Concurs de Burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior

Agenția Relații Interetnice extinde termenul pentru apel la concursul de Burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior, până la data de
10 decembrie curent, ora 17.00.

La concurs se pot înscrie candidați cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu beneficiază de burse acordate din bugetul de stat.

În vederea participării la concurs, candidatul va prezenta un dosar care va include:

1) Scrisoare de intenție
2) cererea de participare la concurs
3) copia actului de identitate;
4) confirmarea din partea instituției de învățământ că este elev sau student și nu beneficiază de burse acordate din bugetul de stat;
5) dovada că este de etnie romă, confirmată prin certificatul de naștere al candidatului/certificatul de naștere al unui părinte/scrisoarea de recomandare din partea unei autorități publice locale/scrisoarea de recomandare din partea mediatorului comunitar/scrisoarea de recomandare din partea unei organizații etnoculturale rome acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice;
6) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Data limită de prezentare a dosarelor a fost extins până la data de 10 decembrie 2023, ora 17:00.

Dosarele de aplicare pentru concurs trebuie depuse personal sau transmise prin poştă ordinară la adresa:

Agenția Relații Interetnice, str. Alexei Mateevici 109/1, MD-2009,
cu mențiunea Concurs „Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă”.

* Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) vor fi prezentate ulterior în original.
* Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Formularul de aplicare poate fi descărcat aici: https://ari.gov.md/ro/Burse-de-merit-pentru-elevi-si-studenti-romi?fbclid=IwAR1yASNyMUFa5CbqkTzer-ORH96KAQYbxWRh3p7oMjvWAYkRcNe3jqzMIJQ

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior poate fi descărcat aici: https://ari.gov.md/ro/Program-burse-de-merit-tinerii-romi?fbclid=IwAR0uSDFZ3-AtCGXJKlvK_GDMyd4YguM-ZVjzow3Ff2_-LxT2k21lc6pKLUs

 

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp