Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Achiziţie publică în scopul achiziţionării "Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos", 22.08.2017, ora:10.00 http://cimislia.md/ro/topost/865 ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr.          17/02730         din            08.08.2017 Denumirea autorităţii contractante:     Primaria Cimislia Tip procedură achiziție:          Cerere a ofertelor de preţuri Obiectul achiziției:      Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos Cod CPV:        45000000-7 Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.:  63  din  08.08.2017. În scopul achiziţionării"Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos" conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017, 2018 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  Lucrări: Listă:     Lucrări  şispecificaţii tehnice Nr. d/o Cod CPV Denumire: Lucrări solicitate Unitatea de măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1   Reparaţia încăperilor pentru deschiderea unei noi grupe, gr. Făt - Frumos or. Cimişlia (grupa 1)       1.1 45000000-7 Reparaţia încăperilor pentru deschiderea unei noi grupe, gr. Făt - Frumos or. Cimişlia (grupa 1) Bucată 1.00   Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale: 31.12.18 DDP - Franco destinație... Mon, 21 Aug 2017 13:52:11 +0300 Discuţii la o cafea cu primarul de Cimişlia, noi idei de dezvoltare! http://cimislia.md/ro/topost/864 Mon, 21 Aug 2017 13:24:57 +0300 La mulţi ani, Anastasia Rusu, secretara Consiliului orăşenesc Cimişlia http://cimislia.md/ro/topost/863 1 Mon, 21 Aug 2017 08:39:55 +0300 C' Fest - 27 august, 2017 la Cimișlia!!! Festival de Artă, Cultură și Creație Urbană. http://cimislia.md/ro/topost/862 Fri, 18 Aug 2017 12:06:39 +0300 Vă invităm la cea mai mare petrecere din Cimișlia! http://cimislia.md/ro/topost/861 Fri, 18 Aug 2017 12:03:40 +0300 Licitație cu "Strigare" privind vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice http://cimislia.md/ro/topost/860   Primăria orașului Cimişlia anunţă petrecerea în data de 03.08.2017 , la ora 11.00. în incinta Primăriei, situată în bd. Ştefan cel Mare 14, orașul Cimişlia, licitaţia cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice. Vânzare: 1-V Teren pentru construcţii, 8 m², nr. cadastral 2901304817, str. B. Lăutaru, or. Cimişlia, preţ - 20000 lei. 2-V Teren pentru construcții, 76 m², nr. cadastral 2901304011, str. Alexandru cel Bun 134, or. Cimișlia, preţ – 35000 lei. 3-V Teren pentru construcţii, 24 m², nr. cadastral 2901304829, str. Ştefan cel Mare 98, or. Cimişlia, pentru construirea unui garaj, preţ – 7000 lei. 4-V Teren pentru construcţii, 24 m², nr. cadastral 2901304832, str. Ştefan cel Mare 98, or. Cimişlia, pentru construirea unui garaj, preţ – 7000 lei. 5-V Teren agricol, 0,4 ha, b○ 62,  nr. cadastral 2940105199, extravilanul s. Dimitrovca, adiacent fostei ferme de bovine, preţ – 10000 lei. 6-V Teren pentru construcţii, 23,4 m², nr. cadastral 2940106136, s. Dimitrovca, pentru construirea unui garaj, preţ – 3500 lei. 7-V Teren pentru construcţii, 23,4 m², nr. cadastral 2940106137, s. Dimitrovca, pentru construirea unui garaj, preţ – 3500 lei. 8-V Teren pentru construcţii, 0,12 ha, nr. cadastral 2901305326, str. Suveranităţii f/n, or. Cimişlia, adiacent casei de locuit... Fri, 21 Jul 2017 22:34:31 +0300 Comunicat informativ http://cimislia.md/ro/topost/859          Stimați cimișlieni, referitor la discuția asupra subiectului „gunoiștea orașului Cimișlia”, vă comunic: gunoiștea nu poate fi lichidată decît după construcția unei altei noi. Din anul 2008, colaborăm cu Agenția de Dezvoltare a Guvernului Cehiei privind finanțarea construcției unui poligon nou și recultivarea gunoiștii existente, apropo cu suportul Cehiei a fost reabilitată stația de epurare a apelor uzate. Însfîrșit cehii au finalizat studiul de fezabilitate și elaborarea documentației tehnice de proiect, au alocat banii necesari și împreună cu primăria au propus Ministerului Mediului soluționarea problemei. Reprezentanții ministerului au vizitat orașul și verbal au acceptat realizarea proiectului, ca mai tîrziu să primim de la Ambasada Republicii Cehe la Chișinău scrisoarea semnată de d-l ex-Ministru Valeriu Munteanu (se anexează) în ajunul plecării sale din funcție, prin care de fapt este refuzată investiția cehă. A fost respins proiectul construcției unui poligon nou la stația de epurare a apelor uzate, ex-Ministrul a propus cehilor recultivarea gunoiștii vechi cu continuarea depozitării gunoiului pe aceasta și alocarea banilor, precum că economisiți la Cimișlia, pentru închiderea altor gunoiști existente în alte localități a republicii. La etapele anterioare de negocieri, partea cehă a preîntîmpinat ministerul că nu se va accepta redistribuirea banilor alocați pentru construcția poligonului... Fri, 07 Jul 2017 08:24:27 +0300 Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) nr. MoldHVAA_RFA_003 http://cimislia.md/ro/topost/858 USAID Agricultura Performantă în Moldova Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) nr. MoldHVAA_RFA_003 Sistem de producere a materialului săditor viticol certificat (pentru producerea strugurilor de masă) Data lansării: 03 iulie, 2017 Data încheierii: 03 august, 2017 Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (în continuare „Proiect” și/sau APM) finanțat de USAID și implementat de Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de granturi în vederea creării unui sistem de producere a materialului săditor viticol de categoria biologică „Certificat”  pentru producerea strugurilor de masă. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la granturile acordate în cadrul contractelor și politicile interne ale APM de gestionare a granturilor. Proiectul va organiza un workshop de pre-aplicare la 13 iulie, 2017 în cadrul sediului APM, str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, între 11:00 și 13:00. Acest workshop va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicație. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest workshop sunt obligați să-și confirme participarea expediind numele... Thu, 06 Jul 2017 14:42:28 +0300 (5-6 iulie 1949) - al Doilea Val de Deportări, depunere de flori! http://cimislia.md/ro/topost/857   DEPUNERE DE FLORI LA MONUMENTUL REPRESAȚILOR din centrul orașului Cimișlia. ora: 9.00 06 iulie, 2017 SĂ NU UITĂM!!! Al doilea val de deportări (5-6 iulie 1949) La 6 aprilie 1949 este adoptată hotărârea strict secretă Nr. 1290-467cc a Biroului Politic al CC al PC "Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foștilor moșieri, marilor comercianți, complicilor ocupanților germani, persoanelor care au colaborat cu organele poliției germane și românești, a membrilor partidelor politice, a gardiștilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât și a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus. Hotărârea prevedea deportarea a 11.280 familii care întruneau 40.850 persoane. Acestea urmau să fie strămutate pentru totdeauna în regiunile Kazahstanului de Sud, Djambul și Aktiubinsk, precum și regiunile Altai, Kurgan, Tiumen, Tomsk din Rusia. Se preconiza ca deportarea să aibă loc în iunie 1949, sub controlul și răspunderea Ministerului Securității de Stat (KGB). Deportarea culacilor, foștilor moșieri, marilor comercianți și a familiilor lor urma să aibă loc conform listelor vizate de Sovietul Miniștrilor din RSSM, iar a celorlalte persoane - conform deciziei Consfătuirii Speciale (Osoboie Soveșcianie) a Ministerului Securității de Stat a URSS. Ministerul de Interne al URSS, (personal tov. Kruglov) era împuternicit să organizeze escortarea și transportarea deportaților din... Wed, 05 Jul 2017 09:33:39 +0300 Se anunță repetat Ședința Comisiei pentru licitații http://cimislia.md/ro/topost/855 Marți, 04 iulie, 2017, ora 17.00, va avea loc repetat Ședința Comisiei pentru Licitații.  Rugăm prezența obligatorie a membrilor comisiei. tel. pentru mai multă informație: 0241 2 10 82   Mon, 03 Jul 2017 13:59:42 +0300 Donație de cărți în format electronic și computere la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" și Biblioteca orășenească din or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/856 Astăzi, 29 iunie, 2017, Asociația Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", din România, în frunte cu Președintele Dan Niculescu, General de brigadă (r), au făcut o donație de carți în format electronic, cît și două computere de masă pentru Biblioteca orășenească "Mihai Eminescu" și un laptop pentru Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din orașul Cimișlia. Delegația oficială a fost însoțită de către primarul Gheorghe Răileanu, care a și contribuit la stabilirea unor relații de colaborarea cu Asociația  "Alexandru Ioan Cuza", din România.  Administrația Publică Locală rămîne în continuare deschisă pentru noi colaborări fructuoase, astfel militarii ne-au promis că vor reveni cu alte propuneri și noi relații de colaborare. http://www.admrr.com/ - site-ul Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", din România. Thu, 29 Jun 2017 12:57:00 +0300 Discursului delegatului Republicii Moldova, Gheorghe Răileanu, la o sesiune de vizitare a Comitetului de Monitorizare al Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei, în or. Harkiv, Ucraina, 2017 http://cimislia.md/ro/topost/854 Primarul de Cimișlia, Gheoghe Răileanu, se află într-o deplasare de servicu pentru a participa în calitate de delegat al Republicii Moldova la o sesiune de vizitare a Comitetului de Monitorizare al Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei, în or. Harkiv, Ucraina, 2017. Mai jos găsiți discursul rostit la întrunirea oficială: Во первых благодарю комитету за внимание к проблемам нашей страны, к факту ареста вицепрезидента Комитета регионов, мэра муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ. Дело Дорина Киртоакэ не частное дело, проблемы Молдовы очень сложные и арест мэра столицы свидетельствует об осмелении определенных политических сил.            Европейский Союз помогает Молдове, спасибо, но политическая елита Республики Молдова научилась использовать эту помощь и в корыстных, политических и личных  целях. Общество отмечяет стремление к диктатуре,  кподчинению одному человеку всех ветвей власти государства и местных органов власти. Появилась опасность рецидива к однопартийной системы. Об этом свидетельствует подкуп и шантаж  депутатов, устрашение, аресты мэров с злоупотреблением статьями 328 и 329 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением и небрежность),  политизация публичних финансов, центральных фондов и даже денег поступающих в виде грантов из других стран, включая страны Европейского Союза.  