Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md POPORUL POLONEZ SUSȚINE ORAȘUL CIMIȘLIA http://cimislia.md/ro/topost/1586    Dezvoltarea turismului este una din prioritățile administrației publice a orașului Cimișlia. În acest context, în anul 2021 s-a dat start proiectului “PROMOVAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL ORAȘULUI CIMIȘLIA PRIN INSTALAREA INDICATOARELOR TURISTICE ȘI STRADALE”, care are ca scop sporirea atractivității turistice prin crearea identității locale.    Proiectul este implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia prin Ambasada Republicii Polone la Chișinău. Costul total al inițiativei este de 420,0 mii lei, dintre care 18,0 mii euro contribuția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia și 60,0 mii lei contribuția Primăriei Cimișlia.    Astfel, în orașul Cimișlia vor fi instalate 298 de indicatoare de străzi și 92 stâlpi. La moment se execută lucrări de confecționare a indicatoarelor, care urmează a fi instalate în curând. De asemenea, în parteneriat cu AO Cimișlienii de pretutindeni, a fost organizat concursul cu tematica “Cimișlia: locuri și oameni’’, la 2 categorii – fotografie și eseu. Cele mai bune lucrări vor fi incluse în expoziția foto care va fi organizată în cadrul Zilelor Diasporei pentru anul 2022, și vor fi publicate pe site-ul primăriei www.cimislia.md și site-ul pentru promovare turistică: www.discover-traianwall.com    Exprimăm sincere mulțumiri poporului polonez pentru susținerea pe care o acordă cimișlienilor. *Publicația... Wed, 01 Dec 2021 16:10:20 +0200 Funcții publice vacante la Primăria orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1585 - Arhitect-șef; - Specialist în relații publice. Primăria Cimişlia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 20 decembrie 2021, ora: 17.00. Informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului este plasat pe panoul informativ la sediul primăriei și pe pagina web www.cimislia.md Contacte: telefon: 0241 2 28 42, e-mail: resurseumane@cimislia.md. http://cimislia.md/ro/page/transparenta/informatii-de-interes-public/posturi-vacante-curente?fbclid=IwAR2m7F_2HNpdYrT0TIAjdiepd-8wAZ9DDsUA_vnuthtF_eeIDIhafGc8JKc   Wed, 01 Dec 2021 15:02:32 +0200 Se anunță prelunigirea concursului pentru ocuparea funcţiei: Arhitect-șef http://cimislia.md/ro/topost/1573 Scopul general al funcţiei: Relizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale. Sarcinile de bază: Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritoriliului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajerilor. Acordarea asistemței informațonale șe metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea tritoriului. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu.  Condițiile de participare la concurs: deţine cetăţenia Republicii Moldova; cunoaște limba română ; are capacitate deplină de exerciţiu; nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; are studii superioare de licență sau echivalente în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, studii speciale în domeniul proectării, evaluării, estimării construcțiilor; în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) al legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcție publică și funcționarului public cu completările și modiicările ulterioare, sau nu i-a încetat contractul individual de... Wed, 01 Dec 2021 11:38:19 +0200 Se anunță concurs pentru ocuparea funcţiei: specialist în relații publice http://cimislia.md/ro/topost/1547 Scopul general al funcţiei: Specialistul în relaţii publice asigură realizarea în teritoriul administrat a acţiunilor ce vizează relaţia cetăţean – administraţie, asigură informarea cetăţenilor despre politica şi activitatea cotidiană a primarului şi primăriei, Consiliului orășenesc în întregime, menţinerea relaţiilor cu presa, partenerii de dezvoltare şi furnizarea informaţiilor de interes public. Sarcinile de bază: a) participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea politicilor publice, realizarea planurilor durabile de dezvoltare a localităţii, ajustarea lor la doleanţele şi solicitările cetăţenilor; b) urmăreşte opiniile publice în probleme de interes local; c) asigură transparenţa administrativă în cadrul administraţiei publice locale; d) administrarea/publicarea pe pagina oficială: www.cimislia.md, pagina de facebook a datelor privind procesul bugetar, note informative, proiecte decizii, decizii, şi alte date relevante.  