Autorizația de desființare

Вы здесь:

Ce este AD?

AD este un document eliberat de către primărie, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/ amenajări.

 

Care sînt cerinţele pentru obţinerea AD?

Pentru a obţine AD solicitantul depune o cerere la primăria localităţii. La cerere se anexează următoarele documente:

  • extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral şi/sau planul imobilului;
  • proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef;
  • buletinul de identitate  (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
  • expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
  • acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interesele pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului.

 

Care este durata  obţinerii AD?

Primăria emite solicitantului AD în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

Date de contact:

Arhitect șef – Rita Sandu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 2, Birou 28, Telefon (0241) 2-10-73
Program de lucru: Luni ora 09-12.00

Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri