Certificat privind lipsa / existența restanțelor

Вы здесь:

Certificat despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget reprezintă un document eliberat de Serviciul de Colectarea a Taxelor şi Impozitelor Locale care atestă faptul onorării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul local.

Certificatul despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget este un act necesar: (i) autentificării notariale a înstrăinării bunurilor imobile; (ii) autentificării notariale a contractelor de gaj; (iii) scoaterii de la evidenţă a persoanei fizice de la Direcţia de Documentare a Populaţiei; şi (iv) eliberării certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul naţional.

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

  • Cererea in formă liberă (cu indicarea obligatorie a scopului obţinerii certificatului);
  • Copia buletinului de identitate al solicitantului;
  • Procură autentificată notarial (în cazul solicitării certificatului prin intermediul reprezentantului).
  • Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la serviciile comunale (evacuare gunoi și aprovizionarea cu apă), față de Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”.

 

Termenul obţinerii serviciului:

3 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

 

Date de contact:

Perceptor fiscal – Maria Ghenciu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, Birou 6, Telefon (0241) 2-10-75
Program de lucru: 08-17.00