f) întocmirea proiectelor de decizie, dispoziții în domeniu. Condițiile de participare la concurs: deţine cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de Stat; are capacitate deplină de exerciţiu; nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; în ultimii... Wed, 01 Dec 2021 08:13:09 +0200 Consultare publică cu privire la proiectul de buget și taxele locale pentru anul 2022 – (25.11.2021-15.12.2021) http://cimislia.md/ro/topost/1582 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de (25.11.2021-15.12.2021), consultare publică cu privire la proiectele de decizii  privind aprobarea bugetului orașului Cimișlia și taxele locale pentru anul 2022. În data de 09 decembrie 2021, ora 10.00 – 12.00, se organizează AUDIERI PUBLICE, în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 decembrie 2021, ora: 17.00, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md, tel.: 0 (241) 2 21 87 sau pe adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, Primăria Cimișlia. Materialele cu privire la proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială www.cimislia.md sau la sediul primăriei Cimișlia, Ghișeul Unic, et. I. SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: 0(241)2-21-87 e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md Mon, 29 Nov 2021 12:17:23 +0200 Se anunță Consultare publică cu privire la proiectul de buget și taxele locale pentru anul 2022 – (25.11.2021-15.12.2021) http://cimislia.md/ro/topost/1579 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de (25.11.2021-15.12.2021), consultare publică cu privire la proiectele de decizii  privind aprobarea bugetului orașului Cimișlia și taxele locale pentru anul 2022. În data de 09 decembrie 2021, ora 10.00 – 12.00, se organizează AUDIERI PUBLICE, în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 decembrie 2021, ora: 17.00, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md, tel.: 0 (241) 2 21 87 sau pe adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, Primăria Cimișlia. Materialele cu privire la proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială www.cimislia.md, link: http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice sau la sediul primăriei Cimișlia, Ghișeul Unic, et. I. SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: 0(241)2-21-87 e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md Thu, 25 Nov 2021 15:18:51 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a str. Alexandru cel Bun, zona Grădiniței Ghiocel (grosimea stratului de beton 150mm), perioada de depunere a ofertelor: 22 nov 2021, 17:00 - 29 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1578 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de reparație a str. Alexandru cel Bun, zona Grădiniței Ghiocel (grosimea stratului de beton 150mm) Buget: 431820.02 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21046700/ Wed, 17 Nov 2021 09:53:56 +0200 Anunț privind achiziționarea: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru iluminarea strazilor din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 22 nov 2021, 17:00 - 25 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1577 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru iluminarea strazilor din or. Cimișlia Buget: 62500.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21046729/ Wed, 17 Nov 2021 09:42:18 +0200 Anunț privind achiziționarea: Servicii de proiectare pentru repararea unor sectoare de străzi, perioada de depunere a ofertelor: 20 nov 2021, 17:00 - 29 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1576 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Servicii de proiectare pentru repararea unor sectoare de străzi Buget: 166666.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21046831/ Wed, 17 Nov 2021 09:33:45 +0200 Anunț privind achiziționarea: Servicii de proiectare pentru alimentarea cu apă și canalizare, perioada de depunere a ofertelor: 21 nov 2021, 17:00 - 29 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1575 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Servicii de proiectare pentru alimentarea cu apă și canalizare a sectorului ”Malina” din or. Cimișlia Buget: 331707.0 MDL   Servicii de proiectare pentru alimentarea cu apă și canalizare a sat. Bogdanovca Nouă, din or. Cimișlia Buget: 49993.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21046897/ Wed, 17 Nov 2021 09:22:42 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a poligonului temporar de depozitare a deșeurilor menajere solide în or. Cimișlia, Perioada de depunere a ofertelor: 14 nov 2021, 17:00 - 24 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1574 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de amenajare a poligonului temporar de depozitare a deșeurilor menajere solide în or. Cimișlia Buget: 486499.55 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21046352/ Fri, 12 Nov 2021 13:44:55 +0200 Proiecte de decizii din 10.11.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1572 Mon, 08 Nov 2021 11:42:53 +0200 Primăria orașului Cimișlia lansează apelul de finanțare în cadrul programului ”Bugetul Inițiativelor Civice 2022” http://cimislia.md/ro/topost/1571    În conformitate cu decizia Consiliului Orășenesc Cimișlia nr. 3/10 din 14.04.2021, Primăria orașului Cimișlia lansează apelul de finanțare în cadrul programului ”Bugetul Inițiativelor Civice 2022”. În acest an, programul are 2 priorități: I. INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ - alei, trotuare, zone pietonale - proiectele vor prevedea reabilitarea porțiunilor de drum, ogrăzilor blocurilor de locuit multietajate, trotuarelor, aleilor, zonelor pietonale. Suma acordată per proiect va fi între 100,0-300,0 mii lei; II. AMENAJARE ȘI ACTIVITĂȚI SOCIO CULTURALE - dezvoltarea spațiilor de odihnă, zonelor de agrement, scuarurilor, terenurilor de joacă, fântânilor care se află în spațiul public. Suma acordată per proiect va fi între 5,0-25,0 mii lei. Contribuția aplicantului va fi de cel puțin 15% din suma acordată de primărie. Termenul de depunere a documentației de participare este 19 noiembrie 2021 în format de hârtie în anticamera primăriei sau pe adresa de email – proiecte@cimislia.md . Mai multe detalii despre condițiile de participare la programul Bugetul Inițiativelor Civice le găsiți pe următorul link - http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2019, sau la tel.:067734159/ e-mail: proiecte@cimislia.md. Wed, 03 Nov 2021 17:08:55 +0200 Bugetul Inițiativelor Civice - 2022 http://cimislia.md/ro/topost/1570 Wed, 03 Nov 2021 17:03:49 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a blocului locativ, str. Ștefan cel Mare 20-22, din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 29 oct 2021, 17:00 - 4 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1568 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de amenajare a blocului locativ, str. Ștefan cel Mare 20-22, din or. Cimișlia Buget: 291666.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045621/ Thu, 21 Oct 2021 12:43:36 +0300 Anunț privind achiziționarea: Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice, perioada de depunere a ofertelor: 20 oct 2021, 17:00 - 27 oct 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1567 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice Buget: 41475.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045520/ Tue, 19 Oct 2021 16:08:43 +0300 Anunț privind achiziționarea: Indicatoare stradale - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 20 oct 2021, 14:59 - 29 oct 2021, 14:58 http://cimislia.md/ro/topost/1566 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Indicatoare stradale - repetat Buget: 340776.67 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045412/ Mon, 18 Oct 2021 16:16:53 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a poligonului temporar de depozitare a deșeurilor menajere solide în or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 23 oct 2021, 17:00 - 2 nov 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1565 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de amenajare a poligonului temporar de depozitare a deșeurilor menajere solide în or. Cimișlia Buget: 486499.55 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21045279/   Mon, 18 Oct 2021 16:05:11 +0300 Desfășurarea ședințelor Comisiilor Consultative de Specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1563    Se anunță lucrările ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia, care va avea loc în data de 15.10.2021, în sala mare de ședințe a Casei de Cultură, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia. Astfel, ședințele Comisiilor Consultative de Specialitate se vor desfășura în incinta Primăriei orașului Cimișlia, cu următoarea agendă: 11 octombrie 2021, ora 15:00, sala de ședințe – comisia pentru probleme de urbanism, agricultură, industrie și protecție a mediului;   12 octombrie 2021, ora 14.00, sala de ședințe – Comisia pentru Probleme De Drept și Disciplină, Învățământ, Cultură, Protecție Socială, Sănătate Publică, Turism și Culte;   13 octombrie 2021, ora 12.30, sala de ședințe – comisia pentru probleme de gospodărire și servicii comunale, amenajarea teritoriului și transportului;  13 octombrie 2021, ora 12.30, sala de ședințe –  comisia pentru probleme economico -financiare și investiții.   Mon, 11 Oct 2021 10:43:43 +0300 Proiecte de decizii din 15.10.