ПОДАЙТЕ ЖАЛОБУ

ATENȚIE ! Petițiile anonime sau cele care nu conțin toate datele de identificare a persoanei nu vor fi luate în considerare. Nu vor fi examinate petițiile anonime sau cele care nu conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. La fel, se rezervă dreptul de a nu examina petiţiile care conţin un limbaj necenzurat, ofensator, ameninţări de orice fel. (vezi Art. 10 din Legea cu privire la petiționare)

    FORMULAR DE COMPLETARE