova cît şi numeroşi coordonatori de proiecte culturale implimentate la noi în ţară. Ceremonia a început cu luări de cuvînt după care a fost semnat Memorandul de Înţelegere între ALDA şi Primăria or. Cimişlia. Evenimentul în sine a cuprins cele mai importante subiecte legate de cultură, turism şi dezvoltare. Cu paşi mici, dar încrezuţi transform Cimişlia în oraş European. Iată planul de acţiuni pentru anul 2017 a Agenţiei Democratice din Moldova: 1.  Punerea în aplicare a proiectelor comune cu partenerii ALDA și alte părți interesate relevante cu privire la subiecte-cheie. 2.   Stabilirea unor canale de cooperare relevante... Fri, 03 Mar 2017 18:09:25 +0200 25 de ani de la Războiul de la Nistru, acțiunea de Comemorare din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/764   Astăzi, 2 martie este marcată Ziua Memoriei pentru Eroii căzuți la datorie pe cîmpul de luptă în Conflictul armat de la Nistru. La  monumentul domnitorului "Ștefan cel Mare și Sfânt" s-au depus flori, iar la monumentul "Eroilor căzuți în lupta pentru integritatea și statalitatea Republicii Moldova" s-a oficializat serviciul divin, după care administrațiile plublice locale de nivelul I și II cît și veteranii au luat cuvînt. De asemenea s-a organizat și o masă de pomenire cu „terci ostășesc” la care s-au invitat toți veteranii cît și rudele celor răposați. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU, care este și dumnealui veteran de război, s-a exprimat retrăirile față de acest eveniment și a îndemnat populația la unitate, la o gîndire lucidă, pașnică și calmă. "Indiferent de ce naționalitate suntem, noi trăim pe acestă bucată de pămînt împreună, și împreună trebuie să fim uniți și să avem demnitate", a conchis acesta. Conflictul armat de la Nistru a început la 2 martie 1992. Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația Rusă.   Thu, 02 Mar 2017 11:40:51 +0200 Apel către oamenii de bună credință http://cimislia.md/ro/topost/761        În acest an se împlinesc 70 de ani de la cel mai inuman act de genocid față de basarabeni: Foametea cea Mare din anii 1946-1947. În localitățile din raionul Cimișlia au murit în acea iarnă 5845 de oameni. Cauza deceselor în masă a fost nu seceta din anul 1945-46, ci faptul, că țăranilor li s-a luat cu forța sub formă de impozit agricol, de către organele sovietice, absolut toate rezervele de hrană. Astfel, Asociația obștească "Societatea istorică Ștefan cel Mare și Sfânt" face un apel către oamenii de bună credință, copiii și nepoții celor pătimiți, bisericile din localitățile raionului, consiliile locale, ca, de Paștele Blajinilor să ridicăm în cimitirele noasre cîte o cruce, o piatră comemorativă sau alt semn creștinesc în memoria celor morți pe timpul foametei. Astfel, ne vom recupera memoria pentru cei, care au devenit jertfe fără voie.  Wed, 01 Mar 2017 10:23:19 +0200 Felicitări cu sosirea primăverii! http://cimislia.md/ro/topost/760 Tue, 28 Feb 2017 15:59:57 +0200 Deschiderea ALDA la Cimișlia, 3 martie http://cimislia.md/ro/topost/759                   Asociația Europeană pentru Democrație Locală - ALDA și orașul Cimișlia au plăcerea de a vă invita la ceremonia de deschidere a Agenției Locale Democrație (LDA) Moldova, care va avea loc vineri, 3 martie, la Cimișlia. Partenerii au semnat memorandumul fondator, vom fi bucuroși să vă avem alături de noi în acest impuls foarte important ca Parteneri locali: Congresul Autorităților Locale din Moldova - CALM, Orașul Cimișlia, Agenția Internațională de Sursa de informare Țară - Programul Nexus și Institutul de Studii Administrative din Moldova partenerii internaționali Regiunea KujawskoPomerskie, Polonia (TBC) Municipalitatea IASCI, România (TBC) Solidarité Eau Europe, Franța PL Reprezentarea Fondului de solidaritate în Moldova, Centrul de informare pentru autoritățile locale (TBC) Ca atare, LDA Moldova în Cimișlia formează o platformă operațională de dezbatere, consolidarea capacităților și cooperarea partajată între societatea civilă și autoritățile locale.Aceasta va aparține unei rețele mai largi de ADL-urile deja existente în vecinătatea europeană, lucrând spre același obiectiv de a promova servicii educaționale, economice și profesionale, schimburi și sprijin pentru consolidarea instituțiilor democratice ca un obiectiv vital politicii europene de vecinătate. Rolul său, inclusiv punerea în aplicare a priorităților și proiectelor definite în comun consolidând în același timp relația și nivelul de... Tue, 28 Feb 2017 13:36:31 +0200 Instruire la distanță http://cimislia.md/ro/topost/758                                          Stimate Doamne, Stimați Domni, Academia de Administrare Publică a lansat în anul curent Platforma de instruire la distanță E-learning. Acest instrument inovativ de instruire la distanță a fost elaborat de Academie cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Primul curs plasat pe această platformă “Managementul Administrației Publice” este destinat tuturor aleșilor locali, primari și consilieri locali de nivelul I și II din Republica Moldova. Cursul dat oferă posibilitatea aleșilor locali să-și consolideze cunoștințele de bază în materie de administrare publică, procesul de luare a deciziilor la nivel local și principalele rocedure care trebuiesc respectate, managementul serviciilor publice și a finanțelor publice locale, elaborarea proiectelor, planificare strategică și dezvoltare locală, comunicare publică și transparentă, abordarea bazată pe drepturile omului și etica profesională. Vă îndemnăm să vă perfecționați calificația, absolut gratis, prin participare la cursul de instruire la distanță ”Managementul administrației publice”. Informații referitor la modalitatea de înscriere și participare la curs găsiți aici: http://aap.gov.md/ro/acasa-e-learning Vă mulțumim pentru colaborare. Malai Anastasia, metodist DDP, Academia de Administrare Publică. tel: +373 78884832   Tue, 28 Feb 2017 11:48:11 +0200 De Dragobete iubește românește http://cimislia.md/ro/topost/756 Dragobete 2017 Eveniment cultural dedicat Zilei Îndăgostiților “Dragobete” Locație Casa de Cultură Cimișlia Data: Simbată, 25 Februarie Ora : 17:00 Organizatori: Casa de Cultură, Primaria Cimișlia  Parteneri: Direcția cultură tineret și sport  Consiliul rational Cimișlia  Regie, Concept grafic, moderator: Radu Corlăteanu,  operator cameră și sonorizare: Ștefan Scutari Tue, 21 Feb 2017 09:50:44 +0200 Concert de Zile Mari la Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/755   Duminică, 05 martie, începând cu ora 14.00 în Casa de Cultură a orașului Cimișlia, va avea loc un Concert de EXCEPȚIE!!! Ansamblul "JOC", colectiv emerit din Republica Moldova revine la Cimișlia, împreună cu orchestra de muzică populară în frunte cu Maeștri în artă, dirijorii Marian Gheras și Ghenadie Dabija. INTRARE LIBERĂ!!! Oraganizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova,      Consiliul Raional Cimișlia,        Primăria orașului Cimișlia. Tue, 21 Feb 2017 09:01:19 +0200 INTERVIU DE ANGAJARE LA ALDA http://cimislia.md/ro/topost/754   La data de 20 februarie, 2017 la primăria Cimișlia a avut loc interviul de angajare pentru postul de Delegat ALDA. La acesta au participat membrii comisiei de evaluare: Alexandru Osadci, Manager de proiect, CALM, Sergiu Vîrlan, viceprimar or.Cimișlia și Anastasia Rusu, secretara Consiliului local Cimișlia cît și doamnele prezente prin skype, Antonella Valmorbida, Secretar General, ALDA și Nino Tvaltvadzem, Manager de proiecte, ALDA. De asemenea, vă informăm că la această funcție au candidat două persoane, iar rezultatul final va fi anunțat la sfîrșitul acestei săptămîni. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU a acordat întregul suport necesar pentru o bună desfășurare a acestui eveniment de amploare pentru orașul Cimișlia. Reamitim că suntem primii din Republica Moldova care în parteneriat cu ALDA la data de 03 martie curent am contribuit la inaugurarea Biroului ALDA în sediul primăriei Cimișlia.  ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală, este dedicat promovării bunei guvernări și a participării cetățenilor la nivel local. ALDA se concentrează pe activități de facilitare a cooperării între autoritățile locale și societatea civilă.    ALDA a fost înființată în anul 1999, la inițiativa Consiliului Europei, să coordoneze și să sprijine rețeaua de Agenții Locale pentru Democrație, care sunt auto-sustenabile, ONG-uri înregistrate la nivel local, care acționează în calitate... Mon, 20 Feb 2017 14:15:32 +0200 Noutăți pentru tinerii antrepenori http://cimislia.md/ro/topost/752                                                 Proiectele de finanțare destinate tinerilor antreprenori din mediul rural sunt oferite în cadrul Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor (PNAET) și, deja, pot fi accesate la filialele FinComBank, aflate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Valoarea unui proiect este de până la 300.000 MDL, inclusiv grant neramburasbil de 40% din suma totală a acestuia, fără dobândă. Pentru accesarea proiectelor PNAET sunt eligibili tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale în afara Chișinăului, în orice domenii, inclusiv agricultură, producție sau prestări servicii. Din creditul PNAET pot fi finanțate investiţiile de procurare de echipamente şi utilaje de producere și acordarea de servicii în sectorul rural, pentru întreprinderi micro existențe sau noi înființate. Creditul este oferit până la 5 ani, cu stabilirea perioadei de grație, în funcție de tipul afacerii. Până în prezent, FinComBank a finanțat în cadrul programului PNAET 260 de proiecte destinate tinerilor antreprenori, valoarea totală a acestora fiind de cca 86 mln. Programul PNAET are scopul de a valorifica oportunităţile disponibile pentru crearea afacerilor, prin accesul antreprenorilor tineri din spaţiul rural la... Thu, 16 Feb 2017 13:30:22 +0200 Reforme liberale pentru APL http://cimislia.md/ro/topost/751   În această săptămînă, primarul or. Cimișlia, Gheorghe Răileanu efectuează o vizită de studiu și colaborare în Elveția pe tema: Reforme liberale în administrația publică locală din Republica Moldova. Mai jos, puteți să găsiți o publicație foarte utilă în acest domeniu, realizată de către Victor Guzun în anul 2015. https://ru.scribd.com/document/339480701/Liberal-Reforms-for-Public-Administration-in-Moldova-RO Thu, 16 Feb 2017 12:59:04 +0200 Dispozițiile primarului 2017 http://cimislia.md/ro/topost/750 Tue, 14 Feb 2017 09:12:37 +0200 Deciziile din luna ianuarie http://cimislia.md/ro/topost/749   Accesaţi link-ul pentru a vizualiza deciziile adoptate de către Consiulul orăşenesc, Cimişlia la 13 ianuarie, 2017: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/arhiva-deciziilor-anterioare Wed, 25 Jan 2017 23:32:51 +0200 Plan de acţiuni!!! http://cimislia.md/ro/topost/748   Idei răzlețe, poate și utile, propuse pentru programul de dezvoltare a turismului în orașul Cimișlia 2017-2020 și pînă în 2025. Accesaţi link-ul pentru vizualizarea acestui plan:  http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/planuri-de-actiuni-pe-anul-curent Wed, 25 Jan 2017 00:13:31 +0200 ALDA ANGAJEAZĂ http://cimislia.md/ro/topost/747   Local Democracy Agency Moldova Delegate - Cimislia Ad title: Local Democracy Agency Moldova Delegate – Cimislia Provided by: ALDA Application Deadline: 22 January 2017 The selected candidate will be in charge of the implementation of the strategy for the LDA Moldova as agreed by the LDA partners. He/She will conduct activities and actions for the promotion of local democracy and the citizens' participation in Moldova. The delegate will be working closely with the European Association for Local Democracy (ALDA), other LDA partners, local governments from Moldova, Civil Society Organizations and other relevant stakeholders. Vacancy Notice: Delegate of LDA Moldova Position: Local Democracy Agency (LDA) Cimislia Delegate Place: Cimislia, Moldova Duration: 1-year contract as from mid- January 2017 at the LDA in Moldova (the position is renewable following evaluation by the LDA Governing Board) Starting date: February 2017 About LDA Moldova and ALDA: Local Development Agencies (LDAs) are self-sustainable, locally registered NGOs that act as promoters of good governance and accountable local self-government. Currently, there are 13 established LDAs in the EU and its neighborhood, including LDA Georgia and LDA Armenia. LDAs are working in close cooperation with the European Association for Local Democracy (ALDA). ALDA is a non-governmental organization... Thu, 19 Jan 2017 02:11:10 +0200 SPECTACOL EXPERIMENT!!! http://cimislia.md/ro/topost/745   Wed, 11 Jan 2017 17:36:17 +0200 Primăria or. Cimişlia invită!!! http://cimislia.md/ro/topost/744   Stimaţi cimişliieni, De Ziua Naţională a Culturii – 15 ianuarie 2017, Duminică, Primăria oraşului Cimişlia vă invită: - la 10.00 -  să depunem flori şi să savurăm din poiezia lui M. Eminescu la bustul marelui poet din preajma Liceului “M. Eminescu”; - la 11.30 -  să participăm la Ora Literară : “În fiecare zi cu Eminescu” în incinta bibliotecii orăşeneşti; - la 16.00 -  să privim spectacolul – experiment “Visul unei nopţi de Iarnă” întru-un act după M. Eminescu, regizat de Radu Corlăteanu cu participarea tinerilor din Cimişlia în holul Casei de Cultură. Vă aşteptăm cu drag !!! Wed, 11 Jan 2017 17:36:13 +0200 Mesaj de felicitare!!! http://cimislia.md/ro/topost/743                          Felicitare cu Anul Nou!             Anul nou, 2017 a început cu o zi foarte frumoasă, dar fără zăpadă. Totul merge după legi neînțelese pînă la urmă, conform unei voințe de nezdruncinat, a cui? Viața a trecut prin perioade glaciare, prin mai multe încercări planetare care a făcut-o să fie așa precum o cunoaștem. Ce este bine și ce este rău? Sînt sigur că noi doar intuim drumul pe care l-am  urmat conștient. Cu această introducere și cu ocazia începerii unui nou an calendaristic urez Planetei ani mulți și favorabili pentru umanitate și urmașii noștri. Destinul  impune cetățenilor Republicii Moldova diverse încercări grele, iluzii și rătăciri.                Am fost tradați și loviți dureros de prietenia impusă cu forța, mai recent și de elita coruptă și hrapăreață, care speculează cu tot ce avem valoros. Am primit lecții grele, însoțite de suferință și înjosire. Sper că în 2017 poporul dintre Nistru și Prut va ridica înaintași devotați, liberi de iluzii absurde, capabili să-i apere valorile incontestabile. Doresc liderilor naționali să se maturizeze și să-și asume rostul vieții ca pe o misiune responsabilă supremă  dată lor de Dumnezeu - să-și iubească neamul și să-l unească. Sînt sigur că avem șanse onorabile și viitor demn,... Tue, 03 Jan 2017 00:09:19 +0200 ATENŢIE PENTRU CIMIŞLIA http://cimislia.md/ro/topost/739   La data de 22.12.2016, în cadrul ultimei şedinţe a Consililului orăşenesc Cimişlia au fost aprobate cele mai importante proiecte de decizii. Astfel, puteţi vizualiza decizia cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2017 accesînd acest link: http://cimislia.md/upload/actelocale/99.PDF Iar decizia cu privire la ajustarea tarifului la apă, o puteţi accesa prin link-ul de mai jos: http://cimislia.md/upload/actelocale/10.PDF   Thu, 29 Dec 2016 22:08:20 +0200 SĂRBĂTORI FERICITE!!! http://cimislia.md/ro/topost/738 Sun, 25 Dec 2016 12:33:56 +0200 PLAN DE ACŢIUNI URGENTE http://cimislia.md/ro/topost/737   Fri, 16 Dec 2016 13:36:13 +0200