Certificat privind componența familiei

Вы здесь:

Certificatul privind componenţa familiei reprezintă un document care atestă componenţa familiei solicitantului

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

  • Buletinul de identitate
  • Actul confirmativ de plată a taxei de evacuare a gunoiului
  • Cartea de imobil (după caz)
  • Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (după caz).

 

Termenul obţinerii serviciului:

1 zi lucrătoare din momentul depunerii actelor

Date de contact:

Specialist evidența populației – Natalia Răileanu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, Biroul , Telefon (0241) 2-21-87
Program de lucru: 09-12.00