Simbolurile orașului

Вы здесь:

Stema şi drapelul oraşului Cimişlia, aprobate prin Deciziile Consiliului Orăşenesc Cimişlia nr. 5/2 din 16 iunie 2009 şi nr. 4/10 din 30 iunie 2010 și Decizia Comisiei Naționale de Heraldică Nr. 324-IV.01 din 25.03.2015, conform anexelor nr. 43 şi nr. 44 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015.

Stema oraşului Cimişlia: pe albastru, o balanţă romană de argint, ieşind din flancul senestru al scutului, pe al cărei talger este pus un spic de aur, şi însoţită în cantonul scutului de dangaua Ciumeci, de asemenea de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de aur cu trei turnuri.

Drapelul oraşului Cimişlia: reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albastră, purtînd un brîu galben (1/5 h) pe mijloc.