Публичная собственность

Вы здесь:

Planul de Gestionare a Activelor de Proprietate detaliază scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăţi al UAT Cimişlia. Implementarea cu succes a iniţiativelor şi proiectelor identificate în cadrul Planului contribuie la îndeplinirea obiectivelor de eficienţă ale primăriei, de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creşterii veniturilor APL.

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a oraşului şi satelor din componenţa APL şi gestionării eficiente şi transparente a proprietăţii publice, de a identifica şi maximiza beneficiile locale pentru îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice la nivel local.

Mai jos găsiți documentul Planului de gestionare a Patrimoniului Public, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Cimișlia nr.  01/07 din 02.02.2024.

Plan_GPP_APL_Cimislia_aprobat

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2018 – 8 luni 2023 din gestiunea patrimoniului public la nivel local sunt prezentate în următoarea Figură:

Pentru mai multe informații privind patrimoniul public a UAT Cimișlia, inclusiv transmis în arendă/comodat/locațiune sau disponibil pentru investiții accesați Harta:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ToLLn4y0QYYucdn-1-XI4I6o_cW80Tw&ehbc=2E312F

Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Programul Comunitatea Mea!