Cadrul legal al APL

Вы здесь:
LINK ACTUALIZAT

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321765&lang=1

12/06/2014

Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321387

26/04/2013

Legea Nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale

http://lex.justice.md/md/311681/

15/07/2010

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312821

13/12/2013

Hotărârea Guvernului Nr. 608 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335201&lang=1

08/10/2013

Carta Europeană a Autonomiei prin Hotărârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.97

http://www.serviciilocale.md/public/files/650253_md_carta_europeana.pdf

14/04/2015

Hotărârea Guvernului Nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=301570

14/04/2015

Strategia Naţională de Descentralizare

http://descentralizare.gov.md/public/files/Strategia_Nationala_de_Descentralizare.pdf

14/04/2015

Anexele la proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare

http://cancelaria.gov.md/public/files/cancelaria/Anexe_SNDescentralizare.pdf

14/04/2015

Metodologia de monitorizare şi evaluare pentru Strategia naţională de descentralizare şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

http://descentralizare.gov.md/doc.php?l=ro&idc=444&id=1168&t=/PROIECTE-IN-DISCUTIE/Metodologia-de-monitorizare-si-evaluare/Metodologia-de-monitorizare-si-evaluare-pentru-Strategia-nationala-de-descentralizare-si-Planul-de-actiuni-pentru-implementarea-acesteia

14/04/2015