Фабрикуются уголовные дела на политических деятелях опозиции, под  предлогом интереса следствия уголовные дела не закрываются годами, как правило они завершаются ничем, но под этим... Wed, 28 Jun 2017 08:47:54 +0300 ANUNȚ http://cimislia.md/ro/topost/853   Primăria or. Cimișlia, anunță concursul pentru selectarea conceptului și documentației tehnice de proiect pentru edificarea Monumentului cimișlienilor căzuți în cel de-al doilea Război Mondial. La elaborarea conceptului monumentului, ofertanții urmează să se conducă după următoarele principii: Să se reprezinte contextul istoric, raportat la idealul național, ostașii căzuți pe ambele fronturi, estic și vestic; Să se reprezinte caracterul pașnic al ostașilor, suferința departe de patrie, dorul de glia natală; Să se reprezinte violența și cruzimea ciocnirii marilor puteri, conflagrației mondiale; Să se reflecte vitregia soartei, tragismul istoriei populației dintre Prut și Nistru, mioriticul în caracterul național al băștinașilor, consecințele războiului; Să păstreze o amprentă a stepei Bugeacului, proximității Valului Trăian; Să prezinte valoare artistică, să se încadreze armonios în Memorialul existent din Scuarul "Recunoștinței", fără a-i prejudicia valoarea. Termenul de prezentare a conceptului Monumentului cimișlienilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, se stabilește pînă la 30.06.2017, concursul va avea loc în sala de ședințe a primăriei, ora 10.00, 14.07.2017. Mai multe informații la tel/fax: 0241 25739, 22842, 26590 e-mail: relatiipublice@cimișlia.md Mon, 19 Jun 2017 08:41:24 +0300 Forumul Economic Local în Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/850 În data de 13 iunie, 2017, ora 15.00, la Restaurantul MOLDOVA, a avut loc întîlnirea oficială dintre APL Cimișlia și oamenii de afaceri din orașul Cimișlia. Tema discuției s-a axat pe mai multe obiective:   Situaţia actuală în spaţiu economic local şi ameninţările provocate de această situaţie;  Proiectele investiţionale strategice şi perspectivele dezvoltării economice ale oraşului nostru; Colaborarea dintre administraţia publică locală şi mediul de afaceri pentru relansarea orașului Cimișlia. Evenimentul a fost lansat cu un salut din partea primarului Gheorghe Răileanu și președintelui r-nului Mihai Olărescu. Dumnealor au menționat că dezvoltarea economică a orașului depinde de fiecare, iar pentru a progresa în acest domeniu trebuie să stabilim un plan de acțiuni, care v-a fi implimentat pe parcursul anului 2017. Această inițiativă ce vine din partea administrației publice locale a avut ca scop motivarea și unirea pentru un efort comun întru dezvoltarea și relansarea economică a localității. Agenții economici s-au manifestat pozitiv față de această inițiativă, au venit cu propuneri pentru a iniția un plan de acțiuni, și s-au implicat activ în discuții.  La finalul întîlnirii s-a convenit că vor mai urma astfel de întîlniri oficiale, care vor pulsiona implimentarea planului de acțiuni propus. La forumul local au fost prezenți atît agenții economici,... Wed, 14 Jun 2017 10:03:23 +0300 "Orașul Cimișlia - realități și imagine" http://cimislia.md/ro/topost/849 APL Cimișlia organizează o întîlnire oficială cu oamenii de afaceri din Cimișlia. Genericul acestui forum local este: Orașul Cimișlia - realități și imagine! Scopul acestui eveniment important este de a stabili niște indici comuni de dezvoltare economică a orașului Cimișlia. Doar împreună putem să dezvoltăm localitatea noastră. Intrarea va fi în baza invitațiilor. Wed, 07 Jun 2017 13:34:25 +0300 Proiectele realizate pe parcursul anului 2016 în or. Cimișlia prezentate într-un spot video http://cimislia.md/ro/topost/848   Wed, 07 Jun 2017 11:14:28 +0300 Raportul Primarului privind activitatea primăriei Cimișlia în anul 2016 prezentat în fața cetățenilor la 04.06.2017 http://cimislia.md/ro/topost/847 În  anul 2016 au fost colectate din impozite, taxe și alte plăți, venituri în sumă de 23760,5 mii lei sau 93,7% față de planul precizat. La acest capitol s-au acumulat urmatoarele tipuri de venituri: Impozit pe venit, s-a colectat 2497,6 mii lei sau 116,7 %; impozit pe venit din salariu - 2433,1 mii lei, sau 116, 4% (cota de 20% din impozitul pe venit de la persoanele fizice pe oraș) Impozitul funciar – 846,4 mii lei sau 92,8%; Mai bine s-a colectat  impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricolă de la gospodăriile țăranesti - 125,1%, mai slab - impozitul funciar pe pașuni și fînețe - 77,8%. Impozitul pe bunuri imobiliare – 649,8 mii lei sau 104,5 %. Impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 3953,4 mii lei sau 97,4%; În continuare se colectează mai greu taxa pentru salubrizare - planificat 1188,0 mii lei, executat 736,1 mii lei - 61,96%.  