Taxa pentru unități comerciale

Вы здесь:

Baza impozabila: Suprafata ocupata de unitatile de comert si/sau de prestari servicii (cu exceptia celor ce se afla total in zona de protectie a drumurilor din afara perimetrului or.Cimislia)

Nr. d/o

Tipul unitatilor comerciale si/sau de prestari servicii

Taxa  anuală

Unitati de comert

 

1.

Magazine, depozite-magazine de materiale de construcţie, baze-angro, centre comerciale, sectii de marfuri (boutique), farmacii, pavilioane comerciale, unităţi de alimentaţie publică (cu excepţia celor indicate mai jos), in dependenta de suprafata ocupata se va calcula dupa formula (unde n este suprafaţa efectivă a unităţii):

pînă la 8 m2 =860 lei

8 m2  – 20 m2 = 860 + (n -8m2 ) x 30 = 1220 lei (p/u 20 m2)

21 m2  –  40 m2 = 1220 + (n -20 m2) x 28 = 1780 lei (p/u 40 m2 )

 41 m2  –  60 m2  = 1780 + (n -40 m2) x 25,5 = 2290 lei (p/u 60 m2 )

 61 m2   – 100  m= 2290 + (n -60 m2 ) x 23 = 3210 lei (p/u 100  m2)

101 m2   – 150 m2 = 3210 + (n -100 m2 ) x 21 = 4260 lei (p/u 150 m2 )

151 m2     –  200  m2 = 4260 + (n – 150 m2) x 19  = 5210 lei (p/u 200 m2)

 201 m2    –  300  m2 = 5210 + (n – 200 m2) x 17 = 6910 lei (p/u 300 m2)

301 m2    –   500  m2 = 6910 + (n – 300 m2) x 15 = 9910 lei (p/u 500 m2)

mai  mult de 500 m2 = 9910 + (n – 500 m2) x 13

Exemplu: suprafaţa egală cu 47 m2 plata va fi 1780 + (47-40) x 25,5 = 1958,5 lei

Notă: Pentru bazele en-gros se va lua în calcul suprafaţa efectiv folosită în scopuri tehnologice pentru recepţionare, depozitare, expunere, comercializare şi achitare.

 Pentru depozitele-magazine de materiale de construcţie se va lua în calcul suprafaţa formată din:

– suprafaţa încăperilor din construcţiile capitale, aferente procesului comercial,

– suprafaţa şoproanelor, şurelor şi altor construcţii uşoare, aferente procesului comercial,

– 60% din suprafaţa terenului îngrădit (curţii) fără suprafaţa construcţiilor capitale şi uşoare,

– alte suprafeţe din afara curţii folosite în procesul comercial.

 

 

 

2.

Unităţile de prestari servicii:

Săli de computere

Ateliere- foto (indiferent de suprafaţa ocupată)

Ateliere pentru confecţionare şi reparaţie (indiferent de suprafaţa ocupată)

Ateliere pentru repararea echipamentului electric (indiferent de suprafaţa ocupată)

Săli de biliard

Servicii biliard în cadrul unităţilor de alimentaţie publică

 

Săli fitness, forţă, sport

 

 

38 lei / m2

1800 lei

1500 lei

 

2700 lei

50 lei /m2

după suprafaţă, vezi p.1 al tabelei

10 lei m.p

 

3.

Gherete (chioşcuri) care comercializeaza:

– ziare, rechizite şcolare, birotică

–  produse alimentare

–  marfuri nealimentare

–  sortiment mixt

–  produse de alimentatie publică

–  pentru comercializarea florilor, semintelor de flori, puieţilor

–  articole din tutun – specializate, cu comercializare cu amănuntul şi cu       ridicata

–  DVD, CD, casete audio şi video şi înscrierea lor

 

450 lei

1200 lei

1600 lei

1600 lei

2250 lei

2500 lei

 

6500 lei

2000 lei

4.

Librării (indiferent de suprafaţa ocupată)

750 lei

5.

Statii de alimentare cu combustibil  (indiferent de suprafaţa ocupată):

     – cu despozitive de alimentare cu benzină şi motorină

     – cu dispozitive de alimentare cu gaz lichifiat

     – cu dispozitive de alimentare cu benzină, motorină şi gaz lichifiat

 

50000 lei

15000 lei

65000 lei

 

6.

Cantine ce deservesc contingentul (elevi, salariaţi) contra plată

450 lei

 

7

Terase de vara cu suprafaţa

–  pina la 30m2

– mai mult de 30 m2  

 

1000 lei

1500 lei

8

 Tualete  publice  (indiferent de suprafaţa ocupată)

1350 lei

9.

Saloane de frumuseţe, frizerii , cabinete cosmetice alte unităţi ce prectează servicii coafare, manichiură, pedichiură, vizaj, in dependenta de suprafata ocupata se va calcula dupa formula (unde n este suprafaţa efectivă a unităţii)

pînă la 10 m2 =1250 lei

10m2  – 30 m2 = 1250 + (n -10m2 ) x 80 lei= 2850 lei (p/u 30 m2)

30 m2  –  100 m2 = 2850 + (n -30 m2) x 30 lei= 4950 lei (p/u 100 m2 )

 peste 100 m2  = 4950 + (n -100 m2) x 20 lei

 

Exemplu: suprafaţa egală cu 47 m2 plata va fi 2850 + (47-30) x 30 = 3360 lei

 

 

10.

Saune (indiferent de suprafaţa ocupată)

6000 lei

11.

Băi publice (indiferent de suprafaţa ocupată)

150 lei

12.

Curatatorii chimice, spalatorii (indiferent de suprafaţa ocupată)

200 lei

13.

Spalatorii auto (indiferent de suprafaţa ocupată)

6000 lei/pentru o boxă

14.

Staţii de întreţinere şi reparaţie a autovehicolelor

Notă: Se vor lua în calcul suprafaţa încîperilor efectiv folosită în scopuri tehnologice pentru lucrări de reparaţie şi testare a automobilelor, exceptînd suprafaţa încăperilor desinate reparaţiei anvelopelor şi depozitării materialelor aferente reparaţiei anvelopelor. Suprafaţa încăperilor desinate reparaţiei anvelopelor şi depozitării materialelor aferente reparaţiei se va lua în calcul cu coeficientul de multiplicare – 2,0

 

80 lei m.p.

 

15.

Repararea anvelopelor, instalarea, vulcanizarea sau schimbarea lor

6000 lei

16.

a) Unitati cu activitati legate de jocuri de noroc  (indiferent de suprafaţa ocupată)

b) Unităţi legate de pariuri şi loterii (indiferent de suprafaţa ocupată)

c) Aparate electronice de joc de noroc, instalate în alte unităţi decât în unitati cu activitati legate de jocuri de noroc 

 

50000 lei

 

3000 lei

5000 lei / pentru

un aparat

17.

Comerţul ambulant în locuri autorizate diferite de pieţi autorizate:

a) unităţi de transport din care se comercializează produse agricole

b) unităţi de transport din care se comercializează var

c) unităţi de transport din care se comercializează lemne de foc

d) tarabe, cărucioare, dispozitive portabile manual

 

 

 

20 lei / zi

25 lei / zi

20 lei / zi

15 lei/zi

 

18.

Piscine

10 lei / m² a oglinzii de apă

 

Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii se majorează faţă de calculul de bază

– cu 20% pentru unităţile care comercializează băuturi alcoolice,

– cu 20%  pentru unităţile cu program de lucru după ora 23.00.

Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii va fi aplicată diferenţiat în dependenţă de amplasarea unităţii în oraş, şi anume:

            – pentru zona „Centru”  taxa calculată va constitui 100 % din taxa aprobată,

            – pentru zona „Centrală” – 90 %,

            – pentru zona „Periferie” şi satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche şi s.Dimitrovca – 80 % din taxa aprobată.

Zonele au fost aprobate prin decizia consiliului orăşenesc Cimişlia nr.10/5 din 15.12.2010 „Cu privire la stabilirea zonelor oraşulu Cimişlia”.