Pensia pentru limită de vîrstă

Pensia pentru limită de vîrstă se stabilește în baza condițiilor generale și în baza condițiilor cu înlesniri.

Legea nr. 156 din 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă pe baza condițiilor generale apare din momentul cînd persoana îndeplinește următoarele condiții obligatorii:

Vîrsta de pensionare necesară:     Stagiul de cotizare necesar, 
          începînd cu 01.07.2011

Pentru femei – 57 de ani                  pentru femei – 30 de ani

Pentru bărbați – 62 de ani                pentru bărbați – 30 de ani și 6 luni

Notă: Începînd cu 1 iulie 2011, stagiul de cotizare general se majorează anual cu 6 luni pînă la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani pentru bărbați.

 

Pentru femeile care au născut și au educat 5 și mai mulți copii pînă la vîrsta de 8 ani dreptul la pensie apare odată cu atingerea vîrstei de 54 de ani și un stagiu de cotizare de 30 de ani.

 

Pentru persoanele ocupate la lucrări nocive și foarte grele dreptul la pensie apare odată cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Vîrsta de pensionare necesară: Stagiul de cotizare general, necesar,

          începînd cu 01.07.2011

Pentru femei – 49 de ani             pentru femei – 30 de ani

Pentru bărbați – 54 de ani           pentru bărbați – 30 de ani și 6 luni

 

Stagiul de cotizare special:

pentru femei – 7 ani și 6 luni

pentru bărbați – 10 ani

Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoana a fost ocupată la lucrări nocive ziua completă de muncă.

Notă: Începînd cu 1 iulie 2011, stagiul de cotizare general pentru bărbaţi se majorează anual cu 6 luni pînă la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani.

 

Pentru participanții la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobîl dreptul la pensie apare în temeiul Legii nr. 909 din 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.

  • Pentru participanții la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobâl în perioada 1986-1987;
  • Pentru participanții care s-au îmbolnăvit de o boală pofesională legată de iradierea în timpul participării la lucrările de lichidare a consecințelor avariei, dreptul la pensie apare odată cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Vîrsta de pensionare necesară:     Stagiul de cotizare necesar:

Pentru femei – 45 de ani                  pentru femei – 15 ani

Pentru bărbați – 50 de ani                pentru bărbați – 20 de ani

  • Pentru participanții la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobîl în anul 1988 dreptul la pensie apare din momentul îndeplinirii următoarelor condiții:

Vîrsta de pensionare necesară:     Stagiul de cotizare necesar:

Pentru femei – 50 de ani                 pentru femei – 20 de ani

Pentru bărbați – 55 de ani               pentru bărbați – 25 de ani

 

Cererea pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă se depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) în raza căreia se află domiciliul solicitantului. La cerere se anexează următoarele documente:

  • Carnetul de muncă (în orginal și copie);
  • Livretul militar (în orginal și copie);
  • Certificatele de naștere ale copiilor (în orginal și copie);
  • Certificatele de salariu (15 ani anteriori pînă la 01.01.1999 în original);
  • Diploma de studii superioare (în origilal și copie);
  • Certificatul de căsătorie sau de divorț (în orginal și copie);
  • Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare.

Cererea și documentele necesare se depun personal la CTAS de la domiciliul solicitantului în termen de 30 de zile de la data apariției dreptului.

În cazul în care cererea nu a fost depusă în termen de 30 de zile, pensia se va stabili din data depunerii cererii, dar nu din data apariției dreptului la pensie.