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1562 Mon, 11 Oct 2021 09:34:28 +0300 Se anunță Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia - 15.10.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1561    În conformitate cu Dispoziția primarului nr. 157 -d din 11.10.2021, se anunță Ședința ordinară a Consiliului orășenesc, care va avea loc la data de 15.10.2021, ora 10.00, sala mare de ședințe a Casei de Cultură, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii 1 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021; Informează: Lilia Popovici, specialist principal pentru planificare 2 Cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2021; Informează: Corina Turutea, contabil-șef 3 vCu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021; Informează: Lilia Popovici, specialist principal pentru planificare 4 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului „Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul Cimișlia; Informează: Vasile Sidor, specialist în atragerea investițiilor și scrierea proiectelor 5 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2022; Informează: Artur Chiciuc, responsabil resurse umane 6 Cu privire la defrișarea și curățarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria Cimișlia; Informează: Ion Cazac, specialist pentru gestionarea fondului silvic, pășunelor și apelor 7 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor a bunurilor... Mon, 11 Oct 2021 09:34:21 +0300 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 19.10.2021, la ora 11.00, în Casa de Cultură din Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice http://cimislia.md/ro/topost/1564   Vânzare:          V2021-4/7-7/2016-XII Teren pentru construcții, 0,0383 ha, nr.cad. 2901304867, or. Cimișlia, str. Decebal f/n. Restricții – acordarea accesului liber conform planului geometric, care va fi anexat la contractul de vânzare-cumpărare: către terenul nr.cad. 2901304558 – pentru unele persoane, care vor fi indicate în contractul de vânzare-cumpărare; către terenul nr.cad. 2901304361 – pentru reprezentanții întreprinderii „MoldovaGaz” în scopul întreținerii și expluatării punctului de reglare a gazelor naturale. Preț de expunere – 60 000 lei Arendă funciară:          A2021-3/21-1/2021-VI  Bazin acvatic, 7,63 ha, extravilanul or. Cimișlia, nr.cad. 2901103333. Termen – 10 ani. Preț expunere – 22 800 lei/an. A2021-4/7-4.1/2021-IX Teren pentru construcții, 2,5 m2, or. Cimișlia, str. B. Lăutaru f/n, adiacent pieții orășenești cu nr.cad. 2901304347 (din partea autogării), în scopul instalării unui aparat pentru producerea apei pure și comercializarea acesteia. Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere - 600 lei/an. A2021-5/4-1.1/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0012 ha, nr.cad. 2901303695, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n, în scopul amplasării unui edificiu provizoriu comercial. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 4000 lei/an. A2021-5/4-1.2/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0012 ha, nr.cad. 2901303694, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n, în scopul amplasării unui edificiu provizoriu... Fri, 01 Oct 2021 16:34:56 +0300 Se sistează temporar activitatea Centrului social “Concordia” din or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1560 Anunț Ținând cont de Prescripția sanitară a Centrului de Sănătate Publică Hîncești, nr. 08-7/617 din 17.09.2021. Se sistează temporar activitatea Centrului social “Concordia” din or. Cimișlia, începând cu data de 20.09.2021 până la data de 03.10.2021.   Thu, 23 Sep 2021 09:42:17 +0300 SONDAJ: Opinia cetățenilor despre bugetul local din Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1559 Coaliția Locală din Cimișlia, în colaborare cu autoritatea publică locală, lansează procesul de colectare a propunerilor și sugestiilor pentru proiectul bugetului pentru anul 2022. Autoritățile locale prestează servicii, iau decizii și operează în moduri care afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Pentru ca toate deciziile luate să fie axate pe prioritățile, problemele și nevoile locuitorilor din comunitate este important ca cetățenii să se implice la elaborarea bugetului local. Prin intermediul acestui sondaj, autoritatea locală din Cimișlia dorește să caute, să asculte și să ofere feedback la toate sugestiile, ideile și contribuțiile cetățenilor, reprezentanților societății civile și altor părți interesante din comunitate. Primele 5 întrebări din sondaj sunt generale, iar ulterior urmează o serie de întrebări pe diferite domenii: 1) Transport și infrastructură 2) Gospodăria de locuințe și serviciile comunale 3) Educație timpurie (grădinițe) 4) Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 5) Alte probleme în comunitate Astfel dvs. puteți să decideți dacă oferiți răspuns la toate sau doar pentru câteva domenii. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 20 octombrie 2021. Accesați aici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaBvWK9wYiOkvIdHUc6MhGAAhBb0HZZ7yUJY4Set-4yg8KTA/viewform Vă mulțumim mult pentru participarea la acest sondaj! Mon, 20 Sep 2021 11:30:10 +0300 Anunț privind achiziționarea: Indicatoare stradale, perioada de depunere a ofertelor: 25 sept 2021, 17:00 - 3 oct 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1558 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Indicatoare stradale Buget: 275000.0 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21044449/ Mon, 20 Sep 2021 11:30:09 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reabilitare a trotuarului-rigolă de scurgere a apelor pluviale la clasele primare a liceului ”Mihai Eminescu” -repetat, perioada de depunere a ofertelor: 26 sept 2021, 17:00 - 1 oct 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1557 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reabilitare a trotuarului-rigolă de scurgere a apelor pluviale la clasele primare a liceului ”Mihai Eminescu” - repetat Buget: 42186.48 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21044332/ Thu, 16 Sep 2021 14:59:27 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de construcție a căii de acces spre Parcul Industrial din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 23 sept 2021, 17:00 - 28 sept 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1555 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de construcție a căii de acces spre Parcul Industrial din or. Cimișlia Buget: 825381.39 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21044202/ Fri, 10 Sep 2021 15:39:23 +0300 Informație privind câștigătorul concursului la funcția de șef interimar IM Servicii Publice Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1556 Se anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de șef interimar al IM Servicii Publice Cimișlia: - MOLIȘTEANU Veaceslav. Wed, 08 Sep 2021 15:39:27 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice din or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1554 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice din or. Cimișlia. Perioada de depunere a ofertelor: 5 sept 2021, 17:00 - 13 sept 2021, 17:00. Lista loturilor: - Reparatia strazii Miorita 1-10 in or. Cimislia (L185*3m, grosimea stratului de beton 150мм) Buget: 258755.8 MDL - Amenajarea blocului locativ , str. Stefan cel Mare 24,26, 28, in or. Cimislia Buget: 258136.1 MDL - Amenajarea blocului locativ, str. Alexandru cel Bun 112 in or. Cimislia Buget: 54122.32 MDL - Reparatia strazii Mihai Sadoveanu 1-35 in or. Cimislia (L230*3,2m, grosimea stratului de pietriș 180мм) Buget: 127411.55 MDL - Reparatia stradela 2 Stefan cel Mare in or. Cimislia ( L 160*3m, толщ. Бетонного полотна 150мм) Buget: 232816.94 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21043765/ Mon, 06 Sep 2021 11:14:30 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 5 sept 2021, 17:00 - 13 sept 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1553 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Reparatia strazii Miorita 1-10 in or. Cimislia (L185*3m, grosimea stratului de beton 150мм) Buget: 258755.8 MDL   Amenajarea blocului locativ , str. Stefan cel Mare 24,26, 28, in or. Cimislia Buget: 258136.1 MDL   Amenajarea blocului locativ, str. Alexandru cel Bun 112 in or. Cimislia Buget: 54122.32 MDL   Reparatia strazii Mihai Sadoveanu 1-35 in or. Cimislia (L230*3,2m, grosimea stratului de pietriș 180мм) Buget: 127411.55 MDL   Reparatia stradela 2 Stefan cel Mare in or. Cimislia ( L 160*3m, толщ. Бетонного полотна 150мм ) Buget: 232816.94 MDL   https://achizitii.md/ro/public/tender/21043765/   Mon, 06 Sep 2021 11:05:52 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a stațiilor de așteptare pentru transportul public - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 23 aug 2021, 17:00 - 30 aug 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1552 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de amenajare a stațiilor de așteptare pentru transportul public - repetat Buget: 55463.88 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21043171/ Mon, 06 Sep 2021 11:00:15 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a blocurilor ”З” și ”Ж” la grădinița făt-Frumos din or. Cimișlia - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 23 aug 2021, 17:00 - 30 aug 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1551 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lucrări de reparație a blocurilor ”З” și ”Ж” la grădinița făt-Frumos din or. Cimișlia - repetat Buget: 368953.05 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21043162/ Mon, 06 Sep 2021 10:56:49 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de înlocuire a retelelor exterioare existente de apeduct în or. Cimișlia, amplasate paralel cu str. Ștefan cel Mare, perioada de depunere a ofertelor: 15 aug 2021, 17:00 - 24 aug 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1550 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de înlocuire a retelelor exterioare existente de apeduct în or. Cimișlia, amplasate paralel cu str. Ștefan cel Mare Buget: 833182.58 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21042784/ Mon, 06 Sep 2021 10:51:58 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reabilitare a trotuarului-rigolă de scurgere a apelor pluviale la clasele primare a liceului ”Mihai Eminescu” http://cimislia.md/ro/topost/1549 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de reabilitare a trotuarului-rigolă de scurgere a apelor pluviale la clasele primare a liceului ”Mihai Eminescu” Buget: 42186.48 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21042378/ Mon, 06 Sep 2021 10:24:26 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a blocurilor ”З” și ”Ж” la grădinița făt-Frumos din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 2 aug 2021, 17:00 - 12 aug 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1548 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de reparație a blocurilor ”З” și ”Ж” la grădinița făt-Frumos din or. Cimișlia Buget: 368953.05 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21042319/ Mon, 06 Sep 2021 10:12:15 +0300 Consiliul de administrare anunţă candidatul care a trecut prima etapă de evaluare pentru a obţine funcţia de şef la IM Servicii Publice Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1546 În urma evaluării dosarului de concurs de către comisia de concurs, candidatul care trece în etapa următoare este:  1. MOLIȘTEANU Veaceslav.   Etapa finală a concursului, interviul, va avea loc miercuri, 08 septembrie  2021,ora 15.00, sala de ședință a primăriei. Thu, 02 Sep 2021 07:54:26 +0300 28 august Hramul orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1545 Wed, 25 Aug 2021 13:53:00 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a stațiilor de așteptare pentru transportul public, perioada de depunere a ofertelor: 31 iul 2021, 17:00 - 11 aug 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1544 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor Lucrări de amenajare a stațiilor de așteptare pentru transportul public Buget: 55463.88 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21042179/ Wed, 25 Aug 2021 13:50:45 +0300 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 02.09.2021, la ora 11.00, în Casa de Cultură din Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice http://cimislia.md/ro/topost/1543 Vînzare:             V2021-4/7-7/2016-XII Teren pentru construcții, 0,0383 ha, nr.cad. 2901304867, or. Cimișlia, str. Decebal f/n. Restricții – acordarea accesului liber conform planului geometric, care va fi anexat la contractul de vânzare-cumpărare: către terenul nr.cad. 2901304558 – pentru unele persoane, care vor fi indicate în contractul de vânzare-cumpărare; către terenul nr.cad. 2901304361 – pentru reprezentanții întreprinderii „MoldovaGaz” în scopul întreținerii și expluatării punctului de reglare a gazelor naturale. Preț de expunere – 60 000 lei Arendă funciară:             A2021-3/21-1/2021-VI  Bazin acvatic, 7,63 ha, extravilanul or. Cimișlia, nr.cad. 2901103333. Termen – 10 ani. Preț expunere – 24 000 lei/an. A2021-4/7-4.1/2021-IX Teren pentru construcții, 2,5 m2, or. Cimișlia, str. B. Lăutaru f/n, adiacent pieții orășenești cu nr.cad. 2901304347 (din partea autogării), în scopul instalării unui aparat pentru producerea apei pure și comercializarea acesteia. Termen – 5 ani cu drept de prelungire pe 5 ani. Preț de expunere - 600 lei/an. A2021-4/7-4.22/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0474 ha,  nr.cad. 2901308361, or. Cimișlia, str. Decebal f/n. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 3000 lei/an. A2021-5/4-1.1/2021-IX Teren pentru construcții, 0,0012 ha, nr.cad. 2901303695, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n, în scopul amplasării unui edificiu provizoriu comercial. Termen – 10 ani. Preț de expunere - 4000... Wed, 25 Aug 2021 13:45:05 +0300 Proiecte de decizii din 21.07.