(0-2xx) xx-xx-xx

Контактные данные примэрии

 • Емейл : info@xxxxxxxxxxx.md

  Cвязи с общественностью : (0-2xx) xx-xx-xx

  Факс : (0-2xx) xx-xx-xx

Как найти нас

Адрес Примэрии города XXXXXX

Улица xxxxxxxxxxxxxx

Город XXXXXX

Оставьте нам сообщение

Архив предыдущих решений

Результаты на странице

Январь 2020
Заглавие Тип Эмитент Дата
Decizie nr. 1/1 din 29.01.2020 Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier Decizie Primaria 29.01.2020
Decizie nr. 1/2 din 29.01.2020 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia, an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/3 din 29.01.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/4 din 29.01.2020 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/5 din 29.01.2020 Cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/6 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/7 din 29.01.2020 Cu privire la Acordul de cooperare cu Câmpia Turzii Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/9 din 29.01.2020 Cu privire la Comisia de inventariere a terenurilor agricole Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/10 din 29.01.2020 Cu privire la delimitarea zonelor de protecție sanitară pentru priza de apă SRL Cogîlnic Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/11 din 29.01.2020 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda, și locațiunea bunurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/12 din 29.01.2020 Cu privire la anularea deciziei de atribuire a cet. Lazu Sergiu, a terenului pentru construcția casei Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/13 din 29.01.2020 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor, delimitarea, în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/14 din 29.01.2020 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Страница
  Февраль 2020
  Заглавие Тип Эмитент Дата
  Страница
   Март 2020
   Заглавие Тип Эмитент Дата
   Decizia 2/1 din 04.03.2020 Cu privire la manadatul de consilier Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/2 din 04.03.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului CImișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/3 din 04.03.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/4 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/5 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea prevederilor regulamentului privind mecanismul de implimentare a "Bugetului Civic" Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/6 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului intern de activitatea a comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/7 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe teritoriul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/8 din 04.03.2020 Cu privire la acordarea garanțiilor sociale în legătură cu încetarea mandatului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/9 din 04.03.2020 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru actualizarea regulamentului în transportul public de pasageri Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Anexa nr. 2 la decizia 2/9 din 04.03.2020 Caiet de sarcini al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PASAGERI Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/10 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru protecția drepturilor copilului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/11 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a stadionului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/12 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/13 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/14 din 04.03.2020 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale a Secretarului Consiliului Orășenesc Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/15 din 04.03.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/16 din 04.03.2020 Cu privire la operarea unei modificări în Planul Urbanistic General al or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/17 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de întreținere a fațadelor și asigurarea identității cromatice a cladirilor din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/18 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea delimitării, în mod selectiv, a bunurilor imobile în proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/19 din 04.03.2020 Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/20 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia, 2019-2021 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Anexa nr. 1 La decizia 2/20 din 04.03.2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/21 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/22 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea elaborării Proiectului de construcție a unui nod hidraulic în or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/24 din 04.03.2020 Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea fâșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/25 din 04.03.2020 Cu privire la modificare comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/23 din 04.03.2020 Cu privire la notificare Oficiului Teritoria Hâncești a Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT-45 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Страница
    Апрель 2020
    Заглавие Тип Эмитент Дата
    Страница
     Май 2020
     Заглавие Тип Эмитент Дата
     Страница
      Июнь 2020
      Заглавие Тип Эмитент Дата
      Страница
       Июль 2020
       Заглавие Тип Эмитент Дата
       Страница
        Август 2020
        Заглавие Тип Эмитент Дата
        Страница
         Сентябрь 2020
         Заглавие Тип Эмитент Дата
         Страница
          Октябрь 2020
          Заглавие Тип Эмитент Дата
          Страница
           Ноябрь 2020
           Заглавие Тип Эмитент Дата
           Страница
            Декабрь 2020
            Заглавие Тип Эмитент Дата
            Страница