(0-2xx) xx-xx-xx

Контактные данные примэрии

 • Емейл : info@xxxxxxxxxxx.md

  Cвязи с общественностью : (0-2xx) xx-xx-xx

  Факс : (0-2xx) xx-xx-xx

Как найти нас

Адрес Примэрии города XXXXXX

Улица xxxxxxxxxxxxxx

Город XXXXXX

Оставьте нам сообщение

Архив предыдущих решений

Результаты на странице

Январь 2013
Заглавие Тип Эмитент Дата
Decizia 1-1 din 09.01.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.01.2013
Страница
  Февраль 2013
  Заглавие Тип Эмитент Дата
  Decizia 2-1 din 06.02.2013 Cu privire la executia bugetului oraşului Cimislia pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-2 din 06.02.2013 Cu privire la stabilirea taxelor locale în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-3 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea mijloacelor fondului disponibil la componenta mijloace speciale al oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-4 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate la cazangeria Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-5 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate si transmise Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-6 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-7 din 06.02.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi anularea formărilor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea - cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-10 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pe lîngă casa Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-11 din 06.02.2013 Cu privire la cererea cet. Şterbeţ Victor privind schimbarea modului de folosinţă a terenului proprietate privata Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-12 din 06.02.2013 Cu privire la plata de folosire a pămîntului pentru Întreprinderea Cooperatistă de Producţie „PRODCOOP” Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-13 din 06.02.2013 Cu privire la acordarea scutirii la plata impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-14 din 06.02.2013 Cu privire la darea în comodat a terenului public domeniu public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-15 din 06.02.2013 Cu privire la Cererea prealabilă“ Cu privire la bugetul oraşului Cimişlia pentru anul 2013 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 2-16 din 06.02.2013 Cu privire la statele de personal şi organigrama primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Extras Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea - cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
  Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
  Страница
   Март 2013
   Заглавие Тип Эмитент Дата
   Страница
    Апрель 2013
    Заглавие Тип Эмитент Дата
    Decizia 5-1 din 30.04.2013 Cu privire la autorizarea unei zone de comerţ cu amănuntul Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-2 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-3 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2012 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-4 din 30.04.2013 Cu privire modificarea deciziei nr. 29 din 25.04.2012 cu privire la stabilirea tarifelor pentru servicii acordate de catre primaria Cimişlia şi instituţiile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-5 din 30.04.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-6 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-7 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit, în proprietate publică a com.Ecaterinovca a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate de catre ADR Sud Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-8 din 30.04.2013 Cu privire la aprogarea deciziei privind plata de folosire a pămîntului pentru întreprinderea cooperatistă de producție ”Prodcoop” Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-9 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-10 din 30.04.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-11 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-12 din 30.04.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-13 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei de alocare a sectoarelor de teren pentru amplasarea punctelor de transformatoare a energiei electrice Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-15 din 30.04.2013 Cu privire la cererea E.S.F.-Auto SRL privind schimbarea destinaţiei depozitului în staţie de pregătire a automobilelor spre vînzare Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-16 din 30.04.2013 Cu privire la executarea hotărîrii judecătoreşti Cimişlia nr. 3CA-1912 din 29.10.2012 privind atribuirea cotei-părţi de teren cet. Popuşoi Maria Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-17 din 30.04.2013 Cu privire la defrişarea arborilor de pe teritoriul or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-18 din 30.04.2013 Cu privire la actualizarea autorizarii amplasării stînelor, stabilirea suprafeţelor, păşunilor obşteşti pentru a. 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-19 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind darea în comodat a terenului public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Decizia 5-20 din 30.04.2013 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Extras Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Extras Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
    Страница
     Май 2013
     Заглавие Тип Эмитент Дата
     Страница
      Июнь 2013
      Заглавие Тип Эмитент Дата
      Decizia 7-1 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier orăşenesc în Consiliul orăşenesc Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-2 din 28.06.2013 Cu privire la acceptarea împrumutului pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-3 din 28.06.2013 Cu privire la stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-4 din 28.06.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-5 din 28.06.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferent Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-6 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-7 din 28.06.2013 Cu privire la schimbul de bunuri cu cet. Cebanu Igor şi ÎI „Mioriţa Ciobanu şi Familia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-8 din 28.06.2013 Cu privire la acceptare Cu privire la acceptarea stingerii datoriilor SRL „Pomdisagro”, acumulate la plata de arendă şi impozitul funciar, prin bunuri. Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-10 din 28.06.2013 Cu privire la casarea şi defrişarea terenurilor agricole – livezi din conturul 3501 Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Decizia 7-11 din 28.06.2013 Cu privire la aprobarea tarifului pentru livrarea apei potabile de către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
      Страница
       Июль 2013
       Заглавие Тип Эмитент Дата
       Страница
        Август 2013
        Заглавие Тип Эмитент Дата
        Decizia 8-1din 09.08.2013 Cu privire la execuţia bugetului oraşului Cimişlia pentru 6 luni ale anului 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
        Decizia 8-2 din 09.08.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
        Decizia 8-3 din 09.08.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
        Decizia 8-5 din 09.08.2013 Cu privire la vînzarea ca metal uzat a unor bunuri casate, raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
        Decizia 8-4 din 09.08.2013 Cu privire la permiterea transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile fonduri fixe ale ÎM Servicii Publice Decizie Consiliu Local 09.08.2013
        Страница
         Сентябрь 2013
         Заглавие Тип Эмитент Дата
         Decizia 9-1 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-1 p.3 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-2 din 04.09.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-3 din 04.09.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-5 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea deciziei de transmitere a patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către Consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-6 din 04.09.2013 Cu privire la ecologizarea poligonului pentru depozitarea deşeurilor din oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-7 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-8 din 04.09.2013 Cu privire la modiciarea decizieie de vînzare-cumpărare a terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-9 din 04.09.2013 Cu privire la construcţia edificiului pentru pastrarea produselor funerare la cimitirul oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Decizia 9-10 din 04.09.2013 Cu privire la piaţa orăşenească şi constituirea servitutei Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Extras Decizia 9-1 p.4 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Extras Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
         Страница
          Октябрь 2013
          Заглавие Тип Эмитент Дата
          Decizia 10-1 din 25.10.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-2 din 25.10.2013 Cu privire la prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă de către SRL “Făclia” Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-3 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-4 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-5 din 25.10.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-6 din 25.10.2013 Cu privire la corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masiv Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-7 din 25.10.2013 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a Statului Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-8 din 25.10.2013 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor APL pentru a fi incluşi în componenţa comisiei Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-9 din 25.10.2013 Cu privire la aprobarea listelor beneficiarilor cantinei sociale „Nadejda ” din or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-10 din 25.10.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate comună în condominiu a terenului aferent casei-bloc de locuit str. Ştefan cel Mare, 100. Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-11 din 25.10.2013 Cu privire la modificarea deciziei 61 din 05.07.2011 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Decizia 10-12 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea proceduriide selectare a terenurilor în scopul creării zonelor de agrement pentru copii Decizie Consiliu Local 25.10.2013
          Страница
           Ноябрь 2013
           Заглавие Тип Эмитент Дата
           Страница
            Декабрь 2013
            Заглавие Тип Эмитент Дата
            Decizia 13-1 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 in prima lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-2 din 17.12.2013 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru 9 luni anul 2013 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-3 din 17.12.2013 Cu privire la scutirea unor intreprinderi individuale la plata taxelor locale Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-4 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei consilierilor orăşeneşti pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-5 din 17.12.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-6 din 17.12.2013 Cu privirela stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-7 din 17.12.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-8 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-9 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-10 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-12 din 17.12.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-14 din 17.12.2013 Cu privire la lucrările de proiectare recultivarea carierei neautorizata de argila Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-15 din 17.12.2013 Cu privire la tăierea arborilor din fisiile forestiere Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-16 din 17.12.2013 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Decizia 13-17 din 17.12.2013 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Extras Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
            Страница