În 2015 planul a fost de  768,0 mii lei,  executat 543,7 mii lei – 71%. De fapt în 2016 s-a colectat cu 194,4 mii lei mai mult ca în 2015 și dacă nu erau problemele privind majorarea tarifului la apă și canalizare, dar și preluarea patrimoniului concesionat de la SRL „Făclia”... Wed, 07 Jun 2017 10:28:19 +0300 Se anunță angajarea specialiștilor http://cimislia.md/ro/topost/851 Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: - a specialistului pentru tineret și sport; - a specialistului pentru evidența patrimoniului; - a specialistului pentru deservirea cetățenilor în ghișeul unic. Concursul se anunță pentru data de 30.06.2017, ora 10.00, în biroul primarului din incinta primăriei or. Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, nr. 14. Candidații la funcția publică de execuție: specialist pentru tineret și sport, cît și celelalte funcții, trebuie să depună dosarul pînă la 29.06.2017, la secretara comisiei de concurs, d/na Anastasia Rusu. Pentru detalii accesați mai jos dispoziția.       Mon, 05 Jun 2017 15:44:40 +0300 Raportul primarului pentru anul 2016 http://cimislia.md/ro/topost/846 Thu, 01 Jun 2017 15:52:37 +0300 Proiecte de decizii din 05.06.2017 http://cimislia.md/ro/topost/844 Wed, 31 May 2017 15:38:37 +0300 Copilărie dulce păpădie! sărbătorim împreună 1 iunie! http://cimislia.md/ro/topost/842   La 1 iunie, 2017, ora 17.00, primăria orașului Cimișlia în colaborare cu Casa de Cultură, Cimișlia, organizează un Mega Party pentru copiii din Cimișlia. Se va da start evenimentului cu un spectacol în incinta Casei de Cultură, după care v-a urma distracția în Scuarul "Copilăriei". De la mic și pînă la mare, vă așteptăm pe fiecare.  Copiii vor fi serviți cu înghețată și cadouri supriză! Primăria nu a uitat și de cei 787 de copii de la grădinițele din oraș și din satul Bogdanovca, aceștia vor fi serviți fiecare cu suc și napolitane. Ziua copilului (numită și Ziua internațională a copilului) este în multe țări o sărbătoare pentru copii, care se sărbătorește la date diferite. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”. Republica Moldova sărbătorește în data de 1 iunie. Tue, 30 May 2017 15:17:58 +0300 Spectacol, surprize și multă distracție pe 1 iunie la Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/840   Tue, 30 May 2017 13:58:51 +0300 Ședință operativă de lucru cu consilierii orășenești http://cimislia.md/ro/topost/841   Se anunță ședință operativă de lucru cu consilierii orășenești, astăzi, ora 16.00, la Consiliul raional Cimișlia, sala de ședințe. Tema: discuții cu un membru al Asociației Crescătorilor de cai, Alexandru Belousov, privitor la construcția unui viitor hipodrom. Vă invităm! Tue, 30 May 2017 08:10:38 +0300 Sportivii Cimișliei! rezultatele la probele sportive și recordurile locale din 28.05.2017 http://cimislia.md/ro/topost/839 Duminică, 28 mai, 2017, primăria orașului Cimișlia, a organizat cel mai sportiv eveniment al anului din localitate: Ziua Sportivului - Ziua Recordurilor Locale. Evenimentul a demarat tradițional cu marșul sportivilor, arborarea drapelului și intonarea imnului Republicii Moldova, de asemenea au fost prezente și declarațiile autorităților locale, primul cuvînt de salut a fost de la primarul Gheorghe Răileanu, acesta a îndemnat tinerii să practice sportul și să aspire mereu spre cele mai înalte culmi ale succesului. Mihai Olărescu, președintele raionului Cimișlia, de asemenea a salutat mulțimea și a precizat că sportul este sănătatea noastră, etc. După care au urmat demonstrațiile: la karate, gimnastică, box, majorete dans, lupte libere, judo, și street workaut. Aceste demonstrații pe fundal de muzică ritmată au încins atmosfera la propriu printre spectatori. În premieră anul acesta au fost stabilite primele recorduri locale, care vor fi înscrie în Cartea Recordurilor Locale a orașului Cimișlia. Inițiativa aparține unor tineri ambițioși și bravi, care au organizat această măsură sportivă, Nina Trofimenco, specialist Tineret și Sport, primăria Cimișlia și Vasile Iepure, director la Stadionul orășenesc, Cimișlia. Cei care au înscris recorduri locale la prima ediție din 2017 la Ziua Sportivului sunt: Ou Vladimir – Sarituri în lungime de pe loc (2.35 m), Chiperu Dorin- Săritura... Tue, 30 May 2017 08:07:03 +0300 Ziua Sportivului - Ziua Recordurilor Locale la Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/838 Mon, 29 May 2017 11:18:57 +0300 ZI istorică pentru CIMIȘLIA! GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI! http://cimislia.md/ro/topost/837 Data de 25 mai, 2017 în calendar -  a marcat o  zi istorică pentru orașul Cimișlia!!! Societatea cultural-istorică "Mihai Viteazul" din Ploiesti, condusă de președintele, Mircea Cosma împreună cu conducerea raionului și a orașului, au dezvelit Monumentului Eroilor Romani din centrul localității. Monumentul readuce în memoria locuitorilor pe cel montat în perioada 1934-1935, prin grija Asociației "Cultul Eroilor". Vulturul cruciat a fost realizat de către sculptorul Nicolae Lupu, membru al UAP Romania, iar finațarea a fost asigurată de către Societatea cultural-istorică "Mihai Viteazul" și conducerea Consiliului raional Cimișlia. La eveniment au fost prezenți o delegatie a CJ Prahova condusă de vicepreședintele Ludmila Sfarloaga, și o delegație a Muzeului Judetean de Istorie și Arheologie Prahova, condusă de directoarea M. Penes, cît și de președintele Societății cultural-istorice "Mihai Viteazul", bunul prieten al Cimișliei, Mircea Cosma. Acesta este cel de-al III-lea monument, donat orașului Cimișlia de la bunii noștri prieteni români. Totodată, au fost acordate de la Societatea cultural-istorică "Mihai Viteazul", patru diplome de excelență pentru Contribuția la evenimentele organizate de Societate în scopul creșterii prestigiului neamului românesc. Acestea au fost înmînate: Primarului orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, Președintelui raionului, Mihai Olărescu, Președintei Asociației "Ștefan cel Mare și Sfînt",  Anastasia Balmuș și Academicianului Valeriu Matei. Evenimentul a culminat  la Liceul teoretic "Mihai Eminescu" din Cimislia,... Fri, 26 May 2017 08:00:11 +0300 Raport privind estimarea pagubelor aduse în rezultatul viiturii din 13 mai, 2017 http://cimislia.md/ro/topost/836     Thu, 25 May 2017 09:21:33 +0300 Estimarea pagubelor în urma inundațiilor http://cimislia.md/ro/topost/835   Aici găsiți estimarea pagubelor aduse în urma viiturii din 13 mai, 2017: http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/raportul-anual-al-primarului Thu, 25 May 2017 09:21:02 +0300 Sinteza prejudiciului adus terenurilor agricole în urma calamităților naturale http://cimislia.md/ro/topost/834 Thu, 25 May 2017 08:59:23 +0300 Raport privind investigarea pagubelor din orașul Cimișlia în urma inundațiilor http://cimislia.md/ro/topost/833 Wed, 24 May 2017 15:42:24 +0300 Ședință de lucru la primărie http://cimislia.md/ro/topost/832   În data de 24 mai, ora 16.00, la primăria Cimișlia, sala de ședințe, etajul III, se convoacă o ședință de lucru cu participarea președintelului Consiliului de Administrare a Întreprinderii Municipale "Servicii Publice, Cimișlia", dl. viceprimar Sergiu Vîrlan și managerul Î.M S.P. dl. Țurcanu Fiodor, în scopul examinării și identificării soluțiilor pentru următoarele probleme prioritare: - Renovarea rețelei de apeduct din azbest, din regiunea centru (instalată în 1970); - Amenajarea gunoiștilor în perimentrul blocurilor locative;  Evacuarea deșeurilor conform graficului stabilit, fără încălcarea acestuia; Întrucât ședința este deschisă sunt așteptați consilierii și cetățenii pentru expunerea la subiectele stabilite. Tue, 23 May 2017 09:20:25 +0300 Bază de date pentru migranţi http://cimislia.md/ro/topost/716 Sunteți originar/ă din orașul Cimișlia și sunteți plecat/ă peste hotare sau în altă localitate din Republica Moldova? Doriți să fiți la curent cu toate noutățile sau chiar să ajutați la dezvoltarea localitații de baștină? Programul MiDL (Migrație și Dezvoltare Locală) vă oferă șansa de a pune umărul la dezvoltarea localității dvs natale, desigur cu acordul dvs. ! Datele oferite de dvs vor fi confidențiale și vor fi folosite strict în cadrul proiectului dat. Vă încurajăm să vă înscrieți în baza de date a băștinașilor plecați temporar sau permanent din or.Cimișlia pentru a fi mai aproape de noi, de casă!  Pentru a a vă înregistra accesați:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCH23RAtkfIPJqqD8HZbR-sp5Nz8yxLyhMJj_YhoOjT3dD0g/viewform Sat, 20 May 2017 15:34:38 +0300 Încurajări, aprecieri și cadouri pentru recruți http://cimislia.md/ro/topost/828 Astăzi, 19 mai, 2017, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei or. Cimișlia a avut loc o întîlnire cu recruții, care în curînd vor pleca să îndeplinească serviciul militar. La eveniment au fost prezenți primarul, Gheorghe Răileanu, viceprimarului, Sergiu Vîrlan, secretara consiliului orășenesc Cimișlia, Anastasia Rusu și recruții. În cadrul acestei întîlniri conducerea administrației publice locale au încurajat tinerii, care au ales să îndeplinească serviciul militar, și au manifestat deschiderea pentru orice suport necesar care va apărea pe viitor în calea acestor tineri. Totodată, la finalul întîlnirii, recruților li s-au îmînat cîte un cadou, în sumă de 300 lei fiecare. În această primăvară din orașul Cimișlia vor fi încorporați în serviciul militar 8 tineri.   Fri, 19 May 2017 15:42:22 +0300 Se anunță: Ședința Comisiei Situații Excepționale a or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/827   Astăzi, 19 mai, 2017, ora 16.00, se anunță Convocarea Ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale din orașul Cimișlia.  Rugăm persoanele care fac parte din comisie să fie prezente la ședință. Telefoane pentru informare: 0241 2 21 87 sau 0241 2 41 46 Fri, 19 May 2017 11:29:44 +0300 Vă invităm la Ziua Sportivului din orașul Cimișlia! http://cimislia.md/ro/topost/826   Fri, 19 May 2017 10:38:36 +0300 S-a reprogramat evenimentul: Ziua Sportivului! http://cimislia.md/ro/topost/825   În fiecare an, primăria orașului Cimișlia, organizează cu mult fast ZIUA SPORTIVULUI. În acest an, la acest eveniment va fi o premieră: ZIUA RECORDURILOR LOCALE, acestea se vor înscrie în prima Carte a Recordurilor locale din orașul Cimișlia. Vă promitem o zi plină de suprize frumoase și dispoziție la maxim. Totodată, un anunț important, evenimentul se preconiza pentru data de 21 mai, 2017, dar din cauza condițiilor meteo nefavorabile din data de 13 mai, 2017, care au provocat pagube majore orășenilor, angajații primăriei au de efectuat un volum mare de muncă, astfel, nu se reușește organizarea acestui eveniment sportiv la cel mai înalt nivel. VĂ ANUNȚĂM, CĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, A REPROGRAMAT ZIUA SPORTIVULUI PENTRU DATA DE 28 MAI, 2017, ORA: 09.00. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă îndemnăm la ajutor și solidaritate față de cei ce au avut de suferit în urma inundațiilor.  Wed, 17 May 2017 10:27:38 +0300 ESTIMAREA PREALABILĂ A PAGUBELOR ADUSE ÎN REZULTATUL VIITURII DIN 13 MAI, 2017 http://cimislia.md/ro/topost/823   Tue, 16 May 2017 14:51:30 +0300 ANUNȚ DE URGENȚĂ http://cimislia.md/ro/topost/824   Ținînd cont de faptul că la momentul actual comisia de evaluare a pagubelor încă lucrează în teritoriu, lista plasată va putea fi completată. De asemenea, pentru asigurarea securității și sănătații cetățenilor, care au avut de suferit în urma calamităților naturale va avea loc monitorizarea stării imobilelor inundate. Persoanele afectate se pot adresa la primărie pentru a primi îmbrăcăminte, pot beneficia de mîncare (prînzul) la Cantina socială. Dacă cineva necesită de a fi amplasat temporar pe noapte, urmează să se adreseze la Direcția asistență socială. Tue, 16 May 2017 08:04:19 +0300 Ședința de lucru a Consiliului orășenesc Cimișlia împreună cu Comisia pentru Situații Excepționale din orașul Cimișlia din 15.05.2017 http://cimislia.md/ro/topost/822 Astăzi, în data de 15 mai, 2017, ora 12.00, a fost convocată o ședință de lucru a Consiliului orășenesc Cimișlia, de către doamna consilier, Mariana Florea și primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, problema discutată fiind despre situația din seara zilei de 13 mai, 2017, inundațiile, care au afectat în jur de 150 de gospodării din orașul Cimișlia. La ședință au participat și membrii Comisiei pentru Situații Excepționale, care au relatat în detalii situația creată și acțiunile care se întreprind pentru a evalua daunele provocate și a oferi ajutorul necesar persoanelor ce au fost afectate. Mai jos vă anexăm procesul-verbal, care vă oferă o informație per ansamblu: Mon, 15 May 2017 14:51:56 +0300 Comunicat al Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia din 14.05.2017 http://cimislia.md/ro/topost/821   La orele 06.30 în data de 14.05.2017 nivelul apei din pîrăul ce traversează orașul, iarăși s-a ridicat din cauza ruperii digului unui iaz mic, dar de această dată, n-a ieșit din albie și nu a mai provocat pagube. La ora 08.00  a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului, la 10.00, a avut loc deja ședința Comisiei pentru situații Excepționale Raionale. La ședințe a fost analizată situația și s-au stabilit măsuri urgente pentru a oferi ajutoare prompte. Comisia raională a decis procurarea a încă 2 pompe pentru apă, pe care le-a transmis imediat Serviciului pentru Situații Excepționale, (acum au 6 pompe). Toată noaptea și în ziua de 14.05.2017, s-a lucrat la pomparea apelor din subsolurile caselor și beciurilor. În după amiaza zilei de 14 mai, s-a reușit înlăturarea apei din 3 case inundate în satul Bogdanovca Veche, sperăm că a fost eliminat pericolul demolării lor. S-a lucrat la curățat podurile, a fost acordat ajutor mai multor cetățeni ce au avut de suferit în urma inundațiilor. Grupurile de investigație a volumului prejudiciului au sistematizat datele, dar continuă colectarea informației. S-a ajuns la concluzia că un rol important în inundarea din 13 mai, au avut la bază mai mulți... Sun, 14 May 2017 14:29:00 +0300 Comunicat al Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia din 14.05.2017, ora 8.00. http://cimislia.md/ro/topost/820   În urma precipitațiilor ambundente din data de 13.05.2017, au fost provocate pagube considerabile. Au fost inundate grădini, case și construcții accesorii. În prezent apa a scăzut considerabil, păstrînd un debit mare, comparativ cu debitul la alte ploi.  Comisia pentru Situații Excepționale, a orașului Cimișlia a format două grupe, în componența cărora întră cîte un viceprimar și consilier orășenesc, care inspectează zona afectată începînd de la podul din strada Nicolae Iorga deplasînd-use spre Vest, către podurile de lîngă cimitir și drumul spre satul Cenac. Grupurile de lucru se deplasează pe ambele maluri și vor contabiliza cu aproximație paguba, casele, grădinile inundate, animalele dispărute sau moarte, starea podurilor, ceea ce va determina acțiunile ce urmează să le întreprindem urgent. Altă grupă va evalua paguba adusă drumurilor și gospodăriilor în alte zone a orașului. La ora 14.00, comisia va face un bilanț al consecințelor calamității natulare.  Persoanele care au nevoie de intervenții urgente pentru pomparea apei din case, subsoluri urmează să se adreseze la telefonul 901 și la primărie la telefanele 0241 2 57 39 și 0241 2 21 87 cu indicarea adresei, problemei și telefonului la care pot fi contactați.  