Impozite și taxe locale

Вы здесь:

Taxa de publicitate

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Cota –  5%  din venitul din vinzari.

Baza impozabila:  Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare.  

Taxa pentru dispozitivele publicitare – 250 lei pe metru pătrat pe an.

Baza impozabilă: Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar. 

Taxa de organizare a licitațiilor / loteriilor

Cota – 0,1% din venitul din vinzari.

Baza impozabila:  Venitul din vinzari a bunurilor declarate la licitatii sau valoarea biletelor de loterie emise.

Taxa de piață

Cota: 24 lei / m.p. pe an, inclusiv pentru zona de comerţ din bulevardul Ştefan cel Mare, adiacentă pieţei cooperativei de consum Cimişlia.

Baza impozabila:  Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţelor (zonelor comerciale)

Taxa de cazare

Cota – 5% din venitul din vinzari.

Baza impozabila:  venitul din vinzari a serviiciilor prestate de structurile cu functii de cazare.

Taxa de parcare

Taxa pentru parcare: Cota –  30 lei pentru fiecare m2 din suprafata de parcare. Baza impozabila: Suprafaţa parcării..

Taxa pentru parcaj: Cota – 2 lei pe oră pentru un loc de parcaj.Baza impozabila: Locul de parcaj.

Taxa pentru amenajarea teritoriului

  • 100% din mărimea taxei anuale pentru ONG;
  • 75% din mărimea taxei anuale pentru gospodăriile țărănești (de fermieri).
  • 120 de lei anual pentru fiecare salariat.

Taxa de aplicare a simbolicii locale

Cota – 0,1% din venitul din vinzari.

Baza impozabila: venitul din vinzari a productiei fabricate careia i se aplica simbolica locala.

Taxa pentru transport

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul  or. Cimişlia, inclusiv servicii de taxi:

– lunar, 200 lei pentru fiecare autoturism cu capacitate de până la 4 locuri pentru pasageri

– lunar, 500  lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de la 5 pina la 8 locuri pentru pasageri;

– lunar, 700  lei pentru fiecare autovehicul cu capacitatea de la 9 pina la 16 locuri pentru pasageri;

– lunar, 1000 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea peste 17 locuri pentru pasageri;

Baza impozabila:  unitate de transport, in functie de numarul de locuri.