Arhiva deciziilor anterioare

Вы здесь:
NR.TITLUTIPEMITENTDATA
Decizia 01/01 din 02.02.2024Cu privire la atribuirea unor mandate de consilierDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/02 din 02.02.2024Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2024DecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/03 din 02.02.2024Cu privire la scutirea de plata părinteascăDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/04 din 02.02.2024Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2024DecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/05 din 02.02.2024Cu privire la casarea mijloacelor fixe de la instituțiile subordonate Primăriei CimișliaDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/06 din 02.02.2024Cu privire la alocarea pentru împădurireDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/07 din 02.02.2024Cu privire la aprobarea Planului de Gestionare a Patrimoniului PublicDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/08 din 02.02.2024Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente bunurilor privateDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/09 din 02.02.2024Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin comasare a bunurilor imobile proprietate a orașului CimișliaDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/10 din 02.02.2024Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casăDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/11 din 02.02.2024Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/12 din 02.02.2024Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (paturi) familiilor social-vulnerabileDecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/13 din 02.02.2024Cu privire la transmiterea mijloacelor de transport Î.M. ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 01/14 din 02.02.2024Cu privire la modificarea contractului de muncă Între Consiliul orășenesc Cimișlia și Administratorul Î.M. ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local02.02.2024
Decizia 02/01 din 20.03.2024Cu privire la atribuirea mandatului de consilierDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/02 din 20.03.2024Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului „Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul CimișliaDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/03 din 20.03.2024Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2024DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/04 din 20.03.2024Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2024DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/05 din 20.03.2024Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/06 din 20.03.2024Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice localeDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/07 din 20.03.2024Cu privire la înaintarea proiectului „Renovarea fațadei și amenajarea teritoriului Grădiniței Andrieș din or. Cimișlia” pentru finanțare din mijloacele financiare ale FNDRL, Programul Național „Satul European”, ediția II, 2024DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/08 din 20.03.2024Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei aparatului Primăriei orașului CimișliaDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/09 din 20.03.2024Cu privire la atribuirea terenurilor pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodăreștiDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/10 din 20.03.2024Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile proprietate a orașului CimișliaDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/11 din 20.03.2024Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice și aferente bunurilor private,DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/12 din 20.03.2024Cu privire la vânzarea semințelor de floarea-soareluiDecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 02/13 din 20.03.2024Cu privire la la aprobarea Acordului de parteneriat și asigurarea cofinanțării proiectului „Spălătorie socială și igienă pentru persoane din grupuri vulnerabile din orașul Cimișlia”DecizieConsiliu Local20.03.2024
Decizia 03/01 din 29.03.2024Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc CimișliaDecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/02 din 29.03.2024Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2024DecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/03 din 29.03.2024Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului orășenesc Cimișlia în componența comisiilor de concursDecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/04 din 29.03.2024Cu privire la transmiterea mijloacelor de transport ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia”, DecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/05 din 29.03.2024Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria orașului Cimișlia și Camera de Comerț și Industrie a Republicii MoldovaDecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/06 din 29.03.2024Cu privire la folosirea cu drept de superficie a unui lot de pământ cu numărul cadastral 2912209017DecizieConsiliu Local29.03.2024
Decizia 03/07 din 29.03.2024Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului CimișliaDecizieConsiliu Local29.03.2024
NR.TITLUTIPEMITENTDATA
Decizia 01/01 din 25.01.2023C u privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2023DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/02 din 25.01.2023Cu privire la scutirea de plata părinteascăDecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/03 din 25.01.2023Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2023-2026DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/04 din 25.01.2023„Cu privire la transmiterea în folosință către ÎM ,,Serviciii Publice Cimișlia”” a bunului proprietate publică – Cimitirul orășenesc cu nr. cadastral 2901318288″DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/05 din 25.01.2023Cu privire la încuviințarea asupra transmiterii în subarendă a terenului cu nr. cadastralDecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/06 din 25.01.2023Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/07 din 25.01.2023Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lîngă casăDecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/08 din 25.01.2023„Cu privire la darea în comodat a unei încăperi ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/09 din 25.01.2023Cu privire la darea în locațiune a unui birou din sediul Primăriei pentru activitatea asociațiilor obșteștiDecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/10 din 25.01.2023„Cu privire la examinarea cererii arendașului SRL ,,Irinda-Prim”” privind modificarea clauzelor contractului de arendă nr.445 din 22.04.2021″DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 01/11 din 25.01.2023Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local25.01.2023
Decizia 02/01 din 22.03.2023Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/02 din 22.03.2023Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului BIC în orașul CimișliaDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/03 din 22.03.2023Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/04 din 22.03.2023Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/05 din 22.03.2023„Cu privire la completarea Deciziei nr. 01/02 din 25.01.2023 ,,Cu privire la scutirea de plata părintească”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/06 din 22.03.2023„Cu privire la aprobarea cuantumurilor tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/07 din 22.03.2023„Cu privire la aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea publică a UAT în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/08 din 22.03.2023„Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate a orașului Cimișlia”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/09 din 22.03.2023Cu privire la vânzarea – cumpărarea și arenda bunurilor publice prin licitație publică cu strigareDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/10 din 22.03.2023Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea – cumpărarea surplusului de terenDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/11 din 22.03.2023Cu privire la transmiterea în folosință către Î.M. Servicii Publice Cimișlia a părții de teren din bunul imobil proprietate publică cu numărul cadastral 2912202007DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/12 din 22.03.2023„Cu privire la transmiterea în proprietate comună în condominiu a terenului aferent blocului de locuit din str. Barbu Lăutaru, 15.”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/13 din 22.03.2023Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului CimișliaDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/14 din 22.03.2023Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni sensibil la gen și reziliențe la criză al Primăriei orașului CimișliaDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/15 din 22.03.2023Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar pentru refugiați și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului din orașul CimișliaDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/16 din 22.03.2023Cu privire la eliberarea ordinului de repartițieDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/17 din 22.03.2023„Cu privire la darea în comodat a unei încăperi din sediul Primăriei, Asociației Obștești ,,Agenția de Democrație Locală din Moldova”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/18 din 22.03.2023Cu privire la darea în locațiune a unui birouDecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 02/19 din 22.03.2023„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria orașului Cimișlia și Asociația Obștească ,, Dezvoltare prin Implicare”DecizieConsiliu Local22.03.2023
Decizia 03/01 din 26.04.2023Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/02 din 26.04.2023Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/03 din 26.04.2023„Cu privire la aprobarea cofinanţării proiectului ,,Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun, în localitățile Primăriei Cimișlia”DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/04 din 26.04.2023„Cu privire la aprobarea cuantumului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/05 din 26.04.2023„Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, modificarea hotarelor, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate privată și publică a orașului Cimișlia”DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/06 din 26.04.2023„Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe către SRL ,,Cimișlia Gaz”DecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/07 din 26.04.2023Cu privire la transmiterea stradelei SuveranitățiiDecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 03/08 din 26.04.2023Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurireDecizieConsiliu Local26.04.2023
Decizia 04/01 din 27.07.2023Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/02 din 27.07.2023Cu privire la acordarea indemnizației unice la expirarea mandatuluiDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/03 din 27.07.2023Cu privire la modificarea tarifului pentru serviciul de veceu publicDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/04 din 27.07.2023Cu privire la transmiterea unui segment de drumDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/05 din 27.07.2023Cu privire la modificarea Deciziei nr. 07_05 din 22.11.2023 cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia anul 2023DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/06 din 27.07.2023Cu privire la cererea arendașului privind prelungirea termenului contractului de arendă și încuviințarea asupra transmiterii în subarendă a terenului cu suprafața 4,0 ha, din conturul 2912/1365DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/07 din 27.07.2023Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/08 din 27.07.2023„Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, modificarea hotarelor, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate privată și publică a orașului Cimișlia”DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/09 din 27.07.2023Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului proprietate privată cu număr cadastral 2901212026DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/10 din 27.07.2023Cu privire la schimbarea destinației construcțieiDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/11 din 27.07.2023„Cu privire la înaintarea proiectului ,,Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobîl din orașul Cimișlia”” pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, Programul Național ,,Satul European Express-2023″DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/12 din 27.07.2023„Cu privire la modificarea Deciziei nr.03/03 din 26.04.2023 ,,Cu privire la aprobarea cofinanțării proiectului ,,Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun, în localitățile Primăriei Cimișlia””.DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/13 din 27.07.2023„Cu privire la inițierea procedurii de achiziție și aprobare a modelului contractului de societate civilă privind instalarea, exploatarea și mentenanța unui sistem fotovoltaic solar pentru Î.M.,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/14 din 27.07.2023Cu privire la eliberarea ordinului de reparațieDecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/15 din 27.07.2023„Cu privire la modificarea Deciziei nr.05/14 din 17.08.2022 ,,Cu privire la eliberarea ordinului de reparație”DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 04/16 din 27.07.2023„Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-102 din 26.05.2023”DecizieConsiliu Local27.07.2023
Decizia 05/01 din 20.09.2023Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Consiliului orășenesc CimișliaDecizieConsiliu Local20.09.2023
Decizia 05/02 din 20.09.2023Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor cu drept de vot deliberativ în componența organelor electorale în UAT orașul CimișliaDecizieConsiliu Local20.09.2023
Decizia 05/03 din 20.09.2023Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurireDecizieConsiliu Local20.09.2023
Decizia 05/04 din 20.09.2023Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria or. CimișliaDecizieConsiliu Local20.09.2023
Decizia 06/01 din 27.09.2023Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local27.09.2023
Decizia 06/02 din 27.09.2023Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local27.09.2023
Decizia 06/03 din 27.09.2023Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și asigurarea cofinanțării Proiectului Spălătorie socială și igienă pentru persoane din grupuri vulnerabile din orașul CimișliaDecizieConsiliu Local27.09.2023
Decizia 07/01 din 27.11.2023Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc CimișliaDecizieConsiliu Local27.11.2023
Decizia 08/01 din 08.12.2023Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2023DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/02 din 08.12.2023Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/03 din 08.12.2023Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pentru anul 2023DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/04 din 08.12.2023Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurireDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/05 din 08.12.2023Cu privire la arenda terenului din fondul apelor prin licitație publică cu strigareDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/06 din 08.12.2023Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria or. CimișliaDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/07 din 08.12.2023Cu privire la costul unui metru ster de lemn obținut în urma lucrărilor de defrișare în fondul forestier și în afara luiDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/08 din 08.12.2023Cu privire la abrogarea, vânzarea-cumpărarea terenurilor din UAT or. CimișliaDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/09 din 08.12.2023Cu privire la schimbarea destinației construcțieiDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/10 din 08.12.2023Cu privire la demisia viceprimarului or. Cimișlia pentru probleme economice și atragerea investițiilorDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/11 din 08.12.2023Cu privire la stabilirea plății anuale de arendă și de locațiune a terenurilor publice pentru anul 2024DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/12 din 08.12.2023Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor, aprobarea documentației de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/13 din 08.12.2023Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate a orașului CimișliaDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/14 din 08.12.2023Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023 angajaților cu funcție demnitate publicăDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/15 din 08.12.2023Cu privire la aprobarea structura, organigrama și efectivul-limită ale Primăriei or. Cimișlia pentru anul 2024DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/16 din 08.12.2023Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Primăriei or. Cimișlia pentru 2023-2030DecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/17 din 08.12.2023Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea și Dezvoltarea Infrastructurii Economice Rurale” finanțat AIPADecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 08/18 din 08.12.2023Cu privire la delegarea serviciului public de transport rutier de persoane prin servicii regulate de transport în trafic urbanDecizieConsiliu Local08.12.2023
Decizia 09/01 din 26.12.2023Cu privire la concediul de îngrijire a copilului pînă la vârsta de 3 ani a Secretarului Consiliului Orășenesc CimișliaDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/02 din 26.12.2023Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pe anul 2024DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/03 din 26.12.2023Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024 DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/04 din 26.12.2023Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2024 în prima lecturăDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/05 din 26.12.2023Cu privire la numirea viceprimarului orașului CimișliaDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/06 din 26.12.2023Cu privire la modificarea deciziei nr. 15/08 din 08.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei Cimișlia pentru anul 2024”DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/07 din 26.12.2023Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2024 în a doua lecturăDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/08 din 26.12.2023Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/09 din 26.12.2023Cu privire la darea în locațiune a birourilor pentru serviciile deconcentrateDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/10 din 26.12.2023Cu privire la abrogarea, vînzarea-cumpărarea terenurilor din UAT or. CimișliaDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/11 din 26.12.2023Cu privire la schimbarea destinației construcțieiDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/12 din 26.12.2023Cu privire la constituirea Comisiei administrativeDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/13 din 26.12.2023Cu privire la constituirea Comisiei de licitațieDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/14 din 26.12.2023Cu privire la constituirea Comisiei multidisciplinare DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/15 din 26.12.2023Cu privire la constituirea Comisiei socialeDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/16 din 26.12.2023Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate de transport în trafic urbanDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/17 din 26.12.2023Cu privire la prezentarea Rapoartelor de activitate de către organele de conducere a ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia”DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/18 din 26.12.2023Cu privire la reprezentarea Consiliului Orășenesc Cimișlia în instanțele de judecatăDecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/19 din 26.12.2023Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2023DecizieConsiliu Local26.12.2023
Decizia 09/20 din 26.12.2023Cu privire la constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixeDecizieConsiliu Local26.12.2023
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia 08/01 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru arenda terenurilor agricole pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/02 din 15.12.2022 „Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente bunurilor privatizate sau întreprinderilor și bunurilor private, pentru anul 2023” Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/03 din 15.12.2022 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2023 în prima lectură Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/04 din 15.12.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/05 din 15.12.2022 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/06 din 15.12.2022 „Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului” Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/07 din 15.12.2022 Cu privire la vânzarea-cumpărarea și arenda bunurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/08 din 15.12.2022 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/09 din 15.12.2022 Cu privire la acordarea indemnizației unice la încetarea mandatului Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/10 din 15.12.2022 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2023 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/11 din 15.12.2022 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023 angajaților cu funcție de demnitate publică Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 08/12 din 15.12.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor în sectorul cadastral 101 Decizie Consiliu Local 15.12.2022
Decizia 01/01 din 25.02.2022 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/02 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/03 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/04 din 25.02.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/05 din 25.02.2022 Cu privire la confirmarea entității de audit la IM Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/06 din 25.02.2022 Cu privire la Notficarea nr. 1304/OT7-40 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/07 din 25.02.2022 Cu privire la darea în locațiune a unor birouri Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/08 din 25.02.2022 Cu privire la evaluarea secretarului Consiliului orășenesc Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/09 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 08/14 din 22.12.2021 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/10 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/11 din 25.02.2022 Cu privire la stabilirea folosințelor Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 01/12 din 25.02.2022 Cu privire efectuarea lucrărilor de tăiere din fâșiile forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 25.02.2022
Decizia 02/06 din 30.03.2022 Cu privire la schimbarea destinației construcției Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/07 din 30.03.2022 „Cu privire la anularea, inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea” Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/08 din 30.03.2022 „Cu privire la anularea, vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigare” Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/09 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/10 din 30.03.2022 „Cu privire la completarea Deciziei nr. 2/24 din 04.03.2020 ,,Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea fîșiilor forestiere” Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/11 din 30.03.2022 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/12 din 30.03.2022 Cu privire la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/13 din 30.03.2022 „Cu privire la edificarea monumentului de for public marelui poet național, academician, cetățean de onoare al orașului Cimișlia, Nicolae Dabija” Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/14 din 30.03.2022 „Cu privire la Raportul Comisiei de identificare, analiză și evaluare a necesităților de întreținere și gestionare a instituțiilor preșcolare din UAT or. Cimișlia” Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/02 din 30.03.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/03 din 30.03.2022 Cu privire la transportul public de pasageri Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/04 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor prestate de IMSPC Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/05 din 30.03.2022 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia 02/01 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea raportului privnd executarea bugetului pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 30.03.2022
Decizia nr. 03/01 din 18.04.2022 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 18.04.2022
Decizia nr. 03/02 din 18.04.2022 Cu privire la numirea viceprimarului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.04.2022
Decizia nr. 03/03 din 18.04.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 18.04.2022
Decizia nr. 03/04 din 18.04.2022 Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de către avocatul Vladislav Berezovschi în interesele cet. XXX Decizie Consiliu Local 18.04.2022
Decizia nr. 03/05 din 18.04.2022 „Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Cimișlia” Decizie Consiliu Local 18.04.2022
Decizia nr. 04/01 din 29.06.2022 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/02 din 29.06.2022 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cimişlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/03 din 29.06.2022 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/04 din 29.06.2022 Cu privire la completarea deciziei nr. 02/11 din 30.03.2022 „Cu privire la scutirea de plata părintească” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/05 din 29.06.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/06 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate cu mecanismele din dotarea ÎM “Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/07 din 29.06.2022 Cu privire la modificare Deciziei nr.1/18 din 16.02.2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/08 din 29.06.2022 Cu privire la premierea sportivilor de performanță Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/09 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea publicității exterioare în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/10 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria Municipiului Câmpia Turzii și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/11 din 29.06.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/12 din 29.06.2022 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/13 din 29.06.2022 Cu privire la Raportul privind implementarea Programului “Bugetul Inițiativelor Civice – 2021” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/14 din 29.06.2022 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/15 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/16 din 29.06.2022 Cu privire la schimbarea destinației construcției Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022 „Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, prin combinare și modificarea în hotare fixe a bunurilor imobile” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/18 din 29.06.2022 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/19 din 29.06.2022 Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/20 din 29.06.2022 Cu privire la acceptarea transmiterii terenului cu nr. cadastral 2901306242 din proprietatea statului în proprietatea orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/21 din 29.06.2022 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 04/22 din 29.06.2022 Cu privire la delegarea reprezentantului consiliului în componența comisiilor de concurs Decizie Consiliu Local 29.06.2022
Decizia nr. 05/01 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru simestrul I anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/02 din 17.08.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/03 din 17.08.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/04 din 17.08.2022 „Cu privire la Întreprinderea Municipală ,,Servicii Publice Cimișlia”” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/05 din 17.08.2022 „Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/18 din 16.02.2018 și a Deciziei 6/11 din 15.10.2021 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/06 din 17.08.2022 „Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a orașului” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/07 din 17.08.2022 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/08 din 17.08.2022 Cu privire la vânzarea- cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor private și publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/09 din 17.08.2022 Cu privire la suspendarea vânzării-cumpărării terenurilor aferente bunurilor private Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/11 din 17.08.2022 Cu privire la efectuarea lucrărilor de conservare în fondul forestier al UAT Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/12 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria orașului Vălenii de Munte și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/13 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria Municipiului Câmpina și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/14 din 17.08.2022 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/15 din 17.08.2022 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general ÎM ,,Servicii publice Cimișlia”” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 05/16 din 17.08.2022 „Cu privire la continuarea lucrărilor la obiectul ,,Lacului de acumulare a apei din lunca rîului Cogîlnic”” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
Decizia nr. 06/01 din 12.10.2022 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/02 din 12.10.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/03 din 12.10.2022 „Cu privire la examinarea rezultatelor Rapoartelor de Audit la ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/04 din 12.10.2022 „Cu privire la aprobarea ,,Planului de adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2025” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/05 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea actelor regulatorii în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/06 din 12.10.2022 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/07 din 12.10.2022 Cu privire la costul unui metru ster de lemn obținut în urma lucrărilor de defrișare în fondul forestier și în afara lui Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/08 din 12.10.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/09 din 12.10.2022 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/10 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea PUZ pentru sectorul cu suprafața de 3 ha din zona UTR-16 a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/11 din 12.10.2022 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/12 din 12.10.2022 Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului orășenesc Cimișlia în componența comisiilor de concurs Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/13 din 12.10.2022 „Cu privire la stabilirea unei părți de teren în folosință din terenul Parcului Industrial, cu nr. cadastral 2901321001” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/14 din 12.10.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/15 din 12.10.2022 „Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/16 din 12.10.2022 „Cu privire la corectarea unei Decizii a Consiliului orășenesc și vânzarea-cumpărarea terenurilor publice, proprietatea orașului Cimișlia” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/17 din 12.10.2022 „Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-234 din 23.09.2022” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr. 06/18 din 12.10.2022 „Cu privire la primirea și gestionarea ,,Sistemului informatic de monitorizare a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare” Decizie Consiliu Local 12.10.2022
Decizia nr.07/01 din 22.11.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/02 din 22.11.2022 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/03 din 22.11.2022 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/04 din 22.11.2022 Cu privire la rezultatul inspectării complexe la Primăria or. Cimișlia pentru perioada 2017-2022 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/05 din 22.11.2022 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/06 din 22.11.2022 „Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire Întreprinderii ,,Silvo-Cinegetică Cimișlia” Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/07 din 22.11.2022 Cu privire la permiterea SRL ,,Tarol-DD”” amenajarea terenului public cu nr. cadastral 2901304886 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/08 din 22.11.2022 Cu privire la aprobarea prețului de vânzare a unei tone de bricheți Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/09 din 22.11.2022 „Cu privire la aprobarea cuantumului cheltuielilor de bază pentru furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de către IM ,,Servicii publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/10 din 22.11.2022 Cu privire la transmiterea în folosință temporară teren proprietate publică 11,0 ha către ODA Decizie Consiliu Local 22.11.2022
Decizia nr.07/11 din 22.11.2022 Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.11.2022
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia nr. 8/1 din 22.12.2021Cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/3 din 22.12.2021Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/4 din 22.12.2021Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale pentru arenda terenurilor publice pentru anul 2022Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/6 din 22.12.2021Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private pentru anul 2022Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/7 din 22.12.2021Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/8 din 22.12.2021Cu privire la eliberarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de terenDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/9 din 22.12.2021Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masiveDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/10 din 22.12.2021Cu privire inițierea corectării erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privatăDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/11 din 22.12.2021Cu privire la inițierea delimitării combinare delimitarea în mod selectiv formarea prin separare actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobileDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/12 din 22.12.2021Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021 angajaților cu funcție demnitate publicăDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/13 din 22.12.2021Cu privire la acordarea scutirilorDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/14 din 22.12.2021Cu privire la majorarea capitalului statutar al ÎM Servicii Publice Cimișlia”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/16 din 22.12.2021Cu privire la aderarea la „Inițiativa Primarii pentru creșterea economică”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/15 din 22.12.2021Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere din fâșiile forestiere de protecțieDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/17 din 22.12.2021Cu privire la aderarea la obiectivele 2030 în cadrul “Convenției Primarilor privind clima şi energia”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/18 din 22.12.2021Cu privire la demisia viceprimarului orașului Cimișlia pentru probleme economice și atragerea investițiilorDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/19 din 22.12.2021Cu privire la audierea Raportului de activitate a Consiliului de administrare al ÎM „Servicii Publice Cimișlia”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/20 din 22.12.2021Cu privire la desemnarea administratorului Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/21 din 22.12.2021Cu privire la eliberarea ordinului de repartițieDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/22 din 22.12.2021Cu privire la darea în locațiune a unui birou pentru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/23 din 22.12.2021Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/19 din 01.12.2016 „Cu privire la Memorandumul de parteneriat cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală în Republica Moldova (ALDA)Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/24 din 22.12.2021Cu privire la transmiterea în comodat a patrimoniului UAT orașul Cimișlia instituțiilor de învățământ secundar din or. CimișliaDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/25 din 22.12.2021Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/5 din 14.04.2021 „Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” și modificarea unor Decizii aferente administrării patrimoniului”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/26 din 22.12.2021Cu privire la constituirea comisiei de identificare analiză și evaluare a necesităților de întreținere și gestionare a instituțiilor preșcolare din UAT or. CimișliaDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/27 din 22.12.2021Cu privire la modificarea Decizie Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 4/18 din 09.06.2021 cu privire la instituirea comisiei privind predarea – primirea bunului imobil – teren cu numărul cadastral 2901304015Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/28 din 22.12.2021Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 6/13 din 15.10.2021 “Cu privire la cererea cet. XXX privind schimbarea modului de folosință a clădirii administrative”Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/29 din 22.12.2021Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în prima lecturăDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 8/30 din 22.12.2021Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a doua lecturăDecizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia 08/02 din 22.12.2021Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022Decizie Consiliu Local 22.12.2021
Decizia nr. 9/1 din 29.12.2021Cu privire la vânzarea-cumpărarea arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilorDecizie Consiliu Local 29.12.2021
Decizia nr. 9/2 din 29.12.2021Cu privire la garantarea contribuției la Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2024Decizie Consiliu Local 29.12.2021
Decizia nr. 1/1 din 26.01.2021Cu privire la corelarea bugetului or. CimișliaDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/2 din 26.01.2021Cu privire la scutirea de plata părinteascăDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/3 din 26.01.2021Cu privire la aplicarea la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului RuralDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/4 din 26.01.2021Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc CimișliaDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/5 din 26.01.2021Cu privire la tranzacția de împăcare la cererea de chemare în judecată înaintată de primarul or. CimișliaDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/6 din 26.01.2021Cu privire la modificare și abrogare a Deciziilor Consiliului orășenesc CimișliaDecizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 2/2 din 03.02.2021Cu privire la costul unui metru ster de lemn de categoria IV – III – II – I clasa nuielelorDecizie Consiliu Local 03.02.2021
Decizia nr. 2/3 din 03.02.2021Cu privire la completarea și modificarea Deciziei nr. 9/14 din 23.12.2020 “Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare”Decizie Consiliu Local 03.02.2021
Decizia nr. 2/1 din 03.02.2021Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 – 2025Decizie Consiliu Local 03.02.2021
Decizia nr. 3/11 din 14.04.2021Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/24 din 14.04.2021Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din or. CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/1 din 14.04.2021Cu privire la atribuirea mandatului de consilierDecizie Primaria 14.04.2021
Decizia nr. 3/2 din 14.04.2021Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 2/10 din 04.03.2020 “Cu privire la aprobarea componenței Сonsiliului pentru Protecția Drepturilor Copilului”Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/3 din 14.04.2021Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație și aprobarea regulamentului intern al comisiei de licitații în redacție nouăDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/4 din 14.04.2021Cu privire la modificarea Decizie nr. 3/20 din 27.05.2020 „Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în instanțele de judecată”Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/5 din 14.04.2021Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” și modificarea unor decizii aferente administrării patrimoniuluiDecizie Primaria 14.04.2021
Decizia nr. 3/6 din 14.04.2021Cu privire la modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/7 din 14.04.2021Cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 – 2025Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/8 din 14.04.2021Cu privire la aprobarea Contractului de delegare a serviciilor de salubrizareDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/9 din 14.04.2021Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2020Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/10 din 14.04.2021Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului ”Bugetul Inițiativelor Civice – 2021” în orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/12 din 14.04.2021Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/13 din 14.04.2021Cu privire la acceptarea cazangeriei pe biomasă în proprietatea unității administrative-teritoriale or. CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/18 din 14.04.2021Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă)Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/14 din 14.04.2021Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia”Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/15 din 14.04.2021Cu privire la inițierea delimitării delimitarea în mod selectiv actualizarea modificarea hotarelor și formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate publică a orașuluiDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/16 din 14.04.2021Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren pe numele B.M.Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/17 din 14.04.2021Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/19 din 14.04.2021Cu privire la modificarea hotarelor aprobarea planului geometric a bunurilor imobile proprietate privată cu numerele cadastrale …Decizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/20 din 14.04.2021Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/22 din 14.04.2021Cu privire la vânzarea – cumpărarea și arenda terenurilor publice aferente construcţiilor agricole agroindustrialeDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/23 din 14.04.2021Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casăDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 3/25 din 14.04.2021Cu privire la modificarea Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orășenesc CimișliaDecizie Consiliu Local 14.04.2021
Decizia nr. 4/1 din 09.06.2021Cu privire la atribuirea mandatului de consilierDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/2 din 09.06.2021Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc CimișliaDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/3 din 09.06.2021Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/4 din 09.06.2021Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/5 din 09.06.2021Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și gospodărirea în UAT orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/6 din 09.06.2021Cu privire la inițierea delimitării aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașuluiDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/7 din 09.06.2021Cu privire la vânzarea – cumpărarea arenda terenurilor aferente construcţiilor agricole industriale și terenurilor publice prin licitație publică cu strigareDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/8 din 09.06.2021Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă cet. D.I.Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/9 din 09.06.2021Cu privire la corectarea erorii comise în procesul evaluării în masă la atribuirea în proprietate cet. C. M. a terenului cu nr. cadastral 290…Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/10 din 09.06.2021Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului pentru pășunat și cosit în UAT orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/11 din 09.06.2021Cu privire la confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare al ÎM “Servicii Publice Cimişlia”Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/12 din 09.06.2021Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/11 din 22.03.2019 “Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate cu mecanismele din dotarea ÎM “Servicii Publice Cimișlia””Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/13 din 09.06.2021Cu privire la delegarea serviciului public de întreținere a câinilor fără stăpânDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/14 din 09.06.2021Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la ÎM “Servicii Publice Cimișlia”Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/15 din 09.06.2021Cu privire la raportul de activitate a ÎM “Servicii Publice Cimişlia” pentru anul 2020Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/16 din 09.06.2021Cu privire la cererea prealabilă nr. 46 din 04.05.2021 înaintată de consilierul orăşenesc Cimişlia Gh. Răileanu împotriva Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 3/24 din 14.04.2021 „Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din oraşul Cimişlia”Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/17 din 09.06.2021Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în UAT orașul CimişliaDecizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 4/18 din 09.06.2021Cu privire la instituirea comisiei privind predarea-primirea bunului imobil-teren cu numărul cadastral 2901304015Decizie Consiliu Local 09.06.2021
Decizia nr. 5/1 din 21.07.2021Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/2 din 21.07.2021Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/3 din 21.07.2021Cu privire la inițierea actualizării și modificarea hotarului terenului bun imobil proprietate a orașului CimișliaDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/4 din 21.07.2021Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice din orașul Cimișlia prin licitație cu strigareDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/5 din 21.07.2021Cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a terenurilor UAT or. CimișliaDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/6 din 21.07.2021Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/3 din 23.10.2020Decizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/7 din 21.07.2021Cu privire la defrișarea arborilorDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/8 din 21.07.2021Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la IM Servicii Publice CimișliaDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/9 din 21.07.2021Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT7-103Decizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/10 din 21.07.2021Cu privire la cererea în judecată înainată de OT Hîncești al Cancelariei de StatDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 5/11 din 21.07.2021Cu privire la inițierea delimitării bunului imobil teren aferent construcției de învățământ și educațieDecizie Consiliu Local 21.07.2021
Decizia nr. 6/2 din 15.10.2021Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/3 din 15.10.2021Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului ”Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/4 din 15.10.2021Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2022Decizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/5 din 15.10.2021Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria CimișliaDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/6 din 15.10.2021Cu privire la inițierea delimitării aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv actualizarea și modificarea hotarelor a bunurilor imobile proprietate publică a orașuluiDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/7 din 15.10.2021Cu priviere la vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigareDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/8 din 15.10.2021Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilorDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/9 din 15.10.2021Cu privire la înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile proprietate publică a UAT orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/10 din 15.10.2021Cu privire la aprobarea tarifului unic pentru evacuarea 1 m3 de deșeuri municipale solideDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/11 din 15.10.2021Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/18 din 16.02.2018 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia”Decizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/12 din 15.10.2021Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii Publice orășenești “Mihai Eminescu” din orașul CimișliaDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/13 din 15.10.2021Cu privire la cererea cet. XXX XXX privind schimbarea destinației construcției clădirii administrativeDecizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 6/1 din 15.10.2021Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 15.10.2021
Decizia nr. 7/1 din 10.11.2021Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 10.11.2021
Decizia nr. 7/2 din 10.11.2021Cu privire la inițierea delimitării aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobileDecizie Consiliu Local 10.11.2021
Decizia nr. 7/3 din 10.11.2021Cu privire la modificarea clauzelor contractului de arendăDecizie Consiliu Local 10.11.2021
Decizia nr. 7/4 din 10.11.2021Cu privire la completarea Deciziei nr. 9/18 din 30.11.2012 “Cu privire la costul unui metru cub de lemn”Decizie Consiliu Local 10.11.2021
Decizia nr. 8/1 din 22.12.2021Cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2021Decizie Consiliu Local 22.12.2021
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia 9/1 din 23.12.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/2 din 23.12.2020 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/3 din 23.12.2020 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2019 cu funcție de demnitate publică Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/4 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/5 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/6 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/7 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/8 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/9 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021 în prima lectură Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/10 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/11 din 23.12.2020 Cu privire la politica de pregătire și adoptare a Planului Multianual de Investiții Capitale a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/12 din 23.12.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/13 din 23.12.2020 Cu privire la inițierea delimitării bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/14 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/15 din 23.12.2020 Cu privire la modificarea hotarelor, formarea bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/16 din 23.12.2020 Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/17 din 23.12.2020 Cu privire la darea în locațiune a birourilor pentru serviciile deconcentrate Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/18 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru 9 luni a anului 2020 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/19 din 23.12.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/20 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Informare și servicii pentru cetățeni din cadrul Primăriei or. Cimișlia și a listei serviciilor prestate Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/22 din 23.12.2020 Cu privire la inițierea delimitării și actualizarea hotarelor bunului imobil Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia 9/21 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea sediului asociațiilor obștești Decizie Consiliu Local 23.12.2020
Decizia nr. 1/8 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea statutului IM și contractul individual de muncă al administratorului IM Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/1 din 29.01.2020 Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier Decizie Primaria 29.01.2020
Decizie nr. 1/2 din 29.01.2020 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia, an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/3 din 29.01.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/4 din 29.01.2020 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/5 din 29.01.2020 Cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/6 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/7 din 29.01.2020 Cu privire la Acordul de cooperare cu Câmpia Turzii Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/9 din 29.01.2020 Cu privire la Comisia de inventariere a terenurilor agricole Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/10 din 29.01.2020 Cu privire la delimitarea zonelor de protecție sanitară pentru priza de apă SRL Cogîlnic Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/11 din 29.01.2020 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda, și locațiunea bunurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/12 din 29.01.2020 Cu privire la anularea deciziei de atribuire a cet. Lazu Sergiu, a terenului pentru construcția casei Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/13 din 29.01.2020 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor, delimitarea, în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/14 din 29.01.2020 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizia 2/1 din 04.03.2020 Cu privire la manadatul de consilier Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/2 din 04.03.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului CImișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/3 din 04.03.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/4 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/5 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea prevederilor regulamentului privind mecanismul de implimentare a „Bugetului Civic” Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/6 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului intern de activitatea a comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/7 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe teritoriul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/8 din 04.03.2020 Cu privire la acordarea garanțiilor sociale în legătură cu încetarea mandatului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/9 din 04.03.2020 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru actualizarea regulamentului în transportul public de pasageri Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Anexa nr. 2 la decizia 2/9 din 04.03.2020 Caiet de sarcini al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PASAGERI Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/10 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru protecția drepturilor copilului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/11 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a stadionului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/12 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/13 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/14 din 04.03.2020 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale a Secretarului Consiliului Orășenesc Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/15 din 04.03.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/16 din 04.03.2020 Cu privire la operarea unei modificări în Planul Urbanistic General al or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/17 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de întreținere a fațadelor și asigurarea identității cromatice a cladirilor din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/18 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea delimitării, în mod selectiv, a bunurilor imobile în proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/19 din 04.03.2020 Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/20 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia, 2019-2021 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Anexa nr. 1 La decizia 2/20 din 04.03.2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/21 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/22 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea elaborării Proiectului de construcție a unui nod hidraulic în or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/24 din 04.03.2020 Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea fâșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/25 din 04.03.2020 Cu privire la modificare comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 2/23 din 04.03.2020 Cu privire la notificare Oficiului Teritoria Hâncești a Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT-45 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
Decizia 3/1 din 27.05.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/2 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă/ de canalizare și anexele acestuia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/3 din 27.05.2020 Cu privire la scutirea de plată de arendă pentru locul de comerț al contribuabililor care activează pe teritoriul pieței din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/4 din 27.05.2020 Cu privire la modificare Deciziei nr. 8/3 din 19.12.2019, cu privire la stabilirea taxelor locale în or. Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/5 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/6 din 27.05.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/8 din 27.05.2020 Cu privire la inițierea delimitării în mod selectiv a bunurilor imobile, proprietatea publică a orașului Decizie Primaria 27.05.2020
Decizia 3/9 din 27.05.2020 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente construcțiilor, agricole, fâșii forestiere de protecție (nuci) prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/7 din 27.05.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe către Consiliul raional Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/10 din 27.05.2020 Cu privire la anularea dreptului de proprietate, și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit familiilor nou formate Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/11 din 27.05.2020 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/12 din 27.05.2020 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de dezvoltare a agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/13 din 27.05.2020 Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni) Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/14 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Impulsionarea dezvoltării economice al orașului Cimișlia prin acțiuni complexe de creștere a competitivității investiționale” în cadrul proiectului MIDL, PNUD Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/15 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul Fondului de Granturi Mici, program SOLIDARITY Fund PL în Moldova finanțat de Ministerul de Externe al Republicii Polonia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/16 din 27.05.2020 Cu privire la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/17 din 27.05.2020 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de revitalizarea urbană Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/18 din 27.05.2020 Cu privire la numirea viceprimarului orașului Cimișia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/19 din 27.05.2020 Cu privire la situația ecologică creată pe teritoriul UAT or. Cimișlia, satelor Bogdanovca -Veche, Bogdanovca-Nouă, Dimitrovca și măsurile desfășurate întru ameliorarea acesteia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/20 din 27.05.2020 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în instațele de judecată Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/21 din 27.05.2020 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 3/22 din 27.05.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia aprobat pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
Decizia 4/1 din 24.06.2020 Cu privire la mandatul de consilier Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/2 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2020 Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/3 din 24.06.2020 Cu privire la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/4 din 24.06.2020 Cu privire la inițierea modificării Planului Urbanistic General Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/5 din 24.06.2020 Cu privire la împuternicirea atribuțiilor de Secretar al Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/6 din 24.06.2020 Cu privire la inițierea delimitării, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/7 din 24.06.2020 Cu privire la vânzarea- cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/8 din 24.06.2020 Cu privire la aprobare alistei sectoarelor de teren degradate pasibile pentru împădurire Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/9 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație și modificarea regulamentului intern privind activitatea comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/10 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/5 din 29.01.2020, cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/11 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/10 cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru protecția drepturilor copilului Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/12 din 24.06.2020 Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/13 din 24.06.2020 Cu privire la garantarea cofinanțării pentru proiectul „Implicare pentru guvernare locală transparentă și participativă în Cimișlia” Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia 4/14 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
Decizia nr. 5/1 din 03.07.2020 Cu privire la demisia Secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.07.2020
Decizia 6/1 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu LDA Moldova Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/2 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/3 din 18.09.2020 Cu privire la executarea bugetului pentru 6 luni a anului 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/4 din 18.09.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/5 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/4 din 18.09.2019 „Cu privire la darea în comodat a unei încăperi” Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/6 din 18.09.2020 Cu privire la iniţierea delimitării, bunurilor imobile din or. Cimislia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/7 din 18.09.2020 Cu privire la cerea cet… privind schimbarea destinației construcției comerciale Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/8 din 18.09.2020 Cu privire la casarea produselor alimentare casate Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/9 din 18.09.2020 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/10 din 18.09.2020 Cu privire la relansarea procesului educațional în Instituțiile de educație timpurie din UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/11 din 18.09.2020 Cu privire la garantarea cofinanțării pentru proiectul ”Modernizarea rețelei de canalizare în sectorul Cogâlnic din orașul Cimișlia” în cadrul Programului Comunitatea Mea, finanțat de USAID Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/12 din 18.09.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/13 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea listei sectoarelor de teren pasibile pentru împădurire Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/14 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/15 din 18.09.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2019-2021 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/16 din 18.09.2020 Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă) Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 6/17 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea declarațiilor de parteneriat Decizie Consiliu Local 18.09.2020
Decizia 7/2 din 23.10.2020 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/16 din 27.05.2020 “Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în cadrul Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova” Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/1 din 23.10.2020 Cu privire la acceptarea recepționării bunurilor achiziționate în cadrul proiectului SDC/ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/3 din 23.10.2020 Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/4 din 23.10.2020 Cu privire la audierea Raportului finaciar al Î. M. “Servicii Publice Cimișlia” pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/5 din 23.10.2020 Cu privire la schimbul de bunuri Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/6 din 23.10.2020 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/16 din 18.09.2020 “Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă)’’ Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 7/7 din 23.10.2020 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 23.10.2020
Decizia 8/1 din 25.11.2020 Cu privire la modificare abugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
Decizia 8/2 din 25.11.2020 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
Decizia 8/3 din 25.11.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 25.11.2020
Decizia 8/4 din 25.11.2020 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/15 din 18.09.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizaree Urbană a or. Cimișlia 2019-2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
Decizia 8/5 din 25.11.2020 Cu privire la inițierea delimitării, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.11.2020
 
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizie nr. 8/1 din 19.12.2019 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/2 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în prima lectură Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/3 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea taxelor locale pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/4 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/5 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice, a. 2020 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/6 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor privatizate Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/7 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/8 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/9 din 19.12.2019 Cu privire la dizolvarea unor formațiuni artistice de amatori Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/10 din 19.12.2019 Cu privire la modificarea bugetului aprobat pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/11 din 19.12.2019 Cu privire la numirea viceprimarilor Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizie nr. 8/12 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 19.12.2019
Decizia nr. 1/2 din 18.01.2019 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot debilerativ în componența birourilor electorale Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/1 din 18.01.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia 2019 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/3 din 18.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind implimentarea programului Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/4 din 18.01.2019 Cu privire la cererea cet. Capmari Mihail Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/5 din 18.01.2019 Cu privire la cererea cet. Prisacari Valentina Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/6 din 18.01.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/7 din 18.01.2019 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/8 din 18.01.2019 Cu privire la retragerea atribuirii sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodărești Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/9 din 18.01.2019 Cu privire la anularea prevederii din pct. 8 a Procesului-verbal nr. IV din 30.04.1997 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/10 din 18.01.2019 Cu privire la modificarea dec. 5.6 din 09.08.2018, cu privire la darea în concesiune a încăperilor Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/11 din 18.01.2019 Cu privire la modificarea darea în locațiune a supr. de 2m2 în incinta L.T. Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Anexele decziei nr. 1.3 din 18.01.2019 Cu privire la Regulamentul „Buget Civic”, anexele Decizie Primaria 29.01.2019
Decizie nr. 2/1 din 22.03.2019 Cu privire la raportul privind executarea bugetului pu. anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/2 din 22.03.2019 Cu privire la modificare abugetului pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/3 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltarea Economică Locală 2019 – 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/4 din 22.03.2019 Cu privire la Planul de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia 2019 – 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/5 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul Fondului de Granturi Mici Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/6 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea calificării personalului primăriei Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/7 din 22.03.2019 Cu privire la redistribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/8 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/9 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea dec. 8/11 din 01.12.2016, comisia administrativă Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/10 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/11 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifelor prestate de către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/12 din 22.03.2019 Cu privire la acordarea premiului managerului-șef Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/13 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea contractului de muncă între Consiliu și managerul de la Î.M.Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/14 din 22.03.2019 Cu privir ela dfrișarea arborilor pe teritoriul amdinistrat de primărie Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/15 din 22.03.2019 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/16 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifului de veceu public Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/17 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea sondei arteziene nr. 940 către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/18 din 22.03.2019 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești a Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/19 din 22.03.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/20 din 22.03.2019 Cu privire la vânzrea-cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 2/21 din 22.03.2019 Cu privire la anularea atribuirii terenului pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 22.03.2019
Decizie nr. 3/1 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/2 din 23.05.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/3 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/4 din 23.05.2019 Cu privire la scutirea d eplata părintească la grădinițe Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/5 din 23.05.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/6 din 23.05.2019 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc în instanțele de judecată Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/7 din 23.05.2019 Cu privire la alocarea lemnelor de foc Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/8 din 23.05.2019 Cu privire la lucrările de îngrijire a pădurilor și fâșiilor forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/9 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea Regulamentului „Bugetul Civic” Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/10 din 23.05.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/11 din 23.05.2019 Cu privire la vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/12 din 23.05.2019 Cu privire la transmiterea loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 3/13 din 23.05.2019 Cu privire la acordul de a transmite în arendă fântâna arteziană Decizie Consiliu Local 23.05.2019
Decizie nr. 4/1 din 05.07.2019 Cu privire la modificarea bugetului orașului pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 05.07.2019
Decizie nr. 4/2 din 05.07.2019 Cu privire la participarea primăriei la proiectul MiDL II Decizie Consiliu Local 05.07.2019
Decizie nr. 4/3 din 05.07.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 05.07.2019
Decizie nr. 5/1 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/2 din 20.08.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/3 din 20.08.2019 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 6 luni Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/4din 20.08.2019 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/5 din 20.08.2019 Cu privire la candidaturile membrilor la Consiliul electoral de circumscripție Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/6 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea dec. 2/8 din 22.03.2018/ comisia de licitații Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/7 din 20.08.2019 Cu privire la evidența mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/8 din 20.08.2019 Cu privire la casarea unor bunuri Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/9 din 20.08.2019 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/10 din 20.08.2019 Cu privire la arenda terenurilor aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/12 din 20.08.2019 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru I.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/13 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea anexei 5 de la dec. 9/5 din 15.12.2018 Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/14 din 20.08.2019 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 5/15 din 20.08.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi pentru arhiva raională Decizie Consiliu Local 20.08.2019
Decizie nr. 6/1 din 18.09.2019 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/2 din 18.09.2019 Cu privire la modificarea bugetului or. pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/3 din 18.09.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/4 din 18.09.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/5 din 18.09.2019 Cu privire la schimbarea destinației construcției comerciale Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/6 din 18.09.2019 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/7 din 18.09.2019 Cu privire la corectarea erorilor și altor probleme funciare Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/8 din 18.09.2019 Cu privire la acordarea indemnizației unice Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 6/9 din 18.09.2019 Cu privire la acceptarea și coordonarea investițiilor în infrastructură Decizie Consiliu Local 18.09.2019
Decizie nr. 7/1 din 18.11.2019 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.11.2019
Decizia 8/1 din 25.11.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2019
nr1 TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia nr. 9/1 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru 2019, prima lectură Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/2 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea impozitului funciar și impozitulpe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/3 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/4 din 18.12.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/5 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019, lectura a II Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 9/6 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind limita de parcurs a automobilelor de serviciu Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/7 din 18.12.2018 Cu privire la activitatea Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/8 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/3 din 21.12.2017, Piața comercială Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/10 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea nr. 9/10 din 11.10.2018 Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/11 din 18.12.2018 Cu privire la delegarea serviciului public de gestionare a deșeurilor solide Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/12 din 18.12.2018 Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/13 din 18.12.2018 Cu privire la trecerea la rebut a bunurilor uzate din cadrul instituțiilor preșcolare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/14 din 18.12.2018 Cu privire la inițierea și delimitarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/15 din 18.12.2018 Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/16 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate, urbanism, amenajare a teritoriului Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/9 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind colectarea taxei de salubrizare Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 1/1 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea raportului prvind executarea bugetului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/2 din 16.02.2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/4 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind perceperea taxei pentru evacuarea deșeurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/6 din 16.02.2018 Cu privire la delimitarea în mod selectiv și actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/8 din 16.02.2018 Cu privire la ordinea priorității de construcție și reparație a drumurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/9 din 16.02.2018 Cu privire la anularea și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/10 din 16.02.2018 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/11 din 16.02.2018 Cu privire la corectarea denumirilor de străzi Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/12 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea contractului de muncă între CO și managerul Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/13 din 16.02.2018 Cu privire la antrenarea șomerilor din orașul Cimișlia la lucrări publice în a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/14 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor, în scopul construcției drumului M3 Decizie Primaria 16.02.2018
Decizia nr. 1/15 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului Ghișeului de informare și prestări servicii Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/17 din 16.02.2018 Cu privire la transmiterea către Î.M. Serivicii Publice Cimișlia un teren agricol din extravilanul orașului Decizie Primaria 16.02.2018
Decizia nr. 1/18 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/19 din 16.02.2018 Cu privire la Regulamentul de funcționare a Centrului social Concordia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 2/1 din 18.04.2018 Cu privire la modificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/2 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea cofinanţării în cadrul Programului SOLIDARITY Fund PL Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/3 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/4 din 18.04.2018 Cu privire la darea în locaţiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/5 din 18.04.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Emilian Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/6 din 18.04.2018 Cu privire la delegarea serviciilor publice Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/7 din 18.04.2018 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiţie Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/8 din 18.04.2018 Cu privire la delimitarea, actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/9 din 18.04.2018 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul primăriei Cimişlia Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/10 din 18.04.2018 Cu privire la corectarea erorilor cadastrale comise la evaluarea masivă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/11 din 18.04.2018 Cu privire la vînzarea+cumpărarea şi arenda terenurilor publice prin licitaţie cu strigare Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/12 din 18.04.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/13 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea obligaţiunilor privind gospodărirea oraşului Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/14 din 18.04.2018 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 3/1 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia 2018 Decizie Primaria 07.05.2018
Decizia nr. 3/2 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea regulamentului activității comerciale Decizie Consiliu Local 07.05.2018
Decizia nr. 3/3 din 07.05.2018 Cu privire la participarea la Programul operațional comun România-Moldova, 2014-2020 Decizie Consiliu Local 07.05.2018
Decizia nr. 4/1 din 25.06.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/2 din 25.06.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/3 din 25.06.2018 Cu privire la comisia de licitații Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/5 din 25.06.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Vitalie Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/6 din 25.06.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/7 din 25.06.2018 Cu privire la stabilirea zonelor silvice de amplasare a stupinelor Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/8 din 25.06.2018 Cu privire la initierea, delimitarea, actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/9 din 25.06.2018 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda prin licitații cu strigare Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/10 din 25.06.2018 Cu privire la acordarea concediului secretarului consiliului Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/11 din 25.06.2018 Cu privire la corectarea ordinului de repartiție a spațiului locativ Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/12 din 25.06.2018 Cu privire la tăierea arborilor de pe teritoriul primăriei Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/13 din 25.06.2018 Cu privire la cererea Episcopului Uniunii Bisericilor Penticostale Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/14 din 25.06.2018 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/15 din 25.06.2018 Cu privire la colectarea materialelor nocive Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/16 din 25.06.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 7/1 din 09.08.2018 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 6 luni a a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/2 din 09.08.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/3 din 09.08.2018 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/4 din 09.08.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor și a terenurilor neutilizate Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/5 din 09.08.2018 Cu privire la transmiterea masei lemnoase provenite de la gestionarea fondului silvic și a zonelor verzi Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/6 din 09.08.2018 Cu privire la participarea or. Cimișlia la inițiativa Convenției Primarilor Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 8/1 din 11.10.2018 Cu privire la modificarea bugetului pu a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/2 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/3 din 11.10.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/4 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea indemnizațiilor de conducere pentru funcțiile didactice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/5 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/6 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/7 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/8 din 11.10.2018 Cu privire la inițierea delimitării și delimitarea în mod selectiv a proprietății publice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/9 din 11.10.2018 Cu privire la anularea prevederii de dare în arendă a Iazului Japari Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/10 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea erorii comisie în timpul executării lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/11 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea prețului de vînzare-cumpărare a terenului aferent construcției, Cilmentrans Grup, SRL Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/12 din 11.10.2018 Cu privire la vînzare-cumpărare și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/13 din 11.10.2018 Cu privire la efecturea lucrărilor de tăiere din păduri și fîșii forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/14 din 11.10.2018 Cu privire la edificarea Monumentului ostașilor care au căzut pentru neam și țară Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/15 din 11.10.2018 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc în judecată Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/16 din 11.10.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/17 din 11.10.2018 Cu privire la primirea în proprietate publică bunurile transmise de către PNUD Moldova Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 9/1 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru 2019, prima lectură Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/2 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea impozitului funciar și impozitulpe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/3 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/4 din 18.12.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/5 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019, lectura a II Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 9/6 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind limita de parcurs a automobilelor de serviciu Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/7 din 18.12.2018 Cu privire la activitatea Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/8 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/3 din 21.12.2017, Piața comercială Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/10 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea nr. 9/10 din 11.10.2018 Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/11 din 18.12.2018 Cu privire la delegarea serviciului public de gestionare a deșeurilor solide Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/12 din 18.12.2018 Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/13 din 18.12.2018 Cu privire la trecerea la rebut a bunurilor uzate din cadrul instituțiilor preșcolare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/14 din 18.12.2018 Cu privire la inițierea și delimitarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/15 din 18.12.2018 Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/16 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate, urbanism, amenajare a teritoriului Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/9 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind colectarea taxei de salubrizare Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 9/1 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru 2019, prima lectură Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/2 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea impozitului funciar și impozitulpe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/3 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/4 din 18.12.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/5 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019, lectura a II Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 9/6 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind limita de parcurs a automobilelor de serviciu Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/7 din 18.12.2018 Cu privire la activitatea Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/8 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/3 din 21.12.2017, Piața comercială Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/10 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea nr. 9/10 din 11.10.2018 Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/11 din 18.12.2018 Cu privire la delegarea serviciului public de gestionare a deșeurilor solide Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/12 din 18.12.2018 Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/13 din 18.12.2018 Cu privire la trecerea la rebut a bunurilor uzate din cadrul instituțiilor preșcolare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/14 din 18.12.2018 Cu privire la inițierea și delimitarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/15 din 18.12.2018 Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/16 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate, urbanism, amenajare a teritoriului Decizie Consiliu Local 18.12.2018
Decizia nr. 9/9 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind colectarea taxei de salubrizare Decizie Primaria 18.12.2018
Decizia nr. 1/1 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea raportului prvind executarea bugetului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/2 din 16.02.2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/4 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind perceperea taxei pentru evacuarea deșeurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/6 din 16.02.2018 Cu privire la delimitarea în mod selectiv și actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/8 din 16.02.2018 Cu privire la ordinea priorității de construcție și reparație a drumurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/9 din 16.02.2018 Cu privire la anularea și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/10 din 16.02.2018 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/11 din 16.02.2018 Cu privire la corectarea denumirilor de străzi Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/12 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea contractului de muncă între CO și managerul Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/13 din 16.02.2018 Cu privire la antrenarea șomerilor din orașul Cimișlia la lucrări publice în a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/14 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor, în scopul construcției drumului M3 Decizie Primaria 16.02.2018
Decizia nr. 1/15 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului Ghișeului de informare și prestări servicii Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/17 din 16.02.2018 Cu privire la transmiterea către Î.M. Serivicii Publice Cimișlia un teren agricol din extravilanul orașului Decizie Primaria 16.02.2018
Decizia nr. 1/18 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 1/19 din 16.02.2018 Cu privire la Regulamentul de funcționare a Centrului social Concordia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
Decizia nr. 2/1 din 18.04.2018 Cu privire la modificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/2 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea cofinanţării în cadrul Programului SOLIDARITY Fund PL Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/3 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/4 din 18.04.2018 Cu privire la darea în locaţiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/5 din 18.04.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Emilian Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/6 din 18.04.2018 Cu privire la delegarea serviciilor publice Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/7 din 18.04.2018 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiţie Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/8 din 18.04.2018 Cu privire la delimitarea, actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/9 din 18.04.2018 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul primăriei Cimişlia Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/10 din 18.04.2018 Cu privire la corectarea erorilor cadastrale comise la evaluarea masivă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/11 din 18.04.2018 Cu privire la vînzarea+cumpărarea şi arenda terenurilor publice prin licitaţie cu strigare Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/12 din 18.04.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/13 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea obligaţiunilor privind gospodărirea oraşului Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 2/14 din 18.04.2018 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 18.04.2018
Decizia nr. 3/1 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia 2018 Decizie Primaria 07.05.2018
Decizia nr. 3/2 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea regulamentului activității comerciale Decizie Consiliu Local 07.05.2018
Decizia nr. 3/3 din 07.05.2018 Cu privire la participarea la Programul operațional comun România-Moldova, 2014-2020 Decizie Consiliu Local 07.05.2018
Decizia nr. 4/1 din 25.06.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/2 din 25.06.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/3 din 25.06.2018 Cu privire la comisia de licitații Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/5 din 25.06.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Vitalie Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/6 din 25.06.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/7 din 25.06.2018 Cu privire la stabilirea zonelor silvice de amplasare a stupinelor Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/8 din 25.06.2018 Cu privire la initierea, delimitarea, actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/9 din 25.06.2018 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda prin licitații cu strigare Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/10 din 25.06.2018 Cu privire la acordarea concediului secretarului consiliului Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/11 din 25.06.2018 Cu privire la corectarea ordinului de repartiție a spațiului locativ Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/12 din 25.06.2018 Cu privire la tăierea arborilor de pe teritoriul primăriei Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/13 din 25.06.2018 Cu privire la cererea Episcopului Uniunii Bisericilor Penticostale Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/14 din 25.06.2018 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/15 din 25.06.2018 Cu privire la colectarea materialelor nocive Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 4/16 din 25.06.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 25.06.2018
Decizia nr. 7/1 din 09.08.2018 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 6 luni a a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/2 din 09.08.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/3 din 09.08.2018 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/4 din 09.08.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor și a terenurilor neutilizate Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/5 din 09.08.2018 Cu privire la transmiterea masei lemnoase provenite de la gestionarea fondului silvic și a zonelor verzi Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 7/6 din 09.08.2018 Cu privire la participarea or. Cimișlia la inițiativa Convenției Primarilor Decizie Consiliu Local 09.08.2018
Decizia nr. 8/1 din 11.10.2018 Cu privire la modificarea bugetului pu a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/2 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/3 din 11.10.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/4 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea indemnizațiilor de conducere pentru funcțiile didactice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/5 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/6 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/7 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/8 din 11.10.2018 Cu privire la inițierea delimitării și delimitarea în mod selectiv a proprietății publice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/9 din 11.10.2018 Cu privire la anularea prevederii de dare în arendă a Iazului Japari Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/10 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea erorii comisie în timpul executării lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/11 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea prețului de vînzare-cumpărare a terenului aferent construcției, Cilmentrans Grup, SRL Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/12 din 11.10.2018 Cu privire la vînzare-cumpărare și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/13 din 11.10.2018 Cu privire la efecturea lucrărilor de tăiere din păduri și fîșii forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/14 din 11.10.2018 Cu privire la edificarea Monumentului ostașilor care au căzut pentru neam și țară Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/15 din 11.10.2018 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc în judecată Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/16 din 11.10.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 11.10.2018
Decizia nr. 8/17 din 11.10.2018 Cu privire la primirea în proprietate publică bunurile transmise de către PNUD Moldova Decizie Consiliu Local 11.10.2018
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia nr. 8/1 din 01.12.2017 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 01.12.2017
Decizia nr. 8/2 din 01.12.2017 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2017 Decizie Primaria 01.12.2017
Decizia nr. 8/3 din 01.12.2017 Cu privire la corectarea erorilor din Lista beneficiarilor ajutorului material din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 01.12.2017
Decizia nr. 9/2 din 15.12.2017 Cu privire la corectarea erorilor omise la lucrări cadastrale Decizie Consiliu Local 15.12.2017
Decizia nr. 9/3 din 15.12.2017 Cu privire la ajutorul financiar pentru construcția bisericii SF. Gheorghe Decizie Consiliu Local 15.12.2017
Decizia nr. 9/4 din 15.12.2017 Cu privire la împuternicirea Î.M. Servicii Publice Cimișlia taxa de salubrizare Decizie Consiliu Local 15.12.2017
Decizia nr. 9/1 din 15.12.2017 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor d epersonal pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 15.12.2017
Decizia nr. 10/1 din 21.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului în prima lectură pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 21.12.2017
Decizia nr. 10/2 din 21.12.2017 Cu privire la alocarea unui teren suplimentar Parcului Industrial Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.12.2017
Decizia nr. 10/3 din 21.12.2017 Cu privire la Piața Comercială din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.12.2017
Decizia nr. 11/1 din 28.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului în a doua lectură pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 28.12.2017
Decizia nr. 1/1 din 13/01.2017 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cimişlia cu Legea Bugetului de Stat pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/2 din 13/01.2017 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimişlia pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/3 din 13/01.2017 Cu privire la alocări din fondul de rezervă pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/4 din 13/01.2017 Cu privire la corectarea dec. nr. 7/10 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/5 din 13/01.2017 Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc Cimişlia pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 2/1 din 23.03.2017 Cu privire la arobarea raportului privind executarea bugetului pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/2 din 23.03.2017 Cu privire la modificarea bugetului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/3 din 23.03.2017 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/4 din 23.03.2017 Cu privire la înregistrarea la evidența contabilă a unor bunuri Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/5 din 23.03.2017 Cu privire la schimbarea destinației din nelocativă în locativă Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/6 din 23.03.2017 Cu privire la schimbarea destinației apartamentului privat Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/7 din 23.03.2017 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție și îmbunăt. cond. locative Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/8 din 23.03.2017 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/9 din 23.03.2017 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Primaria 23.03.2017
Decizia nr. 2/10 din 23.03.2017 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/11 din 23.03.2017 Cu privire la trecerea la rebut a literaturii învechite Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/12 din 23.03.2017 Cu privire la anularea și eliberarea titlurilor de teren Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/13 din 23.03.2017 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/14 din 23.03.2017 Cu privire la inițierea; formarea; actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/15 din 23.03.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/16 din 23.03.2017 Cu privire la acordarea premiilor funcționarilor cu demnitate publică Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/17 din 23.03.2017 Cu privire la amenajarea blocului locativ; str. Al. Cel Bun; 134 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/18 din 23.03.2017 Cu privire la tranzacția de împăcarea a SRL (Făclia) cu Consiliul or. Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 2/19 din 23.03.2017 Cu privire la raportul șefului Î.M. Servicii Publice; Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
Decizia nr. 3/6 din 26.04.2017; Anexa nr. 1 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/1 din 26.04.2017 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia cu Legea bugetului de Stat Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/2 din 26.04.2017 Cu privire la aprobarea contractului de muncă între Consiliul or. și Managerul Î.M. Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/3 din 26.04.2017 Cu privire la schimbarea terenurilor adjudecate la licitație pe alte terenuri Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/4 din 26.04.2017 Cu privire la inițierea; formarea; actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/5 din 26.04.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea; arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia nr. 3/6 din 26.04.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare activității comerciale în or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.04.2017
Decizia 4/1 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea bugetului or. pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/2 din 14.06.2017 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/3 din 14.06.2017 Cu privire la aderarea la inițiativa: Primari pentru creștere Economică Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/4 din 14.06.2017 Cu privire la inițierea; formarea; actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/5 din 14.06.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea; arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/6 din 14.06.2017 Cu privire la cererea cet. Mariana Golovatîi privind schimbarea destinației clădirii Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/7 din 14.06.2017 Cu privire la cererea comunității religioase Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/8 din 14.06.2017 Cu privire la parteneriatul cu asociația obștească Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/9 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea și completarea dec. nr. 4/6 din 20.05.2014 și dec. nr. 6/13 din 04.06.2013 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/10 din 14.06.2017 Cu privire la acordarea scutirii la plata impozitului de bunuri imobiliare pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 4/11 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea dec. nr. 9/10 din 04.09.2013; nr. 8/6 din 30.09.2011 și cu privire la instituirea Întreprinderii municipale Decizie Consiliu Local 14.06.2017
Decizia nr. 5/1 din 10.08.2017 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului p/u semestrul I; a. 2017 Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/2 din 10.08.2017 Cu privire la modificarea bugetului aprobat pentru anul 2017 a or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/3 din 10.08.2017 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție și îmbunătățire a condițiilor locative Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/4 din 10.08.2017 Cu privire la modif. dec. 7/15 din 11.08.2015; cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/5 din 10.08.2017 Cu privire la finanțarea Centrului Social Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/6 din 10.08.2017 Cu privire la împuternicirea comisiei de drept de a elabora și semna caracteristica d/lui Primar Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/7 din 10.08.2017 Cu privire la modificarea Comisiei de licitație cu strigare și cu educere Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/8 din 10.08.2017 Cu privire la inițierea formării; formarea; actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/9 din 10.08.2017 Cu privire la vînzarea; cumpărarea terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/1 din 10.08.2017 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pu trimistrul I Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/2 din 10.08.2017 Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 5/3 din 10.08.2017 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție și îmbunătățirea condițiilor locative Decizie Consiliu Local 10.08.2017
Decizia nr. 6/1 din 20.10.2017 Cu privire la modificarea bugetului pu anul 2017 Decizie Consiliu Local 20.10.2017
Decizia nr. 6/2 din 20.10.2017 Cu privire la tăierea pădurilor și fâșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 20.10.2017
Decizia nr. 6/3 din 20.10.2017 Cu privire la Proiectul L.T. M. Eminescu cu FISM Decizie Consiliu Local 20.10.2017
Decizia nr. 6/4 din 20.10.2017 Cu privire la deschiderea unei grupe de copii la Gr. Făt-Frumos din Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.10.2017
Decizia nr. 7/1 din 09.11.2017 Cu privire la aprobare raportului privind executarea bugetului pentru semestrul I; 2017 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/2 din 09.11.2017 Cu privire la taxa locală p/u a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/3 din 09.11.2017 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar și impozitului pe bunurile mobiliare; a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/4 din 09.11.2017 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice; a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/5 din 09.11.2017 Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/6 din 09.11.2017 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor pentru urbanism Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/7 din 09.11.2017 Cu privire la aprobarea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/8 din 09.11.2017 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 9 luni a a. 2017 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/9 din 09.11.2017 Cu privire la formarea clubului de șah și dame Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/10 din 09.11.2017 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a primăriei or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia nr. 7/11 din 09.11.2017 Cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor preșcolare și a sferei socială pentru perioada toamnă-iarnă Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/12 din 09.11.2017 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării masive la lucrări cadastrale Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/13 din 09.11.2017 Cu privire la inițierea formării; formarea; actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/14 din 09.11.2017 Cu privire la transmiterea Consiliului raional Cimișlia terenul aferent construcției arhivei raionale Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/15 din 09.11.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea; arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/16 din 09.11.2017 Cu privire la producerea biocomustibilului solid din biomasă de către Î.M. Servicii Publice Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/17 din 09.11.2017 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/19 din 09.11.2017 Cu privire la modificarea bugetului orașului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/20 din 09.11.2017 Cu privire la modificare dec. 8/6; Cu privire la instituirea Î. M. Piața Agro alimentara Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/21 din 09.11.2017 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/22 din 09.11.2017 Cu privire la refuz și atribuire a sectoarelor de terenul pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/23 din 09.11.2017 Cu privire la perspectiva de comasare a Î.M. Servicii Publice cu Î.M. Servcom Decizie Consiliu Local 09.11.2017
Decizia 7/18 din 09.11.2017 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 20.11.2017
nr1 TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia nr. 8/2 din 01/12.2016 Cu privire la aprobarea organigramei statelor de personal Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/1 din 01/12.2016 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bug. a.2016 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/3 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea bugetului pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/4 din 01/12.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/5 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea taxelor locale, a. 2017 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/6 din 01/12.2016 Cu privire la taxa pentru terenurile publice Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/7 din 01/12.2016 Cu privire la arenda anuală pentru terenurile publice Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/8 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea plăţii pu certificatul de urbanism Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/9 din 01/12.2016 Cu privirea la modificarea contractului de arendă, nr. 227 din 21.01.2011 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/10 din 01/12.2016 Cu privire la casarea unor bunuri de la L.T. Mihai Eminescu Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/11 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea dec. nr. 7/16 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/12 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie cu strigare Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/13 din 01/12.2016 Cu privire la susţinerea Serviciilor Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/14 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea impozitului funciar şi bunuri imobiliare, a. 2017 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/15 din 01/12.2016 Cu privire la iniţierea, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/16 din 01/12.2016 Cu privire la corectarea sectoarelor de teren atribuite pentru construcţia caselor de locuit Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/17 din 01/12.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda ternurilor publice şi aferete construcţiilor Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 8/19 din 01/12.2016 Cu privire la Memorandumul de parteneriat cu ALDA Decizie Consiliu Local 01.12.2016
Decizia nr. 9/3 din 22/12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/1 din 22.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului, prima lectură Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/2 din 22.12.2016 Cu privire la autoturismele de serviciu Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/4 din 22.12.2016 Cu privire la reorganizarea instituțiilor din Bogdanovca-Veche Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/5 din 22.12.2016 Cu privire la transmiterea unor terenuri Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/6 din 22.12.2016 Cu privire la corelarea bugetului or. cu Legea bugetului de Stat, a. 2016 Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/7 din 22.12.2016 Cu privire la acceptarea proiectelor de execuție pu reparația L.T. M. Eminescu Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/8 din 22.12.2016 Cu privire la transmiterea patrimoniului or. Cimișlia către Î.M. Servicii Publice Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 9/9 din 22/12.2016 Cu privire la ajustarea tarifului la apă Decizie Consiliu Local 22.12.2016
Decizia nr. 1/3 din 03.03.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/15 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/4 din 03.03.2016 Cu privirea la îmbunătățirea administrării servicilor comunale Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/5 din 03.03.2016 Cu privire la stabilirea plății privind emiterea certificatului de urbanism și autorizațiilor de construire Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/6 din 03.03.2016 Cu privire la consultarea cetățenilor Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizie nr. 1/7 din 03.03.2016 Cu privire la formarea și transmiterea bunirilor terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/8 din 03.03.2016 Cu privire la retrocedarea imobilului confiscat și naționalizat, cetățeanului Bulat Ion Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/9 din 03.03.2016 Cu privire la inițierea formării, formarea, actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/10 din 03.03.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/11 din 03.03.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/12 din 03.03.2016 Cu privire la anularea și transmiterea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/13 din 03.03.2016 Cu privirea la vînzarea lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/14 din 03.03.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 9/12 din 18.11.2011 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/15 din 03.03.2016 Cu privire la tăierea arborilor de pe teritoriul primpriei Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/2 din 03.03.2016 Cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 1/1 din 03.03.2016 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
Decizia nr. 2/5 din 23.05.2016 Cu privirea la stabilirea taxei p-u recoltarea ierbii Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/6 din 23.05.2016 Cu privire la mod. regul. p-u colectarea impozitelor Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/7 din 23.05.2016 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/8 dinn 23.05.2016 Cu privire la aprob. listei benef. Centrului Concordia Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/9 din 23.05.2016 Cu privire la modif. dec. nr. 6/10 din 10.08.2012 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/10 din 23/05.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/11 din 23.05.2016 Cu privire la transmiterea patrimoniului Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/12 din 23/05.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/13 din 23.05.2016 Cu privire la distribuirea soldului disponibil Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/15 din 23.05.2016 Cu privire la iniţierea şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/16 din 23.05.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2.18 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea regul. de funcţionare a consil. Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/14 din 23.05.2016 Cu privire la modificarea dec. 8/2 din 25.08.2015, ajustarea tarifului Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/3 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea Planului Strategic local de acțiuni anticorupție și integritate, 2016-2020 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/1 din 23.05.2016 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/2 din 23.05.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/3 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 2/4 din 23.05.2016 Cu privire la acordul de parteneriat cu reprezentanța Asociției obștești NEXUS Decizie Consiliu Local 23.05.2016
Decizia nr. 3/1 din 10/08.2016 Cu privire la corelarea bugetului aprobat cu Legea de Stat Decizie Consiliu Local 10.08.2016
Decizia nr. 3/2 din 10/08.2016 Cu privire la modificare abugetului orașului Cimișlia pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 10.08.2016
Decizia nr. 3/3 din 10/08.2016 Cu privire la edificarea Monumentului în Memoria celor căzuți în Războiul din Afganistan Decizie Consiliu Local 10.08.2016
Decizia nr. 4/1 din 30/08.2016 Cu privire la alocări din fodul de rezervă Decizie Consiliu Local 30.08.2016
Decizia nr. 4/2 din 30/08.2016 Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri Decizie Consiliu Local 30.08.2016
Decizia nr. 4/3 din 30/08.2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere a fîșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 30.08.2016
Decizia nr. 4/4 din 30.08.2016 Cu privire la reorgnizarea și lichidarea instituțiilor publice Decizie Consiliu Local 30.08.2016
Decizia nr. 5/3 din 23/09.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/5 din 23/09.2016 Cu privire la atribuirea spațiilor locative Decizie Primaria 23.09.2016
Decizia nr. 5/6 din 23/09.2016 Cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor preșcolare Decizie Primaria 23.09.2016
Decizia nr. 5/7 din 23/09.2016 Cu privire la casarea unor bunuri Decizie Primaria 23.09.2016
Decizia nr. 5/8 din 23/09.2016 Cu privire la rezultatele Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/9 din 23/09.2016 Cu privire la inițierea, formarea, anularea, actualizarea șimodificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/10 din 23/09.2016 Cu privir ela anulare și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/11 din 23/09.2016 Cu privire la transmiterea terenului aferent clădirii muzeului raional Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/13 din 23/09.2016 Cu privire la reconstituirea zonei istorice vechi Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/14 din 23/09.2016 Cu privire la modificarea dec. 8/2 din 25.08.2015, ajustarea tarifului pu evacuarea, epurarea apelor reziduale Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 5/15 din 23/09.2016 Cu privire la examninarea cererii prealabile din 14.09.2016 Decizie Consiliu Local 23.09.2016
Decizia nr. 6/1 din 28/09.2016 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 28.09.2016
nr1 TITLU TIP EMITENT DATA
11/1 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/2 Cu privire la reprezentarea C.O. în instanțe de judecată Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/3 Cu privire la reprezentarea C.O. ca parte vătămată Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/4 Cu privire la antrenarea șomerilor în lucrări publice Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/5 Cu privire la aprobarea listei de inventariere Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/6 Cu privire la darea în locațiune Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/8 Cu privire la examinarea cererii prealabile Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/9 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 24.12.2015
11/10 Cu privire la darea în comodat Decizie Consiliu Local 24.12.2015
12/1 din 28.12.2015 Aprobarea bugetului orașului în prima lectură Decizie Consiliu Local 31.12.2015
12/2 din 28.12.2015 Rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 31.12.2015
12/3 din 28.12.2015 Aprobarea bugetului orașului în a doua lectură Decizie Consiliu Local 31.12.2015
Decizia 1-1 din 13.02.2015 Cu privire la execuţia bugetului Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-2 din 13.02.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-3 din 13.02.2015 Cu privire la rectificarea bugetului 2 Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-4 din 13.02.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezerva Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-5 din 13.02.2015 Cu privire la permiterea LT Ion Creanga să transmită în locaţiune o încăpere Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-6 din 13.02.2015 Cu privire la darea in locatiune a unor bunuri Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-7 din 13.02.2015 Cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-8 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni Energie durabilă pentru orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-9 din 13.02.2015 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ_Tampiza Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-10 din 13.02.2015 Cu privire la inițierea formării bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-11 din 13.02.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitatie cu strigare Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-12 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea proiectului pentru atribuirea sectoarelor de construcție a caselor individuale de locuit. Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-13 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Casei de Cultură a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-14 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea înstrăinăribuldozerului aflat la bilanţa Î.M. „Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-15 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea „Obligațiunilor ce revin persoanelor fizice şi juridice la gospodărirea localităţii” Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-16 din 13.02.2015 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-17 din 13.02.2015 cu privire la acordarea premiilor functionarilor de demnitate publica din or. Cimislia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-18 din 13.02.2015 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat. Decizie Consiliu Local 13.02.2015
Decizia 1-2 din 10.04.2015 Cu privire la colaborarea cu A.O. Concordia. Proiecte Sociale Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-7 din 10.04.2015 Cu privire la prelungirea contractului de arendă cu GŢ „Vladimir Zlati” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-8 din 10.04.2015 Cu privire la darea în locaţiune o încăpere în s. Bogdanovca Veche Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-9 din 10.04.2015 Cu privire la cantina şcolară a L.T. ”I. Creangă” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-10 din 10.04.2015 Cu privire la demolarea şopronului de la L T „Alexandru Puşkin” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-11 din 10.04.2015 Cu privire la cazarea profesorilor în căminul L .T. ”Mihai Eminescu”din or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-14 din 10.04.2015 Cu privire la darea în comodat a unei încăperi Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-15 din 10.04.2015 Cu privire la înrudirea cu oraşul Câmpina Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-16 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare cu oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi, România Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 1-19 din 10.04.2015 Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria Cimişlia pentru perioada 2011-2014 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-22 din 10.04.2015 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru evacuarea deşeurilor de către Serviciul Decizie Primaria 10.04.2015
Decizia 3-1 din 10.04.2015 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-3 din 10.04.2015 Cu privire la anularea deciziei 1011 din 11.12.2014 „Cu privire la alocarea terenului pentru depozitarea deşeurilor solide” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-6 din 10.04.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-7 din 10.04.2015 Cu privire la modificarea deciziei consiliului or Cimişlia nr. 918 din 30.11.2012 “Cu privire la costul unui metru ster de lemne Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-10 din 10.04.2015 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-11 din 10.04.2015 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile, atribuirea unui teren Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-12 din 10.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului aprobat pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-13 din 10.04.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-17 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea „Planului de acțiuni a Î. M. „Servicii Publice Cimișlia” pentru perioada 2015-2017 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-18 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea „Programului local de eficiență energetică pentru consumatorii primăriei orașului Cimișlia” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-20 din 10.04.2015 Cu privire la primirea în proprietate publică a bunurilor, volumelor de lucrări efectuate şi transmise cu titlu gratuit de către C Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 3-21 din 10.04.2015 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Extras Decizia 3-6 din 10.04.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.04.2015
Decizia 4-1 din 27.05.2015 Cu privire la candidaturile membrilor Consiliului Electoral de circumscripţie orăşenesc Cimişlia nr.1 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-2 din 27.04.2015 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-3 din 27.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-4 din 27.04.2015 Cu privire la indeplinirea atributiilor notariale a secretarului consiliului orasenesc Cimislia Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-5 din 27.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-6 din 27.04.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-7 din 27.04.2015 Cu privire la modificarea deciziilor consiliului orășenesc nr. 811 din 09.10.2014 (terenuri) Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-8 din 27.04.2015 Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarului, planului geometric a terenului Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 4-9 din 27.04.2015 Cu privire la transmiterea unor terenuri Decizie Consiliu Local 27.04.2015
Decizia 7-21 din 11.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifului la apa potabila Decizie Consiliu Local 05.05.2015
Decizia nr. 9-1 din 06.10.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 10.06.2015
Decizia 6/1din 15.07.2015 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 15.07.2015
Decizia 7/1din 11.08.2015 cu privire la executia bugetului Decizie Primaria 11.08.2015
Decizia 7/2 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea bugetului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/3 din 11.08.2015 cu privire la crearea grupului de lucru asupra regulamentului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/4 din 11.08.2015 Cu privire la trasnmiterea patrimoniului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Deciyia 7/5 din 11.08.2015 Cu privire la casarea bunurilor Decizie Primaria 08.09.2015
Decizia 7/6 din 11.08.2015 Cu privire la pregatirea catre sezonul rece Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/7 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/8 din 11.08.2015 Cu privire la formarea bunurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/9 din 11.08.2015 Cu privire la initiere si formarea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/10 din 11.08.2015 Cu privire la formarea terenurilor proprietate publica a statului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/11 din 11.08.2015 Cu privire la atribuirea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/12 din 11.008.2015 Cu privire la vinzarea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/13 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea Deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/14 din 11.008.2015 Cu privire la comisia de licitatie Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/15 din 11.08.2015 Cu privire la crearea comisiei locative Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/16 din 11.08.2015 Cu privire la cearea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/18 din 11.08.2015 Cu privire la corectarea deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/19 din 11.08.2015 cu privire la eliberarea ordinului de repartitie Decizie Primaria 08.09.2015
Decizia 7/20 din 11.08.2015 Cu privire la corectarea erorii Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/21 din 11.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifului la apa potabila Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/23 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea decizie 6/1 din 15.07.2015 Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 7/22 din 11.08.2015 Cu privire la distribuirea fondului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia 8/2 din 25.08.2015 cu privire la ajustarea tarifelor pentru evacuarea si epurarea apelor reziduale Decizie Consiliu Local 08.09.2015
Decizia nr. 9/1 din 06.10.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/2 din 06.10.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/3 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea statului de personal aprobat pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/4 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea deciziei C. O. nr. 9-10 din 23.10.2015 Cu privire la stabilirea taxelor locale… Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/5 din 06.10.2015 Cu privire la reprezentarea C. O. în instanțe de judecată Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/6 din 06.10.2015 Cu privire la aprobarea Planului de monitozitare și evaluare a serviciilor publice de gospodărie comunală Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/7 din 06.10.2015 Cu privire la delegarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor reziduale Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/8 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C. O. Cimișlia nr. 7-18 din 11.08.2015 Cu privire la atriburea spațiului locativ Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/9 din 06.10.2015 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție a încăperii de locuit Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/10 din 06.10.2015 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție a încăperii de locuit Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/11 din 06.10.2015 Cu privire la inițierea formării, formarea, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/12 din 06.10.2015 Cu privire la anularea și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodărești Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/13 din 06.10.2015 Cu privire la anularea numerelor cadastrale convenționale Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/14 din 06.10.2015 Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor publice și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/15 din 06.10.2015 Cu privire la coordonarea investițiilor în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/16 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C. O. nr. 7/14 din 11.08.2015 Cu privire la componența comisiei de licitației Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9-17 din 06.10.2015 Cu privire la operarea unor modificări în P.U.G. și declararea construcției de utilitate publică Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/18 din 06.10.2015 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare a terenurilor agricole proprietate publică a UAT Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/19 din 06.10.2015 Cu privire la acordarea ajutorului de stat de minimis Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/20 din 06.10.2015 Cu privire la acordarea concediului secretarului C. O. Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/21 din 06.10.2015 Cu privire la corectarea erorii comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive pentru terenul … Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/22 din 06.10.2015 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Hâncești Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/23 din 06.10.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a C.O. Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
Decizia nr. 9/24 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C.O. Cimișlia nr. 8/2 din 25.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifelor pentru evacuarea și epurarea… Decizie Consiliu Local 06.10.2015
10/1 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia în 9 luni ale anului 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/2 Cu privire la rectificarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/3 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/4 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/5 Cu privire la stabilirea taxelor locale în orașul Cimişlia pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/6 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale… Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/7 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/8 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor… Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/9 Cu privire la alegerea viceprimarilor orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/10 Cu privire la transmiterea în comodat a patrimoniului instituţiilor de învăţământ Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/11 Cu privire la darea în locaţiune a unui birou Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/12 Cu privire la aprobarea componenţei şi Regulamentului C. O. C. pentru Protecţia Drepturilor Copilului Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/13 Cu privire la digitalizarea deciziilor Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/14 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/15 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia… Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/16 Cu privire la iniţierea formării, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/17 Cu privire la atribuirea denumirii filialei bibliotecii Decizie Consiliu Local 24.11.2015
10/18 Cu privire la modificarea și anularea deciziilor consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.11.2015
nr1 TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia 10-1 din 11.12.2014 aprobarea bugetului a. 2015 in prima lectura Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-2 din 11.12.2014 completarea statului de personal al primariei a. 2015 Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-3 din 11.12.2014 transmiterea patrimoniului primariei catre im. sp Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-4 din 11.12.2014 aprobarea actului de inventariere Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-5 din 11.12.2014 darea in locatiune a unor birouri Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-6 din 11.12.2014 aprob.actului de inventariere a statiei de pompare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-7 din 11.12.2014 aprobarea listei bunurilor pasibile de privatizare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-8 din 11.12.2014 majorarea tarifului si aprobarea regulamentului transp. public de pasageri in oras Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-9 din 11.12.2014 aprobarea bugetului a. 2015 lectura a doua Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-10 din 11.12.2014 aprobarea temporara in state a unui numar de angajati auxiliari Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-11 din 11.12.2014 alocarea terenului pentru depozitarea deseurilor solide Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-12 din 11.12.2014 initierea formarii si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-13 din 11.12.2014 vinzarea cumpararea si arenda terenurilor publice prin licitatie cu strigare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-14 din 11.12.2014 Inițierea corectarii erorii comise în timpul evaluării în masa Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-15 din 11.12.2014 Modificarea hotarelor Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-16 din 11.12.2014 Atribuirea sectoarelor de teren pentru constructia caselor de locuit Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-17 din 11.12.2014 cererea agbas nadejda Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-18 din 11.12.2014 Rectificarea bugetului pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-19 din 11.12.2014 Cererea cetățeanului Negara Iurie Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-21 din 11.12.2014 cererea mihailiuc sveatoslav Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-21 din 11.12.2014 alocarea terenului pentru constructia iazului lui epure Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-22 din 11.12.2014 pregatirea terenurilor pentru constructia caselor Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-23 din 11.12.2014 regenerarea si taietura arborilor din fisiile forestiriere Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Decizia 10-25 din 11.12.2014 premierea functionarilor de deminitate publica Decizie Consiliu Local 11.12.2014
Anexa Decizia 1-3 din 30.01.2014 Regulamentul cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-1 din 30.01.2014 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-2 din 30.01.2014 Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondului disponibil al oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-3 din 30.01.2014 Cu privire la aprobarea în satele de personal ale primăriei a unei unităţii de mediator comunitar Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-4 din 30.01.2014 Cu privire la transmiterea în subcomodat a cantinei din Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Cim Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-5 din 30.01.2014 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-6 din 30.01.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-7 din 30.01.2014 Cu privire la iniţierea formării, actualizarea bunurilor imobile şi aprobarea construcţiei unei staţii Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-8 din 30.01.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor, altor terenuri şi arenda teren Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-9 din 30.01.2014 Cu privire la modificarea deciziei 10-11 din 25.10.2013 6-1 din 05.07.2011 „ Cu privire la Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Extras Decizia 1-7 din 30.01.2014 Cu privire la iniţierea formării, actualizarea bunurilor imobile şi aprobarea construcţiei unei staţii Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 2-1 din 03.03.2014 Cu privire la corelarea bugetului local aprobat cu Legea bugetului de stat pe anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-2 din 03.03.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-3 din 03.03.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-4 din 03.03.2014 Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituții Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-5 din 03.03.2014 Cu privire modificarea deciziei nr. 2-9 din 25.04.2012 cu privire la stabilirea tarifelor pentru servi Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-6 din 03.03.2014 Cu privire la constituirea şi aprobarea componenţei nominale a comisiei privind reglementarea organizării Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-7 din 03.03.2014 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-8 din 03.03.2014 Cu privire la alocarea terenului pentru construcţia staţiei de pompare a apelor reziduale pentru piaţa Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-9 din 03.03.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-10 din 03.03.2014 Cu privire la Regulamentul intern al oraşului Cimişlia privind modul şi condiţiile de atribuire Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-11 din 03.03.2014 Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al d-nei Anastasia Rusu secretar al consiliului oraş Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-12 din 03.03.2014 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit indiv Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-13 din 03.03.2014 Cu privire la aprobarea în statele de personal ale primăriei a colectivelor artistice de amatori Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-14 din 03.03.2014 Cu privire la cererea prealabilă din 16.12.2013 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 2-15 din 03.03.2014 Cu privire la reprezentarea consiliului în instanţa de judecată Decizie Consiliu Local 03.03.2014
Decizia 3-1 din 30.04.2014 Cu privire la modificarea bugetului or.Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-2 din 30.04.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-3 din 30.04.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-4 din 30.04.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului “Cu privire la modul de percepere a taxei Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-5 din 30.04.2014 Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria Cimişlia pentru perioada 2010-2012 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-6 din 30.04.2014 Cu privire la rezultatul inspectării financiare complexe la Î.M. ,,Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-7 din 30.04.2014 Cu privire la acceptarea stingerii datoriilor Combinatului de carne din Cimişlia “Roma” SA acumulate la plata Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-8 din 30.04.2014 Cu privire la operarea unor modificări la decizia nr.111 din 24.02.2012 Cu privire la constituirea comisiei Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-9 din 30.04.2014 Cu privire la activitatea gărzilor populare Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-10 din 30.04.2014 Cu privire la iniţierea corectării erorii comise în timpul evaluării în masă pentru terenul de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-11 din 30.04.2014 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-12 din 30.04.2014 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-13 din 30.04.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 3-14 din 30.04.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
Decizia 4-1 din 20.05.2014 Cu privire la continuarea activitatății gimnaziului Bogdanovca Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-2 din 20.05.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-3 din 20.05.2014 Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant inaintate la FISM Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-4 din 20.05.2014 Cu privire la asigurarea investiției comunității în caz dacă costul total estimativ depășește marimea Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-5 din 20.05.2014 Cu privire la aprobarea componența Agenției de implementare a subproiectului finanțat de FISM Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-6 din 20.05.2014 Cu privire la arenda iazului Japari din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-7 din 20.05.2014 semnarea contractului cu silvo-cinegetica cimislia Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-8 din 20.05.2014 initierea si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 4-9 din 20.05.2014 cu privire la planului srategic al orasului 2015-2020 Decizie Consiliu Local 20.05.2014
Decizia 8-1 din 09.10.2014 cu privire la executia bugetului Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-2 din 09.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-3 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea indemnizatiei de conducere pentru directorii de gradinite Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-4 din 09.10.2014 cu privire la darea in comodat a unor bunuri Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-5 din 09.10.2014 cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-6 din 09.10.2014 cu privire la reprezentarea consiliului in judecata Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-7 din 09.10.2014 cu privire la gradul de pregatire a orasului si a gradinitelor pentru perioada rece a anului Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-8 din 09.10.2014 cu privire la modificarea contractului de arenda tereanului agricol de 45 ha Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-9 din 09.10.2014 cu privire la initierea corectarii erorii comise in timpul evaluarii in masa Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-10 din 09.10.2014 cu privire la angajarea temporara a patru unitati de personal tehnic Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-11 din 09.10.2014 cu privire la initierea formarii si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-12 din 09.10.2014 cu privire la atribuirea denumirilor de strazi Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-13 din 09.10.2014 cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente constructiilor Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-14 din 09.10.2014 cu privire la schimbarea destinatiei unui teren Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-15 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea listelor detinatorilor de teren si a proiectului de reparcelare Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-16 din 09.10.2014 cu privire la modificarea deciziei consiliului 5-15 din 08.07.2010 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-17 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea acordului de infratire cu or. hirlau jud. iasi Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-18 din 09.10.2014 cu privire la modificarea statelor de personal Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-19 din 09.10.2014 cu privire la distribuirea fondului de rezerva a or. cimislia pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 8-20 din 09.10.2014 cu privire la modificarea deciziei 7-13 din 10.10.2012 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
Decizia 9-1 din 23.10.2014 constituirea sectiilor de votare Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-2 din 23.10.2014 desemnarea candidaturilor in componenta birourilor electorale Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-3 din 23.10.2014 executia bugetului pentru 9 luni Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-4 din 23.10.2014 aprobarea statelor de personal a.2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-5 din 23.10.2014 plata pentru eliberarea certificatelor de urbanism Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-6 din 23.10.2014 stabilirea platii pentru folosirea terenurilor publice a. 2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-7 din 23.10.2014 plata pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor privatizate Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-8 din 23.10.2014 crearea centrului vinului Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-9 din 23.10.2014 rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 23.10.2014
Decizia 9-10 din 23.10.2014 aprobarea taxelor locale pentru a.2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
NR. TITLU TIP EMITENT DATA
Decizia 13-1 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 in prima lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-2 din 17.12.2013 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru 9 luni anul 2013 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-3 din 17.12.2013 Cu privire la scutirea unor intreprinderi individuale la plata taxelor locale Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-4 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei consilierilor orăşeneşti pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-5 din 17.12.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-6 din 17.12.2013 Cu privirela stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-7 din 17.12.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-8 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-9 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-10 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-12 din 17.12.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-14 din 17.12.2013 Cu privire la lucrările de proiectare recultivarea carierei neautorizata de argila Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-15 din 17.12.2013 Cu privire la tăierea arborilor din fisiile forestiere Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-16 din 17.12.2013 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-17 din 17.12.2013 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Extras Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 1-1 din 09.01.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.01.2013
Decizia 2-1 din 06.02.2013 Cu privire la executia bugetului oraşului Cimislia pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-2 din 06.02.2013 Cu privire la stabilirea taxelor locale în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-3 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea mijloacelor fondului disponibil la componenta mijloace speciale al oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-4 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate la cazangeria Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-5 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate si transmise Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-6 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-7 din 06.02.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi anularea formărilor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea – cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-10 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pe lîngă casa Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-11 din 06.02.2013 Cu privire la cererea cet. Şterbeţ Victor privind schimbarea modului de folosinţă a terenului proprietate privata Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-12 din 06.02.2013 Cu privire la plata de folosire a pămîntului pentru Întreprinderea Cooperatistă de Producţie „PRODCOOP” Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-13 din 06.02.2013 Cu privire la acordarea scutirii la plata impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-14 din 06.02.2013 Cu privire la darea în comodat a terenului public domeniu public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-15 din 06.02.2013 Cu privire la Cererea prealabilă“ Cu privire la bugetul oraşului Cimişlia pentru anul 2013 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-16 din 06.02.2013 Cu privire la statele de personal şi organigrama primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Extras Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea – cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 5-1 din 30.04.2013 Cu privire la autorizarea unei zone de comerţ cu amănuntul Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-2 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-3 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2012 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-4 din 30.04.2013 Cu privire modificarea deciziei nr. 29 din 25.04.2012 cu privire la stabilirea tarifelor pentru servicii acordate de catre primaria Cimişlia şi instituţiile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-5 din 30.04.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-6 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-7 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit, în proprietate publică a com.Ecaterinovca a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate de catre ADR Sud Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-8 din 30.04.2013 Cu privire la aprogarea deciziei privind plata de folosire a pămîntului pentru întreprinderea cooperatistă de producție ”Prodcoop” Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-9 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-10 din 30.04.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-11 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-12 din 30.04.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-13 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei de alocare a sectoarelor de teren pentru amplasarea punctelor de transformatoare a energiei electrice Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-15 din 30.04.2013 Cu privire la cererea E.S.F.-Auto SRL privind schimbarea destinaţiei depozitului în staţie de pregătire a automobilelor spre vînzare Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-16 din 30.04.2013 Cu privire la executarea hotărîrii judecătoreşti Cimişlia nr. 3CA-1912 din 29.10.2012 privind atribuirea cotei-părţi de teren cet. Popuşoi Maria Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-17 din 30.04.2013 Cu privire la defrişarea arborilor de pe teritoriul or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-18 din 30.04.2013 Cu privire la actualizarea autorizarii amplasării stînelor, stabilirea suprafeţelor, păşunilor obşteşti pentru a. 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-19 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind darea în comodat a terenului public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-20 din 30.04.2013 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Extras Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Extras Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 7-1 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier orăşenesc în Consiliul orăşenesc Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-2 din 28.06.2013 Cu privire la acceptarea împrumutului pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-3 din 28.06.2013 Cu privire la stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-4 din 28.06.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-5 din 28.06.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferent Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-6 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-7 din 28.06.2013 Cu privire la schimbul de bunuri cu cet. Cebanu Igor şi ÎI „Mioriţa Ciobanu şi Familia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-8 din 28.06.2013 Cu privire la acceptare Cu privire la acceptarea stingerii datoriilor SRL „Pomdisagro”, acumulate la plata de arendă şi impozitul funciar, prin bunuri. Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-10 din 28.06.2013 Cu privire la casarea şi defrişarea terenurilor agricole – livezi din conturul 3501 Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-11 din 28.06.2013 Cu privire la aprobarea tarifului pentru livrarea apei potabile de către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 8-1din 09.08.2013 Cu privire la execuţia bugetului oraşului Cimişlia pentru 6 luni ale anului 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-2 din 09.08.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-3 din 09.08.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-5 din 09.08.2013 Cu privire la vînzarea ca metal uzat a unor bunuri casate, raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-4 din 09.08.2013 Cu privire la permiterea transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile fonduri fixe ale ÎM Servicii Publice Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 9-1 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-1 p.3 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-2 din 04.09.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-3 din 04.09.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-5 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea deciziei de transmitere a patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către Consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-6 din 04.09.2013 Cu privire la ecologizarea poligonului pentru depozitarea deşeurilor din oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-7 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-8 din 04.09.2013 Cu privire la modiciarea decizieie de vînzare-cumpărare a terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-9 din 04.09.2013 Cu privire la construcţia edificiului pentru pastrarea produselor funerare la cimitirul oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-10 din 04.09.2013 Cu privire la piaţa orăşenească şi constituirea servitutei Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Extras Decizia 9-1 p.4 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Extras Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 10-1 din 25.10.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-2 din 25.10.2013 Cu privire la prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă de către SRL “Făclia” Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-3 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-4 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-5 din 25.10.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-6 din 25.10.2013 Cu privire la corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masiv Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-7 din 25.10.2013 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a Statului Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-8 din 25.10.2013 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor APL pentru a fi incluşi în componenţa comisiei Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-9 din 25.10.2013 Cu privire la aprobarea listelor beneficiarilor cantinei sociale „Nadejda ” din or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-10 din 25.10.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate comună în condominiu a terenului aferent casei-bloc de locuit str. Ştefan cel Mare, 100. Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-11 din 25.10.2013 Cu privire la modificarea deciziei 61 din 05.07.2011 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-12 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea proceduriide selectare a terenurilor în scopul creării zonelor de agrement pentru copii Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 13-1 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 in prima lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-2 din 17.12.2013 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru 9 luni anul 2013 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-3 din 17.12.2013 Cu privire la scutirea unor intreprinderi individuale la plata taxelor locale Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-4 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei consilierilor orăşeneşti pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-5 din 17.12.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-6 din 17.12.2013 Cu privirela stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-7 din 17.12.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-8 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-9 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-10 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-12 din 17.12.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-14 din 17.12.2013 Cu privire la lucrările de proiectare recultivarea carierei neautorizata de argila Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-15 din 17.12.2013 Cu privire la tăierea arborilor din fisiile forestiere Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-16 din 17.12.2013 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-17 din 17.12.2013 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Extras Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 1-1 din 09.01.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.01.2013
Decizia 13-1 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 in prima lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-2 din 17.12.2013 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru 9 luni anul 2013 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-3 din 17.12.2013 Cu privire la scutirea unor intreprinderi individuale la plata taxelor locale Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-4 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei consilierilor orăşeneşti pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-5 din 17.12.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-6 din 17.12.2013 Cu privirela stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-7 din 17.12.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-8 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-9 din 17.12.2013 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-10 din 17.12.2013 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2014 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-12 din 17.12.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-14 din 17.12.2013 Cu privire la lucrările de proiectare recultivarea carierei neautorizata de argila Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-15 din 17.12.2013 Cu privire la tăierea arborilor din fisiile forestiere Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-16 din 17.12.2013 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 13-17 din 17.12.2013 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Extras Decizia 13-11 din 17.12.2013 Cu privire la inițierea formării și formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.12.2013
Decizia 1-1 din 09.01.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.01.2013
Decizia 2-1 din 06.02.2013 Cu privire la executia bugetului oraşului Cimislia pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-2 din 06.02.2013 Cu privire la stabilirea taxelor locale în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-3 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea mijloacelor fondului disponibil la componenta mijloace speciale al oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-4 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate la cazangeria Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-5 din 06.02.2013 Cu privire la primirea în proprietate publică a oraşului Cimişlia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate si transmise Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-6 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-7 din 06.02.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi anularea formărilor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea – cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-10 din 06.02.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pe lîngă casa Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-11 din 06.02.2013 Cu privire la cererea cet. Şterbeţ Victor privind schimbarea modului de folosinţă a terenului proprietate privata Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-12 din 06.02.2013 Cu privire la plata de folosire a pămîntului pentru Întreprinderea Cooperatistă de Producţie „PRODCOOP” Cimişlia Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-13 din 06.02.2013 Cu privire la acordarea scutirii la plata impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2012 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-14 din 06.02.2013 Cu privire la darea în comodat a terenului public domeniu public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-15 din 06.02.2013 Cu privire la Cererea prealabilă“ Cu privire la bugetul oraşului Cimişlia pentru anul 2013 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 2-16 din 06.02.2013 Cu privire la statele de personal şi organigrama primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Extras Decizia 2-8 din 06.02.2013 Cu privire la vînzarea – cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 06.02.2013
Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-1 din 15.02.2013 Cu privire la instalarea unor plăci comemorative Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-2 din 15.02.2013 Cu privire la stabilirea mărimii contribuţiei la implementarea proiectului finanţat de FEN Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-3 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-4 din 15.02.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil la componenta de bază al bugetului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-5 din 15.02.2013 Cu privire la planul de asigurare a durabilităţii proiectului implimentat de către ADR Sud Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-6 din 15.02.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea şi vînzarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 3-7 din 15.02.2013 Cu privire la eliberarea prin tranfer a dnei Miculici din funcţia de secretar al consiliului Decizie Consiliu Local 15.02.2013
Decizia 5-1 din 30.04.2013 Cu privire la autorizarea unei zone de comerţ cu amănuntul Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-2 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-3 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2012 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-4 din 30.04.2013 Cu privire modificarea deciziei nr. 29 din 25.04.2012 cu privire la stabilirea tarifelor pentru servicii acordate de catre primaria Cimişlia şi instituţiile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-5 din 30.04.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-6 din 30.04.2013 Cu privire la distribuirea mijloacelor fondului disponibil al or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-7 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit, în proprietate publică a com.Ecaterinovca a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate de catre ADR Sud Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-8 din 30.04.2013 Cu privire la aprogarea deciziei privind plata de folosire a pămîntului pentru întreprinderea cooperatistă de producție ”Prodcoop” Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-9 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-10 din 30.04.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea şi actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-11 din 30.04.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-12 din 30.04.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-13 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei de alocare a sectoarelor de teren pentru amplasarea punctelor de transformatoare a energiei electrice Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-15 din 30.04.2013 Cu privire la cererea E.S.F.-Auto SRL privind schimbarea destinaţiei depozitului în staţie de pregătire a automobilelor spre vînzare Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-16 din 30.04.2013 Cu privire la executarea hotărîrii judecătoreşti Cimişlia nr. 3CA-1912 din 29.10.2012 privind atribuirea cotei-părţi de teren cet. Popuşoi Maria Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-17 din 30.04.2013 Cu privire la defrişarea arborilor de pe teritoriul or.Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-18 din 30.04.2013 Cu privire la actualizarea autorizarii amplasării stînelor, stabilirea suprafeţelor, păşunilor obşteşti pentru a. 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-19 din 30.04.2013 Cu privire la modificarea deciziei privind darea în comodat a terenului public din str. Alexandru cel Bun Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 5-20 din 30.04.2013 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Extras Decizia 2-9 din 06.02.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Extras Decizia 5-14 din 30.04.2013 Cu privire la retragerea, anularea atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 30.04.2013
Decizia 7-1 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier orăşenesc în Consiliul orăşenesc Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-2 din 28.06.2013 Cu privire la acceptarea împrumutului pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-3 din 28.06.2013 Cu privire la stabilirea plătii pentru emiterea certicatului de urbanism şi autorizaţiei de construiredesfiinţare Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-4 din 28.06.2013 Cu privire la iniţierea formării,formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-5 din 28.06.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferent Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-6 din 28.06.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-7 din 28.06.2013 Cu privire la schimbul de bunuri cu cet. Cebanu Igor şi ÎI „Mioriţa Ciobanu şi Familia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-8 din 28.06.2013 Cu privire la acceptare Cu privire la acceptarea stingerii datoriilor SRL „Pomdisagro”, acumulate la plata de arendă şi impozitul funciar, prin bunuri. Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-10 din 28.06.2013 Cu privire la casarea şi defrişarea terenurilor agricole – livezi din conturul 3501 Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 7-11 din 28.06.2013 Cu privire la aprobarea tarifului pentru livrarea apei potabile de către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 28.06.2013
Decizia 8-1din 09.08.2013 Cu privire la execuţia bugetului oraşului Cimişlia pentru 6 luni ale anului 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-2 din 09.08.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-3 din 09.08.2013 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-5 din 09.08.2013 Cu privire la vînzarea ca metal uzat a unor bunuri casate, raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 8-4 din 09.08.2013 Cu privire la permiterea transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile fonduri fixe ale ÎM Servicii Publice Decizie Consiliu Local 09.08.2013
Decizia 9-1 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-1 p.3 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-2 din 04.09.2013 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale şi anexelor gospodăreşti Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-3 din 04.09.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-5 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea deciziei de transmitere a patrimoniului instituţiilor de învăţămînt către Consiliul raional Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-6 din 04.09.2013 Cu privire la ecologizarea poligonului pentru depozitarea deşeurilor din oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-7 din 04.09.2013 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-8 din 04.09.2013 Cu privire la modiciarea decizieie de vînzare-cumpărare a terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-9 din 04.09.2013 Cu privire la construcţia edificiului pentru pastrarea produselor funerare la cimitirul oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 9-10 din 04.09.2013 Cu privire la piaţa orăşenească şi constituirea servitutei Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Extras Decizia 9-1 p.4 din 04.09.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Extras Decizia 9-4 din 04.09.2013 Cu privire la defrişarea arborilor din teritoriul primariei Cimişlia Decizie Consiliu Local 04.09.2013
Decizia 10-1 din 25.10.2013 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-2 din 25.10.2013 Cu privire la prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă de către SRL “Făclia” Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-3 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea formării, formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-4 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-5 din 25.10.2013 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-6 din 25.10.2013 Cu privire la corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masiv Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-7 din 25.10.2013 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a Statului Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-8 din 25.10.2013 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor APL pentru a fi incluşi în componenţa comisiei Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-9 din 25.10.2013 Cu privire la aprobarea listelor beneficiarilor cantinei sociale „Nadejda ” din or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-10 din 25.10.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate comună în condominiu a terenului aferent casei-bloc de locuit str. Ştefan cel Mare, 100. Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-11 din 25.10.2013 Cu privire la modificarea deciziei 61 din 05.07.2011 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 25.10.2013
Decizia 10-12 din 25.10.2013 Cu privire la iniţierea proceduriide selectare a terenurilor în scopul creării zonelor de agrement pentru copii Decizie Consiliu Local 25.10.2013