Primăria Orașului Cimișlia http://cimislia.md Orașul Cimișlia a semnat Convenția Primarilor în 2011 http://cimislia.md/ro/topost/1462 Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Mon, 23 Nov 2020 15:12:54 +0200 Se anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1461 Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; d) asigură buna funcţionare a primăriei; e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;  h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor... Mon, 23 Nov 2020 15:12:51 +0200 În data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1460 Vă aducem la cunoștință că pe data de 25.11.2020, ora: 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, nr. 8, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020; Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2021; Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. ,,Servicii Publice Cimișlia”; Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/15 din 18.09.2020 “Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2019-2021”; Cu privire la iniţierea delimitării, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile din or. Cimislia. http://cimislia.md/upload/dispozitia-de-convocarepdf-5fb8e99b03f5c.pdf pload/Dispozitia%20185%20din%2020.11.2020.pdfhttp://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii   Fri, 20 Nov 2020 17:38:48 +0200 Proiecte de decizii din 25.11.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1459 Fri, 20 Nov 2020 17:34:02 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1458 Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; d) asigură buna funcţionare a primăriei; e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;  h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor... Wed, 11 Nov 2020 15:12:30 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef – 02 decembrie 2020, ora: 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1457 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 30 noiembrie 2020. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia: la or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 (Primăria Cimișlia, bir. 32, specialist resurse umane, sau poate fi expediat prin poștă sau e-mail: resurseumane@cimislia.md Detalii la tel.: 0241 2 28 42 Wed, 11 Nov 2020 15:11:26 +0200 ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef – 02 decembrie 2020, ora: 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1456 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 30 noiembrie 2020. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia: la or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 (Primăria Cimișlia, bir. 32, specialist resurse umane, sau poate fi expediat prin poștă sau e-mail: resurseumane@cimislia.md Detalii la tel.: 0241 2 28 42   Wed, 11 Nov 2020 15:07:54 +0200 Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație a pragului din fața clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia, Perioada de depunere a ofertelor: 16 nov 2020, 17:00 - 27 nov 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1455 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reparație a pragului din fața clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia Buget: 894399.19 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030359/ Tue, 10 Nov 2020 09:12:19 +0200 Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.11.2020 ora 10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1454   Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.  Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.                Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; d) asigură buna funcţionare a primăriei; e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;  h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara... Fri, 30 Oct 2020 16:25:19 +0200 CHESTIONAR: Opinia cetățenilor despre bugetul local din Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1453 Coaliția Locală din Cimișlia, în colaborare cu autoritatea publică locală, lansează procesul de colectare a propunerilor și sugestiilor pentru proiectul bugetului pentru anul 2021. Autoritățile locale prestează servicii, iau decizii și operează în moduri care afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Pentru ca toate deciziile luate să fie axate pe prioritățile, problemele și nevoile locuitorilor din comunitate este important ca cetățenii să se implice la elaborarea bugetului local. Prin intermediul acestui sondaj, autoritatea locală din Cimișlia dorește să caute, să asculte și să ofere feedback la toate sugestiile, ideile și contribuțiile cetățenilor, reprezentanților societății civile și altor părți interesante din comunitate. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 3 noiembrie 2020. Vă mulțumim mult pentru participarea la acest sondaj! Accesați link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSDLUNjoUrfAd_XDF286e3oqXI2JvyZvUHCVfiDT-RqPkzQ/viewform Fri, 30 Oct 2020 11:10:05 +0200 AVIZ: Licitația publică cu strigare din 24 octombrie a.2020 nu va avea loc http://cimislia.md/ro/topost/1452 AVIZ Licitația publică cu strigare din 24 octombrie a. 2020, nu va avea loc prin decizia comisiei de licitație din 19.10.2020 privind anularea desfășurării licitației pe motiv de stare epidemiologică și clarificării statutului bunurilor expuse. Loturile de la licitația anulată vor fi expuse într-o licitație publică cu strigare următoare.  Urmăriți pagina web a primăriei: www.cimislia.md.   Fri, 23 Oct 2020 12:34:50 +0300 Se convoacă Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cimișlia, 23.10.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1450 Proiectele de decizii pot fi accesate aici: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Tue, 20 Oct 2020 16:44:44 +0300 Proiecte de decizii din 23.10.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1449 Tue, 20 Oct 2020 16:34:27 +0300 Se anunță licitație cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice, 24 octombrie 2020, ora 11.00 - Casa de Cultură Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1447 Mon, 12 Oct 2020 14:44:32 +0300 Concurs pentru ocuparea ocuparea funcției temporar vacante de administrator al Întreprinderii municipale http://cimislia.md/ro/topost/1446 Consiliul de administrare al Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, anunţă repetat concurs pentru ocuparea ocuparea funcției  temporar vacante  de administrator al întreprinderii.  Pentru funcția de administrator poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe: Cunoaște limba română Deține studii superioare sau echivalentul lor A activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă. Nu are antecedente penale  pentru infracțiuni săvâite cu intenție Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții Nu este condamnat pentru infracțiuni de corupție Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conțină : Scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economic-financiare a întreprinderii Curriculum vitae (CV) Copia buletinului de identitate Copia diplomei de studii Referințe profesionale (cel puțin două) Cazier judiciar Declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator (conform anexei 4 la Regulament) Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate   Dosarul  poate fi depus la sediul primăriei or. Cimișlia, biroul 31, până în data de 26 octombrie 2020, ora: 17.00. Telefon de contact: 0241 2 22 82 / +373 67734150, e-mail: resurseumane@cimislia.md  Informații suplimentare pe pagina web: www.cimislia.md și pagina de facebook: primaria Cimișlia Fri, 09 Oct 2020 09:00:18 +0300 Dispoziția nr. 146 din 15.09.2020, "Cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral şi a localurilor pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii" http://cimislia.md/ro/topost/1444 Wed, 16 Sep 2020 13:29:20 +0300 În data de 18.09.2020, ora 10.00, se convoacă ședința Consiliului orășenesc, nr. 6 http://cimislia.md/ro/topost/1442 În data de 18.09.2020, ora 10.00, se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc, nr. 6, sala mare a Casei de Cultură, str. Ion Popușoi, 2, orașul Cimișlia, cu următoarea ordine de zi: Accesați link-ul: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Wed, 09 Sep 2020 17:13:38 +0300 Proiecte decizii din 18.09.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1441 Wed, 09 Sep 2020 15:48:09 +0300 Concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Servicii Publice Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1443 Consiliul de administrare al Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, anunţă concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de administrator al întreprinderii. Pentru funcția de administrator poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe: 1. Cunoaște limba română 2. Deține studii superioare sau echivalentul lor 3. A activat ăn funcții de conducere cel puțin 4 ani 4. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă. 5. Nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvâite cu intenție 6. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții 7. Nu este condamnat pentru infracțiuni de corupție Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conțină : 1. Scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economic-financiare a întreprinderii 2. Curriculum vitae (CV) 3. Copia buletinului de identitate 4. Copia diplomei de studii 5. Referințe persoanle (cel puțin două) 6. Cazier judiciar 7. Declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator (conform anexei 4 la Regulament) 8. Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului poate fi accesat aici: http://cimislia.md/.../dec-4-3-0002%205efde30327075.pdf Dosarul poate fi depus la sediul primăriei or. Cimișlia, biroul 31, până în data de 25 septembrie 2020, ora:... Fri, 04 Sep 2020 13:29:18 +0300 Audieri publice cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1440   Fri, 04 Sep 2020 11:34:36 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia. http://cimislia.md/ro/topost/1439 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia. Perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2020, 15:00 - 23 sept 2020, 17:00. http://cimislia.md/ro/page/primaria/achizitii-publice-locale/anunturi-achizitii-publice-2020 Fri, 04 Sep 2020 11:19:52 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a pardoselilor pragurilor al Casei de Cultură și etajului 2 al clădirii administrative a stadionului orășenesc - repetat, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2020, 15:00 - 11 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1438 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Repararea clădirii administrative a stadionului orășenesc Buget: 186062.39 MDL Repararea pardoselilor pragului și balconului Casei de Cultură Buget: 39196.24 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027855/   Fri, 04 Sep 2020 10:37:39 +0300 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții http://cimislia.md/ro/topost/1437 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea funcției publice vacante a specialistului în construcții pentru data de 17.09.2020 ora 15:00, primăria Cimişlia, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 14. Candidaţii la funcţia publică de execuţie pot depune personal/prin poştă/prin e-mail specialistului resurse umane d-ra Sarajan Victoria, biroul 32, în termen de până la 16.09.2020 ora 17:00 dosarul, care conţine: a) formularul de participare, conform Legii nr. 158 din 08.07.2008; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; d) copia carnetului de muncă; e) certificatul medical; f) cazierul judiciar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. Informații suplimentare la tel.: 0241 2 28 42 / +373 605 605 30, sau e-mail: resurseumane@cimislia.md. Detalii: http://cimislia.md/upload/Dispozitia%20144%20din%2001.09.2020.pdf Fri, 04 Sep 2020 10:37:28 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de construcție a stației de pompare pentru Parcul Industrial din or. Cimișlia- repetat, perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2020, 15:00 - 12 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1436 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de construcție a stației de pompare pentru parcul industrial din or. Cimișlia - repetat Buget: 1221145.34 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027854/ Fri, 04 Sep 2020 10:16:32 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a stradelei nr.1 Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2020, 15:00 - 23 sept 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1435 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Lista loturilor: Lucrări de reconstucție a stradelei nr. 1 Ștefan cel Mare din or. Cimișlia Buget: 1549900.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027899/     Fri, 04 Sep 2020 09:47:49 +0300 Primăria orașului Cimișlia, anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1448 Primăria orașului Cimișlia, anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia: - Grădiniţa de copii “Viorica”; - Grădiniţa de copii “Ghiocel”; - Grădiniţa de copii “Foișor”. Actele pot fi depuse la primărie, biroul 32, până în data de 05 octombrie 2020, ora: 17.00. Telefon de contact: 0241 2 28 42 / +373 605 605 30, e-mail: resurseumane@cimislia.md Informații suplimentare despre instituțiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0241 2 28 42. La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: • Deţin cetăţenia Republicii Moldova; • Au studii superioare universitare; • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani; • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani; • Cunosc limba română; • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; • Nu au antecedente penale; • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii: • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1... Fri, 04 Sep 2020 08:43:44 +0300 Executarea bugetului orașului Cimișlia pentru perioada ianuarie - iunie 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1434 Tue, 25 Aug 2020 08:47:43 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de renovare a rețelelor de aprovizionare cu apă în orașul Cimișlia. cartierul "Cogâlnic", Perioada de depunere a ofertelor: 10 aug 2020, 15:00 - 14 aug 2020, 17:00 http://cimislia.md/ro/topost/1432 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 10 aug 2020, 15:00 - 14 aug 2020, 17:00. Lista loturilor Lucrări de renovare a rețelelor de aprovizionare cu apă în or. Cimișlia, cartierul „Cogîlnic” Lot 1 Buget: 649428.87 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026974/  Thu, 13 Aug 2020 14:14:30 +0300 Aplică la Programul "Bugetul Inițiativelor Civice" http://cimislia.md/ro/topost/1431 Stimați cimișlieni, lansăm repetat apelul de finanțare a inițiativelor civice locale în cadrul programului ”Bugetul_Civic”. Vasile Sidor, specialist pentru atragerea investițiilor este responsabil de colectarea formularelor de aplicare. Totodata, va oferi tot suportul necesar pentru a realiza cu succes ceea ce s-a propus. Tel. 0241 2 41 46 email: proiecte@cimislia.md Regulamentul îl puteți accesa aici: http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020 Implementarea programului ”Bugetul Civic”, va contribui la creșterea gradului de implicare a cetățenilor orașului Cimișlia în procesul decizional, sporirea transparenței și activismului civic. Vă îndemnăm să fiți activi, și împreună să dezvoltăm #Cimișlia.   Thu, 13 Aug 2020 14:06:34 +0300 Consultare publică cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1430 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT orașul Cimișlia, în perioada 07.08.2020 – 02.09.2020, cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice, vor fi recepționate pe adresa: primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 28 42, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 până la 31.08.2020. În data de 02.09.2020, intervalul orelor:10.00 – 12.00, se anunță  audieri publice în sala mare a Casei de Cultură Cimișlia, et. I, str. I. Popușoi, 2; Vă invităm să fiți activi pentru a decide împreună!   Fri, 07 Aug 2020 13:27:42 +0300 Consultare publică cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025 http://cimislia.md/ro/topost/1429 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT orașul Cimișlia, în perioada 07.08.2020 – 02.09.2020, cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Cimișlia pentru anii 2020 - 2025. Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice, vor fi recepționate pe adresa: primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 28 42, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 până la 31.08.2020. În data de 02.09.2020, intervalul orelor: 10.00 – 12.00, se anunță audieri publice în sala mare a Casei de Cultură Cimișlia, et. I, str. I. Popușoi, 14; Vă invităm să fiți activi pentru a decide împreună! Planul de Dezvoltare Locală a orașului Cimișlia, a fost elaborat cu suportul Programului Comunitatea Mea și a altor parteneri. Documentul poate fi accesat mai jos pe link: http://cimislia.md/upload/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Comunitar%C4%8 3%20a%20ora%C8%99ului%20Cimi%C8%99lia%20pentru%20anii %202020%20-%202025-converted.pdf?fbclid=IwAR1Uxs-MUy5C9W1VKUW6XXXevwc753YzuuEQXXSugWyx9T6w9wVCCbwSNmw Fri, 07 Aug 2020 13:26:08 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparație a pardoselilor pragurilor Casei de Cultură Cimișlia și etajului II a clădirii administrative a Stadionului orășenesc,Perioada de depunere a ofertelor: 6 aug 2020, 10:00 - 11 aug 2020, 13:00 http://cimislia.md/ro/topost/1433 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 6 aug 2020, 10:00 - 11 aug 2020, 13:00. Lista loturilor: Repararea pardoselilor pragului și balconului Casei de Cultură Buget: 39196.24 MDL Achiziţia nu a avut loc   Repararea clădirii administrative a stadionului orășenesc Buget: 186062.39 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026794/ Thu, 06 Aug 2020 15:50:51 +0300 DONEAZĂ PENTRU O CIMIȘLIE CURATĂ http://cimislia.md/ro/topost/1428 Orașul Cimișlia, și localitățile din componența acesteia (satele Bogdanovca-Veche, Bogdanovca-Nouă și Dimitrovca), sunt afectate de fenomenul apariției și extinderii necontrolate a gunoiștilor spontane neautorizate, cu toate că pe teritoriul localității există și funcționează o Întreprindere Municipală “Servicii Publice Cimișlia”, care prestează serviciul de salubrizare. Una din cauzele principale ale apariției și dezvoltării acestor gunoiști neautorizate și răspândirea gunoiului de la acestea, creând noi surse de poluare, o reprezintă tehnica depășită și învechită pentru întreţinerea căreia suportăm cheltuieli adiționale, inclusiv pentru repararea periodică a acesteia. Toate eforturile de a spori calitatea serviciului de evacuare a deșeurilor sunt minimalizate de faptul că utilajul folosit este o autospecială din anul de fabricație 1991 și 2 tractoare din 1988-1989. În cadrul programului “Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”, ne propunem să procurăm o autospecială nouă și modernă pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere, ce cu siguranță va contribui la dezvoltarea Serviciului de salubrizare și va crea condiţii decente oamenilor care muncesc pentru a avea un oraş curat şi amenajat. Bugetul total pentru realizarea proiectului este de 925 mii lei, dintre care 100 mii lei, e nevoie de a fi colectați prin contribuțiile localnicilor din Cimișlia și a cimișlienilor plecați peste hotare. Așadar, nu ne rămâne decât... Thu, 30 Jul 2020 16:26:10 +0300 Starea de urgență, extinsă până la 31 august http://cimislia.md/ro/topost/1427 Decizia a fost aprobată la ședința din 24.07.2020, a Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, condusă de premierul Ion Chicu.   Organizarea ceremoniilor, precum nunți sau cumetrii, în continuare va fi interzisă în localurile publice și private. În același timp, se va admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentație publică cu participarea a cel mult 50 de persoane în condiții strict regulamentare. Totodată se va permite desfășurarea activităților de turism și recreere în aer liber, cum ar fi: ciclism, alergat, canotaj sau pescuit cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane în grup.   „Persoanelor în vârstă, de peste 63 de ani, le va fi interzisă aflarea în locurile publice fără necesitate stringentă. Totodată, nu se va permite activitatea terenurilor de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții sau zone de agrement. Rămâne suspendată și activitatea cluburilor de noapte sau disco-baruri, indiferent de denumirea și tipul unității comerciale”, a precizat prim-ministrul Chicu.   Din 1 august vor putea fi organizate evenimente culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și cinema, acreditate de MECC. La eveniment, vor putea participa maxim 50 de spectatori. Rămâne interzisă desfășurarea activităților în incinta teatrelor, cinematografelor și sălilor de concerte.  Însă, acestea vor fi... Mon, 27 Jul 2020 09:03:03 +0300 Anunț privind achiziționarea: Produse alimentare pentru perioada septembrie – decembrie 2020 pentru instituțiile preșcolare din subordinea Primăriei Cimișlia, perioada de depunere a ofertelor: 31 iul 2020, 10:00 - 10 aug 2020, 15:00 http://cimislia.md/ro/topost/1425 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 31 iul 2020, 10:00 - 10 aug 2020, 15:00 Lista loturilor:   Produse pe bază de boabe de cereale Buget: 56600.0 MDL   Ouă Buget: 29300.0 MDL   Paste făinoase Buget: 36200.0 MDL   Fructe și legume transformate Buget: 73100.0 MDL   Legume boboase uscate Buget: 22500.0 MDL   Diverse produse alimentare Buget: 179200.0 MDL   Produse de panificație și morărit Buget: 56800.0 MDL   Fructe proaspete și uscate Buget: 57300.0 MDL   Pește Buget: 65000.0 MDL   Legume proaspete Buget: 125700.0 MDL   Semințe Buget: 17300.0 MDL   Produse lactate Buget: 437200.0 MDL   Produse din carne Buget: 457800.0 MDL Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026342/  Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos: Mon, 27 Jul 2020 08:15:18 +0300 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1426 Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia: - Grădiniţa de copii “Viorica”; - Grădiniţa de copii “Ghiocel”; - Grădiniţa de copii “Foișor”. Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015. Informații suplimentare despre instituțiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0241 2 28 42. La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: • Deţin cetăţenia Republicii Moldova; • Au studii superioare universitare; • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani; • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani; • Cunosc limba română; • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; • Nu au antecedente penale; • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii: • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1... Fri, 24 Jul 2020 08:49:22 +0300 Se anunță consultare publică cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia http://cimislia.md/ro/topost/1424 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 16 iulie 2020, ora: 10.00, vă invităm pe platforma online ZOOM, să participați la Audieri Publice cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia. Link: https://us04web.zoom.us/j/74585380122?pwd=blFnRzhnc2krSWRjVDZZS2xDalVpUT09&fbclid=IwAR1t2evEIJ4Y-pv_-f36VkO172LC2M9_oe5J_AZa6FkrTphgMOAS_4qkMLw#success Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, proiecte@cimislia.md la telefonul 0 (241) 2 41 46, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.  Detalii: http://cimislia.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice Fri, 10 Jul 2020 10:01:38 +0300 Consultare publică privind impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană/ Audierile publice vor avea loc în data de 16.07.2020, orele 10.00-11.00 http://cimislia.md/ro/topost/1423 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 16 iulie 2020, ora: 10.00, vă invităm pe platforma online ZOOM, să participați la Audieri Publice cu privire la impactul asupra mediului a proiectului de Revitalizare urbană a or. Cimișlia. Link: https://us04web.zoom.us/j/74585380122?pwd=blFnRzhnc2krSWRjVDZZS2xDalVpUT09&fbclid=IwAR1t2evEIJ4Y-pv_-f36VkO172LC2M9_oe5J_AZa6FkrTphgMOAS_4qkMLw#success Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, proiecte@cimislia.md la telefonul 0 (241) 2 41 46, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.   Fri, 10 Jul 2020 09:38:02 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de reparatie și construcție în incinta grădinițelor din or. Cimișlia, prin procedura de achiziție publică: Cererea Ofertelor de Preț. Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2020, 10:00 - 21 iul 2020, 0:00 http://cimislia.md/ro/topost/1422 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2020, 10:00 - 21 iul 2020, 0:00 Reparația holului, biroului și blocului sanitar la gr. Scufița Roșie Buget: 104785.54 MDL   Reparatia unei grupe din incinta gr. Viorica Buget: 174073.74 MDL   Reparația blocurilor sanitare și construcția gardului și porților de acces gr. Rîndunica Buget: 328605.67 MDL   Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025907/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos. Fri, 10 Jul 2020 09:04:06 +0300 Anunț privind achiziționarea: Lucrări de restaurare a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor căzuți în al doilea război mondial, prin procedura de achiziție publică: Cererea Ofertelor de Preț. Perioada de depunere a ofertelor: 13 iul 2020, 10:00 - 20 iul 2020, 10:00 http://cimislia.md/ro/topost/1421 1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia  2. IDNO: 1007601005914 3. Adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 4. Numărul de telefon/fax: (0677 34 155; 0241 2 41 35, fax: 0241 2 57 39) 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@cimislia.md; primaria@cimislia.md. Perioada de depunere a ofertelor: 13 iul 2020, 10:00 - 20 iul 2020, 10:00 Lista loturilor: Lucrări de restaurare a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor căzuți în al doilea război mondial Buget: 266920.8 MDL   Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025902/ Documentele procedurii de achiziție sunt atașate mai jos. Fri, 10 Jul 2020 08:39:16 +0300 Buletinul informativ al Primăriei Cimișlia, mai-iunie, 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1419 https://ro.scribd.com/document/468281637/Buletin-informativ-a-prim%C4%83riei-Cimi%C8%99lia-mai-iunie-2020 Tue, 07 Jul 2020 09:45:16 +0300 Mesajul primarului Sergiu Andronachi, la comemorarea a 71 de ani de la al doilea val de deportări http://cimislia.md/ro/topost/1418 În fiecare an, ziua de 6 Iulie ne reamintește fila tragică din istoria neamului nostru. Astăzi comemorăm victimele celui mai mare val de deportări, au trecut 71 de ani… În noaptea din 5 spre 6 iulie 1949 operațiunea denumită conspirativ IUG punea în aplicare Hotărârea Biroului Politic al CC al PC al URSS „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foștilor moșieri, marilor comercianți, membrilor partidelor politice, gardiștilor albi, cât și a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. În acea tristă noapte au fost deportați în Siberia și Kazahstanul de Nord peste 35 mii de români basarabeni. Cu toții avem datoria morală să spunem istoria adevarată copiilor noștri, să nu uităm acele vremuri tragice și nemiloase. Multe lacrimi au fost vărsate, și cu siguranță se mai lăcrimează. Mulțumiri profunde tuturor pentru prezența de astăzi la evenimentul de comemorare. Mulțumiri dnei Anastasia Balmuș, pentru curaj, dârzenie, devotament și pentru că de fiecare dată nu uită și adună OAMENI la Monumentul consacrat victimelor represiunilor stalinist-comuniste din or. Cimislia. Veșnică pomenire! Dumnezeu să-i odihnească în pace. Iar noi să avem grijă cu toții de pacea și bunăstarea acestui pământ. Cu respect, Primarul Sergiu Andronachi Mon, 06 Jul 2020 13:14:34 +0300 2 iulie 2020 – Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt – 516 de ani de la trecerea în eternitate http://cimislia.md/ro/topost/1417   La 2 iulie 1504 se încheia cea mai lungă domnie din perioada Evului Mediu a ţărilor române – 47 de ani. La mai bine de 516 de ani de la trecerea în neființă, Ştefan cel Mare rămâne în istoria neamului drept unul dintre cei mai importanţi lideri ai acestui spaţiu – iar comemorarea acestuia e un prilej potrivit pentru a-i evidenţia moştenirea.  Astăzi, 2 iulie 2020, administrația primăriei Cimișlia și Consiliului raional Cimişlia, au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Cimișlia. #Pastram_vie_memoria_natiunii Thu, 02 Jul 2020 13:51:03 +0300 La mulți ani, CIMIȘLIA 400 de ani - 4 iulie 1620 http://cimislia.md/ro/topost/1416 Thu, 02 Jul 2020 13:50:54 +0300 Sondaj Plan Anticoruptie orasul Cimislia 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1415 AO ”Prospect” Cimișlia desfășoară acest sondaj în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului de actiuni anticoruptie a or. Cimislia, 2016-2020”, cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveției și al Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International – Moldova). Sondajul are ca scop analiza opiniilor locuitorilor din primaria Cimislia despre implementarea Planului Local Anticoruptie în 2016-2020, și formularea propunerilor privind planificarea activităților anticorupție pentru Consiliul Orășenesc Cimișlia. Vă invităm să participați la sondaj și vă asigurăm că acest chestionar este anonim (în raport vor fi prezentate doar date generalizate). Vă rugăm să bifați opțiunile potrivite din întrebările de mai jos. Accesați link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch2SCINGwzB_3P4pzf3ggYcdYO5FSQbZZLbmju2KHp1UMlSg/viewform Tue, 23 Jun 2020 13:56:18 +0300 Anunț privind achiziționarea de servicii de proiectare, 02 iulie 2020, ora: 12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1414 Mon, 22 Jun 2020 15:13:10 +0300 Rezultate licitații 2020 http://cimislia.md/ro/topost/1408 Fri, 12 Jun 2020 09:50:53 +0300 Dispoziția nr. 80-d din 11.06.2020, cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Cimișlia pentru data de 24.06.2020, ora:10.00 http://cimislia.md/ro/topost/1407   Proiectele de decizii pot fi accesate aici: http://cimislia.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizii Thu, 11 Jun 2020 11:58:55 +0300 Proiecte de decizii din 24.06.2020 http://cimislia.md/ro/topost/1406 Thu, 11 Jun 2020 10:59:03 +0300 Consultare publică privind proiectul de modificare a Planului Urbanistic General al or. Cimișlia/ Audieri publice vor avea loc în data de 17.06.2020, orele: 10.00-12.00 http://cimislia.md/ro/topost/1405 Stimați cetățeni, Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, dispune a iniția procedura de consultare a cetățenilor din UAT Cimișlia. Astfel, în data de 17 iunie 2020, ora: 10.00, vă invităm la primărie să participați la Audieri Publice cu privire la proiectul de decizie privind modificarea Planului Urbanistic General al or. Cimișlia. Propunerile pe marginea documentelor supuse consultării publice vor fi recepționate pe adresa primaria@cimislia.md, la telefonul 0 (241) 2 65 90, 0 (241) 2 21 87, sediul primăriei Cimișlia, adresa B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.   Tue, 09 Jun 2020 11:40:27 +0300