Pensia de dizabilitate cu statut militar

Pensia de dizabilitate cu statut militar li se stabilește militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, care în timpul satisfacerii serviciului militar au căpătat o dizabilitate cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului.

În funcție de cauza invalidității, invalizii din rîndurile militarilor, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne se clasifică în două categorii:

1) Invalizi de război – în cazul în care invaliditatea este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în cazul lichidării urmărilor avariei de la Cernobâl, al îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar ori de afecțiuni legate de aflarea pe front, în detașamente și formațiuni de partizani, în organizații și grupe ilegale în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și de acțiuni de luptă în timp de pace.

2) Invalizi (militari) – în cazul în care invaliditatea este cauzată de o schilodire în accident nelegat de îndeplinirea îndatoriilor de serviciu militar, dacă invaliditatea a survenit în timpul îndeplinirii serviciului sau cel mult după trei luni de la eliberarea din serviciu, sau după expirarea acestui termen, dacă a fost cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecțiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului.

Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993

 

Condițiile obligatorii pentru stabilirea pensiei de dizabilitate cu statut militar sunt:

  • Confirmarea dizabilității – la prezentarea certificatului medical (în original);
  • Confirmarea faptului aflării în operațiunile militare sau în serviciul militar – la prezentarea legitimației de participant, livretului militar, certificatului de la Ministerul Apărării sau organele afacerilor interne.

Conform Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, pensia de dizabilitate se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare.

Cererea de stabilire a pensiei persoanelor cu statut militar se depune la:

Ministerul Apărării (organele de pensionare) – pentru militarii care și-au îndeplinit serviciul prin contract în Armata Națională;

Ministerul Afacerilor Interne – pentru militarii din trupele de carabinieri, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne;

Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – pentru persoanele efectivului de trupă și corpului de comandă al sistemului penitenciar;

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – pentru colaboratorii care și-au îndeplinit serviciul la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;

Serviciul de Protecție și Pază de Stat – pentru colaboratorii care și-au îndeplinit serviciul prin contract în Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

Pensiile se stabilesc:
pentru militarii în termen – de la data ieşirii din spital, dar nu mai devreme de la data eliberării din serviciu, dacă stabilirea dizabilității s-a produs cel tîrziu peste trei luni de la data ieşirii din spital sau eliberării din serviciu;

pentru militarii care și-au îndeplinit serviciul prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne – de la data eliberării din serviciu, dar nu mai devreme de ultima zi în care au fost asiguraţi cu soldă;

pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, constatați invalizi în termen de trei luni de la data eliberării din serviciu sau în urma unui accident, sau a unei afecţiuni survenite după eliberarea din serviciu – de la data stabilirii invalidităţii;
persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă, care activează în continuare, după împlinirea vîrstei de pensie, în bază de contract – de la data emiterii ordinului de prelungire a termenului de aflare în serviciu.
În cazul unei apelări tardive, pensia pentru perioada precedentă se stabileşte de la data apariţiei dreptului la pensie, dar cel mult cu 12 luni înainte de solicitarea pensiei.

 

Documentele necesare sunt:

  • Certificatul medical (în original);
  • Carnetul de muncă (în orginal și copie);
  • Livretul militar (în orginal și copie);
  • Certificate de salariu;
  • Certificatul de căsătorie sau de divorț (în orginal și copie);
  • Legitimația de participant la operațiuni militare sau de îndeplinire a serviciului militar;
  • Alte documente la necesitate.

Militarii în termen şi membrii familiilor acestora depun cerere de stabilire a pensiei la organele teritoriale de asigurări sociale de la locul de trai, iar militarii care și-au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi membrii familiilor acestora – la organele de pensionare ale Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului Naţional Anticorupţie.

Actele pentru stabilirea pensiilor sunt examinate de către organele de stabilire a pensiilor într-un termen de 10 zile din ziua depunerii lor.