Налог на недвижимость

Вы здесь:

Cota stabilită pentru impozitul pe bunuri imobiliare:

1. Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:

  • pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
  • pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

   2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, garaje) se stabileşte după cum urmează:

  • pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pentru perioada fiscală;
  • pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă din satele Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă şi Dimitrovca – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.
  • pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă  în oraşul Cimişlia – 0,075 la sută din costul bunurilor imobiliare.

3. În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale, ale persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

  • de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;
  • de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;
  • de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;
  • peste 300 m2 – de 15 ori.

    Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.