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1540 Wed, 14 Jul 2021 15:00:20 +0300 Se anunță ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, 21.07.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1541       Vă aducem la cunoștință că la data de 21.07.2021, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, nr. 5, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, nr. 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi:  http://cimislia.md/upload/Dispozitia%20de%20convocare%20nr.%20111%20din%2013.07.21.pdf Proiectele de decizii: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Pentru mai multe informații puteți apela la tel.: 0241 2 28 42 sau e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md Tue, 13 Jul 2021 15:46:16 +0300 Consultare publică privind Soarta bazinului acvatic Japari din UAT orașul Cimișlia (13.07.2021 – 27.07.2021) http://cimislia.md/ro/topost/1542 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT orașul Cimișlia, în perioada 13.07.2021 – 27.07.2021, cu privire la "Soarta bazinului acvatic Japari din UAT orașul Cimișlia". Iazul Japari, situat în partea de nord-vest a extravilanului or. Cimișlia, este locul unde cândva toți locuitorii a orașului Cimișlia și nu numai, aveau un loc de odihnă. De atunci până în prezent multe s-au schimbat și iazul nu mai este ce a fost.             Asupra acestui bazin acvatic anterior au fost mai multe tentative de luare în arendă de către potențiali investitori. Primii care au încercat să obțină dreptul de folosință fiind Asociația Vânătorilor și Pescarilor. După o perioadă îndelungată de folosință a bazinului de către asociație, Bazinul Japari ajunsese într-o stare deplorabilă, ceea ce a adus ca Primăria Cimișlia, să declare că va lua bunul înapoi, atunci asociația a atacat decizia în instanța de judecată, în final APL a câștigat procesul.             În 2013, s-a inițiat formarea terenului public a Bazinului acvatic cu o suprafață de 32,61 ha, tot cu cele trei bazine mici situate după digul de protecție a bazinului, cu un singur număr cadastral 2901109253.             În anul 2014 la inițiativa unui agent... Tue, 13 Jul 2021 10:14:58 +0300 Vă anunțăm repetat sediile Birourilor electorale ale secțiilor de votare din UAT orașul Cimișlia pentru Alegerile Parlamentare Anticipate din 11 iulie 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1538 Tue, 29 Jun 2021 08:57:10 +0300 Se anunță anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei: specialist în problemele recrutării http://cimislia.md/ro/topost/1536 ANUNȚ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de specialist în problemele recrutării în cadrul Primăriei orașului Cimișlia Scopul general al funcţiei: Organizarea activităților de pregătire şi încorporare a tinerilor în serviciul militar în termen. Sarcinile de bază: Organizarea audienţei recruţilor predestinaţi nemijlocit pentru îndeplinirea serviciului militar în termen. Organizarea activităţilor ce ţin de selectarea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen. Elaborarea şi coordonarea  planului  de perspectivă şi sarcinilor de încorporare; Verificarea anuală a informației privind tinerii care urmează a fi recrutați. Condițiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de... Fri, 11 Jun 2021 16:27:13 +0300 Se anunţă concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de administrator al al ÎM "Servicii Publice Cimișlia" http://cimislia.md/ro/topost/1537 AVIZ Consiliul de administrare al Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, anunţă concurs pentru ocuparea funcției  temporar vacante  de administrator al întreprinderii.  Pentru funcția de administrator poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe: Cunoaște limba română Deține studii superioare sau echivalentul lor. A activat ăn funcții de conducere cel puțin 4 ani. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă. Nu are antecedente penale  pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții. Nu este condamnat pentru infracțiuni de corupție. Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conțină: Scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii. Curriculum vitae (CV). Copia buletinului de identitate. Copia diplomei de studii. Referințe persoanle (cel puțin două). Cazier judiciar. Declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator (conform anexei 4 la Regulament). Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.   Dosarul  poate fi depus la sediul primăriei or. Cimișlia, biroul 31, până în data de 05 iulie 2021, ora: 17.00.  Telefon de contact: 0241 2 22 82 / +373 67734150, e-mail: resurseumane@cimislia.md  Informații suplimentare pe pagina web: www.cimislia.md și pagina de facebook: primaria Cimișlia.     Fri, 11 Jun 2021 11:45:30 +0300 Cetățenii orașului Cimișlia sunt invitați să voteze proiectul pe care-l consideră cel mai necesar pentru localitate. http://cimislia.md/ro/topost/1535 Cetățenii orașului Cimișlia sunt invitați să voteze proiectul pe care-l consideră cel mai necesar pentru localitate.  În cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice s-a dat start vot pentru locuitorii orașului Cimișlia în alegerea celor mai necesare și benefice proiecte pentru oraș în cadrul Priorității I - Infrastructură Stradală. La vot pot participa cetățenii cu vârsta mai mare de 16 ani, care locuiesc în orașul Cimișlia. Fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota un proiect din cele 9 înaintate de cetățeni în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice. În urma procedurii de vot, vor primi finanțare proiectele care au acumulat cele mai multe voturi, în limita bugetului alocat per prioritate. Votul poate fi acordat online și în incinta sediului Primăriei ( La centrul de informare și servicii pentru cetățeni CISC). *Atenție - vor fi acceptate doar voturile din formularele în care vor fi indicate vârsta, numele și prenumele persoanei care votează. Vor fi acceptate formularele în care vor fi indicate datele veridice. mai multă informație despre proiectele propuse spre a fi votate găsiți pe acest link - https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13K4FinJaI9GYRKCj0QK7Gs6ex59bmJ7-&usp=sharing Termenul limită de acordare a votului este 18 iunie 2021, ora 10.00. LINK FORMULAR DE VOT: http://https://forms.gle/T219Bp6yZ7BGkJc5A   Fri, 11 Jun 2021 08:35:13 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reabilitare a unor sectoare de drum din or. Cimișlia - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 20 iun 2021, 17:00 - 30 iun 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1533 1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de pavare parțială a str. Soarelui cu panouri din beton prefabricat (4x1,7m) și săparea unui canal pentru redirecționarea apelor pluviale Buget: 71017.85 MDL   Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia Buget: 205370.27 MDL   Lucrări de amenajare a parcării auto din str. Ștefan cel Mare, în apropierea gr. Făt-Frumos Buget: 250000.0 MDL  https://achizitii.md/ro/public/tender/21040637/ Mon, 31 May 2021 17:49:59 +0300 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 15.06.2021, la ora 11.00, în sala de ședințe din sediul primăriei, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice http://cimislia.md/ro/topost/1532 Vînzare:    V2017-7/15-2.37./2021-VI  Teren pentru construcție, 0,0057 ha, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, f/n, nr. cad. 2901304854. Preț expunere - 10 000 lei. V2014-10/13-1.1./2021-VI  Teren agricol, 0,3576 ha, extravilanul or. Cimișlia (fostul complex de vite), nr.cad. 2901307357, b- 46o, pentru construcții cu destinație agricolă. Preț expunere – 10 000 lei. V2014-10/13-1.2./2021-VI  Teren agricol, 1,7682 ha, extravilanul or. Cimișlia (fostul complex de vite), nr.cad. 2901307348, b- 46o, pentru construcții cu destinație agricolă. Preț expunere – 50 000 lei. V2014-10/13-1.3./2021-VI  Teren agricol, 0,5992 ha, extravilanul or. Cimișlia (fostul complex de vite), nr.cad. 2901307361, b- 46o, pentru construcții cu destinație agricolă. Preț expunere – 15 000 lei. V2014-10/13-1.4./2021-VI  Teren agricol, 0,4402 ha, extravilanul or. Cimișlia (fostul complex de vite), nr.cad. 2901307357, b- 46o, pentru construcții cu destinație agricolă. Preț expunere – 14 000 lei.              Arendă funciară: A2021-3/21-1/2021-VI  Bazin acvatic, 7,63 ha, extravilanul or. Cimișlia, nr.cad. 2901103333. Termen – 10 ani. Preț expunere – 24 000 lei per an. Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) pentru loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) pentru loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi... Mon, 31 May 2021 17:08:48 +0300 Ședință ordinară în data de 09.06.2021, ora 10.00, în sala de mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, nr. 2 http://cimislia.md/ro/topost/1531 Dispoziția de convocare nr. 73 din 25.05.2021: http://cimislia.md/upload/73%20din%2025.05.2021%20date%20pers.pdf Proiectele de decizii: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Thu, 27 May 2021 16:13:42 +0300 Proiecte de decizii din 09.06.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1530 Thu, 27 May 2021 15:24:30 +0300