АВТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Вы здесь:

Autorizaţia de activitate coercială este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului autorizaţiei de a desfăşura activitatea în unitatea comercială şi/sau de prestări servicii în locul (terenul, localul, incinta) stabilit, pentru o perioadă stabilită, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de autorizare prevăzute de legislaţie.

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 • Cerere tipzată 
 • Extrasul actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, certificatul de înregistrare și/sau sau orice alt act similar.
 • Extrasul actualizat din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial.
 • Contractul de locaţiune pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate cu extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de proprietate al locatorului.
 • Contractul de locaţiune a terenului sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren.
 • Contractul de folosință a terenului – pentru unitățile comerciale amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei.
 • Schema de amplasare a unităţii comerciale – pentru unitățile comerciale mobile. Pentru pavilioane se anexează și procesul verbal de recepţie finală.
 • Autorizaţia sanitară de funcţionare – pentru unităţile comerciale de alimentaţie publică;
 • Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – pentru târgurile de animale, pieţele agricole și agroalimentare ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă.
 • Acordul din partea locatarilor din nemijlocita vecinătate – în cazul amplasării unităţilor comerciale în blocurile locative.
 • Licenţa pentru desfășurarea genurilor de activitate supuse licenţierii.

 

Date de contact:

Specialist Ghișeul unic de informare – Domnica Popescu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, , Telefon (0241) 2-10-76
Program de lucru: 08-17.00

Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri