Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Proiecte de decizii din 14.04.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1508 Thu, 08 Apr 2021 13:41:07 +0300 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 19.04.2021, la ora 11.00, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice http://cimislia.md/ro/topost/1507 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 19.04.2021, la ora 11.00, în sala de ședințe din sediul primăriei, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice. Vânzare:    V2020-9/16-2.2./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, str. N. Iorga, or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901310001 (stației de alimentare TIREX). Preț expunere – 200 000 lei. Arendă funciară: A2019-3/11/2.4./2021-IV  Teren agricol (degradat, fosta gunoiște), 2,24 ha, contur  1323, b-46o, situat în str. N. Iorga f/n, or. Cimișlia, adiacent terenului Parcului Industrial Cimișlia cu nr.cad. 2901321001, în scopul construcției unei stații fotovoltaice. Termen – 5 ani cu dreptul de a prelungi contractul pentru 5 ani. Preț expunere – 10 000 lei per an.          Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) pentru loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) pentru loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia  IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorerial: MD05TRPDAZ371210B03064AB – pentru vânzare terenuri publice; MD27TRGDAZ14152229010000 -  pentru arenda terenuri agricole; MD33TRGDAZ14514229010000 – pentru taxa de participare.... Wed, 07 Apr 2021 10:49:21 +0300 Se anunță convocarea Ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia în data de 14.04.2021, ora: 10.00, Casa de Cultură Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1509 Se anunță convocarea Ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia în data de 14.04.2021, ora: 10.00, Casa de Cultură Cimișlia, str. I. Popușoi, nr. 2, sala mare. Ordinea de zi: http://cimislia.md/upload/42%20din%2002.04.2021%20date%20pers.pdf Proiectele de decizii: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Fri, 02 Apr 2021 16:07:35 +0300 Rapoarte achiziții 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1506 Wed, 31 Mar 2021 08:52:46 +0300 A fost aprobat Planul de activitate pentru sporirea transparenței bugetare în orașul Cimișlia - 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1504      În conformitate cu legislația în vigoare și Memorandumul multilateral de Cooperare, nr. 04 din 10.03.2020, semnat între Primăria orașului Cimișlia și AO „Centrul Analitic Independet Expert-Grup”, AO “Institutul pentru Politici și Reforme Europene”, AO „Agenția de Democrație Locală din Moldova” și AO „AZI”, în cadrul Proiectului “Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V, Germania, în scopul sporirii participării cetățenilor, reprezentanților societății civile în procesul bugetar din cadrul Primăriei orașului Cimișlia, primarul a dispus aprobarea "Planului de activitate pentru sporirea transparenței bugetare în orașul Cimișlia - 2021". Pentru detalii accesați link-ul: http://cimislia.md/upload/33%20din%2018.03.2021.pdf     Tue, 23 Mar 2021 09:58:45 +0200 Se anunță anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de: specialist responsabil de gestionarea și evidența patrimoniului http://cimislia.md/ro/topost/1503 Se anunță concursul pentru ocuparea funcţiei  de: specialist responsabil de gestionarea și evidența patrimoniului, 30.03.2021, ora 10.00, care va avea loc în biroul primarului din incinta primăriei, b-dul Ştefan cel Mare nr. 14. Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail responsabilului resurse umane, d-lui Artur Chiciuc, în termen de până la 29.03.2021, ora 1700 dosarul, care conţine:        a) copia buletinului de identitate;     b) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;     c) copia carnetului de muncă;     d) certificatul medical;     e) cazierul judiciar.     f) Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. Informații suplimentare la tel 0241 2 28 42/ e-mail: resurseumane@cimislia.md Tue, 16 Mar 2021 14:23:28 +0200 Necrolog Nicolae DABIJA (15 iulie 1948 – 12 martie 2021) http://cimislia.md/ro/topost/1502 La 12 martie 2021, s-a așternut doliu asupra culturii naționale prin stingerea din viață a academicianului, scriitorului, istoricului literar și Cetățeanului de onoare al orașului Cimișlia - Nicolae DABIJA. Nicolae DABIJA s-a născut la 15 iulie 1948, în satul Codreni, raionul Cimișlia. A absolvit Școala nr. 1 din orașul Cimișlia, în care s-a manifestat ca un spirit poetic deosebit, și este o mândrie pentru toți cimișlienii. În perioada 1966 – 1972 a studiat în cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică. Pe parcursul activității sale profesionale a fost lector la catedra de literatură română a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, lector superior la catedra Știinţele comunicării a Universității Libere Internaționale din Moldova, deputat în Parlamentul URSS și în prima legislatură a Parlamentului Republicii Moldova, preşedinte al Societăţii „Limba noastră cea română”, preşedinte al „Asociaţiei Oamenilor de știinţă, cultură şi artă din Republica Moldova”, vicepreşedinte al „Ligii culturale a românilor de pretutindeni”, preşedinte al „Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova” etc. Numele lui Nicolae DABIJA este legat de istoria celor mai notorii publicații din țară cum ar fi: revista „Nistru” (ulterior „Basarabia”); revista „Orizontul”; săptămânalul „Literatura și Arta”. A fost distins în anul 1988 cu Premiul de... Fri, 12 Mar 2021 17:17:22 +0200 12 MARTIE 2021 - ZI DE DOLIU la CIMIȘLIA http://cimislia.md/ro/topost/1501        Primăria orașului Cimișlia, Consiliul orășenesc, își exprimă profunda întristare de trecerea în neființă a Cetățeanului de Onoare al orașului Cimișlia, Marele Scriitor - Nicolae DABIJA. Adresăm familiei sincerele noastre condoleanțe. Dumnezeu să-l ierte și cu drepții să-l odihnească! Nicolae DABIJA, a fost mai întâi de toate un prieten foarte bun al orașului Cimișlia, un poet, eseist și istoric literar. Autor a peste 80 de volume de poezii, eseuri și publicistică (unele traduse şi publicate în SUA, Brazilia, Franța, Italia, Federaţia Rusă ș.a.). Revista americană de poezie Cold Mountain Review îl numește pe Nicolae Dabija unul dintre cei mai de seamă poeți ai lumii. Primarul orașului Cimișlia, Sergiu ANDRONACHI, a semnat dispoziția prin care astăzi - 12 martie 2021, se declară Zi de Doliu orășenesc, în semn de profundă durere cauzată de trecerea în eternitate a Cetățeanului de Onoare al orașului Cimișlia, a remarcabilului scriitor - Nicolae DABIJA. Marele prieten al orașului Cimișlia, care a susținut și promovat localitatea noastră peste tot în lume.    Astfel: 1. Ziua de 12 martie 2021 se declară drept Zi de Doliu orășenesc. 2. În ziua de 12 martie 2021 toate instituțiile vor arbora în bernă Drapelul de Stat și cel al orașului... Fri, 12 Mar 2021 10:01:03 +0200 Anunț privind achiziționarea: Servicii de proiectare a canalului de evacuare a apelor meteorice pe un segment de drum str. Anatol Perciun, perioada de depunere a ofertelor: 17 mart 2021, 17:00 - 24 mart 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1505 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Servicii de proiectare a canalului de evacuare a apelor meteorice pe un segment de drum str. Anatol Perciun Buget: 83333.33 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21037136/   Fri, 12 Mar 2021 08:38:15 +0200 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţământ preşcolar din Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1498 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţământ preşcolar din orașul Cimișlia: Grădiniţa de copii “Ghiocel”; Grădiniţa de copii “Foișor”. Actele pot fi depuse personal la primărie, prin poștă sau prin e-mail, biroul 26, et. II, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, până în data de 05 aprilie 2021, ora: 17.00. Telefon de contact: 0241 2 28 42 / +373 677 34 158, e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md Informații suplimentare pe link: http://cimislia.md/upload/74%20din%2005.03.2021.pdf Fri, 05 Mar 2021 11:46:42 +0200 Dispozițiile primarului 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1497 Fri, 05 Mar 2021 11:43:42 +0200 Concurs pentru ocuparea postului vacant de director la Casa de Cultură din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1499 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director la Casa de Cultură din orașul Cimișlia - 08.04.20201, ora 10.00, în sala de ședințe din incinta Primăriei, b-dul Ştefan cel Mare nr. 14. Candidaţii la funcţia de director depun personal/prin poştă/prin e-mail secretarului comisiei de concurs d-lui Artur Chiciuc, în termen de până la 05.04.2021, ora 17.00  dosarul, care conţine:  - Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din prezentul Regulament; - Curriculum Vitae (model Europass); - Copia actului de identitate; - Copia actului/actelor de studii; - Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse al cărei model este specificat în anexa nr.2 din prezentul Regulament; - Certificat medical prin care se atestă că candidatul este sănătos fizic și neuropsihic; - Proiectul managerial; - În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF; - În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Informații suplimentare pe link: http://cimislia.md/upload/75%20din%2005.03.2021.pdf Telefon de contact: 0241 2 28 42 / +373 677 34 158, e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md       Fri, 05 Mar 2021 08:17:52 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 1 mart 2021, 17:00 - 8 mart 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1496 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia Buget: 402750.92 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21036482/ Tue, 02 Mar 2021 17:20:57 +0200 Sincere felicitări cu 1 Martie! http://cimislia.md/ro/topost/1495 Cu respect, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu ANDRONACHI Mon, 01 Mar 2021 15:04:43 +0200 Rezultate licitații 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1493 Mon, 01 Mar 2021 11:27:58 +0200 Declarație de răspundere managerială a Primarului orașului Cimișlia_2021 http://cimislia.md/ro/topost/1492 Accesați link-ul: http://cimislia.md/upload/r%C4%83spundere%20managerial%C4%83.pdf Mon, 01 Mar 2021 11:22:19 +0200 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 17 febr 2021, 17:00 - 24 febr 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1491 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia Buget: 214228.21 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21036227/ Tue, 16 Feb 2021 09:18:21 +0200 Anunț de participare privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu), perioada de depunere a ofertelor: 22 febr 2021, 17:00 - 4 mart 2021, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1490 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Buget: 1464141.66 MDL https://achizitii.md/ro/public/tender/21036188/ Tue, 16 Feb 2021 09:10:10 +0200 DECIZII CU PRIVIRE LA ACHZIȚIILE PUBLICE 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1489 Tue, 16 Feb 2021 08:59:20 +0200 DECIZII CU PRIVIRE LA ACHZIȚIILE PUBLICE 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1488 Tue, 16 Feb 2021 08:52:41 +0200 Rapoarte achiziții 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1487 Tue, 16 Feb 2021 08:48:38 +0200 Rapoarte achiziții publice 2015 http://cimislia.md/ro/topost/1486 Tue, 16 Feb 2021 08:22:32 +0200 Darea de seamă a achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020" http://cimislia.md/ro/topost/1485 Accesați link-ul: http://cimislia.md/upload/Darea%20de%20seam%C4%83%20CVM%202020.pdf?fbclid=IwAR1PLVcvaGiL1wKmxzhEovCbnhkl7vbyDK1uTNZB-tlFJGtuSAp6_UzvZJ8 Fri, 12 Feb 2021 11:16:57 +0200 Informaţie privind achitarea primei de asigurare în anul 2021 în condiţiile achitării primei de asigurare până la data de 31 martie 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1484 Achită prima cu reducere de 75%   (1014 lei) Proprietarii de teren cu destinaţie agricolă (cotă) Achită prima cu reducere de 60%   (1622, 40 lei) Persoane fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul,                                                                                                                 Achită prima cu reducere de 50%    (2028 lei)          Fondatorii de Întreprinderi Individuale; Fondatorii de Gospodării Ţărăneşti; Persoane fizice care pe bază de contract iau în arendă terenuri cu destinaţie agricolă (cotă); Titularii Patentei de întreprinzător; Persoane fizice ce dau în arendă unităţi de transport, utilaje, încăperi şi alte bunuri materiale; alţi Cetăţeni care nu sânt angajaţi, nu fac parte din categoriile enumerate, nu sânt asiguraţi de Guvern şi fa dovada aflării în R. Moldova cel puţin 183 zile pe parcursul anului bugetar; Străinii cărora li s-a acordat drept de şedere provizorie pe teritoriul R. Moldova pentru reintegrarea familiei, studii, activităţi umanitare sau religioase şi care nu sânt angajaţi. Achită... Fri, 12 Feb 2021 11:13:00 +0200 Proiecte de decizii din 03.02.