Proiecte de decizii propuse spre consultare cu publicul și materialele aferente

Вы здесь:

Stimați cetățeni, vă informăm, că la data de 01 februarie 2024, ora 10:00, în sala de ședință a Primăriei orașului Cimișlia, vor fi organizate Consultări publice la Proiectul de Dezvoltare al Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești-Chișinău.

Rugăm deținătorii de terenuri agricole, care se regăsesc în listele de mai jos, să se prezinte la ședință pentru a fi consultați despre măsurile de implementare.

Pentru o mai bună conlucrare, telefon de contact: 024121072, 069209425

 

Stimați locuitori, ai orașului Cimișlia, satelor Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă și Dimitrovca, vă aducem la cunoștință au loc Consultări Publice a proiectului Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje prin servicii regulate în trafic local pe teritoriul orașului Cimișlia și satelor Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă și Dimitrovca.

Rugăm să vă expuneți asupra proiectului, iar Propunerile (argumentate), sugestiile și obiecțiile vă rugăm să le transmiteți la adresa de e-mail: relatiipublice@cimislia.md

Detalii la numărul de telefon: 0241- 2-10-81

Regulamentul transporturilor

Stimați locuitori, ai orașului Cimișlia, vă aducem la cunoștință au loc Consultări Publice a proiectului Planului de Gestionare a Patrimoniului Public APL Cimișlia (2024-2028).

Rugăm să vă expuneți asupra proiectului Planului de Gestionare a Patrimoniului Public APL Cimișlia (2024-2028) pîna la data de 27.12.2023, ora 17:00. Propunerile (argumentate), sugestiile și obiecțiile vă rugăm să le transmiteți la adresa de e-mail: relatiipublice@cimislia.md

Planul de Gestionare a Patrimoniului Public APL Cimișlia (2024-2028) a fost elaborat cu suportul Programului Comunitatea Mea.

 * Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

#ProgramulComunitateaMea

Plan_GPP_APL_Cimislia_13.12.2023

Primăria orașului Cimișlia, iniţiază începând cu data de 07.04.2023, consultări publice cu privire la schimbarea categoriei de destinație și modul de folosință a terenului nr. cadastral 2901316004, cu suprafața de 0,05 ari, pentru amplasarea stației de pompare a apelor reziduale din sectorul Cogâlnic.

Scopul proiectului: amplasamentul propus al stației pompare este situat în sectorul Cogâlnic din orașul Cimișlia. Zona stației de pompare este cu un drum de acces. În plus, amplasamentul prevede construirea unei încăperi pentru ședere temporară a personalului. Stația de pompare proiectată va primi ape uzate din sectorul rezidențial Cogâlnic și zona industrială adiacentă, gravitând către acest bazin de canalizare.

Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187, sau la sediul Primăriei Cimișlia, adresa b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, et. II, bir. 26, până la data de 21.04.2023, ora: 17.00.

SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Detalii la tel.: +37367734158

e-mail: relatiipublice@cimislia.md

Proiect de Decizie privind inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, modificarea

Primăria orașului Cimișlia, iniţiază începând cu data de 10.11.22 consultări publice cu  privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023.

Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187, sau la sediul Primăriei Cimișlia, adresa b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, et. II, bir. 26, până la data de 30.11.2022, ora: 17.00.

SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Detalii la tel.: +37367734158

e-mail: relatiipublice@cimislia.md

Proiect de decizie taxele locale 2023 Cimislia.pdf

Proiect de decizie cotele 2023 .pdf

Primăria orașului Cimișlia, iniţiază în perioada de 25.10.2022-14.11.2022, consultări publice cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire întreprinderii ,,Silvo-Cinegetică Cimișlia” și ,,Centrului Național de Mediu”.

Scopul proiectului este Conform Ordinului nr. 29 din 16 martie 2022 Ministerul Mediului a delegat Agenției ,,Moldsilva” atribuții privind organizarea procesului de împădurire a teritoriului national, în vederea extinderii suprafaței de vegetație forestieră până la gradul 15 % din suprafața țării până în anul 2030.

Astfel întreprinderile subordonate Agenției Moldsilva, au venit cu un apel către publicul larg pentru implicare și atragere a părților interesate la derularea activităților de împădurire.

În context, se propune de alocat sectoare de teren pentru a fi împădurite. Părțile vor semna contracte de asociere civilă în parteneriat în domeniul creării și aplicării regimului silvic în plantații cu vegetație forestieră deținute de Primărie.

Propunerile pe marginea documentului supus consultării publice vor fi recepționate pe adresa: relatiipublice@cimislia.md, la tel.: 0 (241) 2 28 42; 0 (241) 22187, sau la sediul Primăriei Cimișlia, adresa b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, et. II, bir. 26, până la data de 14.11.2022, ora: 17.00.

 

SPRIJINUL D-STRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Detalii la tel.: +37367734158

e-mail: relatiipublice@cimislia.md

Proiectul de decizie pdf

Dispozitia cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire.pdf

Primăria orașului Cimișlia inițiază, începînd cu data de 15.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la examinarea  rezultatelor Rapoartelor de Audit la Î.M.”Servicii Publice Cimișlia”.

Scopul elaborării proiectului de decizie este inițiativa primarului orașului de a informa consilierii locali și cetățenii orașului Cimișlia despre rezultatele auditului efectuat la Î.M.”Servicii publice Cimișlia” asupra rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2019 și la 31.12.2020.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 septembrie 2022, pe adresa:Primăria  Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, 14, anticamera, sau la  adresa electronică:

viceprimar.economie@cimișlia.md

anticamera@cimislia.md

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

Gorban Olga, telefon 0-241-2-22-82; 06777477
Lilia Popovici 0-241-2-41-35; 067535600

Decizia audit servicii publice.pdf

caiet de sarcini.semnat.pdf

Raport SP Cimislia 2019.pdf

Raport SP Cimislia 2020.pdf

Primăria orașului Cimișlia inițiază, începînd cu data de 13.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la crearea Consiliului economic  pe lîngă primarul  orașului Cimișlia.

Scopul proiectului este de a facilita dialogul dintre primarul orașului Cimișlia,societatea civilă,mediul de afaceri,instituții publice spre depistarea problemelor dezvoltării economice, elaborarea unor soluții, stabilirea priorităților strategice și a căilor de realizare a acestora.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este contribuirea sectorului privat la procesul de elaborare a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului, monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice locale elaborate din domeniul economic,bugetar-fiscal, ect.

Prevederile de bază ale proiectului este aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului economic pe lingă primarul orașului Cimișlia.

Beneficiarii proiectului de decizie este mediul de afaceri din orașul Cimișlia și trei localități rurale,locuitorii orașului.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi un proiect elaborat care va permite funcționarea Consiliului economic pe teritoriul administrat de primăria orașului Cimișlia.

Impactul estimat al proiectului de decizie este buna funcționare a  Consiliului economic, dezvoltarea durabilă a economiei din teritoriul administrat.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 20 septembrie 2022, pe adresa:Primăria  Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, 14, anticamera, sau la  adresa electronică:

viceprimar.economie@cimișlia.md

anticamera@cimislia.md

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

Gorban Olga, telefon 0-241-2-22-82;06777477
Lilia Popovici 0-241-2-41-35;067535600

Decizia consiliul economic.pdf

 Primăria orașului Cimișlia inițiază, începând cu data de 06.06.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia.

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24 iunie 2022, pe adresa: Primăriei Cimișlia, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, pe adresa electronică: secretar.consiliu@cimislia.md/patrimoniu@cimislia.md, sau la telefonul 0 (241) 2 28 42.

Dispoziția nr. 85 -d din 06.06.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea consultărilor publice

Proiect de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizărea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia