SERVICII COMUNALE

Вы здесь:

Prestarea serviciilor de utilitate publică:

  • Aprovizionare cu apă și canalizare;
  • Salubritate
  • Energie termică

Planul de îmbunătățire a serviciului municipal: https://cimislia.md/ro/page/primaria/strategii-planuri-si-politici/planul-de-imbunatatire-a-serviciului-municipal

Probleme cu care se confruntă la moment Î.M. Serviciii Publice, Cimișlia:

https://ru.scribd.com/document/341721554/Probleme-La-IM-Servicii-Publice