La primărie va fi de serviciu o echipă pentru intervenții în cazuri de maximă... Sun, 14 May 2017 08:00:51 +0300 Comunicat al comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/819 Astăzi, 13.05.2017, în jurul orelor 17.30 – 18.00 în timpul unei ploi torențiale foarte puternice ce s-a abătut asupra orașului Cimișlia, din direcția Sud-Vest dinspre localitatea Javgur în albia pîrăului, afluent al rîului Cogîlnic, care traversează orașul paralel cu străzile Traian și Vasile Alecsandri, a crescut brusc nivelul apei. În cîteva minute pîrăul a atins lățimea de 50 – 100 m, inundînd terenurile de pe lîngă case și gospodăriile din prejmă. Situația s-a complicat din cauza gunoaielor, pomilor rupți și a diferitor obiecte de uz gospodăresc precum știubee de albini și alte, care au blocat parțial podurile și apa s-a ridicat pe deasupra a 4 poduri. La ora 21.30, nivelul apei a scăzut și podurile s-au deblocat. A fost convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale a orașului Cimișlia, Primarul, a decretat stare excepțională, a pus în alertă și mobilizat toți agenții economici care dispun de tehnică specială pentru intervenții în caz de necesitate, serviciile medicale și de asistență socială sînt gata să cazeze temporar persoane sinistrate în urma inundației. Situația se monitorizează permanent, s-a intervenit cu mijloace tehnice, a fost instituit un post de serviciu cu telefanele 0241 2 57 39 și 0241 2 21 87, care va funcționa pînă la anularea stării... Sat, 13 May 2017 23:31:17 +0300 Cimișlianul, Scripchin Serghei a luat Cupa Bașcanului Găgăuziei http://cimislia.md/ro/topost/815   Locuitorii din UTA Gagauz-Yeri au sărbătorit "Hederlez", marcat în fiecare an în ziua cînd creştinii ortodocşi de rit vechi prăznuiesc Sfîntul Gheorghe. Cu acest prilej, la Ceadîr-Lunga a fost organizat un program de activităţi culturale şi sportive. Programul de manifestări a  inclus expoziţii agricole şi de artizanat, o paradă a costumelor naţionale şi un concert festiv susţinut de colective artistice din regiune. După care au urmat mai multe competiţii sportive, principala fiind tradiţionala cursă de cai, organizată de întreprinderea crescătoare de cabaline din Ceadîr-Lunga şi executivul autonomiei. Derbiul din acest an a fost la cea de-a XXI-a ediţie, iar învingătorul desemnat a fost cimișlianul, Scripchin Serghei, acesta a luat premiul special şi Cupa başcanului, care mulți ani la rînd nu pleca din regiune. Cimișlianul participă al treila an consecutiv la această competiție, calul său înregistrînd un rezultat de 3 minute și 39 de secunde.   În acest an, pentru cursele de cai „Altîn At” (calul de aur) au fost formate în premieră grupuri turistice, derbiul de la Ceadîr-Lunga fiind inclus în agenda turistică naţională. „Hederlez” este una din principalele sărbători ale găgăuzilor, fiind consemnată în ziua Sf. Gheorghe, crezut drept ocrotitorul agriculturii şi crescătorilor de animale (în limba greacă Gheorghios înseamnă agricultor). Se consideră că... Wed, 10 May 2017 11:47:23 +0300 Expoziția de broderie a meșteriței Tamara POSTOLACHE http://cimislia.md/ro/topost/814 În data de 05 mai, 2017, la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia a avut loc vernisarea expoziției de broderie "75 de Primăveri" a meșterului popular, Tamara Postolache. La eveniment au participat cele mai apropiate persoane cît și reprezentați ai administrației publice raionale și locale, care au remarcat talentul, dăruirea de sine și aportul cultural adus orașului Cimișlia. Un cuvînt de salut și mulțumire l-a avut și primarul orașului Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU. "Sunteți o persoană deosebită, sunteți o mîndrie a orașului nostru, vă mulțumim pentru dedicația de care dați dovadă și avem speranța că talentul dumneavoastră ne va bucura și în continuare ochii."  În acest context, edilul a înmînat o diplomă de onoare Tamarei Postolache, în semn de înaltă apreciere maritelor sale. Lucrările expuse la expoziție exprimă douzeci și patru de ani de muncă asiduă. Evenimentul a emanat o atmosferă caldă și prietenoasă, iar emoțiile au curs ca un izvor curat din sufletul celor prezenți și a celor care au avut ceva de menționat despre personalitatea Tamarei Postolache. Un moment deosebit a fost creat de ansamblu vocal "Cimișlianca", care a încins atmosfera cu cîntece calde și frumoase. Tamara Postolache, a fost născută la 6 mai, 1942 în orașul Chișinău.... Wed, 10 May 2017 10:19:44 +0300 Ajutor material pentru veteranii de război din orașul Cimișlia. http://cimislia.md/ro/topost/813 Astăzi, 5 mai, 2017  angajații primăriei Cimișlia în frunte cu viceprimarul, Florin Berejan au inițiat o acțiune tradițională în perioada sărbătorii de 9 mai, de a oferi un suport financiar în sumă de 500 lei veteranilor de război cît și văduvelor acestora. Actualmente în orașul Cimișlia au mai rămas în viață doar 3 veterani și 4 văduve.  Partcipanții la război în componena Armatei Roșie din or. Cimișlia: 1. Cecati Mihai Zinovii; 2. Corlăteanu Andrei Nicolae; 3. Pavlicenco Ilarion Fadei. Femeile văduve a participanților la cel de-al II Război Mondial din or. Cimișlia: 1. Rodi Lidia Maxim; 2. Volcova Liubovi Boris; 3. Moldodîh Olga Mihai; 4. Dones Maria Andrei. Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat din 1939 până în 1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat marea majoritate a țărilor lumii—inclusiv toate marile puteri—care au format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. A fost cel mai întins război din istorie, și a direct implicat mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică, industrială și științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția între resursele civile și cele militare. Marcat de... Fri, 05 May 2017 14:01:47 +0300 Comunicat de presă http://cimislia.md/ro/topost/811   Atenție părinți! Astăzi, 4 mai, 2017 la primăria din Cimișlia a avut loc o ședință de lucru a angajaților primăriei cu directorii instituțiilor de învățămînt preșcolar, moderată de către primar, care s-a referit la problemele strigente din sistem, printre care întrebarea cea mai importantă și actuală fiind: Cînd grădinițile vor ieși în vacanță? În urma examinării situației, s-a decis de comun acord că: Toate instituțiile de învățămînt preșcolar vor fi închise pe o perioadă de două luni de vară, începînd cu data de 1 iulie, 2017. Această decizie a fost adoptată avînd la bază mai multe probleme ca: - Lipsa cadrelor didactice și a personalului auxialiar de rezervă. Angajații nu pot beneficia mai mulți ani la rînd de concediul prevăzut de legislație în întregime, fiidcă în luna august aceștia sunt mobilizați în timpul concediului de odihnă, fără remunerare, pentru a pregăti grădinițile de un nou an educațional, executînd lucrări de amenajare, igienizare, reparații curente și alte. Concediul de odihnă a personalului didactic este de 42 - 49 zile, iar a personalului tehnic de 28 - 35 zile.  - La grădinițe este doar un bucătar, care-i responsabil de prepararea hranei și nu poate beneficia de concediul de odihnă în deplină... Thu, 04 May 2017 13:29:53 +0300 Emisiunea: ORA PRIMARULUI de la 10TV!, perchezițiile C.N.A. la primăria Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/810   Accesați link-ul de mai jos pentru a vizualiza emisiunea: https://www.youtube.com/watch?v=4zj0oo0g7wM Tue, 02 May 2017 08:13:12 +0300 Am hotărît să public „Ordonanța privind dispunerea efectuării urmăririi penale de către un un grup de ofițeri de urmărire penală”. http://cimislia.md/ro/topost/808   Întrebări: 1.  De ce un grup de ofițeri, cine sînt ei, de ce se ascund?. 2. Ce scop, interes au urmărit bănuiții, prin ce se presupune că a fost motivată infracțiunea? În ordonanță   - citez: „interese personale și anume de a-și menține autoritatea pozitivă în localitate, cît și în scopul ascunderii incompetenței sale, folosindu-se intenționat de situația de serviciu”. 3.  Cine a determinat nivelul de competență, sau de incompetență a  a primarului Gheorghe Răileanu? 4.  Cine și cum a calculat prejudiciul, citez: „în proporții deosebit de mari intereselor publice” ? 5.  Cum poți ascunde o stradă asfaltată, de ce și de cine, dacă asfaltarea unei străzi este o infracțiune? 6.  Ce acte falsificate au fost depistate?   7.  Au fost utilizate toate căile de asigurare a transparenței executării lucrărilor și procedurii de achiziții publice prevăzuite de legea nr. 131 (privind achizițiile publice).  La afirmația, citez: „încălcînd principiile reglamentate de lege”   8.  De ce nu s-a ocupat Agenția achiziții publice de cazul nostru? 9.  De ce acum și nu la 05.aprilie 2017 s-a făcut perechiziția, ori am fost pregătiti la pachet cu numele lui Caramalac pentru show-ul din mass-media? 10. De ce mass-media a răspîndit informația falsă precum că au... Fri, 28 Apr 2017 11:15:39 +0300 DECLARAȚIA referitor la percheziții a PRIMARULUI GHEORGHE RĂILEANU http://cimislia.md/ro/topost/807         La 31 martie 2017, DUP a DGT Sud a CNA,  a început o investigație privind circumstanțele asfaltării străzii Alexei Mateevici din orașul Cimișlia. La 05.04.2017 a fost pornită o cauză penală în baza art. 328 (3) b), d) Cod penal (Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere, soldate cu urmări grave). Ce s-a întîmplat la Cimișlia?      În 2014, an electoral, în oraș au fost executate lucrări de reparații la drumuri, printre care au fost acoperite cu petriș (așa numita variantă albă) străzile Alexei Mateevici și Traian. Înainte de reparația drumului pe ambele străzi au fost construite rețele de canalizație. Deoarece pe strada Alexei Mateevici locuiesc familii mai tinere, care s-au implicat activ, în rezultat s-au instalat tuburi pe sub drum pentru conectarea ulterioară a caselor la canalizație. După ploi mai puternice, topirea zăpezii, de mai multe ori porțiuni de drum s-au afundat în locurile pe unde au trecut conductele, sectoarele erau reparate de compania care a construit canalizația. Din mai multe cauze, în perioada  2014 – 2016 drumul a început să degradeze. Cetățenii se adresau la primărie exprimîndu-și îngrijorarea că drumul se strică și va fi nevoie de noi... Thu, 27 Apr 2017 20:47:00 +0300 INFORMAȚIE DE ULTIMĂ ORĂ! http://cimislia.md/ro/topost/806 Astăzi, în data de 27 aprilie, 2017 la primăria Cimișlia în primele ore ale dimineții au fost efectuate percheziții de către Direcţia teritorială Sud a CNA şi procurorii anticorupţie, atît în birourile funcționarilor publici și funcționarilor cu demnitate publică cît și la domiciliul acestora. Cauza acestor acțiuni fiind asfaltarea străzii Al. Mateevici din orașul Cimișlia în perioada noiembrie, 2016. Vă comunicăm, că nimeni din angajații primăriei Cimișlia nu a fost reținut, cazul se investighează, în vederea diminuării speculațiilor pe marginea acțiunilor angajaților CNA, primarul or. Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU vine în cel mai scurt timp cu o declarație și relatarea cazului în întregime.  Thu, 27 Apr 2017 17:36:09 +0300