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1481 Wed, 03 Feb 2021 10:46:12 +0200 În data de 03.02.2021, ora: 14.00 la primărie va avea loc Ședința de îndată a Consiliului orășenesc Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1482 Proiectele de decizii: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Tue, 02 Feb 2021 10:53:17 +0200 IN MEMORIAM IOVU BIVOL (3 iulie 1948 - 25 ianuarie 2021) http://cimislia.md/ro/topost/1480 În aceste momente de grea încercare, Consiliului orășenesc Cimișlia și conducerea Primăriei Cimișlia, aduce sincere condoleanțe familiei, rudelor, apropiaților în legătură cu trecerea în nefiinţă a domnului Iovu BIVOL, ex-președintele raionului Cimișlia. Transmitem pe această cale sincere condoleanţe şi regrete profunde tuturor celor îndureraţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace... Tue, 26 Jan 2021 13:53:38 +0200 Dispoziții de convocare 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1478 Mon, 25 Jan 2021 16:16:24 +0200 Proiecte de decizii din 26.01.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1477 Mon, 25 Jan 2021 16:08:17 +0200 Se anunță ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, 26.01.2021, Casa de Cultură Cimișlia, ora: 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1479 Dispoziția de convocare: http://cimislia.md/upload/04%20din%2021.01.2021.pdf Proiecte de decizii: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Thu, 21 Jan 2021 16:19:29 +0200 Licitații 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1476 Tue, 19 Jan 2021 08:50:00 +0200 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 03.02.2021, la ora 11.00. în incinta Casei de Cultură Cimișlia, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea bunurilor publice. http://cimislia.md/ro/topost/1475 Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 03.02.2021, la ora 11.00. în incinta Casei de Cultură Cimișlia, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea bunurilor publice. Vînzare:    V2019-1/7-1.12/ 2019-VII  Teren pentru construcții, 28 m2, nr. cad. 2901311421, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, f/n. Preț pornire – 8 000 lei. V2016-2/16-2.4/2017-VII   Teren pentru construcţii, 23,4 m², nr. cad. 2940106136, s. Dimitrovca, pentru construirea unui garaj. Preţ pornire – 5 000 lei. V2020-9/16-2.1./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, nr.cad. 2901305431, str. Suveranității, 3A, or. Cimișlia. Preț pornire – 200 000 lei. V2020-9/16-2.2./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, str. N. Iorga, or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901310001 (stației de alimentare TIREX). Preț pornire – 200 000 lei. V2020-9/16-2.3./2021-II Teren pentru construcție, 0,15 ha, nr.cad. 2901305488, str. Ștefan cel Mare, or. Cimișlia. Preț pornire – 275 000 lei. Arendă funciară:   A2018-8/12-2.2/2019-IV Teren agricol, 3 ha, extravilanul s. Dimitrovca, or. Cimișlia, contur 2904, adiacent terenului proprietate privată cu nr.cad. 2940102104, b- 45o .Termen- 5 ani. Preț pornire – 6 000 lei/an. A2020-7/3-2./2021-I Teren pentru construcții, 0,25 ha, situat în prelungirea str. Alexandru cel Bun, paralel canalului de scurgere în apropierea pieții agroalimentare, în scopul depozitării materialelor de construcție fără dreptul de... Tue, 19 Jan 2021 08:48:20 +0200 Se anunță concurs de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru Parcul industrial Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1474 Întreprinderea Municipală „Servicii publice Cimişlia”, administrator al Parcului Industrial Cimişlia în baza HG. 797 din 28.10.2011, anunță concurs de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru parcul industrial în baza lotului de teren disponibil cu suprafaţa de 19,5 ha, propus în arendă. Concursul va avea loc pe data de 04.02.2021 ora 10:00, în incinta sediului Primăriei or.Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 14, etajul III, sala de şedinţă. 1. La concurs pot participa, atât persoane fizice şi juridice, din ţară cât şi de peste hotare; 2. Preţul de arendă a lotului – 0.77 lei m2/an. 3. Candidaţii prezintă setul de documente, conform caietului de sarcini. 4. Plata de participare la concurs este de 3000 lei, prin virament la contul de decontare Î.M. „Servicii publice Cimişlia”, achitată până la data limită de prezentarea ofertelor. Destinaţia plăţii: Taxa de participare la concurs. Datele bancare: Beneficiar: Î.M. „Servicii publice Cimişlia” Cod fiscal 1011605000455 IBAN MD84ML1000000002251515286 Banca beneficiarului: B.C.A. „Moldinconbank” S.A.,fil. Cimişlia Codul Băncii MOLDMD2X317. 5. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat( în două exemplare) , pe adresa: MD- 4101 or. Cimişlia, str. Mihai Eminescu nr.43 La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a Î.M.”Servicii... Mon, 18 Jan 2021 12:18:14 +0200 Decizia nr. 9/10 din 23.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021 în a doua lectură" http://cimislia.md/ro/topost/1472 Decizia: http://cimislia.md/upload/actelocale/9.10.pdf Tue, 12 Jan 2021 17:25:41 +0200 Funcții vacante la Primăria orașului Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1471 Tue, 12 Jan 2021 17:25:37 +0200 Replica primarului de Cimișlia la știrea difuzată de ProTV Chișinău din 08.01.2021 http://cimislia.md/ro/topost/1473 Stimați cetățeni, onorați cimișleni, dragi prieteni!!! Ieri, 8 ianuarie 2021, postul de televiziune ProTv Chișinău a difuzat, in jurnalul orei 20, un reportaj cu titlul “Drumuri ciuruite in Cimișlia”, prin care a expus unele fapte neadevărate, a indus în eroare opinia publică, lansând acuzații eronate la adresa mea de primar. https://protv.md/actualitate/daca-nu-observa-pericolul-risca-sa-ramana-fara-o-roata-soferii-din-cimislia-nemultumiti-ca-o-gura-de-canalizare-sta-descoperita-in-parcarea-unui-magazin-la-moldoveni-nimic-nu-se-face-asa-cum-trebuie-video---2553226.html În reportajul despre care am scris mai sus, au fost lansate acuzații precum că, orașul Cimișlia are drumuri ciuruite, ca de după război. Țin să menționez că am preluat mandatul de primar al orașului Cimișlia, acum un an. Un oraș cu diverse probleme, ca multe altele din țărișoara noastră. Dar m-am ambiționat, primind încrederea cetățenilor, să fac regulă în oraș. Iar din ziua în care am fost ales primar și până la moment: * Au fost reparate circa 1800 m2 de trotuare, costul fiind de 1 milion de lei. *Au fost reparate circa 800 m2 de drum din beton de pe strada Alexandru cel Bun costul fiind 724000 lei. *A mai fost reparată o porțiune de drum de pe strada A. Cehov cu suportul financiar al Consiliului raional pe o lungime de circa 400 m. *Au început lucrările de construcție a drumului ce face legătura între două regiuni a... Sat, 09 Jan 2021 17:25:51 +0200 Săbărtori fericite! http://cimislia.md/ro/topost/1470 Thu, 24 Dec 2020 16:30:35 +0200 Se anunță convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia, 23.12.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1468  Accesați proiectele de decizii pe acest link: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Tue, 15 Dec 2020 18:36:26 +0200 Proiecte de decizii din 23.12.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1466 Mon, 14 Dec 2020 09:43:25 +0200 AUDIERI PUBLICE cu privire la proiectul de buget și taxele locale pentru anul 2021 – 18 decembrie 2020, ora: 10.00 -12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1465 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 08 decembrie 2020 -18 decembrie 2020, consultare publică cu privire la proiectele de decizii  privind aprobarea bugetului orașului Cimișlia și taxele locale pentru anul 2021. În data de 18 decembrie 2020, ora 10.00 – 12.00, se organizează AUDIERI PUBLICE. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2020, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md, viceprimar.economie@cimislia, sau la numărul de telefon 0 (241) 2 21 87 sau pe adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, primăria Cimișlia. Materialele cu privire la proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială www.cimislia.md sau la sediul primăriei Cimișlia, Ghișeul Unic, et. I. http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: 0(241)2-21-87 e-mail: relatiipublice@cimislia.md   Tue, 08 Dec 2020 11:16:55 +0200 AUDIERI PUBLICE cu privire la proiectul de buget și taxele locale pentru anul 2021 – 18 decembrie 2020, ora: 10.00 -12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1464 AUDIERI PUBLICE cu privire la proiectul de buget și taxele locale pentru anul 2021 – 18 decembrie 2020, ora: 10.00 -12.00 Stimați Cimișlieni! Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 08 decembrie 2020 -18 decembrie 2020, consultare publică cu privire la proiectele de decizii  privind aprobarea bugetului orașului Cimișlia și taxele locale pentru anul 2021. În data de 18 decembrie 2020, ora 10.00 – 12.00, se organizează AUDIERI PUBLICE. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2020, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md, viceprimar.economie@cimislia, sau la numărul de telefon 0 (241) 2 21 87 sau pe adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, primăria Cimișlia. Materialele cu privire la proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială www.cimislia.md sau la sediul primăriei Cimișlia, Ghișeul Unic, et. I. SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT! Detalii la tel.: 0(241)2-21-87 e-mail: relatiipublice@cimislia.md   Tue, 08 Dec 2020 11:12:08 +0200 Propuneri pentru bugetul comunității, 2021 http://cimislia.md/ro/topost/1463 Tue, 08 Dec 2020 09:56:19 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea repetată a Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef – 23 decembrie 2020, ora: 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1457 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 21 decembrie 2020. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia: la or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 (Primăria Cimișlia, bir. 26, specialist resurse umane, sau poate fi expediat prin poștă sau e-mail: resurseumane@cimislia.md Detalii la tel.: 0241 2 28 42 Thu, 03 Dec 2020 15:11:26 +0200 Orașul Cimișlia a semnat Convenția Primarilor în 2011 http://cimislia.md/ro/topost/1462 Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Mon, 23 Nov 2020 15:12:54 +0200 Se anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1461 Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; d) asigură buna funcţionare a primăriei; e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;  h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor... Mon, 23 Nov 2020 15:12:51 +0200 În data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1460 Vă aducem la cunoștință că pe data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, nr. 8, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020; Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2021; Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. ,,Servicii Publice Cimișlia”; Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/15 din 18.09.2020 “Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2019-2021”; Cu privire la iniţierea delimitării, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile din or. Cimislia. http://cimislia.md/upload/dispozitia-de-convocarepdf-5fb8e99b03f5c.pdf pload/Dispozitia%20185%20din%2020.11.2020.pdfhttp://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii   Fri, 20 Nov 2020 17:38:48 +0200 Proiecte de decizii din 25.11.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1459 Fri, 20 Nov 2020 17:34:02 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1458 Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; d) asigură buna funcţionare a primăriei; e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;  h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor... Wed, 11 Nov 2020 15:12:30 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef – 02 decembrie 2020, ora: 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1456 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 30 noiembrie 2020. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia: la or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 (Primăria Cimișlia, bir. 32, specialist resurse umane, sau poate fi expediat prin poștă sau e-mail: resurseumane@cimislia.md Detalii la tel.: 0241 2 28 42   Wed, 11 Nov 2020 15:07:54 +0200 Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație a pragului din fața clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia, Perioada de depunere a ofertelor: 16 nov 2020, 17:00 - 27 nov 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1455 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reparație a pragului din fața clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia Buget: 894399.19 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030359/ Tue, 10 Nov 2020 09:12:19 +0200